Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Meldpunt gedupeerden toeslagaffaire

Duizenden ouders werden de afgelopen jaren onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Zij moeten enorme bedragen terugbetalen. Daardoor raakten velen in grote problemen. De belastingdienst compenseert de ouders financieel. Maar voor wie hierdoor in de problemen is gekomen, is dat niet altijd genoeg.

Stroomopwaarts start namens de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het Meldpunt Toeslagen. Het meldpunt staat los van de Belastingdienst. Het team helpt u met het vinden van de juiste hulp en ondersteuning bij uw problemen. Bijvoorbeeld hulp rondom schulden, wonen, inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen.

Voor wie?

Het Meldpunt Toeslagen is er voor ouders uit de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen die door een terugvordering kinderopvangtoeslag in de problemen zijn gekomen. 

Komt u uit Schiedam, Maassluis of Vlaardingen? En is uw kinderopvangtoeslag in het verleden ten onrechte stopgezet? Of heeft u veel geld moeten terugbetalen aan de Belastingdienst, terwijl dat volgens u niet klopt? En bent u hierdoor in de problemen gekomen? Wij begrijpen dat u hiervoor hulp kunt gebruiken. We helpen u graag. Neem contact met ons op. De hulp die u krijgt aangeboden is kosteloos.

Als u hulp vraagt, bekijkt het Meldpunt Toeslagen samen met u wat zij voor u kan betekenen. Het kan u bijvoorbeeld helpen bij:

  • het oplossen van schulden.
  • het op orde brengen van uw administratie
  • gezondheidsproblemen door langdurige stress
  • het vinden van werk of een andere dagbesteding
  • het stoppen van dreigende huisuitzetting
  • het ondersteunen van uw gezin.

In een gesprek met een medewerker van het Meldpunt Toeslagen wordt duidelijk wat er moet gebeuren, wat u zelf kunt doen en hoe lang het duurt. Ook als u eerder hulp hebt gezocht en u nog steeds problemen hebt, kijken wij graag met u wat er nu mogelijk is.

U kunt ons een e-mail te sturen naar het e-mailadres meldpunt-toeslagen@stroomopwaarts.nl, of belt u liever? Geef dan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door. Wij nemen dan contact met u op. Het telefoonnummer is 010 246 55 55 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 tot 16.30 uur).

Veelgestelde vragen

Ja. De medewerkers van het Meldpunt staan voor u klaar, luisteren naar u en gaan voor u aan de slag. Het heeft erg lang – te lang – geduurd voordat is erkend dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt. De regering ziet die fouten nu en heeft er excuses voor gemaakt. Het is duidelijk dat veel mensen grote problemen hebben door de fouten. De regering heeft de gemeenten opgeroepen gedupeerde te helpen. Daarom is dit Meldpunt er nu voor u.

Nee. U hoeft niet te betalen voor onze hulp. 

Nee. Ook als u nog geen contact met de Belastingdienst heeft gehad, kunt u naar ons komen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u als u gedupeerd bent in gesprek kunt gaan met de Belastingdienst.

Nee, de gemeente kan geen geld (terug)betalen. De Belastingdienst moet dit zelf doen. Het team kan u daarvoor in contact brengen met een persoonlijk zaakbehandelaar van de Belastingdienst. Ook kan het team u helpen bij schuldhulpverlening, of problemen met uw gezin of werk. Het Meldpunt kan wel helpen de invordering van uw schulden bij de gemeente te stoppen.

Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het Meldpunt als u er met de Belastingdienst niet uitkomt. Of als u hulp van de gemeente nodig heeft. Daarbij kunt u denken aan: hulp bij schulden, gezondheid, werk of dagbesteding, uw gezin en dreigende huisuitzetting. We helpen ook door inkomsten, vaste lasten en schulden samen met u goed in kaart brengen. En de administratie op orde te krijgen. Zo wordt duidelijk wat er moet gebeuren, wat u zelf kunt doen en hoe lang het duurt.

Het kan zijn dat de Belastingdienst geld terug geeft dat u niet had hoeven terugbetalen, de vorderingen van de belastingdienst worden dan kwijtgescholden. Maar het optreden van de belastingdienst kan ook andere gevolgen voor u hebben gehad. Daarom kan soms ook een extra bedrag worden betaald. Dat heet compensatie. Als uw schade meer is dan de uit te betalen eerste compensatie van 30.000 euro, gaat de Commissie Werkelijke Schade als u dit verzoekt hier verder naar kijken. Neem contact op met de Belastingdienst als u daar meer over wilt weten.

 

Het is belangrijk dat u weet om hoeveel schulden het gaat. En ook wie de schuldeisers zijn. Als u dat niet (precies) weet, kunnen wij u helpen met het uitzoeken van de schulden.

Heeft u al een goed overzicht? En heeft u als gedupeerde alleen schulden bij de Belastingdienst, het DUO, het CAK, het CJIB? De Belastingdienst en Toeslagen schelden in principe alle schulden van gedupeerde ouders kwijt. Ook zijn er afspraken gemaakt met het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank. Deze partijen schelden de schulden van gedupeerde ouders in principe ook kwijt. Het CJIB stopt met het invorderen van openstaande administratieve verkeersboetes. De 30.000 euro zal dan niet worden gebruikt voor het aflossen van deze schulden.

Schulden bij de gemeente

Heeft u ook schulden bij de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?  De gemeente staakt dan de incasso van de schulden bij gedupeerde ouders uit een van deze gemeenten. De gemeente onderzoekt welke schulden worden kwijt gescholden. De 30.000 euro zal niet worden gebruikt om uw schulden bij de gemeente af te betalen. Let wel op: het is niet zeker dat de gemeente alle schulden gaat kwijtschelden. Bij bijvoorbeeld parkeerboetes of terugbetalingen van teveel ontvangen uitkeringen is hierover nog geen besluit genomen.

Schulden bij andere schuldeisers

Heeft u schulden bij andere schuldeisers? Bijvoorbeeld een huurschuld, een schuld bij de zorgverzekering of een energieleverancier, bij de tandarts of bij een telefoon- of internetbedrijf? Er is nu een wet waardoor die schulden een jaar lang niet geïnd mogen worden. Dat jaar gaat in op het moment dat de 30.000 euro aan u wordt uitgekeerd. Dit wordt de pauzeknop genoemd.

In dat jaar wordt gekeken wat er met uw schulden moet gebeuren. De demissionair staatssecretaris van Financiën zal de adempauze van 1 jaar gebruiken om te proberen met alle betrokken partijen voortvarend tot een structurele oplossing te komen voor de schulden van gedupeerde ouders. Als er na dit jaar nog schulden zijn blijven staan, zal daar met de schuldeisers een uitweg moeten worden gevonden. De gemeente kan u daarmee helpen.

Dreiging beslaglegging, ontruiming of executie door een deurwaarder

Dreigt ondertussen beslaglegging, ontruiming of executie door een deurwaarder? Laat de deurwaarder dan direct weten dat u gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire. De deurwaarder moet dan contact opnemen met de Belastingdienst.

Neem contact met ons op als dit niet helpt.

 

Als ik in aanmerking kom voor de uitbetaling van € 30.000,00, moet ik dan mijn ontvangen Participatiewet-uitkering hiermee terugbetalen?

Nee. De € 30.000,00 wordt buiten het vermogen gehouden en heeft dus geen invloed op de Participatiewet-uitkering die u ontvangt of ontvangen hebt. Dit is recent ook wettelijk in de Participatiewet opgenomen.

Let goed op als u wordt benaderd door adviseurs en advocaten die uw schade op de Belastingdienst willen verhalen. Niet alle adviseurs en advocaten hebben de juiste intenties. Zij kunnen u bovendien hulp aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. Dit houdt in dat u niets hoeft te betalen als u de rechtszaak verliest, maar dus wel als u de zaak wint. Dat betekent dat u hoge kosten kunt betalen aan deze adviseur of advocaat en die kunnen tot ver boven de €10.000 oplopen. Het kan ook betekenen dat zij als uw zaak erg moeilijk is, of niet buitengewoon kansrijk, minder zullen doen om uw zaak te winnen.

Het is daarbij helemaal niet nodig om te betalen voor juridische bijstand, want sinds 1 maart 2021 is er gratis rechtshulp voor gedupeerden. Die komt van advocaten die goed thuis zijn in het belastingrecht en het sociale recht. U kunt deze rechtshulp aanvragen via dit formulier.

Het is dus heel belangrijk u eerst goed te laten informeren. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Meldpunt. In bijzondere gevallen kunt u ook via ons juridisch advies of rechtsbijstand krijgen.

Ook de Belastingdienst weet dat er gedupeerden zijn die (veel) meer schade hebben geleden dan € 30.000. Voor de toekenning van de 30.000 euro heeft er een lichte toets door de Belastingdienst plaatsgevonden. U mag zelf beslissen of u wilt dat uw situatie alsnog goed wordt bekeken. Dat heet een integrale behandeling. U krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen. Uw persoonlijk zaakbehandelaar begeleidt u in dat traject en informeert u over de (voorlopige) uitkomst van de integrale beoordeling.

Als u daarna nog vindt dat u veel meer schade heeft geleden dan u vergoed krijgt na een integrale beoordeling van uw dossier, dan kunt u dat aangeven bij uw persoonlijk zaakbehandelaar. Daarvoor is er de commissie werkelijke schade opgericht (CWS). U kunt die commissie vragen te beoordelen hoe groot uw werkelijke schade is. Als die schade toch lager uitkomt dan de aan u uitgekeerde € 30.000 mag u dat hele bedrag houden – u hoeft dus niets terug te betalen. Als de schade hoger blijkt te zijn dan krijgt u een extra betaling.

Het berekenen van de werkelijke schade kan erg ingewikkeld zijn en duurt lang. Het is nodig dat u hiervoor op tijd juridische bijstand krijgt. Sinds 1 maart 2021 is er gratis rechtshulp voor gedupeerden, door advocaten die goed thuis zijn in het belastingrecht en het sociale recht. U kunt deze rechtshulp aanvragen via dit formulier. Heeft u vragen of lukt het niet om zo rechtshulp te krijgen? Neem dan contact op met het Meldpunt.

De belastingdienst keert 1 keer 30.000 euro per (voormalig) huishouden uit. De tegemoetkoming gaat naar de persoon die de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd.

 

Wij roepen ouders die zijn gescheiden op om samen afspraken te maken over de verdeling van het geld. Ook zijn wij bezig met het uitwerken van een regeling voor ex-partners. Zodra daarover meer informatie bekend is, leest u dit op de website van de belastingdienst. services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/

Ja. Wanneer duidelijk is dat u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire bent worden deze labels direct bij uw naam verwijderd. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat u een gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire en onterecht gezien bent als fraudeur.

Momenteel wordt door de Belastingdienst onderzocht wie een gedupeerd ouder is door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Om die reden heeft Stroomopwaarts besloten om aan mogelijk gedupeerde ouders uitstel van betaling te verlenen voor openstaande vorderingen. Het vakantiegeld wordt pas uitbetaald als duidelijk is of iemand tot de groep gedupeerden behoort en bekend is welke gemeentelijke schulden kwijtgescholden gaan worden. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit op de website bekend gemaakt.

Herstel Toeslagen Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een speciaal team opgericht om te herstellen wat fout is gegaan als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat heet de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019? Of moet u geld terugbetalen? En weet u niet waarom? Hebt u problemen, omdat de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag terugvroeg? Of u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen? Dan kunt u contact opnemen met het Serviceteam Gedupeerden van de Belastingdienst. Het Serviceteam bekijkt de persoonlijke situatie van iedereen die zich meldt. Ook laat de Belastingdienst weten of u geld terugkrijgt en zo ja, hoeveel dat precies is.

Website: services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/
Telefoon: 0800 – 2 358 358

Juridisch loket

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies.

Website: www.juridischloket.nl
Telefoon: 0900 – 8020

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman luistert naar signalen en klachten van burgers over de overheid. Klachten over de Belastingdienst kunt u indienen bij de Nationale ombudsman. Ook heeft hij onderzoek naar de kinderopvangtoeslagaffaire uitgevoerd. De Nationale ombudsman gaat tijdens de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de klachtbehandeling monitoren.

Website: www.nationaleombudsman.nl
Telefoon: 0800 – 33 55 555

Nationale Kinderombudsman

Het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je vandaan komt: Iedereen heeft rechten. Kinderen dus ook! Daarom zijn er wetten en regels die kinderen beschermen. De Kinderombudsman controleert of de overheid en andere organisaties in Nederland zich daar ook aan houden.

Website: www.dekinderombudsman.nl
Telefoon: 0800 876 54 32 (gratis)

Gemeentelijke ombudsman Rotterdam (alleen inwoners Vlaardingen)

Burgers, ondernemers en instellingen met klachten over de gemeente Vlaardingen kunnen terecht bij de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Hij werkt samen met de gemeente Vlaardingen om gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen.

Website: www.ombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 010 – 411 16 00

Gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam (alleen inwoners Vlaardingen)

De gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en in sommige gevallen zelfs tot 23 jaar. Dat geldt dus ook voor kinderen van gedupeerde gezinnen. Sommige kinderen dragen de gevolgen van de problemen met de kinderopvangtoeslag nog steeds met zich mee. De kinderombudsman van Rotterdam heeft aandacht voor deze kinderen.

Website: www.kinderombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 0800 – 2345 111 (gratis)