Ondernemer en bijstand
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Ondernemer en bijstand

Bent u een zelfstandig ondernemers of zzp'er en woont u in Maassluis, Vlaardingen of  Schiedam?  Heeft u als gevolg van de coronacrisis tijdelijke inkomensondersteuning nodig?  Hier vindt u informatie over de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

Tozo in tekst

Tozo

Bent u een zelfstandig ondernemers of zzp'er? Zijn de financiële gevolgen van het coronavirus voor u nog niet voorbij? Dan kunt u de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo 5) aanvragen. De regeling loopt van 1 juli t/m 30 september 2021

TONK in tekst

TONK

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een nieuwe financiële regeling van de Rijksoverheid. Deze regeling is voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Deze regeling is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

BBZ in tekst

BBZ-uitkering

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Tozo

Bent u een zelfstandig ondernemers of zzp'er? Zijn de financiële gevolgen van het coronavirus voor u nog niet voorbij? Dan kunt u de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo 5) aanvragen. De regeling loopt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. Uw Tozo 4-uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet hiervoor een aanvraag indienen.

De lening voor het bedrijfskapitaal binnen de Tozo is verlengd tot 1 oktober 2021. Is er nog geen aanvraag ingediend of is nog niet het maximale bedrag aangevraagd? Dan kan er nog gebruik gemaakt worden van deze regeling.

Tozo aanvragen

 

Direct Tozo 5 aanvragen 

 •  Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag op een computer of laptop doen.

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

 

stappen voor aan aanvraag Tozo

Bekijk het stappenplan

De Tozo 4 wordt verlengd met de Tozo 5 regeling tot 1 oktober 2021. Na afloop van uw Tozo 4-uitkering kunt u aansluitend de Tozo 5 aanvragen.

Als u weet dat u de aankomende maanden voldoende inkomen heeft, dan kunt u de Tozo 5 ook later laten ingaan of voor een kortere periode. Als u later een aanvraag indient, dan gaat deze in op de 1ste van de maand waarin u hem aanvraagt.

Vraagt u na 1 augustus 2021 de Tozo 5 aan, dan kan dat met terugwerkende kracht van 1 maand.

De Tozo 5 regeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden:

 • Bent u zelfstandig ondernemer? Heeft u een eenmanszaak, vof of bv of bent u zzp’er?
 • Bent u ouder dan 18 jaar?
 • Stond u voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Woont u in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?
 • Werkt u gemiddeld meer dan 23,5 uur per week (1.225 uren per jaar) als ondernemer?
 • Liggen de inkomsten van u en uw eventuele partner gezamenlijk onder de voor u geldende bijstandsnorm?

De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.536,-  per maand voor een gezin
 • € 1.075,-  per maand voor alleenstaanden

Heeft u een of meer keren ‘nee’ geantwoord?

Neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken via 010 246 55 55 (werkdagen 8.00 - 16.30 uur).

U kunt ook de beslisboom van de Rijksoverheid invullen of deze schematische tekening bekijken. Let op! de website verwijst u naar uw gemeente (Vlaardingen, Maassluis of Schiedam), maar de aanvraag verloopt via Stroomopwaarts.

AOW

Ontvangt u geen AOW? Dan kunt u Tozo bijstand en krediet aanvragen. Ontvangt u AOW? Dan kunt u enkel krediet aanvragen.

Achteraf controle

We vragen u alleen gebruik te maken van de Tozo als u het geld echt nodig heeft. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vorderen wij de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Als u al  de verlengde Tozo 4 heeft aangevraagd dan hoeft u deze keer geen bewijsstukken toe te voegen. We maken gebruik van de stukken die al bij ons bekend zijn. 

Is de Tozo 5 uw eerste aanvraag of heeft u langer dan 3 maanden geen gebruik gemaakt van de Tozo? Voeg dan de onderstaande bewijsstukken toe.

 • Kopie/ scan van uw Identiteitsbewijs
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben
 • Uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het eerste kwartaal van 2021 mee.
 • Vraagt u krediet aan? Dan levert u ook de laatste bankafschrift in van al uw rekeningen (privé en zakelijk).

Aanvraag Tozo 4 inkomensondersteuning

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen.  Er zijn echter heel veel aanvragen en dat lukt niet in alle gevallen.  Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen de inkomensondersteuning . Lukt het ons niet om uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen? Dan kunt u bij financiële nood een voorschot aanvragen. Neem daarover contact met ons op.

Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van uw huishouden. 

Aanvraag lening bedrijfskapitaal

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen. Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen het krediet. 

Mocht u in financiële nood verkeren doordat u nog in afwachting bent van de afhandeling neemt u dan contact met ons op. Telefoonnummer 010 - 246 55 55. We kunnen dan eventueel een voorschot verstrekken.

De Tozo 5regeling bestaat uit twee delen:

 1. Een tijdelijke inkomensondersteuning
  Deze vult uw inkomen aan tot de voor u geldende bijstandsnorm. Tozo 5 loopt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal
  Dit is een lening voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen van maximaal € 10.157,-
  De lening heeft een rente van 2% en een looptijd van uiterlijk 5 jaar. Tot januari 2022 is het niet nodig om af te lossen.

Dat kan. We proberen u telefonisch te helpen of maken een afspraak bij ons op locatie. Bel naar 010 246 55 55

Let op! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft geen extra kosten te maken; wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u bellen naar 010 246 55 55.

De regeling Tozo 2,  3 en 4 vult het inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep van u (en uw eventuele partner) aan tot  het sociaal minimum. De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.536 per maand voor een gezin
 • € 1.075 per maand voor een alleenstaande vanaf 21 jaar

Deze bedragen zijn inclusief vakantiegeld

De alimentatie die u ontvangt wordt bij uw inkomen opgeteld. Dat geldt voor de partneralimentatie én ook voor de kinderalimentatie. Dat wij betekent dat wij uw huidige inkomen aanvullen tot de voor u geldende bijstandsnorm.

 

U kunt eenmalig een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157,- . Heeft u in Tozo 1, 2, 3 of 4 een bedrag aangevraagd dat lager is dan het maximum bedrag? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen dat de lening aanvult tot het maximale bedrag van € 10.157,- .

Terugbetalen

Dit bedrag betaalt u terug tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is vijf jaar. Tot 1 januari 2022 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Als u inkomsten heeft, die u niet eerder aan ons heeft gemeld, dan moet u deze, binnen 14 dagen na ontvangst, aan ons doorgeven. U kunt dat doen via het wijzigingsformulier Tozo. U heeft hiervoor wel uw DigD nodig.

Wij verrekenen dan uw inkomsten direct of in de eerstvolgende maand(en) met de Tozo uitkering. Heeft u nog te weinig inkomen dan vullen wij het inkomen aan tot het sociaal minimum.

 

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw aanvraag succesvol is verzonden. Dit is uw ontvangstbevestiging. U krijgt geen e-mail. 

 

Controleren?

Als u inlogt op DigiD kunt u de status van uw aanvraag bekijken. Er zijn drie statussen:

 • Ingediend = ingediend en door ons ontvangen
 • Openstaand = nog niet verstuurd
 • Wachten op ondertekenen partner = partner moet nog ondertekenen

Tozo jaaropgave 2020 en belastingaangifte

Dit kan komen doordat er in de Tozo 1 periode geen partnertoets was, maar u wel samen de Tozo ontving. Als er bij het partnerinkomen ook een loonheffingskorting is toegepast, kon hiermee geen rekening worden gehouden bij de brutering van de Tozo. Hierdoor heeft u in totaal mogelijk teveel loonheffingskorting gehad.

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2020. U moet bij de belastingaangifte over 2020 de gegevens van uw jaaropgave opgeven.

Doet u uw  digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch al in het aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

In deze jaaropgave staat:

 • het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering Tozo
 • het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat we hebben afgedragen
 • ja/nee of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast (Bpt staat voor Bijstandspercentagetarief)

De informatie uit de jaaropgave geeft Stroomopwaarts door aan de Belastingdienst. U ontvangt deze jaaropgave eenmalig op papier. Bewaar het goed.

De uitkering die u ontving was een netto bedrag. Het bedrag dat op de jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving.

Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave. De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft Stroomopwaarts  al afgedragen aan de Belastingdienst. Wij zijn wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat Tozo een uitkering voor levensonderhoud is en daarom niet belastingvrij.

Terugbetaald in 2020

Op de jaaropgave 2020 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2020. Wanneer u in 2020 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt.

Terugbetaald in 2021

Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020. De terugbetalingen die u in 2021 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2021. Deze jaaropgave ontvangt u in 2022.

De Tozo uitkering is een bijstandsuitkering die u samen ontvangt met uw partner als u een gezamenlijke huishouding voert (art 11 Participatiewet). De uitkering wordt daarom verdeeld over twee personen en vormt voor beiden inkomen voor de inkomstenbelasting. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave. Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

Uw partner ontvangt ook een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde bedrag. Het verschil heeft te maken met de heffingskorting. Uw partner kan bijvoorbeeld salaris uit loondienst hebben ontvangen. Over dat salaris wordt heffingskorting berekend. Dan kan het zijn dat er over het uitkeringsdeel van de Tozo meer loonbelasting wordt afgedragen. Het kan ook komen door een wijziging in de woonsituatie, bijvoorbeeld wanneer u een deel van de periode samenwonend bent geweest.

TONK verlengd en voorwaarden versoepeld

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) regeling is verlengd tot 1 oktober 2021. Deze financiële regeling van de Rijksoverheid is voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. De regeling is verlengd en versoepeld waardoor meer mensen hiervoor in aanmerking komen

De TONK is een tijdelijke ondersteuningsregeling op basis van de bijzondere bijstand. Deze regeling wordt verstrekt als u door de coronamaatregelen minder inkomen heeft en daardoor de woonkosten; de huur, hypotheek, en/of gas, water en licht niet meer kan betalen. De regeling is bedoeld als een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

Wij kijken alle aanvragen  na op de nieuwe voorwaarden. De herbeoordeling vindt voor 1 september 2021 plaats. U ontvangt dan voor deze datum telefonisch of schriftelijk bericht van Stroomopwaarts. 

U hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Heeft u al eerder de TONK aangevraagd? 

Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wij kijken alle aanvragen  na op de nieuwe voorwaarden. De herbeoordeling vindt voor 1 september 2021 plaats. U ontvangt dan voor deze datum telefonisch of schriftelijk bericht van Stroomopwaarts. 

Vraagt u de TONK voor het eerst aan? 

De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021. U kunt de aanvraag TONK doen tot en met 31 oktober 2021. De periode waarover u de regeling met terugwerkende kracht kunt aanvragen is 1 januari tot en met 30 september  2021

Direct TONK aanvragen 

 •  Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag ook op een smartphone of tablet doen.

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

 

U komt in aanmerking voor de TONK  tegemoetkoming als:

 • Als uw inkomen door de coronamaatregelen flink lager is geworden.
 • U de woonlasten; de huur of hypotheek, gas, water en licht  niet meer kan betalen uit het (gezins)inkomen en de beschikbare geldmiddelen.
 • Andere regelingen niet of onvoldoende steun bieden.

Vermogen

In de nieuwe voorwaarden kijken we niet meer naar uw vermogen.

Bij de aanvraag vragen we u de onderstaande documenten toe te voegen.

 • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • Kopie van loonstrook/uitkeringsspecificatie van de maand waarin de TONK moet ingaan; 
 • Kopie van de bankafschriften van de betaalrekening. Het afschrift moet van de maand zijn waarin de TONK moet ingaan;
 • Ontvangen alimentatie (mag op bankafschrift te zien zijn);
 • Voor ondernemers:
  • een berekening van netto inkomsten uit onderneming. De berekening gaat over de maand waarin de TONK moet ingaan. Hoe de inkomsten uit onderneming berekend worden is te lezen op: de berekening van de Tozo;
 • Huurder:
  • Recente huurspecificatie
  • Beschikking huurtoeslag 2021
 • Woningeigenaar:
  • Recente specificatie hypotheekkosten
  • Voorlopige aanslag Belastingdienst 2021 (voor- en achterkant);

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen.  Er zijn echter heel veel aanvragen en dat lukt niet in alle gevallen.  Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen de TONK tegemoetkoming.

Nee, de TONK is een gift, u hoeft hem niet terug te betalen. Het is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

Ja, het is mogelijk dat u ook recht heeft op de TONK tegemoetkoming. U moet deze wel zelf aanvragen. Doordat de TONK tegemoetkoming zo snel is ingevoerd is het helaas niet mogelijk om uw gegevens van de Tozo aanvragen te koppelen.  U  moet dus uw gegevens opnieuw aanleveren.

Nee, de TONK hoeft u niet op te geven bij de belastingaangifte. Het is een gift volgens de bijzondere bijstand.

Bbz-uitkering

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Meer hulp voor ondernemers

KvK heeft een coronaloket geopend. Op de website vindt u veel informatie over alle regelingen voor ondernemers. Ook kun u telefonisch vragen stellen. Kijk op de website van de KvK voor meer informatie.