Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Mijn inburgering

Hier vind u informatie over uw inburgering, het taalonderwijs en op welke manier Stroomopwaarts u kan begeleiden. 

De weg naar inburgering

Het is een traject waarbij u de Nederlandse taal leert en wij u begeleiden om zelfstandig uw weg te vinden in Nederland. Dit  traject bestaat uit: 

 • taallessen;
 • participatieactiviteiten, zoals vrijwilligerswerk of betaald werk;
 • een cursus module arbeidsmarkt en paticipatie (kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt);
 • participatieverklaringstraject (kennis maken met de kernwaarden, regels en grondrechten van Nederland).

Het traject wordt afgesloten met een inburgeringsexamen of een eindgesprek. 

Als u een asiel status heeft krijgt u maatschappelijke begeleiding. Deze begeleiding helpt u met het regelen en begrijpen van dagelijkse taken en problemen. Denk bijvoorbeeld aan: post en administratie, gezinshereniging, wonen en zorg.

Zo snel als u kan, maar in ieder geval binnen 3 jaar.  U ontvangt een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) . Hierin staat de datum waarop u uw examen gehaald moet hebben.

Zijn er bijzondere omstandigheden waarom u het examen niet op tijd haalt?
Dan is het mogelijk om een verlenging aan te vragen.  

Ja,  de inburgering en de taallessen zijn voor u gratis.

Ja, als u een inburgeraar bent dan moet u inburgeren.

Door in te burgeren leert u de Nederlandse taal en onze samenleving kennen.  Daarmee wordt het makkelijker om werk te vinden en uw eigen geld te verdienen en daardoor zelfstandig te worden. 

Het examen bestaat uit 7 onderdelen:

 1. schrijfvaardigheid;
 2.  luistervaardigheid;
 3.  spreekvaardigheid;
 4.  leesvaardigheid;
 5.  kennis Nederlandse maatschappij (KNM);
 6.  de module arbeidsmarkt en participatie (MAP); (geldt niet voor de onderwijsroute)
 7.  het participatieverklaringstraject (PVT).

Als u voor alle onderdelen het examen heeft gehaald, dan bent u ingeburgerd.

Als u geslaagd bent voor alle onderdelen van het inburgeringsexamen. U moet dan ook 3 tot 5 jaar in Nederland wonen.

 

Als u in Nederland wilt wonen dan bent u verplicht om in te burgeren. Stroomopwaarts helpt u hier zoveel mogelijk bij. 

Wilt u echt niet inburgeren dan voldoet u niet aan de wet. Dan kan u een boete krijgen en kost het u geld.  Het niet willen inburgeren heeft ook gevolgen als u wilt naturaliseren. 

 

Dan kijken we wat u wel kunt behalen. Ons doel is om u zo goed mogelijk te begeleiden uw weg te vinden in Nederland. Er zijn verschillende routes waar wij u in kunnen begeleiden. 

 • U kunt in een lager niveau Nederlands leren. U doet dan examen op A2 niveau.
 • U kunt de Z route (zelfredzaamheidsroute) gaan volgen.  Het examen dat u hiervoor doet wordt mondeling afgenomen.
 • Als laatste kan er medische ontheffing verleend worden.

Bent u door een chronische ziekte of verstandelijke beperking niet in staat (een deel van) het inburgeringsexamen doen? 

Dan kunt u vragen om een (gedeeltelijke) ontheffing van de inburgeringsverplichting. Stroomopwaarts kan u hierbij begeleiden.  U wordt dan gekeurd. Deze keuring bepaald of u een ontheffing kan krijgen.  

 

Op www.inburgeren.nl staat een link naar "mijn inburgering".   Dit is uw eigen portaal waarop u al uw gegevens en de belangrijke data kunt vinden. 

Taalonderwijs

Aan het begin van uw traject bekijken we wat voor u haalbaar is. Dat doen we met een leerbaarheidstoets. Zo begeleiden we u naar een taalniveau dat bij u past.  

Er zijn 3 leerroutes:

B1-route – is een route om zo snel mogelijk Nederlands te leren op minimaal B1 taalniveau als voorbereiding op de arbeidsmarkt;

Onderwijsroute – is een taalschakeltraject om zo snel mogelijk Nederlands te leren op minimaal B1 taalniveau om vervolgens  in te kunnen stromen in het beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs;

Zelfredzaamheidsroute (Z-route) - de route is gericht op het leren van Nederlands op een zo hoog mogelijke niveau, indien mogelijk op A1 taalniveau.  Het doel van deze leerroute is dat inburgeraars uiteindelijk zelfstandig deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.

 

Nee, Stroomopwaarts werkt met een aantal taalaanbieders samen. Daar gaat u uw taallessen volgen. 

Tijdens het invullen van uw persoonlijk inburgeringsdossier (PIP) bespreken we welke leerroute het best bij u past. Daar maken we afspraken over hoe u gaat inburgeren.  

 

Het is de bedoeling dat u het traject zo snel mogelijk afmaakt.  Maar in ieder geval binnen 3 jaar. 

 

De taallessen worden gegeven door 'Echt Nederlands'. 

Begeleiding / contactpersonen

Als u een asiel status heeft worden uw rekeningen betaald voor de eerste 6 maanden dat u in de gemeente komt wonen. De kosten van de zorgverzekering, huur, elektriciteit worden dan van de uitkering afgetrokken. U krijgt alleen 'financiële ontzorging' als u uw financiele administratie niet alleen kunt ordenen en hier hulp bij nodig heeft. 

Vanuit Stroomopwaarts wordt u begeleid door een casemanager. Wanneer u een asielstatus heeft krijgt u ook een coach toegewezen. De casemanager en coach werken goed met elkaar samen om u zo goed mogelijk te begeleiden.

De casemanager: 
Maakt samen met u het plan hoe u het best kan inburgeren.  Kijkt of het inburgeren goed gaat.  Maar bespreekt ook met u tegen welke problemen u aanloopt en welke hulp u nodig heeft. 

De coach: 
Is iemand die al klaar is met inburgeren. Hij of zij kan u helpen met het regelen van praktische zaken. De coach bespreekt alles met uw casemanager. 

Als u een asiel status heeft krijgt u maatschappelijke begeleiding. Deze begeleiding helpt u met het regelen en begrijpen van dagelijkse taken en problemen. Denk bijvoorbeeld aan: post en administratie, gezinshereniging, wonen en zorg.

U krijgt begeleiding van Stroomopwaarts zolang als u nodig hebt om het inburgeringsexamen te halen. 

U kunt een mail sturen naar inburgering@stroomopwaarts.nl

Via een whatsapp naar de casemanager:

 • Djarana Taihitu telefoonnummer 06 255 203 49
 • Mimount Soussan 06 25 14 24 76