Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Migrant van voor 2022

Als u tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022  begonnen bent met uw inburgering, dan valt u nog onder de oude wet Inburgering. Om u op weg te helpen, kunt u gebruik  maken van onze begeleiding van een casemanager en een coach.

Wij kunnen u helpen bij de volgende punten: 

 1. Adviseren bij de keuze voor een taalschool.
 2. Bemiddeling richting (vrijwilligers)werk.
 3. Attenderen op (gratis) activiteiten in de regio die kunnen helpen bij taal en sociale activering

De weg naar inburgering

Het is een traject waarbij u de Nederlandse taal leert en wij u begeleiden om zelfstandig uw weg te vinden in Nederland. Dit  traject bestaat uit: 

 • taallessen;
 • participatieactiviteiten, zoals vrijwilligerswerk of betaald werk;
 • oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt  ONA  (kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt);
 • participatieverklaringstraject (kennis maken met de kernwaarden, regels en grondrechten).

Het traject wordt afgesloten met een inburgeringsexamen of een eindgesprek. 

U krijgt hierover een brief van DUO waarin staat wanneer het traject start en wanneer u klaar moet zijn. Meer informatie over de participatieverklaring vindt u op de website van DUO

Binnen enkele maanden na de startdatum van de inburgeringsplicht krijgt u ook een brief van de gemeente. Hierin staan de data van de lessen van het participatietraject. De lessen zijn gratis. Aan het einde van het traject moet u uw handtekening zetten op de participatieverklaring.

Als u begeleiding heeft van Vluchtelingenwerk, dan kunt u zich daar melden. 

Wilt u begeleiding van Stroomopwaarts? Neem dan contact met ons op.

Het examen bestaat uit 7 onderdelen:

 1. schrijfvaardigheid;
 2.  luistervaardigheid;
 3.  spreekvaardigheid;
 4.  leesvaardigheid;
 5.  kennis Nederlandse maatschappij (KNM);
 6.  Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt (ONA);
 7.  het participatieverklaringstraject (PVT).

Als u voor alle onderdelen het examen heeft gehaald, dan bent u ingeburgerd.

Nee, het is voor u niet verplicht om door ons begeleid te worden. Wij helpen u wel graag met uw traject en alle vragen die u heeft. Maar u mag zelf kiezen of u hiervan gebruik wilt maken.

Als u in Nederland wilt wonen dan bent u verplicht om in te burgeren. Stroomopwaarts helpt u hier zoveel mogelijk bij. 

Wilt u echt niet inburgeren dan voldoet u niet aan de wet. Dan kan u een boete krijgen en kost het u geld.  Het niet willen inburgeren heeft ook gevolgen als u wilt naturaliseren. 

 

Taalonderwijs

Uw taalaanbieder moet een Blik op Werk keurmerk hebben.

Daarnaast hebben we in onze regio een convenant afgesloten met betrouwbare taalaanbieders.