Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Gezinsmigrant 

Bent u naar Nederland gekomen om met uw partner te trouwen of samen te gaan wonen?  Op deze pagina vindt u meer informatie over uw inburgeringstraject. 

Inburgeraar is de verzamelnaam voor de verschillende migranten. Kijk voor meer informatie over uw eigen situatie bij:  

 • Asielmigrant - U bent als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft nu een verblijfsvergunning
 • Migranten van voor 2022 - U bent tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022 begonnen met uw inburgering

Mijn inburgering

Sinds 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet inburgering. Stroomopwaarts heeft de taak om u zo snel mogelijk in te laten burgeren. Door ervoor te zorgen dat u taallessen volgt, aan het werk gaat of een opleiding volgt. Op die manier kunt u zo snel mogelijk meedoen aan het dagelijkse leven.

Steunpunt

Het Steunpunt is een ontmoetingsplek voor mensen die inburgeren. Heb je vragen over Inburgering of hulp bij nodig bij taalles, geld, wonen of zorg? Kom langs bij het Steunpunt.

Gezinsmigratie in 6 stappen - Open een grote weergave van Gezinsmigratie in 6 stappen

Gezinsmigratie in 6 stappen

 

 1. Verhuizen Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 2. Kennismaking met casemanager
 3. Leerbaarheidstoets
 4. Brede intake
 5. Plan Inburgering en Participatie
 6.  
  • B1 Route
   Module Arbeidsmarkt en Participatie & Participatieverklaringstraject
   Einddoel: werk
  • Onderwijsroute
   Participatieverklaringstraject
   Einddoel: doorstroom regulier onderwijs
  • Zelfredzaamheidsroute
   Module Arbeidsmarkt en Participatie & Participatieverklaringstraject
   Einddoel: participatie
 • Einddoel
  Hoogst haalbare taalniveau behalen en wegwijs zijn in zijn of haar omgeving
 • Einde inburgering
Open een grote weergave van Gezinsmigratie in 6 stappen