Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Gezinsmigrant 

Bent u naar Nederland gekomen om met uw partner te trouwen of samen te gaan wonen?  Op deze pagina vindt u meer informatie over uw inburgeringstraject. 

Inburgeraar is de verzamelnaam voor de verschillende migranten. Kijk voor meer informatie over uw eigen situatie bij:  

 • Asielmigrant - U bent als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft nu een verblijfsvergunning
 • Migranten van voor 2022 - U bent tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022 begonnen met uw inburgering

Mijn inburgering

Gezinsmigratie in 6 stappen - Open een grote weergave van Gezinsmigratie in 6 stappen

Gezinsmigratie in 6 stappen

 

 1. Verhuizen Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 2. Kennismaking met casemanager
 3. Leerbaarheidstoets
 4. Brede intake
 5. Plan Inburgering en Participatie
 6.  
  • B1 Route
   Module Arbeidsmarkt en Participatie & Participatieverklaringstraject
   Einddoel: werk
  • Onderwijsroute
   Participatieverklaringstraject
   Einddoel: doorstroom regulier onderwijs
  • Zelfredzaamheidsroute
   Module Arbeidsmarkt en Participatie & Participatieverklaringstraject
   Einddoel: participatie
 • Einddoel
  Hoogst haalbare taalniveau behalen en wegwijs zijn in zijn of haar omgeving
 • Einde inburgering
Open een grote weergave van Gezinsmigratie in 6 stappen