Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Hulp voor ouders

Bent u in de problemen geraakt door de problemen met de kinderopvangtoeslag?
Dit heeft bij veel ouders voor veel zorgen en problemen geleid.
Het Meldpunt kinderopvangtoeslag affaire helpt u bij het maken van een nieuwe start.
We helpen u bijvoorbeeld met geldzaken, wonen, zorg, gezin, werk en opleiding.

Gedupeerde ouders en kinderen (en hun gezinnen) kunnen in de gemeente waar ze wonen terecht voor hulp. Voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunt u voor deze hulp bij het Meldpunt kinderopvangtoeslag affaire van Stroomopwaarts terecht. De hulpvraag is voor iedereen anders. De medewerker van het meldpunt kijkt samen met u hoe we u kunnen helpen. 

Mail het meldpunt of bel naar 010 246 55 55

Een nieuwe start

We kunnen alleen samen bepalen welke hulp u nodig heeft. Daarvoor gaat u in gesprek met onze medewerkers. Samen kijkt u naar wat nodig is voor een nieuwe start. We denken met u mee, geven uitleg over dingen die u moeilijk vindt of zoeken met u naar de juiste specialistische hulp.  Voorbeelden zijn:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Is er sprake van acute nood? Of een onveilige situatie? Dan helpen we om dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen.

Voor wie?

Het Meldpunt kinderopvangtoeslagaffaire is er voor:

 • gedupeerde ouders,
 • de kinderen van een gedupeerde ouder, en
 • hun gezinnen.

U kunt u melden voor hulp als u:

 • bij de Belastingdienst vastgesteld gedupeerd bent, of
 • als een lopend onderzoek heeft bij de Belastingdienst of u gedupeerd bent. Dit heet mogelijk gedupeerd.

Denkt u dat u gedupeerd bent? Maar is dit nog niet vastgesteld door de Belastingdienst? Neem dan eerst contact op met de Belastingdienst.

Recht op hulp, niet op spullen of een opleiding

Veel ouders denken dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten vanuit de SPUK (specifieke uitkering) Spuk een vast bedrag per ouder krijgen. Dat klopt niet. En het zorgt soms voor verwarring en teleurstelling. Per ouder of kind kijken we naar de persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken. Dat zijn soms spullen, maar vaker is dit hulp zoals coaching of specialistische hulp

SPUK

De Spuk is de manier waarop gemeenten vanuit het Rijk gefinancierd worden om hun werk uit te voeren. De gedupeerde ouders en kinderen van de toeslagenaffaire kunnen geen geld krijgen vanuit de SpukSPUK-regeling.

Contact

U kunt ons een e-mail te sturen via meldpunt-toeslagen@stroomopwaarts.nl. Of bel naar het telefoonnummer is 010 246 55 55 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 tot 16.30 uur).

Veelgestelde vragen

U kunt de informatie hierover vinden op de  website van de Belastingdienst

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen van deze ouders zijn gedupeerd. En hebben hierdoor problemen.  Voor hen is de kindregeling gemaakt. Het meldpunt helpt ook hen met:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Er is een speciale website gemaakt met veel informatie: Kindregelingvoorjou.nl.

Nee. U hoeft niet te betalen voor onze hulp. 

Momenteel wordt door de Belastingdienst onderzocht wie een gedupeerd ouder is door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Om die reden heeft Stroomopwaarts besloten om aan mogelijk gedupeerde ouders uitstel van betaling te verlenen voor openstaande vorderingen. Het vakantiegeld wordt pas uitbetaald als duidelijk is of iemand tot de groep gedupeerden behoort en bekend is welke gemeentelijke schulden kwijtgescholden gaan worden. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit op de website bekend gemaakt.

Nee. U heeft op recht op hulp vanuit het meldpunt wanneer u een brief heeft ontvangen van de Belastingdienst dat u in aanmerking komt voor de kindregeling. Denkt u wel gedupeerd te zijn? En heeft u geen brief gehad? Neem dan contact op met de Belastingdienst of met ons. 

Nee. U kunt direct contact met ons opnemen. Ook als u nog geen contact met de Belastingdienst heeft gehad. Wij zorgen ervoor dat u in gesprek kan met de Belastingdienst.

Ja. De medewerkers van het meldpunt staan voor u klaar, luisteren naar u en gaan voor u aan de slag.  De regering ziet die fouten nu en heeft er excuses voor gemaakt. De regering heeft de gemeenten opgeroepen gedupeerde te helpen. Daarom is dit meldpunt er nu voor u.

Nee, de gemeente kan geen geld (terug)betalen. De Belastingdienst moet dit zelf doen. Het Meldpunt kan wel helpen de invordering van uw schulden bij de gemeente te stoppen of:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het meldpunt als u er met de Belastingdienst niet uitkomt. Of als u hulp van de gemeente nodig heeft. We kunnen u helpen met:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Als de Belastingdienst u erkend als gedupeerde ontvangt u van de Belastingdienst de compensatie.

 

Let goed op als u wordt benaderd door adviseurs en advocaten die uw schade op de Belastingdienst willen verhalen. Niet alle adviseurs en advocaten hebben de juiste intenties. Zij kunnen u bovendien hulp aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. Dit houdt in dat u niets hoeft te betalen als u de rechtszaak verliest, maar dus wel als u de zaak wint. Dat betekent dat u hoge kosten kunt betalen aan deze adviseur of advocaat en die kunnen tot ver boven de €10.000 oplopen. Het kan ook betekenen dat zij als uw zaak erg moeilijk is, of niet buitengewoon kansrijk, minder zullen doen om uw zaak te winnen.

Het is daarbij helemaal niet nodig om te betalen voor juridische bijstand, want sinds 1 maart 2021 is er gratis rechtshulp voor gedupeerden. Die komt van advocaten die goed thuis zijn in het belastingrecht en het sociale recht. U kunt deze rechtshulp aanvragen via dit formulier.

Het is dus heel belangrijk u eerst goed te laten informeren. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het meldpunt.

De belastingdienst keert 1 keer 30.000 euro per (voormalig) huishouden uit. De tegemoetkoming gaat naar de persoon die de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd.

 

Wij roepen ouders die zijn gescheiden op om samen afspraken te maken over de verdeling van het geld. Ook zijn wij bezig met het uitwerken van een regeling voor ex-partners. Zodra daarover meer informatie bekend is, leest u dit op de website van de belastingdienst. services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/

Ook de Belastingdienst weet dat er gedupeerden zijn die (veel) meer schade hebben geleden dan € 30.000. Voor de toekenning van de 30.000 euro heeft er een eerste toets door de Belastingdienst plaatsgevonden. U mag zelf beslissen of u wilt dat uw situatie alsnog goed wordt bekeken. Dat heet een integrale behandeling. U krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen. Uw persoonlijk zaakbehandelaar begeleidt u in dat traject en informeert u over de (voorlopige) uitkomst van de integrale beoordeling.

Als u daarna nog vindt dat u veel meer schade heeft geleden dan u vergoed krijgt na een integrale beoordeling van uw dossier, dan kunt u dat aangeven bij uw persoonlijk zaakbehandelaar. Daarvoor is er de commissie werkelijke schade opgericht (CWS). U kunt die commissie vragen te beoordelen hoe groot uw werkelijke schade is. Als die schade toch lager uitkomt dan de aan u uitgekeerde € 30.000 mag u dat hele bedrag houden – u hoeft dus niets terug te betalen. Als de schade hoger blijkt te zijn dan krijgt u een extra betaling.

Het berekenen van de werkelijke schade kan erg ingewikkeld zijn en duurt lang. Het is nodig dat u hiervoor op tijd juridische bijstand krijgt. Sinds 1 maart 2021 is er gratis rechtshulp voor gedupeerden, door advocaten die goed thuis zijn in het belastingrecht en het sociale recht. U kunt deze rechtshulp aanvragen via dit formulier. Heeft u vragen of lukt het niet om zo rechtshulp te krijgen? Neem dan contact op met het Meldpunt.

De problemen met de kinderopvangtoeslag hebben veel met kinderen gedaan. Stress thuis. Armoede. Soms zijn ouder(s)/verzorger(s) uit elkaar gegaan. We kunnen u helpen met:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Ja. Wanneer duidelijk is dat u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire bent worden deze labels direct bij uw naam verwijderd. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat u een gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire en onterecht gezien bent als fraudeur.

Het is belangrijk dat u weet om hoeveel schulden het gaat. En ook wie de schuldeisers zijn. Als u dat niet (precies) weet, kunnen wij u mogelijk helpen met het uitzoeken van de schulden.

Heeft u al een goed overzicht? En heeft u als gedupeerde alleen schulden bij de Belastingdienst, het DUO, het CAK, het CJIB? De Belastingdienst en Toeslagen CAK en DUO schelden in principe alle schulden van gedupeerde ouders kwijt. Als de schulden zijn ontstaan in de periode 1-1-2006 /  31-12-2020. Ook zijn er afspraken gemaakt met het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank. Deze partijen schelden de schulden van gedupeerde ouders in principe ook kwijt. Het CJIB stopt met het invorderen van openstaande administratieve verkeersboetes. De 30.000 euro zal dan niet worden gebruikt voor het aflossen van deze schulden.

Schulden bij de gemeente

Heeft u ook schulden bij de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?  De gemeente staakt dan de incasso van de schulden bij gedupeerde ouders uit een van deze gemeenten. De gemeente onderzoekt welke schulden worden kwijt gescholden. De 30.000 euro wordt niet gebruikt om uw schulden bij de gemeente af te betalen.

Schulden bij andere schuldeisers

Heeft u schulden bij andere schuldeisers en bent u erkend gedupeerd? Bijvoorbeeld een huurschuld, een schuld bij de zorgverzekering of een energieleverancier, bij de tandarts of bij een telefoon- of internetbedrijf?

Erkend gedupeerde ouders en hun toeslagpartners kunnen via het loket Private schulden hun private schulden indienen indien zij de € 30.000 hebben ontvangen bij de Sociale Bank Nederland (SBN). Private schulden zijn bedragen die u nog moet betalen aan organisaties die niet bij de overheid horen. Dat kan de NS, uw energiebedrijf, uw zorgverzekeraar, uw woningbouwcorporatie of een webwinkel zijn. Veel ouders hebben ook geld geleend van familie en vrienden. Dit zijn informele schulden. Als die zijn vastgelegd in een notariële akte of een vonnis, kunt u deze ook doorgeven.

Meer informatie over het doorgeven van uw private schulden en waar u deze kunt indienen is te vinden op: SBN: Home | Sociale Banken Nederland. U kunt hiervoor ondersteuning krijgen vanuit het Meldpunt.

Dreiging beslaglegging, ontruiming of executie door een deurwaarder

Dreigt ondertussen beslaglegging, ontruiming of executie door een deurwaarder? Laat de deurwaarder dan direct weten dat u gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire. De deurwaarder moet dan contact opnemen met de Belastingdienst.

Als het contact met de Belastingdienst niet helpt kunt u contact opnemen met het meldpunt.

 

Een gedupeerde ouder kan een aanvraag indienen als de ouder het bedrag ter compensatie van de Belastingdienst heeft ontvangen en daarmee schulden heeft afgelost. Voorbeelden zijn ook hier een betalingsachterstand bij het energiebedrijf, de zorgverzekeraar, de woningbouwcorporatie of bij een webwinkel. Het gaat om bedragen die opeisbaar waren, en vallen binnen de door de Belastingdienst opgegeven periode. Dat betekent dat de gedupeerde te laat was met betalen. De gedupeerde heeft de betaling gedaan na het ontvangen van de compensatie. Het totaalbedrag kan daarom nooit hoger zijn dan de compensatie van € 30.000,-. Als de gedupeerde met deze compensatie schulden heeft afgelost, die op naam van de toeslagpartner of het minderjarige kind staan, kunnen deze ook worden ingediend.

Meer informatie over het doorgeven van uw Al Betaalde Schulden en waar u deze kunt indienen is te vinden op: SBN: Home | Sociale Banken Nederland. U kunt hiervoor ondersteuning krijgen vanuit het Meldpunt.

Nee. De € 30.000,00 wordt buiten het vermogen gehouden. En heeft dus geen invloed op de Participatiewet-uitkering die u ontvangt of ontvangen hebt. Dit is recent ook wettelijk in de Participatiewet opgenomen.

Herstel Toeslagen Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een speciaal team opgericht om te herstellen wat fout is gegaan als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat heet de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019? Of moet u geld terugbetalen? En weet u niet waarom? Hebt u problemen, omdat de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag terugvroeg? Of u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen? Dan kunt u contact opnemen met het Serviceteam Gedupeerden van de Belastingdienst. Het Serviceteam bekijkt de persoonlijke situatie van iedereen die zich meldt. Ook laat de Belastingdienst weten of u geld terugkrijgt en zo ja, hoeveel dat precies is.

Website: services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/
Telefoon: 0800 – 2 358 358

 

Juridisch loket

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies.

Website: www.juridischloket.nl
Telefoon: 0900 – 8020

 

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman luistert naar signalen en klachten van burgers over de overheid. Klachten over de Belastingdienst kunt u indienen bij de Nationale ombudsman. Ook heeft hij onderzoek naar de kinderopvangtoeslagaffaire uitgevoerd. De Nationale ombudsman gaat tijdens de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de klachtbehandeling monitoren.

Website: www.nationaleombudsman.nl
Telefoon: 0800 – 33 55 555

 

Nationale Kinderombudsman

Het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je vandaan komt: Iedereen heeft rechten. Kinderen dus ook! Daarom zijn er wetten en regels die kinderen beschermen. De Kinderombudsman controleert of de overheid en andere organisaties in Nederland zich daar ook aan houden.

Website: www.dekinderombudsman.nl
Telefoon: 0800 876 54 32 (gratis)

 

Gemeentelijke ombudsman Rotterdam (alleen inwoners Vlaardingen)

Burgers, ondernemers en instellingen met klachten over de gemeente Vlaardingen kunnen terecht bij de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Hij werkt samen met de gemeente Vlaardingen om gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen.

Website: www.ombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 010 – 411 16 00

 

Gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam (alleen inwoners Vlaardingen)

De gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en in sommige gevallen zelfs tot 23 jaar. Dat geldt dus ook voor kinderen van gedupeerde gezinnen. Sommige kinderen dragen de gevolgen van de problemen met de kinderopvangtoeslag nog steeds met zich mee. De kinderombudsman van Rotterdam heeft aandacht voor deze kinderen.

Website: www.kinderombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 0800 – 2345 111 (gratis)