Zoek

Veelgestelde vragen

Dit is een overzicht van alle veelgestelde vragen.

Vragen m.b.t. Inwoners

Op dit moment bestaat de Adviesgroep uit 9 leden (inclusief de voorzitter en secretaris). De Adviesgroep bestaat maximaal uit 11 leden. De samenstelling van de Adviesgroep is een afspiegeling van de doelgroepen van Stroomopwaarts. De huidige Adviesgroep bestaat nu uit:

 • 3 cliënten met een bijstandsuitkering waarvan 1 client jongere tot 27 jaar;
 • 1 bestuurssecretaris Stichting Leergeld
 • 1 directeur kindcentrum
 • 1 vertegenwoordiger maatschappelijke keten
 • 1 voorzitter (voormalig manager sociale zaken)
 • 1 secretaris (vertegenwoordiger maatschappelijke keten)

Functies in de Adviesgroep

Stuur uw sollicitatiebrief met een motivatie naar  adviesgroep@stroomopwaarts.nl. Een sollicitatiecommissie beoordeelt de ontvangen sollicitaties.  Wilt u meer informatie? Neemt u dan telefonisch contact op met beleidsadviseur Hetty Postma.

Meer informatie ove de adviesgroep Stroomopwaarts leest u in het reglement Adviesgroep Stroomopwaarts.

Ja, dat kan. U komt dan niet in aanmerking voor de Tozo-regeling met versoepelde voorwaarden. U kunt dan de gewone aanvraagprocedure volgen van de Bbz-uitkering via het RBZ. Uw aanvraag wordt binnen 13 weken beoordeeld. Als het nodig is, ontvangt u een voorschot.  

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Ja, dat kan. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het doorgeven van een wijziging. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. 

Ik kom terug uit een land met een geel reisadvies

Bel op de eerste werkdag dat u terug bent naar Stroomopwaarts 010 - 246 55 55. U maakt een afspraak om bij de formulierenbrigade langs te gaan om u terug melden. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bent u samen met uw partner naar het buitenland geweest?  Dan komt u samen naar de formulierenbrigade om zich weer terug te melden.

Ik kom terug uit een land met een oranje of rood reisadvies

Komt u terug uit een land met een oranje of rood reisadvies. Dan moet u bij terugkomst 2 weken in quarantaine en mag u niet langskomen. U belt wel zo snel mogelijk met uw consulent. Deze kunt u bereiken tijdens het telefonisch spreekuur van 9.30 tot 11.00 uur. Het telefoonnummer is 010 - 246 55 55.  

Het kabinet neemt maatregelen voor ondernemers met het noodpakket banen en economie. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

Op de coronacalculator , die ontwikkeld is door MKB-Nederland en VNO-NCW,  ziet u snel voor welke overheidsmaatregelen u in aanmerking komt.  Het geeft u ook direct een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen.

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) 

De Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) vraagt u voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan via Stroomopwaarts. Op de speciale Tozo-pagina leest u meer.

KvK coronaloket

KvK heeft een coronaloket geopend. Hier kunt u telefonisch terecht met al uw ondernemersvragen met betrekking tot het coronavirus en ondernemen. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kvk.nl/corona

 

 

 

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Aanvragen

Zelfstandig ondernemers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus in de acute financiële problemen zitten, kunnen via Stroomopwaarts een digitale aanvraag Tozo indienen.  

In 2020 kunnen gezinnen met een laag inkomen, uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een dagje uit naar Diergaarde Blijdorp aanvragen.

U kunt een aanvraag indienen bij stichting leergeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. De ouders krijgen natuurlijk ook toegang.

Lees meer op de website van Stichting Leergeld

Het Vrij reizen is voor  inwoners van Schiedam, die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.  

 U kunt het vrij reizen aanvragen via de website van de gemeente Schiedam.

Via het inlichtingbureau vergelijken wij uw gegevens met die bij andere instanties. Zoals de belastingdienst, het UWV, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale verzekeringsbank (SVB). Deze controles worden regelmatig uitgevoerd. 

Zo geeft u uw wijzigingen zelf aan ons door.  

Via de website van de stichting Leergeld Maassluis kunt u voor uw kind(eren) het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt € 10,- mee)
 • computer of laptop; ( voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Maassluis voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

Voor de ontwikkeling van een kind is de peuterspeelzaal belangrijk. Op een peuterspeelzaal leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. 

Hoe werkt het?
 • U woont in Vlaardingen;
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen is niet te hoog;
 • U hebt een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;
 • U schrijft uw kind in bij een peuterspeelzaal in de gemeente Vlaardingen of uw kind bezoekt al een peuterspeelzaal in de gemeente Vlaardingen;
 • De peuterspeelzaal dient de kosten van 2 dagdelen in bij Stroomopwaarts.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

Heeft u geen bijstandsuitkering, dan vragen we ook naar uw inkomen en vermogen.  Download dan het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen. Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Schiedam voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

Als u het niet eens bent met een besluit dat Stroomopwaarts heeft genomen dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of over een medewerker? Dan kunt u een klacht indienen.

De voorwaarden zijn:

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent AV standaard of AV Top verzekerd bij zorgverzekeraar DSW (of stapt over)
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet te hoog.
 • Er is geen betalingsachterstand of schuld bij een zorgverzekeraar.

Op de website  www.gezondverzekerd.nl  kunt u berekenen en vergelijken of u voordeel heeft van de CAV.   Wilt  u meedoen dan kunt u zich hier ook aanmelden voor deze verzekering.

 • U hebt de afgelopen 36 maanden (3 jaar) een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm en dat stijgt niet meer in het komende jaar. U kunt dit aantonen met bewijsstukken van jaaropgaven, eventueel aangevuld met maandelijkse inkomensspecificaties.
 • U werkt parttime en kunt niet meer uren werken vanwege ziekte of handicap.
 • U of uw partner heeft - een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%.
 • U hebt een bijstandsuitkering en er wordt niet verwacht dat u binnen een jaar een baan vindt.

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 30 jaar
 • U heeft een beperking/handicap waardoor u niet zelfstandig in staat bent het minimumloon te verdienen
 • U heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS)
 • Uw vermogen is niet te hoog
 • U ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV
 • U als niet-uitkeringsgerechtigde staat ingeschreven als werkloze werkzoekende bij het UWV

Download het formulier studietoeslag

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Maassluis – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Maassluis.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Vlaardingen voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

De hoogte van de inkomenstoeslag bestaat vanaf 15 mei 2020 alleen uit een standaardtoeslag. 

 Standaardtoeslag in 2020

 • Alleenstaande (ouder): € 214,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 376,-

 

 

 

 

De hoogte van de inkomenstoeslag bestaat uit:

 Standaardtoeslag in 2020

 • Alleenstaande (ouder): € 214,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 376,-

Kindtoeslag

 • Kinderen van 0 tot 12 jaar  € 111,-
 • Kinderen van 12 tot 18 jaar € 220,-

 

 

 

De individuele studietoeslag is bedoeld als financiële steun voor studenten met een beperking om een studie te kunnen volgen. Als u wel kan werken, maar vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen, dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag.

Of u in aanmerking komt voor de regelingen van uw gemeente, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Uw inkomen mag bijvoorbeeld maximaal 120 procent van de bijstandsnorm zijn voor de kindregelingen en maximaal 110 procent voor de individuele inkomenstoeslag. Vakantiegeld wordt bij uw inkomen opgeteld.

 

Via de website van de stichting Leergeld Vlaardingen kunt u het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt €10,- mee)
 • computer of laptop; (voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

Heeft u een laag inkomen en krijgt u te maken met noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u met dit formulier bijzondere bijstand aanvragen. Stroomopwaarts regelt de aanvragen van de bijzondere bijstand voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. U hoort binnen acht weken of u een eenmalige uitkering van bijzondere bijstand krijgt.

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 juli 2020

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.106,69 € 1.164,93
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.106,69 € 1.164,93
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.580,99 € 1.664,19
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.237,56 € 1.302,69
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.679,19 € 1.767,57

Vanaf 15 juni mag iedereen weer binnen Europa reizen. In Nederland blijven is het veiligst. Wilt u toch naar het buitenland? Ga dan naar een land met een geel reisadvies. In deze landen is de situatie ongeveer hetzelfde als in Nederland. In het buitenland gelden andere regels. Zorg dat u deze regels kent en sluit een goede reisverzekering af. Kijk voor meer informatie over de verschillende landen op www.nederlandwereldwijd.nl

Let op ! De regels over het verblijf in het buitenland blijven gelden. Ook als u vanwege corona te lang in het buitenland moet verblijven, wordt uw uitkering opgeschort. U krijgt dan niet uitbetaald.

 

Terugmelden uit een land met een geel reisadvies

Komt u terug uit een land met een geel reisadvies? Bel dan de eerste werkdag dat u terug bent naar Stroomopwaarts 010 246 55 55. U maakt een afspraak om bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts langs te gaan om u terug melden. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bent u samen met uw partner naar het buitenland geweest?  Dan komt u samen naar de Formulierenbrigade om zich weer terug te melden.

Terugmelden uit een land met een oranje of rood reisadvies

Komt u terug uit een land met een oranje of rood reisadvies? Dan moet u bij terugkomst twee weken in quarantaine en mag u niet langskomen. U belt wel de eerste werkdag naar Stroomopwaarts om te melden dat u terugbent. Bel tijdens het telefonisch spreekuur van 9.30 tot 11.00 uur naar 010 246 55 55.  

 

U heeft te maken met de kostendelersnorm als u bijvoorbeeld als gezin met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen woont. Of er woont een (groot)ouder bij u in of een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. 

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

 • jongeren tot 21 jaar
 • studenten die recht hebben op studiefinanciering
 • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
 • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
 • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning

Bij het Open Leerwerkcentrum kunt u terecht voor verschillende activiteiten. U kunt:

 • Bedrijfsgegevens en -websites opzoeken via het internet;
 • solliciteren op de website van www.werk.nl (UWV) en registeren als werkzoekende op werk.nl;
 • vacatures op websites van bedrijven zoeken;
 • omgaan met verschillende vacaturesites;
 • cv en motivatie- en of sollicitatiebrief maken;
 • online volgen (o.a. sollicitatie) trainingen en of beroepstesten met koptelefoon.

Er zijn medewerkers aanwezig om u te helpen bij bovenstaande punten. 

In verband met het coronavirus werken wij nu op afspraak. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55.

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus kunt u alleen op afspraak langskomen bij het Open Leerwerkcentrum. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55.
Vlaardingen Werkplein

George Stephensonweg 43
3133 KJ Vlaardingen

maandag  8.30 - 16.00 uur
dinsdag 8.30 - 16.00 uur
woensdag 8.30 - 16.00 uur
donderdag 8.30 - 16.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur

 

Schiedam

Broersvest 110
3112 DG Schiedam

maandag  8.30 tot 16.00 uur
dinsdag 8.30 tot 16.00 uur
woensdag 8.30 tot 16.00 uur
donderdag 8.30 tot 16.00 uur
vrijdag 8.30 tot 12.00 uur

Als uw uitkering niet op de verwachte tijd op uw rekening staat, kunt u contact met ons opnemen. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld door uw contactpersoon. 

Als lid van het klantenpanel laat u uw stem horen!  Met uw mening helpt u ons de dienstverlening te verbeteren. Wij sturen u maximaal vier keer per jaar een digitale vragenlijst.

Ook de verlengde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3 )  geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de maatregelen rond het coronavirus en niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

We vragen u alleen gebruik te maken van de Tozo regeling als u het geld echt nodig heeft. Achteraf controleren we de aanvragen. Vraag Tozo 3 zelf aan en doe dit niet via een tussenpersoon. Heeft u hulp nodig? Neem contact per ons op 010 246 55 55. 

Aanvragen Tozo 3

 • Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag ook op een smartphone of tablet doen.

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

 

stappen voor aan aanvraag Tozo

Bekijk het stappenplan

Als u werkt bij een werkgever en ziek bent, betaalt uw werk meestal uw salaris door. 

Als uw werkgever tijdelijk minder werk voor u heeft vanwege het coronavirus, dan kan uw werkgever een aanvraag doen bij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij het UWV.

 

Bijstandsuitkering inwoners 

Heeft u onvoldoende inkomen om van te leven? En kunt u geen WW of andere uitkering aanvragen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u: 

 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
 • geen betaalde baan kunt vinden;
 • u geen recht heeft op een andere uitkering.  

Nibud Geldkrant - corona editie

Het Nibud heeft een speciale geldkrant uitgebracht met informatie en tips voor mensen die minder inkomen hebben door het coronavirus. 

Bijstand ondernemer

Kijk onder het kopje 'hulp voor ondernemers' voor meer informatie.

Ja, uitkering worden volgens planning uitbetaald.

Dat kan, op afspraak. Wij helpen u vanaf de locatie aan de Broersvest 110 in Schiedam. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55.

Ondernemers

Ook ondernemers kunnen wij helpen bij de aanvraag Tozo. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'hulp voor ondernemers'

Ja, dan kan. Onze locaties zijn aangepast om u en onze medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.  Bekijk de pagina Formulierenbrigade voor de openingstijden.

Wij willen u graag helpen bij het wennen aan uw nieuwe situatie. Als u al langer geen werk hebt gehad of uw thuissituatie maakt het lastig om van huis te zijn, dan is het fijn als u daar nog wat extra ondersteuning bij kunt krijgen.

Een jobcoach kan u nog wat langer begeleiden. Bel met Stroomopwaarts en vraag ondersteuning. Telefoonnummer 010 246 55 55.

 • Met een machtigingsformulier geeft u uw werkgever toestemming om uw salaris naar een  rekening bij Stroomopwaarts over te maken
 • Uw salaris en aanvullende uitkering ontvangt u op de betaaldata van de bijstandsuitkering na 17.00 uur
 • Stroomopwaarts ontvangt uw loonstrook of salarisspecificatie via u of direct van uw werkgever
 • Eventuele extra vergoedingen van uw werkgever, zoals voor reiskosten, betaalt Stroomopwaarts apart aan u uit
 • U ontvangt maandelijks een specificatie van Stroomopwaarts

De vrijlating gaat automatisch in vanaf de 1ste van maand waarin u gaat werken.

 

 

Als u een uitkering heeft en u gaat werken, dan geeft u dat, binnen 14 dagen aan Stroomopwaarts door. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken. Stuurt u als bewijsstuk een kopie van uw arbeidsovereenkomst mee.

Het sociaal wijkteam is onderdeel van VraagRaak.

 

Telefoon: (010) 593 1500

E-mail: vraagraak@maassluis.nl

Website: www.vraagraakmaassluis.nl

Als u een bijstandsuitkering of een aflopende WW uitkering heeft en u wilt voor u zelf beginnen, bespreek dat dan met uw consulent van Stroomopwaarts.
Als u aan de voorwaarden voldoet dan kan u worden doorverwezen naar het Regionaal Bureau zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam.  

Kijk voor meer informatie op de website van het RBZ . U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 010, vraag naar Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen. 

Kunt u door een ziekte of handicap alleen met hulp werken? Of kunt u helemaal niet werken bij een werkgever? Dan valt u onder de Participatiewet. Wij gaan op zoek naar werk dat bij u past.

 

Indicatie via het UWV

Allereerst is het belangrijk dat u een beoordeling arbeidsvermogen laat doen door het UWV. Het UWV bekijkt of u Wajong, een Indicatie banenafspraak of een positief advies indicatie beschut werk krijgt.

Positief advies

- Heeft u een positief advies voor beschut werk? Dan stuurt het UWV het advies aan ons door.  

- Heeft u een positief advies voor de Banenafspraak? Dan stuurt u het advies van het UWV aan ons toe. 

Wij nemen contact met u op voor een kennismakingsgesprek. We kijken naar uw indicatie en wat voor werk daarbij past. Dit kan beschut werk zijn, een Werkleertraject of hulp bij het solliciteren en vinden van een passende baan. 

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u: 

 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
 • geen betaalde baan kunt vinden;
 • u geen recht heeft op een andere uitkering.  

Controleer eerst bij het UWV of u recht heeft op een ww-uiterking (of andere uitkering).

Als u uitkering ontvangt waar u geen recht op heeft, dan noemen wij dat fraude. Iedereen die ten onrechte een uitkering of teveel uitkering ontvangt moet dat geld terug betalen plus een boete. 

Let op!
Geeft u een wijziging te laat aan ons door, dan zien wij dat als fraude. U kan dan teveel uitkering krijgen. Heel naar als u daardoor een boete opgelegd krijgt. 

 

Bij problematische schulden zijn uw schulden zo hoog dat u maandelijks niet al uw schulden en rekeningen kunt betalen of u heeft een bedreigende schuld. Een bedreigende schuld is een betalingsachterstand van minimaal twee maanden bij bijvoorbeeld uw verhuurder, uw hypotheek, energieleverancier en/of ziekte kosten.

Budgetadvies is een kort adviestraject. We geven u advies hoe u met uw schulden omgaat en hoe u nieuwe schulden voorkomt. Hierdoor kunt u snel weer zelf uw geldzaken regelen.

We kijken bijvoorbeeld naar:

 • Wat de oorzaak van uw schulden is,
 • Hoe u nieuwe schulden voorkomt,
 • Hoe u met schuldeisers omgaat.

Budgetadvies kost u niets. Er zijn wel voorwaarden waar u zich aan moet houden.

Via de website van de stichting Leergeld Schiedam kunt u  voor uw kind(eren) het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets;
 • computer of laptop; (voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

In de cursus ‘omgaan met geld’ leert u in zes bijeenkomsten alles over geldzaken en administratie.

 

In zes bijeenkomsten leert u:

 • zelfstandig uw financiën te regelen;
 • bij problemen op tijd hulp in te schakelen;
 • hoe u een financieel overzicht kunt maken;
 • hoe u een kasboekje bijhoudt.

Daarnaast krijgt u advies over:

 • hoe u geld kunt overhouden met slimme bespaartips;
 • hoe u uw administratie op orde houdt;
 • hoe u het beste om kunt gaan met aanbiedingen en leningen;
 • hoe u uw kinderen het beste met geld om kunt laten gaan

Op jaarbasis plannen we 6 cursussen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In een groep kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Voor mensen die overdag niet kunnen vanwege werk bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een avondcursus. Deelname aan de cursus is gratis.

Binnenkort plaatsen we hier de data van 2020.

Startdatum cursus tijdstip locatie
                                                                                    
     
     

Wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen? Stuur een mail naar schuldhulpverlening@stroomopwaarts.nl  met uw naam, adres en telefoonnummer dan nemen we contact met u op. U kunt ook bellen naar telefoonnummer (010) 246 55 55.

De voorwaarden zijn:

 • U bent inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 27 jaar oud. (voor kinderen tot 18 jaar is er het  Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Het huishoudinkomen is onder de 120% van de bijstandsnorm
  - Alleenstaand: € 1.174,68 (netto)
  - Gehuwde/samenwonende: € 1.678,12 (netto)

 

 

Een sociale lening is een klein krediet tegen een lager rentetarief voor mensen die daarvoor nergens anders terecht kunnen. Via Stroomopwaarts is het mogelijk om een sociale lening aan te vragen bij de Kredietbank Rotterdam. Let op! Geld lenen kost geld.

Bel naar Schuldhulpverlening van Stroomopwaarts via telefoonnummer 010 - 246 55 55 of stuur een e-mail naar shv@stroomopwaarts.nl. Onze medewerkers kijken dan samen met u welke ondersteuning u kunt gebruiken.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die:

 • u nog niet gemaakt heeft;
 • noodzakelijk zijn en die zijn ontstaan door een bijzondere situatie. Dit kan bij iedereen anders zijn. Daarom bekijkt Stroomopwaarts  uw persoonlijke omstandigheden;
 • niet op een andere manier (bijvoorbeeld via verzekering) vergoed kunnen worden.

Tip: informeer eerst wat de kosten zijn die u gaat maken en vraag dan de bijzondere bijstand aan. Als u de kosten zelf al heeft betaald dan kan u er geen bijzondere bijstand meer voor aanvragen. 

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt gelden er voor u een aantal verplichtingen. Wanneer u zich hier niet aan houdt kunnen we uw bijstandsuitkering verlagen, beëindigen of u een boete opleggen. 

Wat verwachten we van u? 
 • U werkt actief mee. U komt afspraken met Stroomopwaarts na en verschijnt op tijd op afspraken;
 • U doet er alles aan om uit de uitkering te komen. Bijvoorbeeld door aangeboden werk te accepteren en actief naar werk te zoeken. Dit noemen we de arbeidsverplichting;
 • Bij ieder bezoek aan Stroomopwaarts neemt u een geldig paspoort of identiteitsbewijs mee;
 • U meldt wijzigingen in uw persoonlijke of financiële situatie binnen twee weken aan Stroomopwaarts. U gebruikt hiervoor het wijzigingsformulier. Dit noemen we de inlichtingenplicht;
 • Wanneer u naar het buitenland gaat, meldt u dat minimaal drie weken van tevoren bij Stroomopwaarts. Lees hierover meer op de pagina vakantie.

Stroomopwaarts is er voor u op uw weg naar werk. Wij gaan op zoek naar uw eigen kracht en bieden begeleiding, training, opleiding en als dat nodig is een tijdelijk inkomen. Dit betekent dat u recht heeft op:

 • Begeleiding bij het zoeken naar werk;
 • Het aanbieden van een training of werkervaringsplaats om uw kans op een baan te vergroten;
 • Tijdelijke inkomensondersteuning;
 • Advies en ondersteuning bij geldzorgen en schulden;
 • Ondersteuning bij lichamelijke of geestelijke beperkingen;
 • Goede voorlichting over uw uitkering en een zorgvuldige afhandeling. 

We stimuleren u om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan, omdat wij ervan overtuigd zijn dat werk de beste zorg is!

Startpunt GO is er voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die niet op school zitten en geen baan hebben. 

Jongeren die wonen in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam kunnen bij Startpunt GO terecht met vragen en voor advies over leren en werken. 

Iedere verandering die gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw uitkering, geeft u door aan Stroomopwaarts. Enkele voorbeelden zijn: 

Uw financiële situatie verandert

 • U heeft een betaalde baan gevonden of u gaat studeren,
 • U gaat meer of minder verdienen,
 • U ontvangt een andere uitkering, of juist niet meer, of de hoogte daarvan is gewijzigd (denk aan studiefinanciering, WTOS, WW, Wajong, WIA en Kindgebonden budget)
 • U heeft meer geld door heffingskortingen of teruggaven van de Belastingdienst, alimentatie, een erfenis of een geldprijs, stortingen of bijschrijvingen op uw rekening door familie of bekenden

Uw gezinssituatie verandert

 • U gaat trouwen, samenwonen, scheiden of u verwacht een kind
 • Iemand komt bij u komen wonen, heeft de woning verlaten, een kind of partner wordt 21 jaar, of iemand anders gaat (een deel van) uw woonlasten betalen
 • Uw partner, kind of iemand anders van 21 jaar of ouder die bij u woont gaat studeren of stopt met studeren

Ja, u hoeft niet altijd thuis te blijven. Voor de bijstandsuitkering is er wel verschil of u naar het buitenland gaat of dat u in Nederland blijft.

Vanwege corona zijn er ook anderen zaken die belangrijk voor u zijn. Leest u vooral de ook de overig vragen over vakantie.

Op ons Werkplein kunt u terecht voor hulp bij het solliciteren en/of zoeken naar de juiste vacatures. 

U maakt er gratis gebruik van de computers met internetverbinding en zoekt er in alle rust naar vacatures. Ook kunt u ter plekke uw cv en sollicitatiebrief opstellen. Heeft u daarbij hulp nodig? Onze medewerkers helpen u verder.

 

Wij geven ook trainingen over solliciteren. Als u klant bent bij Stroomopwaarts, kunt u dit aanvragen bij uw werkconsulent.

 • bedrag per maand vanaf 1 juli 2020
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op

 

hoogte bijstandsuitkering 18, 19 of 20 jaar
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande  € 248,37 € 13,07 € 261,44
alleenstaande ouder € 248,37 € 13,07 € 261,44
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen € 496,74 € 26,14 € 522,88
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, met ten lastend komende kinderen € 784,19 € 41,27 € 825,36
gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder, hebben, zonder kinderen € 967,- € 50,89 € 1.017,89
gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar, andere partner 21 jaar en ouder is, met kinderen € 1.254,45 € 66,02 € 1.320,47

Stroomopwaarts betaalt de uitkeringen in de drie gemeenten op hetzelfde moment uit.  Wij streven ernaar om uw uitkering op de volgende data uit te betalen.  Heeft  u geen wisselende inkomsten dan staat uw uitkering na 17.00 uur op uw rekening:

 • 29 januari 2020
 • 26 februari 2020
 • 30 maart 2020
 • 29 april 2020
 • 28 mei 2020
 • 29 juni 2020
 • 29 juli 2020
 • 26 augustus 2020
 • 28 september 2020
 • 28 oktober 2020
 • 25 november 2020
 • 22 december 2020

 

Heeft u wissenlende inkomsten doordat u parttime werkt?  

Wanneer u parttime werkt en wisselende inkomsten (een aanvullende uitkering) heeft, moet u eerst het bewijs van uw inkomsten maandelijks uploaden via onze website. Maximaal vijf werkdagen nadat wij uw bewijs van inkomen ontvangen hebben, ontvangt u uw aanvullende uitkering. De uitbetaaldatum kan dan anders zijn dan datums hierboven.

Lukt uploaden via de website niet? Dan kunt u uw bewijs opsturen of inleveren bij de balie van Stroomopwaarts. Het postadres is:

Stroomopwaarts
Postbus 205
3140 AE Maassluis

U kunt gebruik maken van het bezwaarformulier(PDF) of zelf een bezwaar schrijven.

 

Schrijft u zelf een bezwaar? In het bezwaarschrift zet u:

 • Uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Datum van uw bezwaarschrift
 • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit van Stroomopwaarts
 • Uw handtekening

 

Opsturen

Stuur binnen zes weken uw bezwaarschrift en een kopie van het besluit naar:

 

College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente
p/a Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE  Maassluis

U  kunt een klacht indienen via het digitaal klachtenformulier of per post. Deze stuur u naar:

Stroomopwaarts
T.a..v.  Klachten
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Of u levert de klacht in bij een balie van de Formulierenbrigade of de receptie van de volgende locaties:

Maassluis, Koningshoek 93.050
Vlaardingen, Westnieuwland 6
Schiedam, Broersvest 110

De Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen van: 

 • Huur- en zorgtoeslag
 • Stichting Leergeld
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Collectieve Aanvullende Verzekering
 • Kinderopvangtoeslag
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Bijzondere bijstand en sociale lening
 • Hulp bij aanvraag schuldhulpverlening 
 • Kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • Uitprinten uitkeringsspecificatie

Twijfelt u of u recht heeft op bovenstaande toeslagen? De Formulierenbrigade zoekt samen met u uit waar u recht op heeft.

Wanneer u nog niet in staat bent om een eigen inkomen te verdienen, kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar betaald werk. U bespreekt de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen eerst samen met uw werkconsulent.
Bent u al vrijwilliger en ontvangt u een uitkering van Stroomopwaarts? Geef dit zo snel mogelijk aan uw werkconsulent door. Betaald werk of een Werkleertraject gaan altijd voor vrijwilligerswerk. 

Aanmelden voor het klantenpanel kan eenvoudig. Stuur een mail naar geefjemening@stroomopwaarts.nl.

De Tozo 2 wordt verlengd met de Tozo3 regeling tot 1 juli 2021. Na afloop van uw Tozo 2 uitkering kunt u aansluitend de Tozo 3 aanvragen.

Als u weet dat u de aankomende maanden voldoende inkomen heeft, dan kunt u de Tozo 3 ook later laten ingaan. Bijvoorbeeld vanaf 1 december of voor een kortere periode. Maar u kunt ook later nog een aanvraag indienen.

Terugwerkende kracht

Tozo 3 kan alleen in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht worden aangevraagd. In deze maanden kunt u er voor kiezen om de Tozo 3 per 1 oktober in te laten gaan. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan.

Als u al  de verlengde Tozo 2 heeft aangevraagd dan hoeft u deze keer geen bewijsstukken toe te voegen. We maken gebruik van de stukken die al bij ons bekend zijn. 

Is de Tozo 3 uw eerste aanvraag voegt u dan de onderstaande bewijsstukken toe.

 • Kopie/ scan van uw Identiteitsbewijs
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan  bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.
 • Vraagt u krediet aan? Dan levert u ook de laatste bankafschrift in van al uw rekeningen (privé en zakelijk).

De Tozo 3 regeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden:

 • Bent u zelfstandig ondernemer? Heeft u een eenmanszaak, vof of bv of bent u zzp’er?
 • Bent u ouder dan 18 jaar?
 • Stond u voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Woont u in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?
 • Werkt u gemiddeld meer dan 23,5 uur per week (1.225 uren per jaar) als ondernemer?
 • Liggen de inkomsten van u en uw eventuele partner gezamenlijk onder de voor u geldende bijstandsnorm?

De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.500,-  per maand voor een gezin
 • € 1.050,-  per maand voor alleenstaanden

Heeft u een of meer keren ‘nee’ geantwoord?

Neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken via 010 246 55 55 (werkdagen 8.00 - 16.30 uur).

Toets op beschikbare geldmiddelen Tozo 3 uitgesteld tot 1 april 2021

Bij de aanvraag voor Tozo 3 zou per 1 oktober een toets op beschikbare geldmiddelen plaatsvinden. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen vanaf 1 april 2021 in te voeren. Hierover volgt meer informatie. 

U kunt ook de beslisboom van de Rijksoverheid invullen of deze schematische tekening bekijken. Let op! de website verwijst u naar uw gemeente (Vlaardingen, Maassluis of Schiedam), maar de aanvraag verloopt via Stroomopwaarts.

AOW

Ontvangt u geen AOW? Dan kunt u Tozo bijstand en krediet aanvragen. Ontvangt u AOW? Dan kunt u enkel krediet aanvragen.

Achteraf controle

We vragen u alleen gebruik te maken van de Tozo als u het geld echt nodig heeft. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vorderen wij de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Dat kan, op afspraak. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het invullen van aanvraagformulieren. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55

Ja, dat kan. U kunt ons bellen om een afspraak te maken. U komt dan vervolgens langs om de map in te leveren. Wij controleren binnen vier werkdagen de map en nemen contact met u op als er nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn.

Door het werken kan er wat veranderen. Daarom is het belangrijk dat u ook aan de belastingdienst doorgeeft dat uw inkomsten zijn veranderd. Dat kunt u doen via www.belastingdienst.nl/toeslagen. U vindt hier ook meer informatie over de verschillende toeslagen.  

Als u meer gaat verdienen dan uw uitkering, dan stopt de uitkering vanaf uw eerste werkdag. We kijken of u nog recht heeft op een aantal dagen uitkering en we berekenen uw vakantiegeld. Dat betalen we  aan u uit.

Als u nog een openstaande rekening of schuld heeft bij Stroomopwaarts, dan verrekenen we dit met het bedrag dat u van ons krijgt. 

 • U ontvangt al uw inkomen op één moment in de maand
 • Maandelijks ontvangt u hetzelfde bedrag
 • U kunt uw vaste lasten zoals de huur, gas, licht en waterrekening op een vast moment in de maand betalen

Als uw inkomen uit werk lager is dan uw bijstandsnorm en u bent 27 jaar of ouder, dan mag u, voor een periode van 6 maanden, 25% van uw inkomsten uit werk houden. 

Deze 6 maanden hoeven niet aansluitend te zijn.

Voorbeeld:  als u in een maand netto € 100,- verdient met werken, mag u € 25,- houden. U levert maandelijks uw salarisstrook in en Stroomopwaarts berekent de vrijlating.

Deze vrijlating kan niet meer zijn dan: 

 • € 215,-      netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 341,98  bruto per maand bij een IOAW IOAZ uitkering

 

 

De wijkteams bereikbaar via:

 

Telefoon: (010) 4731033 (doordeweeks van 9:00 tot 17:00 uur)

E-mail: info@wijkteamsvlaardingen.nl

Website: www.wijkteamsvlaardingen.nl

Het Werkplein is in het pand aan de George Stephensonweg 43 in Vlaardingen. Plan uw reis met www.9292.nl of via een routeplanner.

Bent u jonger dan 27 jaar dan vraagt u de uitkering in twee stappen aan. 

Heeft u een arbeidsbeperking waarmee u niet bij een 'gewone' ondernemer aan de slag kunt? Dan kunt u in aanmerking komen voor beschut werk. Dit is een veilige omgeving in ons Werkleerbedrijf, waar u aan het werk kunt. Het pand en de werkplek zijn of worden voor u aangepast. Als het nodig is, dan regelen wij het vervoer van en naar het werk.

Ja, via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u het lidmaatschap of abonnement van een sportvereniging of culturele activiteit aanvragen. Dit fonds helpt kinderen van 4 tot 18 jaar zodat ze kunnen meedoen met andere kinderen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Het is voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • U hebt een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm; 
 • Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, dus niet allebei;
 • Betaling van contributie en of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging of winkel. Er wordt geen geld aan ouders/verzorgers verstrekt;
 • Bijdrage vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

De consulent bepaalt welk traject bij u past. Dat kan één van de onderstaande diensten zijn:

 • Cursus 'omgaan met geld'
 • Budgetadvies
 • Budgetcoaching 
 • Schuldregeling

Uw traject kan ook meerdere van bovenstaande diensten zijn. 

Bij budgetcoaching krijgt u voor een lange periode een coach. We maken u bewust van geld, kijken naar uw uitgaven en naar uw bestedingsgedrag. Bij budgetadvies krijgt u in een korte periode adviezen om uw schulden zelf op te lossen. Bij budgetcoaching wordt u tijdens een langere periode geholpen. We kijken naar:

 • Uw inkomen. Is dit hoog genoeg voor uw vaste lasten? 
 • Hoe geeft u uw geld uit en aan wat? Zijn er bijvoorbeeld dingen die u moet veranderen?
 • Kunt u besparen op uw vaste lasten?

Het traject duurt maximaal een jaar en u heeft 12 contacturen per jaar. 

Budgetcoaching kost u niets. Er zijn wel voorwaarden waar u zich aan moet houden.

Als u fraude pleegt dan heeft dat gevolgen. Heeft u teveel uitkering ontvangen dan betaalt u het geld altijd aan ons terug. Vaak krijgt u daarnaast ook nog een boete. 

Met het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur  kunt u lid worden van een sportvereniging of culturele instelling. Zo maken we sport of een andere creatieve activiteit als schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.

 • De vergoeding is een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport of voor cultuur
 • Deze vergoeding of de contributie wordt rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald
 •  Een aanvraag is één jaar geldig. Na 12 maanden kunt u opnieuw een aanvraag doen

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft een inkomen uit werk of een uitkering (geen studiefinanciering);
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm;
 • De rente is op dit moment 3% op jaarbasis;
 • De lening moet u binnen maximaal 36 maanden terugbetaald hebben.

U komt niet in aanmerking als: 

 • U in het bezit bent van een auto die niet noodzakelijk is (u heeft hiervoor geen medische verklaring of u heeft deze niet nodig voor het werk);
 • U heeft eerder een krediet gekregen van de Kredietbank en de restschuld hierop is hoger dan € 100,00;
 • U een eventuele echtscheiding (nog) niet wettig geregeld heeft;
 • U problematische schulden heeft (het totaal van de schulden is hoger dan het bedrag dat men maximaal kan lenen);
 • U een lopend traject bij Schuldhulpverlening heeft;
 • U andere financiële verplichtingen heeft (zoals de aflossing van andere leningen). Let op: Het is wel mogelijk dat er een kleine schuld wordt overgesloten.

Als u één of meer verplichtingen niet nakomt dan leggen wij een sanctie op. Een sanctie is een tijdelijke verlaging van uw uitkering. In het algemeen verlagen we één maand uw uitkering. Is er sprake van een zeer ernstige situatie? Dan kan de verlaging van uw uitkering maximaal 3 maanden duren.

In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn er naast Stroomopwaarts nog andere organisaties waar u terecht kunt met vragen over uw geldzaken of hulp bij het op orde brengen van uw administratie.

 

Humanitas Thuisadministratie Maassluis:
tel : Albert de Lange – 06 - 514 339 60
e-mail: ta.maassluis@humanitas.nl
website: www.humanitas.nl/afdeling/vereniging-nieuwe-waterweg-noord/

 

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken)
tel: Coördinator Gé Bentvelsen telefoon: 06 – 406 086 09
e-mail: info@stichtingboommaassluis.nl 
website: www.stichtingboommaassluis.nl
 

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts,  dan geeft u alleen aan voor welke kosten u de bijzondere bijstand aanvraagt. 

Voor het aanvragen maakt u gebruik van het aanvraagformulier bijzondere bijstand uitkeringsgerechtigden. 

Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand ontvangt en hoe hoog de eenmalige uitkering is.

Met de Collectieve aanvullende verzekering (CAV) breidt u uw zorgverzekering uit met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld een bril, eigen bijdragen Wmo en de tandarts.

De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt voor een deel de premie voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een laag inkomen. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Zolang u een traject volgt kunt u niet met vakantie. Als u een traject of opleiding volgt, vergroot u de kans op een baan. Dan is het zonde om het traject tijdelijk stop te zetten.

Bent u tussen de 18 en 27 jaar en heeft u geen werk en volgt u geen opleiding? Dan kunt u zich bij Startpunt GO van Stroomopwaarts melden door digitaal een bijstandsuikering aan te vragen. 

Zodra u deze melding heeft gedaan, start voor u een zoekperiode van vier weken. In deze vier weken gaat u zelf actief op zoek naar een opleiding of werk.

Startpunt GO nodigt u binnen een week na uw melding, uit voor een gesprek.  In dit gesprek krijgt u informatie over de zoekperiode, werken,  een opleiding volgen en de bijstandsuitkering. Startpunt GO maakt afspraken met u en geeft u tips wat u kunt doen in de zoekperiode. 

Als het na vier weken zoekperiode nog niet gelukt is om werk te vinden dan kunt u de bijstandsaanvraag digitaal heropenen en definitief maken. 

 

U geeft wijzigingen in uw financiële of persoonlijke situatie binnen 2 weken door. Gebruik hier voor het wijzigingsformulier. U print het formulier en vult het in.  Het formulier en de bewijsstukken kunt u per post opsturen naar het postadres: 

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Of afgeven bij een bezoekadres van Stroomopwaarts in uw gemeente. 

Het RBZ biedt u ondersteuning met de aanvraag van leningen, aanvullende uitkeringen en bijzondere bijstand. Maar ook met:

 • een starterstraject, waarin u wordt begeleid en voorbereid op het zelfstandig ondernemerschap;
 • een tijdelijke aanvullende Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) voor uw levensonderhoud;
 • advies over hoe u aan een startkapitaal kunt komen, bijvoorbeeld door een rentedragende lening;
 • advies over microfinanciering. Dit is een lening voor starters en doorstarters die geen financiering bij een bank kunnen krijgen.

Kijk voor meer informatie op de website van het RBZ . U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 010, vraag naar Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen. 

 

 • Wij streven ernaar om het vakantiegeld uit te betalen in de week van 8 juni t/m 12 juni 2020 (week 24)
 • Als wij uw uitkering beeïndigen omdat u bijvoorbeeld werk heeft gevonden, dan betalen wij het opgebouwde vakantiegeld zo snel mogelijk aan u uit.

Minder of geen vakantiegeld
Als er een beslag ligt op uw uitkering of als u een schuld heeft aan Stroomopwaarts, dan wordt het vakantiegeld hiermee verrekend. Dan ontvangt u minder of geen vakantiegeld.

 • bedrag per maand vanaf 1 juli 2020
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op 
hoogte bijstandsuitkering tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande,en in uw woning wonen geen andere volwassenen € 1.006,08 € 52,95 € 1.059,03
alleenstaande ouder,en in uw woning wonen geen andere volwassenen € 1.006,08 € 52,95 € 1.059,03
gehuwd /samenwonend, en in de woning waarin u woont wonen geen andere volwassenen € 1.437,26 € 75,64 € 1.512,90

Nadat u een bezwaar heeft ingediend:

 • U ontvangt een brief met de bevestiging dat wij bezwaarschrift hebben ontvangen.
 • In de meeste gevallen belt een juridisch medewerker van Stroomopwaarts u hierna op. Bijvoorbeeld om uitleg te geven of om meer informatie op te vragen.
 • Blijft u het na dit telefoongesprek oneens met het besluit en wilt u verder met uw bezwaar, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek of een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften. U mag naar het gesprek of de hoorzitting iemand meenemen.
 • Na het gesprek of de hoorzitting volgt een besluit over uw bezwaarschrift.

Binnen zes weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van Stroomopwaarts. Wanneer wij meer tijd nodig hebben om de klacht te onderzoeken, krijgt u hierover een schriftelijk bericht.

 

Ik heb een vraag over mijn klacht

Heeft u een klacht ingediend en wilt u informatie over bijvoorbeeld de voortgang van de afhandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per telefoon via 010 246 5555

De Formulierenbrigade kan niet helpen bij het invullen van inkomstenbelasting- en/of T-formulieren van de Belastingdienst.

Wel kunt u terecht als u hulp wilt bij het aanvragen dan de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Om het recht op een uitkering vast te stellen  hebben we van u documenten nodig over uw inkomen, schulden, vermogen en eventuele bezittingen. 

De meest voorkomende documenten zijn:  

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • de laatste loonstrook of  laatste uitkeringsspecificatie
 • alimentatiebeschikking
 • bankafschriften (alle bladen) van de afgelopen 3 maanden van alle betaal- en spaarrekeningen, ook van de betaal- en spaarrekeningen van uw minderjarige kind(eren) 
 • bewijzen van schulden
 • de laatste huurspecificatie en de huurovereenkomst of eigendomsbewijs van uw koopwoning

Woont uw samen met een partner of een broer of zus?
Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan voor beide personen de documenten toevoegen. 

Wanneer wij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering hebben ontvangen, gaan wij nakijken of u recht heeft op een uitkering. In de tussentijd wordt u uitgenodigd voor een werkgesprek. 

Dit gesprek gaat niet over uw uitkering, maar over werk. Tijdens dit gesprek spreekt u met een werkconsulent. Er wordt gekeken naar:

 • Heeft u een cv? En klopt deze nog?
 • Wat voor werk heeft u in het verleden gedaan?
 • Hoeveel sollicitaties heeft u opgestuurd in de afgelopen periode?

 

Na dit gesprek heeft u gelijk een gesprek met werkstroom en/of start u binnen een week met het assessment. Wat is Werkstroom en het assessment? Dat leest u in de vragen hieronder.

Als u geen computer heeft dan kunt u gebruik maken van de computers op het Open Leerwerkcentrum op onze locatie op het Broersvest 110 in Schiedam. Bekijk de openingstijden op de pagina van het Open Leerwerkcentrum.

Een bijstandsuitkering vraagt u digitaal aan via de website van Stroomopwaarts. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

Let op: ondernemers kunnen een aanvraag Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) doen via het RBZ Rotterdam (gemeente Rotterdam). RBZ hanteert een aangepaste dienstverlening door het coronavirus

Op internet vindt u verschillende websites met vacatures voor vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld in

Tweede enquête november 2019

De vragen in de tweede enquête gaan over “trajecten en trainingen die Stroomopwaarts geeft en de bereikbaarheid via het telefonisch spreekuur”. De enquête is ingevuld door 256 klanten.

Trajecten en trainingen

De trajecten en trainingen van het Werkleerbedrijf dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, zoals nieuwe werkgeversvaardigheden, meer zelfvertrouwen en contact met mensen. Hierdoor is de kans op het vinden van werk groter.  Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • het inlevingsvermogen en het gedrag van medewerkers
 • duidelijke uitleg en informatie aan het begin van een traject
 •  meer vacatures die aansluiten bij de kandidaat.

Telefonisch spreekuur

De klanten die gebruik maken van het telefonisch spreekuur zijn over het algemeen tevreden. De bereikbaarheid en de afhandeling van de terugbelverzoeken blijven een aandachtspunt.

Wat heeft Stroomopwaarts met de resultaten gedaan?
 • Het inlevingsvermogen en het gedrag van medewerkers en duidelijke uitleg en informatie:
  Wij zijn bezig met de  processen door te lichten en deze meer op de klant af te stemmen. Een van de belangrijkste onderwerpen hierin is het contact met de klant. Medewerkers hebben de training “de klantreis en mijn aandeel in het geheel” gevolgd. 
 • Meer vacatures die aansluiten bij de kandidaat:
  Stroomopwaarts is en blijft in gesprek met ondernemers. Samen kijken we wat er mogelijk is om  leer- en werkplaatsen te maken naast de reguliere banen. Het benaderen van nieuwe  ondernemers die  baankansen bieden  blijft een speerpunt voor Stroomopwaarts.      
 • Bereikbaarheid en afhandeling terugbelverzoeken:
  Intern zijn wij  bezig met het proces over onze bereikbaarheid door te lichten.  Het doel is om onze bereikbaarheid te verbeteren en  meer op de klant af te stemmen.

Aanvraag Tozo 2 inkomensondersteuning

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen.  Er zijn echter heel veel aanvragen en dat lukt niet in alle gevallen.  Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen de inkomensondersteuning . Lukt het ons niet om uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen? Dan kunt u bij financiële nood een voorschot aanvragen. Neem daarover contact met ons op.

Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van uw huishouden. 

Aanvraag lening bedrijfskapitaal

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen. Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen het krediet. 

 

Mocht u in financiële nood verkeren doordat u nog in afwachting bent van de afhandeling neemt u dan contact met ons op. Telefoonnummer 010 - 246 55 55. We kunnen dan eventueel een voorschot verstrekken.

De Tozo 3 regeling bestaat uit twee delen:

 1. Een tijdelijke inkomensondersteuning
  Deze vult uw inkomen aan tot de voor u geldende bijstandsnorm. De  Tozo 3 loop tot 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen vanaf 1 april 2021 in te voeren. Hierover volgt meer informatie.
   
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal
  Dit is een lening voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen van maximaal € 10.157,-
  De lening heeft een rente van 2% en een looptijd van uiterlijk 3 jaar. Tot januari 2021 is het niet nodig om af te lossen. Krijgt u een lening voor Tozo 3 na 1 januari 2021 dan start de aflossing op de datum van verstrekking van de lening.

Wanneer het gaat om documenten die met spoed moeten worden ingeleverd, dan kunt u daarvoor een afspraak met ons maken via 010 246 55 55.

Ja, u kunt nog steeds hulp krijgen van de Formulierenbrigade of het Open Leerwerkcentrum.  In deze periode werken we alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u naar 010 - 246 55 55.

Ja, nu de regels worden versoepeld, nodigen wij u weer uit bij ons op locatie. Wij hebben onze dienstverlening aangepast om de gezondheid van inwoners en onze medewerkers maximaal te beschermen.

 

Maatregelen

U heeft van ons een brief ontvangen met de datum en tijd van de afspraak. In de bijlage van de brief staat ook aan welke regels u zich tijdens de afspraak moet houden.

 

Heeft u ziekteverschijnselen? Zeg de afspraak dan af via 010 246 55 55.

Na de vrijlating (25 % van uw inkomsten voor een periode van 6 maanden) volgt er voor u nog een extra regeling voor een periode van 30 maanden. De vrijlating is 12,5 % van uw inkomsten met een maximum van:  

 • € 134,35  netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 214,28  bruto per maand bij een IOAW/IOAZ-uitkering

Als u gaat werken dan geeft u dat door via het wijzigingsformulier.

Gaat u voldoende verdienen dan stopt uw uitkering. Gaat u parttime werken en minder verdienen dan de uitkering? Dan vult Stroomopwaarts uw inkomen aan.  We hebben alles wat u weten moet, als u gaat werken voor u op een rijtje gezet.

Het kan dat u nog recht heeft de verschillende regelingen van uw gemeente en het rijk. Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Dat kan een uitkering maar ook salaris zijn.

Via  “Bereken uw recht” kunt  u snel zien of u nog recht heeft op de aanvullende financiële regelingen voor uzelf of voor uw kinderen.

Komt u er niet uit of heeft u vragen dan kan de formulierenbrigade u hiermee helpen.

Als u minder verdient dan uw uitkering, dan vult Stroomopwaarts uw salaris aan tot de hoogte van uw uitkering. Om te weten met welk bedrag wij uw salaris moeten aanvullen levert u maandelijks eerst uw salarisstrook in. Zodra wij uw salarisstrook ontvangen, berekenen wij met welk bedrag uw salaris aangevuld moet worden. Binnen 5 werkdagen staat het geld dan op uw rekening. 

U kunt het uzelf makkelijker maken door gebruik te maken van Surplus. U ontvangt dan op een vast tijdstip uw salaris en uw uitkering tegelijkertijd. Lees in de volgende vragen wat Surplus is.

U kunt tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met uw inkomensconsulent.

In Schiedam heten de teams WijkOndersteuningTeams (WOT).

 

Telefoon: (010) 7541515

E-mail: info@wotschiedam.nl

Website: www.wotschiedam.nl

Er zijn wijkondersteuningsteams in de wijken Centrum-West, Groenoord, Nieuwland, Noordrand, Oost en Zuid.

Het Open Leerwerkcentrum op het Werkplein is van maandag t/m donderdag geopend van 08.30 uur tot 16.00 uur. En op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Heeft u (financiële) problemen in uw bedrijf of problemen met uw administratie? Of weet u even niet hoe u verder moet met de bedrijfsvoering?

Dan kan het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) u ondersteunen.

De Wajong-uitkering kunt u aanvragen wanneer:

 • u op jonge leeftijd een ziekte of handicapt hebt gekregen, en
 • u na uw 18e jaar geen betaald werk heeft verricht,  en
 • als u denkt dat u in de toekomst ook niet kan werken.

Wajong vraagt u aan bij het UWV.

Kunt u nu of in de toekomst wel werken? Dan krijgt u geen Wajong. Meld u bij ons, wij helpen u bij het zoeken naar een passende baan. 

Team Werkstroom is een samenwerking tussen Stroomopwaarts en Randstad. Samen helpen zij inwoners die klaar zijn om aan het werk te gaan aan een betaalde baan. Het team zoekt actief naar vacatures voor de werkzoekenden. 

Bij Werkstroom wordt u binnen drie maanden begeleidt naar werk. Wanneer de kandidaat werk heeft gevonden, blijft Werkstroom gedurende zes maanden in contact met de kandidaat. Zij kunnen de kandidaat advies geven en vragen beantwoorden. 

Het is belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terechtkomt bij inwoners die hier recht op hebben. Vermoedt u dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan kunt u dat bij ons melden. Wij voeren dan een onderzoek uit. We mogen u niet informeren over het resultaat van het onderzoek.  U kunt kiezen of u als melder anoniem wilt blijven. 

 • De persoon waarvan u vermoedt dat hij/zij fraudeert met een uitkering moet wonen in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Geef bij een melding zoveel mogelijk informatie en concrete feiten. Zoals:
  • adres
  • werktijden
  • type en kenteken auto
  • inkomsten
  • met wie iemand samen woont
Digitaal melden  

Vul het digitale fraudemeldingsformulier in. 

Telefonisch melden

Neem contact met ons op via (010) 246 55 55

Schriftelijk melden

Stuur uw brief naar:
Stroomopwaarts
t.a.v. team Handhaving
Postbus 205
3140 AE Maassluis

 • Een aanvraag wordt gedaan via een digitaal aanmeldingsformulier. Dit doet een intermediair die actief is in uw eigen woonplaats.
 • Kijk op de website www.volwassenenfonds.nl/deelnemers voor intermediairs in uw woonplaats.

 

 

In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn er naast Stroomopwaarts nog andere organisaties waar u terecht kunt met vragen over uw geldzaken of hulp bij het op orde brengen van uw administratie.

 

De gemeente Vlaardingen, Stroomopwaarts, Minters en Humanitas werken samen voor een betere hulp op het gebied van financiële problemen. Heeft u financiële zorgen of vragen? De wijkteams Vlaardingen hebben helpen u om uw financiële situatie op een rijtje te zetten. Bezoek de wijkteams Vlaardingen via de spreekuren bij u in de buurt.

 

Schuldhulpmaatje Vlaardingen
De stichting schuldmaatje Vlaardingen is  aangesloten bij de Landelijke vereniging van stichtingen schuldhulpmaatje

Tel: 010 – 434 68 55
E-mail: SHM.VLD@hotmail.com
Website: www.uitdeschulden.nu

 

Humanitas Thuisadministratie
Tel: 06 -351 177 66
E-mail:  TA.vlaardingen@humanitas.nl
Website: Humanitas Thuisadministratie Nieuwe Waterweg Noord

Bent u niet bekend bij stroomopwaarts of zijn uw gegevens zijn ouder dan 1 jaar? Dan vragen we om aan te tonen dat u een laag inkomen heeft en niet teveel vermogen. 

Voor het aanvragen maakt u gebruik van het formulier aanvraag bijzondere bijstand geen klant van Stroomopwaarts. 

Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand ontvangt en hoe hoog de eenmalige uitkering is.

 

Op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland kunt u uw eigen woonplaats invullen. U komt dan bij de spelregels waarin staat hoe u een aanvraag kunt indienen.

Aanvragen altijd via een tussenpersoon

Een aanvraag kunt u alleen indienen via een tussenpersoon (intermediair). De lijst met de tussenpersonen vindt u op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland.

Onderstaande bedragen zijn 130% van de bijstandsnorm van 1 juli 2020

 

130% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.307,90 € 1.379,74
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.307,90 € 1.379,74
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.868,44 € 1.966,77
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.462,57 € 1.539,54
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.984,50 € 2.088,94

 

Jongeren die een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering krijgen, vanaf het moment van melden, te maken met een zoekperiode van vier weken.  In deze zoekperiode gaat u zelf actief op zoek naar een opleiding of werk.

Als u nog recht heeft op studiefinanciering, dan is er meestal geen recht op een uitkering. Dan schrijft u zich in voor 4 verschillende opleidingen, die starten bij het volgende instroommoment.  Dit kan februari of september zijn.

Tijdens de zoekperiode solliciteert u wekelijks op tien verschillende vacatures en schrijft u zich in bij minimaal 5 uitzendbureaus.

Als het na vier weken zoekperiode nog niet gelukt is om werk te vinden dan kan u de bijstandsaanvraag digitaal heropenen en definitief maken. 

 

Blijft u in Nederland maar verblijft u wel tijdelijk op een ander adres, dan hoeft u dat niet te melden.

Let op!  Ook als u niet thuis bent blijven alle regels van de Participatiewet voor u gelden. Dat betekent dat:

 • als u een traject of een opleiding volgt, u geen bijeenkomst mag verzuimen;
 • als wij u uitnodigen voor een gesprek, u op het juiste tijdstip aanwezig bent;  
 • als u maandelijks uw inkomen moet doorgeven, u dat blijft doen;
 • u wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk doorgeeft.  

Tip: vraag iemand om u op de hoogte te brengen als u post van Stroomopwaarts ontvangt. 

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, hebben wij de volgende tips voor u:

 

Voorbereiden

 • lees uw sollicitatiebrief en cv nog een keer goed door
 • Bekijk de website van het bedrijf. Schrijf vragen op die u tijdens het gesprek wil vragen. Zo toont u dat u geïnteresseerd bent en dat u zich heeft voorbereid.
 • Neem een pen, schrijfboekje en uw vragen mee
 • Zorg voor de juiste kleding. Kijk ook eens op dressforsuccess.nl
 • Bereid uw reistijd voor. Kijk hoe lang de reistijd is en hoe laat u het beste kunt vertrekken. Houd daarbij rekening met eventuele files of vertragingen in het openbaar vervoer.

 

Het gesprek

 • Wees op tijd
 • Wees enthousiast en beleefd. Ook tegen de receptioniste of andere mensen die u in het bedrijf tegenkomt.
 • Luister aandachtig tijdens het gesprek. Laat mensen uitpraten en zeg het eerlijk als u iets niet begrijpt.
 • Wees altijd eerlijk en doe uzelf niet anders voor dan u bent!
 • Vraag na afloop naar de vervolgprocedure.

 

Succes! 

Bent u pensioengerechtigd?

Dan is de bijstand een aanvulling op uw AOW uitkering. Het totaalbedrag dat u ontvangt aan AOW en bijstandsuitkering ziet u in onderstaande tabel. 

 • Bedrag per maand vanaf 1 juli 2020
 • U bouwt per maand vakantiegeld op

 

hoogte bijstandsuitkering vamaf pensioengerechtigde leeftijd
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande € 1.125,05 € 59,21 € 1184,26
alleenstaande ouder € 1.125,05 € 59,21 € 1184,26
gehuwd / samenwonend, beide pensioengerechtigd € 1.526,54 € 80,34 € 1606,88
gehuwd / samenwonend  een van u is pensioengerechtigd en de ander tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.526,54 € 80,34 € 1606,88

Maandelijks ontvangt u een uitkeringsspecificatie per post. Hierop staat hoe uw uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend of welke doorbetalingen wij doen. Maar ook hoeveel vakantiegeld er voor u apart wordt gehouden.

Wilt u juridisch advies? Wilt u bijvoorbeeld weten of het zinvol is om bezwaar te maken? Dan kunt u onder meer terecht bij het Juridisch Loket.

Als inwoner van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunt u gratis gebruikmaken van de ondersteuning van de Formulierenbrigade.

Meld u aan via het digitale aanmeldformulier voor schuldhulpverlening. Kunt u zich niet digitaal aanmelden? Bel op werkdagen naar 010 - 246 55 55 of stuur een e-mail naar shv@stroomopwaarts.nl.

 

Na de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst leggen wij uit wat een schuldhulpverleningstraject inhoudt en wat er van u verwacht wordt.

Als u hulp wilt bij het aanvragen van een uitkering dan kunt u langskomen op het Open Leerwerkcentrum op onze locatie aan het Broersvest 110 in Schiedam. Bekijk de openingstijden op de pagina van het Open Leerwerkcentrum.

Lees ook de vraag "Welke documenten voeg ik toe aan de aanvraag?"

Bij Stroomopwaarts volgt u twee weken een assessment. U werkt mee in de praktijk van het Werkleerbedrijf. We kijken naar:

 • Over welke werkvaardigheden beschikt u al?
 • Heeft u een training of opleiding nodig?
 • Houdt u zich aan werkafspraken
 • Past u zich gemakkelijk aan een werkritme aan?

Dit zijn allemaal vragen waar het assessment een antwoord op geeft.

 

Wat is het doel van het assessment?

Het assessment is bedoeld om met elkaar te beoordelen wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. De medewerker van het assessment adviseert u hierin. Tijdens het assessment kijken we ook naar uw cv. Ons Open Leerwerkcentrum biedt ondersteuning bij het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een cv of het zoeken naar vacatures. Bekijk de locaties en openingstijden van de Open Leerwerkcentra.

Let op!
Inwoners van Maassluis en Vlaardingen kunnen de vrijwilligerspremie tot 1 september 2020 aanvragen. Daarna vervalt de vrijwilligerspremie in deze gemeenten.

 • Woont u in Maassluis dan moet u op 25 juni 2020 voldoen aan de onderstaande voorwaarden
 • Woont u in Vlaardingen dan moet op 14 mei 2020 voldoen aan de onderstaande voorwaarden

De voorwaarden voor de vrijwilligerspremie van € 250,- per jaar zijn:

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent 27 jaar of ouder
 • U heeft een uitkering van Stroomopwaarts
 • U heeft het afgelopen jaar, minimaal zes maanden achter elkaar minstens acht uur per week vrijwilligerswerk gedaan

Hiervoor heeft u een getekende overeenkomst nodig van een erkende organisatie, zoals een bibliotheek, sportclub of vereniging. Als u bij meerdere organisaties vrijwilligerswerk doet, dan kunt u de uren bij elkaar optellen.

De vrijwilligerspremie heeft geen gevolgen voor uw uitkering.

Aanvragen

U vraagt de vrijwilligerspremie eenvoudig aan met het aanvraagformulier vrijwilligerspremie. Vergeet niet om uw contactpersoon bij de vrijwilligersorganisatie ook te laten tekenen!  

U kunt het ingevulde formulier met bewijsstukken (kopie vrijwilligersovereenkomst) opsturen of afgeven. 


Per post:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis
 

Of inleveren bij de Formulierenbrigade. Bekijk locaties en openingstijden van de Formulierenbrigade.

Eerste enquête mei 2019

Uit de 495 ingevulde enquêtes blijkt dat de praktische zaken binnen Stroomopwaarts, zoals informatievoorziening, bereikbaarheid, brieven en beschikkingen, over het algemeen goed zijn. Het gemiddelde cijfer van de dienstverlening is een 6,2.

Aandachtspunten zijn deskundigheid,  houding en gedrag  medewerkers en telefonische bereikbaarheid.

Wat heeft Stroomopwaarts met de resultaten gedaan?

Een 6,2 is een voldoende maar voor ons ook een cijfer dat wij graag willen verbeteren.  Daarom  zijn wij hard aan de slag gegaan met de aandachtspunten om onze dienstverlening te verbeteren:

 • op onze website vindt u op veel vragen een antwoord;
 • er een telefonisch spreekuur ingesteld, om binnenkomende telefoontjes beter en sneller af te handelen;
 • medewerkers hebben verschillende cursussen gevolgd  om de deskundigheid te bevorderen.

Wij blijven ons best doen, zodat u ons de volgende keer een hogere score geeft.

Dat kan. We proberen u telefonisch te helpen of maken een afspraak bij ons op locatie. Bel naar 010 246 55 55

Let op! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft geen extra kosten te maken; wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u bellen naar 010 246 55 55.

De regeling Tozo 2 en 3 vult het inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep van u (en uw eventuele partner) aan tot  het sociaal minimum. De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.500 per maand voor een gezin
 • € 1.050 per maand voor een alleenstaande vanaf 21 jaar

Op de pagina schulden leest u meer over hulp bij schulden

Ja, dat kan. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het regelen van kwijtschelding. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. Neem contact op via het telefoonnummer 010 246 55 55.

U kunt alle documenten, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of bewijsstukken, uploaden via het contactformulier op onze website. Ook kunt u alle documenten inleveren in de brievenbus naast de voordeur van onze kantoren. Schrijf dan wel duidelijk uw naam en BSN nummer op de documenten.

De post kan in de brievenbus naast de ingang.

 • Maassluis, Stadskantoor Koningshoek 93.050
 • Vlaardingen, Stadskantoor Westnieuwland 6
 • Schiedam,  Broersvest 110

Als u vanuit het UWV een medische urenbeperking heeft en u ontvangt een aanvullende bijstandsuitkering dan is de vrijlating  15 % op alle inkomsten uit deeltijdwerk met een maximum van:  

 • € 136.26  netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 217,97  bruto per maand bij een IOAW/IOAZ-uitkering

Of u een partner heeft, maakt niets uit voor de vrijlatingsregeling.

U ontvangt uw jaaropgave van de uitkering uiterlijk eind februari 2020 op uw huisadres.

Ons team schuldhulpverlening heeft wekelijks spreekuur in de wijkteams van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Kijk op de website van de gemeente voor de juiste locaties en tijden.

In de banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. 
Als u een Indicatie banenafspraak heeft, neemt het UWV u op in het doelgroepregister. U heeft dan meer kans op werk. Want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden. Wanneer u werk heeft gevonden, krijgt u een jobcoach. Dit is een iemand die u en de werkgever de eerste periode helpt. 

De hoogte van de boete kan net zo hoog zijn als het bedrag dat u teveel heeft ontvangen.  Als u opnieuw in de fout gaat wordt de boete nog hoger, namelijk 150% van het teveel ontvangen bedrag. 

Bijvoorbeeld
Heeft u voor € 300,-- te veel ontvangen, dan bedraagt de boete ook € 300,--. U moet dan in totaal € 600,-- terugbetalen.

Heeft u niets teveel ontvangen maar heeft u ons niet (op tijd) geïnformeerd, dan is de boete € 150,--. Dat is de minimale boete.

Voor de ontwikkeling van een kind is de peuterspeelzaal belangrijk. Op een peuterspeelzaal leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. 

Hoe werkt het?
 • U woont in Schiedam;
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen is niet te hoog;
 • U hebt een kind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar;
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;
 • U schrijft uw kind in bij een peuterspeelzaal in de gemeente Schiedam of uw kind bezoekt al een peuterspeelzaal in de gemeente Schiedam;
 • De peuterspeelzaal dient de kosten van 2 dagdelen in bij Stroomopwaarts.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam. Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

 • noodzakelijke huishoudelijke apparatuur (bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast),
 • meubelen (bijvoorbeeld een bankstel of bed) en woninginrichting (bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking) 
 • u heeft een openstaande rekening die u niet in 1 keer kunt betalen, zoals de jaarafrekening energie.

In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn er naast Stroomopwaarts nog andere organisaties waar u terecht kunt met vragen over uw geldzaken of hulp bij het op orde brengen van uw administratie.

 

Humanitas Thuisadministratie (Netwerk Schuldpreventie Schiedam)
Tel: Yvonne Lopes  06 – 351 177 66
E-mail: ta.schiedam@humanitas.nl
Website: Humanitas Thuisadministratie Nieuwe Waterweg Noord

Vindt u in die vier weken zoekperiode geen werk, dan volgt er opnieuw een gesprek met uw werkconsulent. U neemt  voor dit gesprek alle bewijsstukken van de sollicitatiebrieven, bewijs van inschrijving bij opleidingen en uw cv uitgeprint mee.

Direct na het gesprek wordt u op het Werkplein voorgesteld aan de matchmaker van Stroomopwaarts en aan de uitzendbureaus. Zij kunnen u helpen bij het vinden van een baan.

Wanneer u parttime werkt en wisselende inkomsten heeft, kunt u uw loonstrook maandelijks uploaden via het contactformulier op deze website.  Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw salaris wordt aangevuld. Maximaal vijf werkdagen nadat wij uw loonstrook ontvangen hebben, ontvangt u uw uitkering.

Per jaar mag u maximaal 28 dagen naar het buitenland. Ook de weekenden en feestdagen tellen hierbij mee. U kunt geen dagen meenemen naar het nieuwe jaar. Het is dus niet mogelijk om in december 28 dagen weg  te gaan van dit jaar en in januari 28 dagen van het nieuwe jaar.

In een sollicitatiebrief legt u uit waarom u de beste kandidaat bent. U vertelt waarom u  past bij deze baan. U kunt schrijven:

 • Waarom uw werkervaring en/of opleiding past,
 • Waarom u als persoon bij de baan past,
 • Waarom u bij dit bedrijf wil werken.

 

Dit schrijft u in maximaal 1 A4. Bij de brief voegt u uw cv toe.

 

U bouwt een sollicitatiebrief als volgt op:

 • Boven de brief plaatst u in de linkerhoek de naam van het bedrijf, de contactpersoon en het adres. Rechts daarvan staat een regel met de plaats en datum.
 • Daaronder geeft u in één regel aan op welke vacature u reageert, bijvoorbeeld: ‘Betreft: vacature Medewerker Logistiek’
 • Aanhef: ‘Geachte heer …’ of ‘Geachte mevrouw …’.
 • Inleiding: hier geeft u aan op welke vacature u schrijft en waar u die gezien heeft. Bijvoorbeeld: “Op uw website zag ik de vacature ‘Medewerker logistiek’ bij bedrijf X. Graag kom ik voor deze functie in aanmerking.”
 • Alinea 2: hierin beschrijft u waarom u bij dit bedrijf wilt werken in deze functie. Wat trekt u aan in het bedrijf? Wat vindt u zo interessant en leuk aan deze functie?
 • Alinea 3: hierin beschrijft u waarom het bedrijf voor u zou moeten kiezen? Welke kwaliteiten en werkervaring sluiten precies aan bij de functie en bij het bedrijf? Wat heeft u het bedrijf te bieden?
 • Alinea 4: u sluit af door te verwijzen naar uw bijgevoegde cv en u geeft aan dat u uw sollicitatie graag persoonlijk komt toelichten.
 • Ondertekening: U beëindigt de brief met: ‘Met vriendelijke groet’. Daaronder zet u uw handtekening en uw naam en adresgegevens.

 • Bedrag per maand per 1 juli 2019 
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op 
leefvorm bedrag zonder vakantiegeld vakantiegeld per maand bedrag met vakantiegeld
alleenstaande  € 318,50 € 16,77 € 335,33
alleenstaande ouder € 318,50 € 16,77 € 335,33
gehuwd en beide in een instelling wonend € 495,51 € 26,08 € 521,59

 

 

DigiD staat voor Digitale identiteit. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. U vraagt een DigiD aan via de website van DigiD.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD?
De Formulierenbrigade van Stroomopwaarts helpt u graag verder! 

Vanaf het moment dat u zich meldt voor schuldhulpverlening, gelden al direct een aantal belangrijke afspraken. De hulpverlening kan alleen doorgaan als u zich hieraan houdt. 

Belangrijke afspraken zijn:

 • U betaalt elke maand alle vaste lasten op tijd. Vaste lasten zijn: huur, energiekosten, gas en water en de ziektekostenverzekering.
 • U mag vanaf dit moment geen enkele nieuwe schuld meer maken.
 • U houdt zich aan alle afspraken die met u gemaakt worden.

 

U kunt alvast uw papieren (administratie) op orde brengen. Heeft u hulp nodig bij het uitzoeken van uw papieren?  Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Bent u het niet eens met het besluit dat de gemeente over uw bezwaarschrift neemt, dan kunt u bij de rechtbank Rotterdam in beroep gaan. U moet daarvoor wel kosten (griffierecht) betalen. Geeft de rechtbank u gelijk, dan krijgt u deze kosten terug.

 

Stuur uw beroepschrift en een kopie van het besluit op bezwaar naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Er zijn voorwaarden:

 • U heeft problematische schulden;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont in de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft een inkomen op minimaal bijstandsniveau (studiefinanciering telt niet mee)

Er zijn voorwaarden:

 • U heeft schulden;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont in de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft een inkomen op minimaal bijstandsniveau (studiefinanciering telt niet mee)

Bij een matchsessie voeren kandidaten gesprekken met team werkstroom (matchmakers). Deze matchmakers zijn op de hoogte van de nieuwste vacatures en staan in contact met bedrijven die op zoek zijn naar medewerkers.  Zij kijken of er voor u een passende baan is en wat uw volgende stap is. Dat kan zijn:

 • U gaat drie maanden actief op zoek naar betaald werk. De medewerker van team werkstroom helpt u daarbij. 
 • U  krijgt een vervolggesprek. Hierin maakt u afspraken,  bijvoorbeeld het maken van een passend cv voor een bepaalde vacature.
 • Bent u toch nog niet klaar voor betaald werk? Bijvoorbeeld omdat uw schulden nog niet op orde zijn of er nog geen kinderopvang geregeld is? Dan gaat u eerst met een werkconsulent aan de slag om deze zaken te regelen.

De alimentatie die u ontvangt wordt bij uw inkomen opgeteld. Dat geldt voor de partneralimentatie én ook voor de kinderalimentatie. Dat wij betekent dat wij uw huidige inkomen aanvullen tot de voor u geldende bijstandsnorm.

 

U kunt alle documenten, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of bewijsstukken, uploaden via het contactformulier op onze website. Als dat u niet lukt, dan neemt u telefonisch contact op met uw consulent om samen een passende oplossing te bedenken. U kunt ons bereiken via 010 246 55 55

Dat kan, in verband met de maatregelen werken wij alleen op afspraak.  Neem contact met ons op via 010 246 55 55. 

 

U kunt met een afspraak bij ons terecht voor:

 • het maken van uw cv, een profielfoto en motivatiebrief. U kunt hier ook hulp bij krijgen van een medewerker
 • de nieuwste vacatures lezen
 • online trainingen volgen
 • workshop cv maken, of
 • workshop pc vaardigheden

Het UWV stuurt uw indicatie aan ons door. Als wij deze hebben ontvangen én als er ruimte is in ons Werkleerbedrijf, wordt u uitgenodigd om kennis te maken. Na het gesprek kunt u bij ons aan het werk. U werkt maximaal 36 uur per week. 

 

In dienst bij WGI

U gaat bij ons aan het werk, maar u gaat de eerste periode in dienst van het Werkgeversinstituut (WGI). U werkt via detachering bij ons. Een dienstverband bij Stroomopwaarts voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.

Als u een boete krijgt opgelegd en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u een bezwaar indienen

alleenstaande € 1.650,-
alleenstaande ouder  € 2.100,-
gehuwd/samenwonend € 2.400,-

   

Het uiteindelijk te lenen bedrag en de looptijd van de lening hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden en wordt door de Kredietbank Rotterdam bepaald.

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2020

 

120% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.207,30 € 1.270,84
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.207.30 € 1.270,84
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.724,71 € 1.815,48
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.350,06 € 1.421,11
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.831,85 € 1.928,26

 

Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op minimaal niveau 2 van het mbo.

Welke documenten u toevoegt aan de aanvraag van een bijstandsuitkering of aanvraag Bijzondere bijstand hangt af van uw persoonlijke situatie.  Om het recht op te onderzoeken hebben wij gegevens nodig over uw inkomen en uw vermogen.

Woont u samen met een partner, uw broer of zus? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan en levert u beide de gevraagde documenten in.

De gevraagde bewijsstukken komt u tegen als u een digitale aanvraag doet. 

Gaat u voor korte of langere tijd naar het buitenland? Dan vraagt u minimaal drie weken van tevoren toestemming om weg te gaan. Dit doet u via het aanvraagformulier Verblijf in het buitenland

Terugmelden na verblijf in het buitenland

Als u in het buitenland bent geweest dan moet u zich terugmelden. Hiervoor komt u op de eerste werkdag langs bij de formulierenbrigade. U kunt hiervoor terecht tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade in uw eigen gemeente. 

Bewijsstukken meenemen bij terugmelden
 • een geldig legitimatiebewijs
 • bewijsstukken van uw heen en terugreis mee. Bijvoorbeeld een vliegticket of busticket of stempels in uw paspoort.

Bent u samen met uw partner naar het buitenland geweest? 
Dan komt u samen naar de formulierenbrigade om zich weer terug te melden. 

Uw cv laat zien wie u bent, wat voor werk u heeft gedaan en welke opleiding(en) u heeft gevolgd. Bekijk een voorbeeld van een cv. U bouwt deze als volgt op:

 • Persoonlijke gegevens. hier begint u mee. U vermeldt hier uw volledige naam, geboortedatum, adres, woonplaats en overige contactgegevens.
 • Persoonlijk profiel: hierin schrijft u kort wie u bent, wat uw kwaliteiten zijn, wat voor functie u zoekt, wanneer u beschikbaar bent en wat u een werkgever te bieden heeft.
 • Werkervaring: u begint met uw laatste baan en gaat terug in de tijd. Per werkgever noemt u de periode dat u er werkte en de werkzaamheden die u er deed.
 • Opleiding: u noemt alle relevante opleidingen en begint bij de laatst gevolgde opleiding of cursus.
 • Vaardigheden: hier benoemt u eventuele bijzondere vaardigheden die van pas kunnen komen bij het werk. Bijvoorbeeld computervaardigheden of talen die u beheerst.
 • Hobby’s: hier beschrijft u wat u in uw vrije tijd doet, zoals sporten, wandelen of koken.

 

Het kan gebeuren dat u ineens voor extra kosten komt te staan. Kosten die ontstaan door een bijzondere situatie en waar u niet onderuit kunt. Bijvoorbeeld uw eigen bijdrage voor een advocaat of een opleiding die noodzakelijk is om uw werk te kunnen doen. Voor kosten die nergens anders vergoed worden, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit kan voordat de kosten gemaakt zijn. De bijzondere bijstand kan bestaan uit een gift of renteloze lening. U krijgt de kosten niet altijd volledig vergoed. Stroomopwaarts bepaalt dit aan de hand van uw persoonlijke situatie. Op deze website kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Hoe meer personen van 21 jaar of ouder er bij u in huis wonen, hoe lager uw uitkering. Dit omdat u samen de woonkosten kunt delen.

Dit zijn de bedragen van 1 juli 2020

 • In de onderstaande tabel ziet u de hoogte van de kostendelersnorm 
 • de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met 6 personen of meer. 
leefvorm hoogte in %  uitkering met vakantiegeld
echtpaar /samenwonend 100  € 1.512,90
2 persoonshuishouden 50  €    756,45
3 persoonshuishouden 43 1/3  €    655,09
4 persoonshuishouden 40  €    605,16
5 persoonshuishouden 38  €    574,90

 

 

 

 

Beslist de gemeente niet op tijd over uw bezwaarschrift? Dan laat u eerst schriftelijk weten dat de beslistermijn is verstreken en vraagt u de gemeente om een beslissing over uw bezwaarschrift. Zo stelt u de gemeente schriftelijk in gebreke. De gemeente heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Vanwege het coronavirus kunt u alleen met een afspraak bij ons langskomen.  Om een afspraak te maken belt u met 010 593 15 85

Gemeentehuis Maassluis

Koningshoek 93.050 in Maassluis

Controle van de map van Schuldhulpverlening

Wanneer u uw blauwe schuldenmap van Schuldhulpverlening wilt laten controleren, dan moet u altijd een afspraak maken. Bel hiervoor met de formulierenbrigade 010 593 15 85

Het Werkleertraject is een werkervaringsplek binnen Stroomopwaarts of bij een ondernemer. Het traject is bedoeld om u werkvaardigheden (verder) te ontwikkelen. Hiermee vergroot u de kans op het vinden van een betaald werk.

Soms volgt u op advies van uw werkconsulent een vakopleiding. Bijvoorbeeld een cursus heftruckchauffeur, een VCA-cursus (veiligheid) of een cursus sociale hygiëne (schoonmaker).

Wat is de duur van een Werkleertraject?

Het traject duurt drie tot zes maanden.  Vindt u eerder betaald werk? Dan stopt het Werkleertraject. Lukt het niet om binnen zes maanden werk te vinden? Dan gaat u een vervolgtraject in. 

Wat zijn mijn werkuren?

Uw werkconsulent bepaalt uw werkuren. Dit is maximaal twintig uur per week. 

U kunt eenmalig een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157,- . Heeft u in Tozo 1 of 2 een bedrag aangevraagd dat lager is dan het maximum bedrag? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen dat de lening aanvult tot het maximale bedrag van € 10.157,- .

Terugbetalen

Dit bedrag betaalt u terug tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

De minister heeft uitgesproken dat er tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen worden gedaan. Neem wel zo snel als mogelijk contact op met uw woningbouw of verhuurder. Heeft u al langere tijd problemen met de huur betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op 010 246 55 55. Heeft u al schuldhulpverlening van ons? Neem dan contact op met uw consulent.

Ook wordt er een nieuwe (tijdelijke) wet gemaakt waardoor tijdelijke huurcontracten verlengd kunnen worden voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. Hierdoor komt u niet zonder woning te zitten.

Het is niet mogelijk om een ontvangstbevestiging te krijgen voor wat u inlevert in de brievenbus. U kunt de volgende werkdag telefonisch contact met ons opnemen om te controleren of het document door de juiste medewerker is ontvangen. Telefoonnummer: 010 246 55 55.

Ja, het is voor uzelf belangrijk dat u uw best blijft doen om werk te vinden. We begrijpen dat het nu lastig is om te solliciteren. Houd online of telefonisch contact met werkgevers die u misschien aan werk kunnen helpen. Wilt u tips over het solliciteren? Dan kunt u bellen naar 010 246 55 55.

Het Werkplein is dé locatie waar alles rondom het starten met werken samenkomt. Hier heeft u uw werkgesprekken, vindt u de nieuwste vacatures, solliciteert u direct achter een computer en kunt u met uitzendbureaus en werkgevers spreken. Lees meer over het Werklein.

U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek weet u:

 1. Of wij u helpen met het vinden van een passende baan bij een werkgever,
 2. Of dat u binnen ons Werkleerbedrijf werkervaring op gaat doen. 

Gaat u binnen ons Werkleerbedrijf werken? Dan krijgt u een tijdelijk contract via het Werkgeversinstituut (WGI). U werkt via detachering bij Stroomopwaarts.  En u werkt maximaal 28 uur per week. 

Er zijn verschillende landelijke en gemeentelijke financiële regelingen. Kijk bij Extra's bij een laag inkomen wat u kunt aanvragen.

Via de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts kunt u de aanvraag voor een sociale lening van de kredietbank Rotterdam indienen. 

Neemt u voor de aanvraag de volgende documenten mee:

 • een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • een recente inkomens of uitkeringsspecificatie;
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank- en spaarrekeningen.

De formulierenbrigade bekijkt of u in aanmerking komt om een sociale lening aan te vragen en helpt u bij het aanvragen. De Kredietbank Rotterdam beoordeelt of u de sociale lening  ook echt krijgt. 

U heeft te maken met de kostendelersnorm als u bijvoorbeeld als gezin met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen woont. Of er woont een (groot)ouder bij u in of een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. Lees meer op de pagina kostendelersnorm

Met een diploma op zak maakt u meer kans op een baan. U heeft in ieder geval zeker een startkwalificatie nodig. In de omgeving van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vindt u allerlei scholen. Van voortgezet onderwijs tot beroepsopleidingen. Die kunnen u adviseren over de verschillende mogelijkheden.

Kijk bijvoorbeeld eens op de websites van Zadkine, Albeda College, Lentiz en ROC Mondriaan. Of kijk op studielink.nl voor een overzicht van hbo-instellingen en universiteiten. Op de websites van de scholen staat hoe u zich kunt aanmelden.

Als u niet langer dan 28 dagen weg bent dan ontvangt u uw uitkering op de normale manier. 

Blijft u langer dan 28 dagen in het buitenland?  

 • Dan stopt uw uitkering.
  Let op! Als wij, van uw uitkering uw huur, energie of zorgkostenverzekering door betalen, dan stoppen deze betalingen ook. 
 • Zodra u weer in Nederland bent, kunt u opnieuw een uitkering aanvragen.
 • Heeft u een partner die in Nederland is achtergebleven? Dan passen wij de uitkering aan naar het in Nederland achtergebleven gezin.

Uw route naar werk is anders. Lees meer op de pagina ik ben jonger dan 27.

De gemeente kan een bezwaarschrift alleen behandelen als het op tijd ontvangen is. Gerekend vanaf de datum dat het besluit aan u verzonden is, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Bent u te laat? Dan kan uw bezwaarschrift alleen behandeld worden als er sprake was van redenen die zo zwaarwegend zijn dat van u niet gevraagd kon worden om eerder bezwaar te maken.

Stadskantoor

Op deze locatie werken wij alleen op afspraak. Bel voor een afspraak naar 010 246 54 78.
Westnieuwland 6 in Vlaardingen

Billitonlaan 1

Op deze locatie werken wij alleen op afspraak. Bel voor een afspraak naar 010 246 54 78. 
Ingang: rechts van de hoofdingang aan de parkeerplaats.

 

Controle van de map van Schuldhulpverlening

Wanneer u uw blauwe schuldenmap van Schuldhulpverlening wilt laten controleren, dan moet u altijd een afspraak maken. Bel hiervoor met de formulierenbrigade 010 246 54 78

Om te starten met het schuldhulptraject moet alle documenten in uw map zitten. Als u alles heeft verzameld, kijkt de Formulierenbrigade na of alles klopt.

 

Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar de juiste documenten voor de blauwe map? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen bij het ordenen van uw administratie. 

Als u weer inkomsten heeft dan moet u deze zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Wij verrekenen dan uw inkomsten.  Heeft u nog te weinig inkomen dan vullen wij het inkomen aan tot het sociaal minimum.

Geef uw inkomsten (na aftrek van alle kosten) door. U kunt dat doen via het wijzigingsformulier Tozo. U heeft hiervoor wel uw DigD nodig.

Neem zo spoedig als mogelijk contact op met uw energie- of waterleverancier. Heeft u al langere tijd problemen met deze rekeningen betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op 010 246 55 55. Heeft u al schuldhulpverlening van ons? Neem dan contact op met uw consulent.

Kunt u door een ziekte of handicap alleen met hulp werken? Of kunt u helemaal niet werken? Dan valt u onder de Participatiewet. Wij gaan op zoek naar werk dat bij u past.

 

Indicatie via het UWV

Allereerst is het belangrijk dat u een beoordeling arbeidsvermogen laat doen door het UWV. Het UWV bekijkt of u Wajong, een Indicatie banenafspraak of een positief Advies indicatie beschut werk krijgt.

Positief advies

- Heeft u een positief advies voor beschut werk? Dan stuurt het UWV het advies aan ons door.  

- Heeft u een positief advies voor de Banenafspraak? Dan stuurt u het advies van het UWV aan ons toe. 

Wij nemen contact met u op voor een kennismakingsgesprek. We kijken naar uw indicatie en wat voor werk daarbij past. Dit kan beschut werk zijn, een Werkleertraject of hulp bij het solliciteren en vinden van een passende baan. 

Heeft u geen recht op een uitkering en wilt u graag werken? Bij het Open Leerwerkcentrum kunt u hulp krijgen bij het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een cv of het zoeken naar vacatures. Lees meer over het Open Leerwerkcentrum.

Elke dinsdag is er een matchsessie op onze locatie aan de George Stephensonweg. Ook als u geen bijstandsuitkering heeft, kunt u langskomen. Neem een recent cv mee. 

Gaat u naar het buitenland voor bijvoorbeeld een feest of uitvaart? Dan bent u verplicht dit ook te melden.  Bent u dit jaar al 28 dagen in het buitenland geweest  voor vakantie dan kunt u niet extra meer weg. 

Gaat u een opleiding volgen aan het mbo, hbo of de universiteit? Dan kunt u zelf studiefinanciering aanvragen. Op deze website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) leest u meer over de voorwaarden. Komt u er zelf niet uit? Dan helpt de Formulierenbrigade.

Bent u tussen de 56 jaar en de AOW-leeftijd en ontvangt u een uitkering uit de Participatiewet, IOAW of IOAZ? Dan kan het voor uw werkgever extra voordelig zijn om u aan te nemen. U kunt dan binnen drie maanden nadat u bent aangenomen een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel LKV aanvragen bij uw gemeente. Dit doet u door het formulier aanvraag doelgroepverklaring door werknemer te downloaden, in te vullen en op te sturen.  Hiermee kan uw toekomstige werkgever in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel (LKV). Het is slim dit al bij uw sollicitatie aan te kaarten. Uw werkgever heeft dan een extra reden om voor u te kiezen.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en wilt u informatie over bijvoorbeeld de voortgang van de afhandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per telefoon via 010 246 5555

Stroomopwaarts kantoor

Broersvest 110 in Schiedam

Vanwege het coronavirus kunt u alleen met een afspraak bij ons langskomen.  Om een afspraak te maken belt u met 010 219 27 00.

 

Controle van de map van Schuldhulpverlening

Wanneer u uw blauwe schuldenmap van Schuldhulpverlening wilt laten controleren, dan moet u altijd een afspraak maken. Bel hiervoor met de formulierenbrigade 010 219 27 00

 

Wijkcentrum Dreesplein

Dr. Willem Dreesplein 2 in Schiedam

Vanwege het coronavirus zijn hier geen spreekuren.

WOT Groenoord

Van Beethovenplein 162 in Schiedam

Vanwege het coronavirus zijn hier geen spreekuren.
 

WOT Centrum West

Sint Liduinastraat 58A

Vanwege het coronavirus zijn hier geen spreekuren.

WOT Noordrand

Stockholm 8

Vanwege het coronavirus zijn hier geen spreekuren.

Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

 • U heeft op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan en kunt niet in uw levensonderhoud voorzien. U kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
 • Als u een partner heeft: uw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande 1.052,32 euro per maand en voor een echtpaar 1.503,31 euro per maand.
 • U heeft ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via deze webpagina.

Wilt u broodnood aanvragen? Bel dan 010 246 55 55 (08.00 - 16.30 uur)

Bijstand is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Stroomopwaarts regelt dit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Als u geen of een te laag inkomen heeft om van te leven, kunt u een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering. Dit is een uitkering waarmee noodzakelijke kosten betaald. Noodzakelijke kosten zijn eten en drinken, de huur, gas, water en licht en de ziektenkostenverzekering. Lees hierover meer op de pagina bijstand.

Is het na vier weken nog niet gelukt om zelf werk of een geschikte opleiding te vinden? Dan kunt u de aanvraag van de bijstandsuitkering definitief maken. Startpunt GO nodigt u dan nogmaals uit en gaat samen met u aan de slag om een traject uit te zetten met het doel om zo snel mogelijk werk te vinden. 

Als u een bijstandsuikering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. 

Betaalt u schulden af? Dan  mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2020

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 6.225,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 12.450,-
Gehuwd of samenwonend  € 12.450,-

Bij de informatiebijeenkomst ontvangt u een map. Dit noemen wij de blauwe map. Na de bijeenkomst:

 • Zoekt u papieren op die met uw inkomen en schulden te maken hebben. Deze stopt u in de map.
 • U begint zelf alvast met het ordenen van deze papieren. Hierdoor krijgen wij een overzicht van uw financiële situatie.
 • Als dit is gelukt, maakt u een afspraak met een medewerker van de Formulierenbrigade. Dit doet u binnen zes weken na de informatiebijeenkomst. 
 • Tijdens de afspraak kijkt de medewerker na of de map compleet is.
 • Als de map compleet is, krijgt u een afspraak bij een schuldhulpverlener. De schuldhulpverlener krijgt door u map inzicht in uw situatie. Hierdoor bepaalt hij of zij wat het beste traject voor u is.  

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw aanvraag succesvol is verzonden. Dit is uw ontvangstbevestiging. U krijgt geen e-mail. 

 

Controleren?

Als u inlogt op DigiD kunt u de status van uw aanvraag bekijken. Er zijn drie statussen:

 • Ingediend = ingediend en door ons ontvangen
 • Openstaand = nog niet verstuurd
 • Wachten op ondertekenen partner = partner moet nog ondertekenen

Stichting Leergeld biedt nu ook kinderen uit het basisonderwijs en uit gezinnen met een laag inkomen een laptop over computer. U kunt via de school een aanvraag indienen. Stichting Leergeld levert de laptops aan basisscholen en deze verspreiden ze onder kinderen die thuis niet over een laptop beschikken. Meer info staat op www.elkkinddoetmee.nl

U wilt weer zelf in uw inkomen voorzien en aan de slag gaan. Wanneer u jonge kinderen (tot 13 jaar) heeft, is het belangrijk hen al voordat u werk vindt in te schrijven voor kinderopvang.

 

Wanneer schrijf ik mijn kind in voor kinderopvang?

Als er niemand thuis is om voor de kinderen te zorgen, regelt u zelf bijtijds de opvang. Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind al inschrijven.

Hoe vind ik geschikte kinderopvang?

Op de website kinderopvang.org typt u uw woonplaats in. U ziet meteen de opvang bij u in de buurt. Houd er rekening mee dat u alleen een vergoeding via de belastingdienst ontvangt als de kinderopvangorganisatie geregistreerd is bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Als u vanwege een beperking geen betaald werk kunt doen dan gaan we met u in gesprek en gaan we samen met u op zoek naar de mogelijkheden. 

Zodra de digitale aanvraag van de bijstandsuitkering bij ons binnen is starten er twee trajecten. 

 

1. Onderzoek naar het recht op uitkering

Wij starten  een onderzoek om  te bepalen of u recht heeft op een uitkering.  Als alle ingeleverde documenten compleet zijn dan  kunnen wij de aanvraag beoordelen.  Als iets niet duidelijk is of wij missen nog bewijsstukken, dan nemen wij contact met u op of we sturen een brief om meer informatie. Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert dan stoppen wij de aanvraag.  

 

2. Binnen vijf werkdagen komt u op een werkgesprek

U komt binnen vijf werkdagen op gesprek bij een werkconsulent voor een eerste kennismaking. Dit gesprek noemen wij een werkgesprek. In dit werkgesprek bespreken we uw mogelijkheden op het vinden van werk.  Na het werkgesprek volgt u twee weken het assessment.

 

Wij melden u aan bij werk.nl van het UWV.

Als de schuldregeling voorbij is, blijft het belangrijk uw financiën gezond te houden. Daarom is er in het eerste jaar nog contact met de medewerkers van Schuldhulpverlening. Samen bespreekt u of uw inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Zo nodig kan er opnieuw hulp geboden worden. Als uw financiële problemen zijn opgelost, wordt het nazorgtraject Schuldhulpverlening formeel afgesloten.

Het doel van Stroomopwaarts is om inwoners uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te ondersteunen, zodat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat doen wij vanuit wetten en regels. Vanuit deze wetten en regels maken wij beleid. Hierin staat wat wij doen.

In de samenvatting van de beleidsregels over re-integratie staat in het kort wat wij doen, wat van u verwacht wordt en welke middelen we kunnen inzetten op uw weg naar werk

Heeft u op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen, en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken? Als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015, dan kunt u van het UWV een Wajong-uitkering krijgen.

Wanneer uw aanvraag compleet met alle gevraagde documenten bij ons binnen is dan hoort u uiterlijk binnen acht weken of u voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Is dat het geval dan gaat uw uitkering met terugwerkende kracht in vanaf de meldingsdatum. 

Als uw aanvraag compleet is dan kunnen wij deze vaak sneller afhandelen. Als de aanvraag niet compleet is dan kan het langer duren. 

Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert  en u reageert niet op onze berichten, dan stoppen wij de aanvraag.  

Dat hangt af van uw situatie en vermogen. Lees meer over de hoogte van de bijstandsuitkering.

Je rijbewijs halen, een nieuwe laptop of spelcomputer kopen, op vakantie gaan of festivals bezoeken ... het kost allemaal veel geld.  Misschien ben je het overzicht in je geldzaken even kwijt? Of heb je zorgen over geld?

Op de website van moneyfit helpen ze je graag om op een fitte manier met je geld om te gaan.  Je vindt er tips over geld verdienen, geld besparen, maar ook over regelingen waar je recht op hebt, studeren, wonen of werken!  Je kunt er vragen om een MoneyFitMaatje of je vragen stellen via chat of whatsapp.

Zolang de uitkering nog niet is toegekend, dan krijgt u vier weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering een voorschot. U hoeft dit voorschot niet aan te vragen. Wij maken dit aan u over.

Zit u in geldnood? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Geef dit door bij de aanvraag. Wij kijken dan of u eerder een voorschot krijgt.

U krijgt geen voorschot als u Stroomopwaarts,  niet alle gegevens of de gegevens niet op tijd aanlevert. 

Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt is het belangrijk dat u ingeschreven staat bij het UWV als werkzoekende. 

Staat u nog niet ingeschreven dan kunt u dat doen op de website www.werk.nl.  

Als u het niet eens bent met het besluit dat genomen is over de aanvraag van uw uitkering, dan kunt u in bezwaar gaan. 

U moet het bezwaar binnen 6 weken, nadat u de brief, met daarin het besluit heeft ontvangen,  indienen bij het college van B&W van uw gemeente. Hoe u dit kunt doen leest u op de pagina ik wil bezwaar maken.

Dreigt u uit huis gezet te worden? Of worden gas, licht en energie afgesloten? Neem dan snel contact met ons op. U belt op werkdagen naar 010 - 246 55 55. Lees hierover meer op de pagina financiële crisis.

Dreigt u uit huis gezet te worden? Of worden gas, licht en energie afgesloten? Neem dan snel contact met ons op. U belt op werkdagen naar 010 - 246 55 55. Lees hierover meer op de pagina financiële crisis.

Vragen m.b.t. Zakelijk

Na toestemming van Stroomopwaarts werkt de medewerker maximaal één maand met behoud van zijn uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband. Vaak is dit genoeg om te bekijken of de medewerker geschikt is.

U kunt loonkostensubsidie aanvragen voor een medewerker die:

 • onder de Participatiewet valt
 • schoolverlater is, afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs of de entree-opleiding mbo
 • begeleid werk doet
 • in het doelgroepenregister is opgenomen

 • Wij zoeken voor u een geschikte kandidaat
 • De medewerker blijft in dienst bij Stroomopwaarts
 • Wij dragen alle risico’s bij ziekte en verzuim
 • Wij regelen de loonkostensubsidies of –dispensatie
 • Wij verzorgen jobcoaching en begeleiding
 • U heeft een opzegtermijn van één maand
 • U heeft een vast aanspreekpunt voor medewerker en leidinggevende
 • U bent een hardwerkende, gemotiveerde medewerker rijker
 • U kunt de medewerkers kosteloos overnemen
 • U voldoet aan de eisen van de Participatiewet
 • U kunt zich profileren als maatschappelijk verantwoord ondernemer

Heeft u interesse in detachering via Stroomopwaarts? Dan maakt u een afspraak met het Werkgeversservicepunt van Stroomopwaarts. De accountmanager van Stroomopwaarts komt bij u langs in het bedrijf om de vacature en benodigde competenties door te spreken. Stroomopwaarts zoekt een geschikte kandidaat voor u uit het bestand met mensen uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of met een doelgroepenindicatie. Een medewerker van Stroomopwaarts komt met de voorgestelde kandidaat bij u langs voor een kennismaking. Is er een match dan worden er afspraken gemaakt.

De proefplaatsing is bedoeld voor mensen die onder de Participatiewet vallen en mensen die moeilijk werk vinden en in het bezit zijn van een:

 • WAO-uitkering
 • WIA-uitkering
 • WAZ-uitkering
 • Wajong-uitkering
 • Ziektewetuitkering
 • WW-uitkering

Het eerste halfjaar is de loonkostensubsidie vijftig procent van het wettelijk minimumloon. Na de loonwaardemeting is deze zeventig procent van het verschil tussen de feitelijke loonwaarde en het wettelijk minimumloon.

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Heeft u 25 of meer medewerkers in dienst? Dan bent u verplicht om een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen of in te lenen. Dit is het quotum arbeidsbeperkten. Voldoet u hier niet aan? Dan kan het zijn dat u een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Het Werkgeversservicepunt (WSP) Stroomopwaarts ondersteunt bedrijven in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam door onder meer:

 • advies te geven over de mogelijkheden om sociaal te ondernemen;
 • te adviseren over mogelijke regelingen vanuit het Rijk;
 • het uitvoeren van een QuickScan;
 • detachering of plaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • de mogelijkheid te bieden werk uit te besteden aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.

Als wij u zelf niet kunnen helpen, koppelen we u aan iemand binnen ons brede netwerk.

Wij werken met mensen die een uitkering krijgen via de Participatiewet en mensen met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening). Dit zijn ook mensen met een arbeidshandicap.

De QuickScan is een snelle, gedegen bedrijfsanalyse. Hiermee onderzoeken we hoe u binnen uw bedrijf werk kunt creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak kan er met een paar kleine, eenvoudige aanpassingen al veel bereikt worden.

De medewerker blijft in dienst van Stroomopwaarts en werkt onder de cao Sociale Werkvoorziening of onder de Participatiewet (Nieuw Arbeidsbeperkten).  U ontvangt een overeenkomst waarin alle voorwaarden staan omschreven. Heeft u nog uw twijfels? Dan is er een proefplaatsing mogelijk. Bent u heel tevreden en wilt u de medewerker in dienst nemen? Ook dat is mogelijk!

De jobcoach van Stroomopwaarts introduceert de medewerker op de nieuwe werkplek. Zolang de medewerker bij u werkt, is de jobcoach het vaste aanspreekpunt voor de medewerker en zijn leidinggevende. De jobcoach komt regelmatig langs, houdt een oogje in het zeil en instrueert de leidinggevende over de begeleiding van de medewerker.

Als werkgever betaalt u het wettelijk minimumloon of cao-loon uit aan de medewerker. De loonkostensubsidie die u ontvangt, compenseert de verminderde productiviteit. Daardoor betaalt u uiteindelijk dus alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit. De vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie is per 1 januari 2018 vastgesteld op 23,5 procent.

Het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts ondersteunt bedrijven in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bij het nakomen van de Banenafspraak. In 2013 sloten werkgevers en de overheid een Sociaal Akkoord. Ze spraken af dat beide partijen in de periode tot 2026 in totaal 125.000 extra banen zullen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgevers nemen hiervan 100.000 banen voor hun rekening. Stroomopwaarts ondersteunt u bij het invullen van deze banen door:

 • advies te geven over de mogelijkheden;
 • het uitvoeren van een Quick Scan;
 • detachering of plaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • de mogelijkheid te bieden werk uit te besteden aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.

Stroomopwaarts rekent geen bemiddelingskosten.

Samen met u of een van uw medewerkers, loopt de accountmanager van WSP Stroomopwaarts door uw bedrijf. We kijken naar het hele bedrijfsproces en zoeken naar mogelijkheden om sociaal te ondernemen. Na afloop zet de accountmanager alle onderzoeksresultaten voor u op een rij. Misschien is het bijvoorbeeld mogelijk een nieuwe functie te creëren door de eenvoudige, repeterende werkzaamheden uit verschillende functies samen te voegen? Hierdoor hebben uw medewerkers meer tijd voor hun kerntaken. En u kunt iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen.

De jobcoach van Stroomopwaarts introduceert de medewerker op de nieuwe werkplek. Zolang de medewerker bij u werkt, is de jobcoach het vaste aanspreekpunt voor de medewerker en zijn leidinggevende. De jobcoach komt regelmatig langs, houdt een oogje in het zeil en instrueert de leidinggevende over de begeleiding van de medewerker.

Voor een proefplaatsing gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft de intentie om de medewerker na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal zes maanden aan te bieden
 • Na een proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken
 • Het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde als dat van de proefplaatsing
 • U sluit tijdens de proefplaatsing een aansprakelijkheidsverzekering af voor de medewerker
 • De medewerker heeft een uitkering bij Stroomopwaarts

Als werkgever vraagt u loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar uw medewerker staat ingeschreven.

Voor het uitbrengen van een offerte neemt u contact op met het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts.

Bel naar 010 - 246 5500 of stuur een e-mail naar wsp@stroomopwaarts.nl.

U neemt contact op met het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts voor een kennismakingsgesprek met een van onze accountmanagers. De accountmanager komt persoonlijk bij u langs om al uw vragen te beantwoorden. U krijgt uitleg over de QuickScan en kan hier direct een afspraak voor maken.

Bel naar 010 - 246 5500 of stuur een e-mail naar wsp@stroomopwaarts.nl.

Naast individuele detachering is er ook de mogelijkheid tot groeps- of flexdetachering:

 • Bij groepsdetachering werkt een groep medewerkers uit het Werkleerbedrijf bij u op locatie. Een werkleider van Stroomopwaarts begeleidt hen.
 • Bij flexdetachering gaat het om kortdurend werk. Dit werk kan door één of meer medewerkers uit de Sociale Werkvoorziening gedaan worden.

Bij aanpassing van de werkplek kunt u van het UWV een vergoeding krijgen van de werkelijk gemaakte (meer)kosten.

 

De QuickScan kost u geen geld. Wel vraagt deze om een investering in tijd en energie.

De leidinggevende stuurt maandelijks een overzicht van de gewerkte uren naar deta-btw@stroomopwaarts.nl. Na verwerking van de uren in het registratiesysteem van Stroomopwaarts ontvangt u een overzichtelijke factuur.