Ondernemer en bijstand
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Ondernemer en bijstand

Het kabinet is gestopt met een aantal steunmaatregelen. Dit betreft ook de Tozo en de TONK.  Dit betekent dat ondernemers deze regelingen niet meer kunnen aanvragen. Brengt uw onderneming nog niet genoeg op of heeft u besloten om te stoppen?   Bij de Tozo vindt u informatie over de regelingen waarop u dan een beroep kunt doen.  


Tozo in tekst

Tozo gestopt

De Tozo regeling is gestopt per 1 oktober 2021. U kunt deze niet meer aanvragen. Brengt uw onderneming nog niet genoeg op of heeft u besloten om te stoppen? Kijk dan op welke regelingen u een beroep kunt doen.

TONK in tekst

TONK is gestopt

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is gestopt.

BBZ in tekst

BBZ-uitkering

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Tozo gestopt

De Tozo is gestopt op 1 oktober 2021. Misschien brengt uw onderneming nog niet genoeg op of heeft u besloten om te stoppen. Op welke regelingen kunt u dan een beroep doen?

Misschien heeft u uw keuze al gemaakt en stopt u per 1 oktober 2021 met uw onderneming. Als uw inkomen lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen, op grond van de Participatiewet.

 

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam kan u adviseren, coachen en mogelijk helpen met het maken van  een doorstart.

Voor een financiële ondersteuning kunt u bij het RBZ een bijstandsuitkering  voor zelfstandigen (het Bbz) aanvragen.

De aanvraag van deze uitkering  is tot 1 april 2022 op deze 3 onderdelen vereenvoudigd:  

  1. Er wordt niet naar uw vermogen gekeken;
  2. U kunt de Bbz-uitkering  met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden  aanvragen;
  3. Er wordt gekeken naar uw maandelijkse inkomen om de hoogte van de Bbz-uitkering te berekenen. (Normaal is dat per boekjaar). 

Tozo jaaropgave 2020 en belastingaangifte

Dit kan komen doordat er in de Tozo 1 periode geen partnertoets was, maar u wel samen de Tozo ontving. Als er bij het partnerinkomen ook een loonheffingskorting is toegepast, kon hiermee geen rekening worden gehouden bij de brutering van de Tozo. Hierdoor heeft u in totaal mogelijk teveel loonheffingskorting gehad.

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2020. U moet bij de belastingaangifte over 2020 de gegevens van uw jaaropgave opgeven.

Doet u uw  digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch al in het aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

In deze jaaropgave staat:

  • het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering Tozo
  • het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat we hebben afgedragen
  • ja/nee of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast (Bpt staat voor Bijstandspercentagetarief)

De informatie uit de jaaropgave geeft Stroomopwaarts door aan de Belastingdienst. U ontvangt deze jaaropgave eenmalig op papier. Bewaar het goed.

De uitkering die u ontving was een netto bedrag. Het bedrag dat op de jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving.

Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave. De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft Stroomopwaarts  al afgedragen aan de Belastingdienst. Wij zijn wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat Tozo een uitkering voor levensonderhoud is en daarom niet belastingvrij.

Terugbetaald in 2020

Op de jaaropgave 2020 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2020. Wanneer u in 2020 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt.

Terugbetaald in 2021

Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020. De terugbetalingen die u in 2021 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2021. Deze jaaropgave ontvangt u in 2022.

De Tozo uitkering is een bijstandsuitkering die u samen ontvangt met uw partner als u een gezamenlijke huishouding voert (art 11 Participatiewet). De uitkering wordt daarom verdeeld over twee personen en vormt voor beiden inkomen voor de inkomstenbelasting. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave. Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

Uw partner ontvangt ook een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde bedrag. Het verschil heeft te maken met de heffingskorting. Uw partner kan bijvoorbeeld salaris uit loondienst hebben ontvangen. Over dat salaris wordt heffingskorting berekend. Dan kan het zijn dat er over het uitkeringsdeel van de Tozo meer loonbelasting wordt afgedragen. Het kan ook komen door een wijziging in de woonsituatie, bijvoorbeeld wanneer u een deel van de periode samenwonend bent geweest.

TONK is niet meer aan te vragen

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is afgelopen en niet meer aan te vragen.

Nee, de TONK is een gift, u hoeft hem niet terug te betalen. Het is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

Nee, de TONK hoeft u niet op te geven bij de belastingaangifte. Het is een gift volgens de bijzondere bijstand.

Bbz-uitkering

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Meer hulp voor ondernemers

KvK heeft een coronaloket geopend. Op de website vindt u veel informatie over alle regelingen voor ondernemers. Ook kun u telefonisch vragen stellen. Kijk op de website van de KvK voor meer informatie.