Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Asielmigrant

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning?  Op deze pagina vindt u informatie over uw inburgeringstraject. 

Inburgeraar is de verzamelnaam voor de verschillende migranten. Kijk voor meer informatie over uw eigen situatie bij:  

 • Gezinsmigranten - U bent naar Nederland gekomen om bijvoorbeeld met uw partner te trouwen of samen te wonen 
 • Migranten van voor 2022 - U bent tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022 begonnen met uw inburgering 

Mijn inburgering

Korte omschrijving foto - Open een pdf-weergave van Inburgering in 8 stappen

Inburgering in 8 stappen

 • Tijdelijk verblijf in AZC
 1. Voorinburgering in het AZC
 2. 1e kennismaking met casemanager
 3. Verhuizen naar Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 4. Start maatschappelijke begeleiding en financiële ontzorging
 5. Leerbaarheidstoets
 6. Brede intake
 7. Plan Inburgering en Participatie
 8.  
  • B1 Route
   Module Arbeidsmarkt en Participatie & Participatieverklaringstraject
   Einddoel: werk
  • Onderwijsroute
   Participatieverklaringstraject
   Einddoel: doorstroom regulier onderwijs
  • Zelfredzaamheidsroute
   Module Arbeidsmarkt en Participatie & Participatieverklaringstraject
   Einddoel: participatie
 • Einddoel
  Hoogst haalbare taalniveau behalen en wegwijs zijn in zijn of haar omgeving
 • Einde inburgering
Open een pdf-weergave van Inburgering in 8 stappen