Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Andere hulp

Naast hulp bij een tijdelijk inkomen, het vinden van betaald werken en schulden helpt Stroomopwaarts u met meer. Ook staan op deze pagina verwijzingen hulp van andere organisaties.

Hulp bij solliciteren, cv, vacatures zoeken

Op het Werkplein kunt achter een computer solliciteren, uw cv aanpassen en zoeken naar vacatures. Heeft u hulp nodig? De medewerkers helpen u daarbij.

enveloppen belastingdienst

Meldpunt toeslagaffaire

Bent u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? Het meldpunt staat los van de Belastingdienst en het team helpt u met het vinden van de juiste hulp en ondersteuning bij uw problemen. Bijvoorbeeld hulp rondom schulden, wonen, inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen.

Laat geen geld liggen

Naast inkomen uit werk of uitkering zijn er ook landelijke toeslagen en fiscale en gemeentelijke tegemoetkomingen. Soms heeft u recht op extra geld zonder dat u dat weet. Door dit aan te vragen, heeft u dan meer geld te besteden. U kunt dit zelf uitrekenen via de website van het Nibud.

Hulp bij invullen formulieren

De Formulierenbrigade van Stroomopwaarts helpt u bij het aanvragen van bepaalde toeslagen en bijvoorbeeld gemeentelijke regelingen of de formulieren van Stroomopwaarts. Lees meer op de pagina Formulierenbrigade

Cursus omgaan met geld

Geldzaken en administratie kunnen best lastig zijn. Daarom geven wij de cursus omgaan met geld. In vier bijeenkomsten leren wij u om slimmer met uw geld om te gaan.

Hulp bij geldproblemen

Heeft u geldproblemen? Dan kunnen wij u helpen om uw schulden op te lossen. Bijvoorbeeld door een schuldregeling, maar dit kan ook budgetcoaching of een adviesgesprek zijn.

Medewerker bespreekt aanvraag bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Heeft u onverwacht extra kosten? En kunt u die niet betalen? Kijk of u recht hebt op bijzondere bijstand. Kan bijzondere bijstand niet? Kijk dan of een sociale lening van de kredietbank Rotterdam mogelijk is.

vrouw vraagt individuele studietoeslag aan

Individuele studietoeslag

Studeert u? En heeft u een beperking? Dan is het vaak niet mogelijk om naast de studie te werken. De studietoeslag geeft een steuntje in de rug om toch te kunnen studeren.

Inwoner krijgt hulp bij aanvraag individuele inkomenstoeslag

Individuele Inkomenstoeslag

Heeft u al lange tijd een laag inkomen en is het niet mogelijk om te werken? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag. De toeslag is een vast bedrag die u eenmaal per 12 maanden kunt aanvragen. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt.

Vrouw heeft administratie op tafel op orde

Hulp bij administratie

Heeft u niemand in uw omgeving die kan helpen? In uw gemeente zijn er organisaties waar u naartoe kunt gaan. De hulp van deze organisaties is gratis.

Mevrouw krijgt ondersteuning door krukken

Hulp en ondersteuning in uw dagelijks leven (WMO)

De meeste mensen willen dingen zelf blijven doen. Bijvoorbeeld zelfstandig wonen of activiteiten doen. Soms wordt dat moeilijker door een beperking of ouder worden. Met kleine aanpassingen lukt dit vaak (weer). Bijvoorbeeld met een hulpmiddel, een aanpassing in huis of hulp in huis. Of hulp bij het meedoen aan leuke activiteiten. Rogplus helpt u.

twee mensen in gesprek

Wijkteams

Heeft u hulp nodig bij opvoeden, uw kind op school, mantelzorgondersteuning, relatieproblemen en eenzaamheid? Het wijkteam staat voor u klaar om de juiste hulp voor u te zoeken.

inwoner krijgt pakket bij voedselbank

Voedselbank

Een goede en gezonde maaltijd voor u en uw gezin. Voedselbanken helpen u graag. U krijgt iedere week een box met boodschappen. Lees meer op de website van de Voedselbank.