Ondernemer en bijstand
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Ondernemer en bijstand

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021  met een aantal steunmaatregelen. Dit betreft ook de Tozo en de TONK.  Dit betekent dat ondernemers per 1 oktober 2021  de Tozo niet meer kunnen aanvragen. Brengt uw onderneming nog niet genoeg op of heeft u besloten om te stoppen?   Op deze website vindt u informatie over de regelingen waarop u dan een beroep kunt doen?  

DeTONK kunt u nog aanvragen tot 1 november 2021. 

Tozo in tekst

Tozo gestopt

De Tozo regeling is gestopt per 1 oktober 2021. U kunt deze niet meer aanvragen. Brengt uw onderneming nog niet genoeg op of heeft u besloten om te stoppen? Kijk dan op welke regelingen u een beroep kunt doen.

TONK in tekst

TONK aanvragen voor 1 november

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een regeling voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Deze regeling is een tijdelijke tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten. U kunt de TONK nog tot 1 november 2021 aanvragen.

BBZ in tekst

BBZ-uitkering

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Tozo gestopt

De Tozo is gestopt op 1 oktober 2021. Misschien brengt uw onderneming nog niet genoeg op of heeft u besloten om te stoppen. Op welke regelingen kunt u dan een beroep doen?

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam kan u adviseren, coachen en mogelijk helpen met het maken van  een doorstart.

Voor een financiële ondersteuning kunt u bij het RBZ een bijstandsuitkering  voor zelfstandigen (het Bbz) aanvragen.

De aanvraag van deze uitkering  is tot eind  2021 op deze 3 onderdelen vereenvoudigd:  

 1. Er wordt niet naar uw vermogen gekeken;
 2. U kunt de Bbz-uitkering  met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden  aanvragen;
 3. Er wordt gekeken naar uw maandelijkse inkomen om de hoogte van de Bbz-uitkering te berekenen. (Normaal is dat per boekjaar). 

Misschien heeft u uw keuze al gemaakt en stopt u per 1 oktober 2021 met uw onderneming. Als uw inkomen lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen, op grond van de Participatiewet.

 

Tozo jaaropgave 2020 en belastingaangifte

Dit kan komen doordat er in de Tozo 1 periode geen partnertoets was, maar u wel samen de Tozo ontving. Als er bij het partnerinkomen ook een loonheffingskorting is toegepast, kon hiermee geen rekening worden gehouden bij de brutering van de Tozo. Hierdoor heeft u in totaal mogelijk teveel loonheffingskorting gehad.

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2020. U moet bij de belastingaangifte over 2020 de gegevens van uw jaaropgave opgeven.

Doet u uw  digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch al in het aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

In deze jaaropgave staat:

 • het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering Tozo
 • het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat we hebben afgedragen
 • ja/nee of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast (Bpt staat voor Bijstandspercentagetarief)

De informatie uit de jaaropgave geeft Stroomopwaarts door aan de Belastingdienst. U ontvangt deze jaaropgave eenmalig op papier. Bewaar het goed.

De uitkering die u ontving was een netto bedrag. Het bedrag dat op de jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving.

Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave. De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft Stroomopwaarts  al afgedragen aan de Belastingdienst. Wij zijn wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat Tozo een uitkering voor levensonderhoud is en daarom niet belastingvrij.

Terugbetaald in 2020

Op de jaaropgave 2020 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2020. Wanneer u in 2020 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt.

Terugbetaald in 2021

Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020. De terugbetalingen die u in 2021 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2021. Deze jaaropgave ontvangt u in 2022.

De Tozo uitkering is een bijstandsuitkering die u samen ontvangt met uw partner als u een gezamenlijke huishouding voert (art 11 Participatiewet). De uitkering wordt daarom verdeeld over twee personen en vormt voor beiden inkomen voor de inkomstenbelasting. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave. Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

Uw partner ontvangt ook een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde bedrag. Het verschil heeft te maken met de heffingskorting. Uw partner kan bijvoorbeeld salaris uit loondienst hebben ontvangen. Over dat salaris wordt heffingskorting berekend. Dan kan het zijn dat er over het uitkeringsdeel van de Tozo meer loonbelasting wordt afgedragen. Het kan ook komen door een wijziging in de woonsituatie, bijvoorbeeld wanneer u een deel van de periode samenwonend bent geweest.

TONK nog aan te vragen tot 1 november 2021

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) loopt tot 1 oktober 2021. Aanvragen is nog mogelijk tot en met 31 oktober 2021.

De TONK is een tijdelijke ondersteuningsregeling op basis van de bijzondere bijstand. Deze regeling wordt verstrekt als u door de coronamaatregelen minder inkomen heeft en daardoor de woonkosten; de huur, hypotheek, en/of gas, water en licht niet meer kan betalen. De regeling is bedoeld als een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

Heeft u al eerder de TONK aangevraagd? 

Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wij kijken alle aanvragen  na op de nieuwe voorwaarden. De herbeoordeling vindt voor 1 september 2021 plaats. U ontvangt dan voor deze datum telefonisch of schriftelijk bericht van Stroomopwaarts. 

Vraagt u de TONK voor het eerst aan? 

De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021. U kunt de aanvraag TONK doen tot en met 31 oktober 2021. De periode waarover u de regeling met terugwerkende kracht kunt aanvragen is 1 januari tot en met 30 september  2021

Direct TONK aanvragen 

 •  Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag ook op een smartphone of tablet doen.

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

 

De regels van de TONK zijn in juli 2021 versoepeld. Daardoor hebben meer mensen recht op deze regeling.  Ook zijn er mensen die recht hebben op een hoger bedrag. 

Stroomopwaarts kijkt alle aanvragen die gedaan zijn, na op de nieuwe voorwaarden.  Zodra wij de herbeoordeling  gedaan hebben ontvangt u hierover van ons telefonisch of schriftelijk bericht.  

U hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.

U komt in aanmerking voor de TONK  tegemoetkoming als:

 • Als uw inkomen door de coronamaatregelen flink lager is geworden.
 • U de woonlasten; de huur of hypotheek, gas, water en licht  niet meer kan betalen uit het (gezins)inkomen en de beschikbare geldmiddelen.
 • Andere regelingen niet of onvoldoende steun bieden.

Vermogen

In de nieuwe voorwaarden kijken we niet meer naar uw vermogen.

Bij de aanvraag vragen we u de onderstaande documenten toe te voegen.

 • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • Kopie van loonstrook/uitkeringsspecificatie van de maand waarin de TONK moet ingaan; 
 • Kopie van de bankafschriften van de betaalrekening. Het afschrift moet van de maand zijn waarin de TONK moet ingaan;
 • Ontvangen alimentatie (mag op bankafschrift te zien zijn);
 • Voor ondernemers:
  • een berekening van netto inkomsten uit onderneming. De berekening gaat over de maand waarin de TONK moet ingaan. Hoe de inkomsten uit onderneming berekend worden is te lezen op: de berekening van de Tozo;
 • Huurder:
  • Recente huurspecificatie
  • Beschikking huurtoeslag 2021
 • Woningeigenaar:
  • Recente specificatie hypotheekkosten
  • Voorlopige aanslag Belastingdienst 2021 (voor- en achterkant);

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen.  Er zijn echter heel veel aanvragen en dat lukt niet in alle gevallen.  Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen de TONK tegemoetkoming.

Nee, de TONK is een gift, u hoeft hem niet terug te betalen. Het is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

Nee, de TONK hoeft u niet op te geven bij de belastingaangifte. Het is een gift volgens de bijzondere bijstand.

Bbz-uitkering

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Meer hulp voor ondernemers

KvK heeft een coronaloket geopend. Op de website vindt u veel informatie over alle regelingen voor ondernemers. Ook kun u telefonisch vragen stellen. Kijk op de website van de KvK voor meer informatie.