Zoek

Ik ben ondernemer en wil een uitkering aanvragen

Zelfstandig ondernemers (ook zzp'ers) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus in de acute financiële problemen zaten hebben de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) kunnen aanvragen. Zijn de financiele gevolgen van het coronavirus na 3 maanden nog niet voorbij?  Dan is het mogelijk om de verlengde Tozo 2 aan te vragen. De Tozo 2 is geldig tot 1 oktober 2020. De regeling is ook nog te gebruiken voor een eerste aanvraag. De voorwaarden van Tozo 2 zijn iets anders. Nu telt het inkomen van een partner wel mee.

De lening voor het bedrijfskapitaal binnen de Tozo is ook verlengd tot 1 oktober. Is er nog geen aanvraag ingediend of is nog niet het maximale bedrag aangevraagd? Dan kan er nog gebruik gemaakt worden van deze regeling.

Direct Tozo 2 aanvragen

 • Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag ook op een smartphone of tablet doen.

Als u een DigiD heeft kunt u uw Tozo 2 aanvraag direct invullen.
Heeft u geen DigiD vraag deze dan eerst aan.

 

 

Welk formulier gebruikt u?  

 • Voor een eerste Tozo aanvraag gebruikt u het formulier "Regeling Tozo"
 • Voor een lening bedrijfskapitaal gebruikt u het formulier "Regeling Tozo"
 • Voor een verlenging van de Tozo gebruikt u het formulier "Verlenging Tozo"

Let op!
We hebben een paar telefoontjes ontvangen dat het aanmelden via DigiD niet lukt.  Maar er komen ook aanvragen binnen. Zoals het er nu naar uitziet is het geen technisch  probleem aan onze kant.

Een paar tips zijn:

 • Wis de browsergeschiedenis
 • Probeer een andere browser te gebruiken

Lukt het aanvragen niet?  De medewerkers van het Open Leerwerkcentrum helpen u graag. Bel voor het maken van een afspraak naar  010 246 55 55.

Over de verlengde Tozo 2 regeling

Over de verlengde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De Tozo 2.

Ook de verlengde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)  geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de maatregelen rond het coronavirus en niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

We vragen u alleen gebruik te maken van de Tozo 2 als u het geld echt nodig heeft. Achteraf controleren we de aanvragen. Vraag Tozo 2 zelf aan en doe dit niet via een tussenpersoon. Heeft u hulp nodig? Neem contact per ons op 010 246 55 55. 

De verlengde Tozo 2 regeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden:

 • Bent u zelfstandig ondernemer? Heeft u een eenmanszaak, vof of bv of bent u zzp’er?
 • Bent u ouder dan 18 jaar?
 • Stond u voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Woont u in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?
 • Werkt u gemiddeld meer dan 23,5 uur per week (1.225 uren per jaar) als ondernemer?
 • Liggen de inkomsten van u en uw eventuele partner gezamenlijk onder de voor u geldende bijstandsnorm?

De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.500,-  per maand voor een gezin
 • € 1.050,-  per maand voor alleenstaanden

Heeft u een of meer keren ‘nee’ geantwoord?

Neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken via 010 246 55 55 (werkdagen 8.00 - 16.30 uur).

U kunt ook de beslisboom van de Rijksoverheid invullen of deze schematische tekening bekijken. Let op! de website verwijst u naar uw gemeente (Vlaardingen, Maassluis of Schiedam), maar de aanvraag verloopt via Stroomopwaarts.

AOW

Ontvangt u geen AOW? Dan kunt u Tozo bijstand en krediet aanvragen. Ontvangt u AOW? Dan kunt u enkel krediet aanvragen.

Achteraf controle

We vragen u alleen gebruik te maken van de Tozo als u het geld echt nodig heeft. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vorderen wij de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

De verlengde Tozo 2 regeling bestaat uit twee delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning die uw inkomen aanvult tot de voor u geldende bijstandsnorm. Er is nu een verlengde regeling Tozo 2 met een verlenging van vier maanden. 
 • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.
  De financiële problemen zijn ontstaan door de corona-maatregelen. U beschikt niet over financiële middelen om zelf de liquiditeitsproblemen op te lossen. ​

   

De verlengde Tozo 2 sluit aan de de Tozo 1 uitkering.  De Tozo 2 regeling loopt van 1 juni  tot 1 oktober.

De regeling Tozo 2 vult het inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep van u (en uw eventuele partner) aan tot  het sociaal minimum. De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.500 per maand voor een gezin
 • € 1.050 per maand voor een alleenstaande vanaf 21 jaar

U kunt eenmalig een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157,- . Heeft u in Tozo 1 een bedrag aangevraagd dat lager is dan het maximum bedrag? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen dat de lening aanvult tot het maximale bedrag van € 10.157,- .

Terugbetalen

Dit bedrag betaalt u terug tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Als u weer inkomsten heeft dan moet u deze aan ons doorgeven. Wij verrekenen dan uw inkomsten.  Heeft u nog te weinig inkomen dan vullen wij het inkomen aan tot het sociaal minimum of we  de betalingen.

Geef uw inkomsten (na aftrek van alle kosten) door via ons contactformulier

Aanvragen Tozo

De aanvraag Tozo 2 verloopt via een digitaal aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

 • Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag ook op een smartphone of tablet doen.

Houd er rekening mee dat het erg druk is bij ons. Wij krijgen veel aanvragen binnen op dit moment. U kunt uw aanvraag voor Tozo 2 tot 1 oktober 2020 indienen. 

 

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

 

stappen voor aan aanvraag Tozo

Bekijk het stappenplan

Als u al een Tozo 1 heeft aangevraagd en nu de verlengde Tozo 2 dan hoeft u deze keer geen bewijsstukken toe te voegen. We maken gebruik van de stukken die al bij ons bekend zijn. 

Is de Tozo 2 uw eerste aanvraag voegt u dan de onderstaande bewijsstukken toe.

 • Kopie/ scan van uw Identiteitsbewijs
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan  bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.
 • Vraagt u krediet aan? Dan levert u ook de laatste bankafschrift in van al uw rekeningen (privé en zakelijk).

Door de grote hoeveelheid aanvragen zijn we momenteel nog druk bezig met het afhandelen. Als u de Tozo 1 heeft aangevraagd maar hier nog geen besluit op heeft ontvangen, dan is uw aanvraag nog bij ons in behandeling.  We vragen u om dan nog even te wachten met het aanvragen van Tozo 2. Zodra u het besluit ontvangt kunt u alsnog een aanvraag voor Tozo 2 indienen. Toekenning voor Tozo 1 is namelijk bepalend voor de verlenging.

 

Aanvraag Tozo 2 inkomensondersteuning

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen.  Er zijn echter heel veel aanvragen en dat lukt niet in alle gevallen.  Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen de inkomensondersteuning . Lukt het ons niet om uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen? Dan kunt u bij financiële nood een voorschot aanvragen. Neem daarover contact met ons op.

Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van uw huishouden. 

Aanvraag lening bedrijfskapitaal

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen. Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen het krediet. 

 

Mocht u in financiële nood verkeren doordat u nog in afwachting bent van de afhandeling neemt u dan contact met ons op. Telefoonnummer 010 - 246 55 55. We kunnen dan eventueel een voorschot verstrekken.

Dat kan. We proberen u telefonisch te helpen of maken een afspraak bij ons op locatie. Bel naar 010 246 55 55

Let op! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft geen extra kosten te maken; wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u bellen naar 010 246 55 55.

In Tozo 2 telt het inkomen van een partner wel mee.  Stroomopwaarts verstrekt de uitkering aan een huishouden. Welk bedrag u maximaal krijgt, hangt af van uw gezinssamenstelling.  De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.500 per maand voor een gezin
 • € 1.050 per maand voor alleenstaanden

Het is wel mogelijk om beide de lening voor bedrijfskapitaal  van max. € 10.157,- aan te vragen. Dit bedrag betaalt u wel terug tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw aanvraag succesvol is verzonden. Dit is uw ontvangstbevestiging. U krijgt geen e-mail. 

 

Controleren?

Als u inlogt op DigiD kunt u de status van uw aanvraag bekijken. Er zijn drie statussen:

 • Ingediend = ingediend en door ons ontvangen
 • Openstaand = nog niet verstuurd
 • Wachten op ondertekenen partner = partner moet nog ondertekenen

Nee, u kunt geen aanvraag Tozo 1 meer doen over de eerste periode van maart tot juni 2020.

U kunt wel in de verlengde Tozo 2 een eerste aanvraag doen. Die betreft dan de periode van juni tot oktober 2020.

 

Bbz-uitkering

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Meer hulp voor ondernemers

KvK heeft een coronaloket geopend. Op de website vindt u veel informatie over alle regelingen voor ondernemers. Ook kun u telefonisch vragen stellen. Kijk op de website van de KvK voor meer informatie.