Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Inburgering

Vanaf 2022 voert Stroomopwaarts de Nieuwe Wet Inburgering uit. Dat doen we voor de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Samen met de drie gemeenten willen wij dat inburgeraars sneller en beter hun weg kunnen vinden in de stad en waardevolle stadgenoten kunnen zijn.  

We willen inburgeraars goed kunnen helpen. Zodat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Dat is win-win. Goed voor de inburgeraar zelf maar ook goed voor onze stad. Zo kunnen ze waardevolle stadgenoten worden die hun steentje bijdragen aan onze samenleving. We willen dat ze zich welkom voelen en dat ze zich snel thuis voelen.

Wie bent u?

Inburgeraar is een verzamelnaam voor de volgende migranten:

1. Asielmigrant - U bent als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft nu een verblijfsvergunning

2. Gezinsmigrant - U bent naar Nederland gekomen om bijvoorbeeld met uw partner te trouwen of samen te wonen 

3. Migrant voor 2022 - U bent tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022  begonnen met uw inburgering
Voor geestelijk bedienaren die moeten inburgeren gelden dezelfde inburgeringsregels als voor gezinsmigranten.