Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Mijn inburgering

Hier vind u informatie over uw inburgering, het taalonderwijs en op welke manier Stroomopwaarts u kan begeleiden. 

De weg naar inburgering

Het is een traject waarbij u de Nederlandse taal leert en wij u begeleiden om zelfstandig uw weg te vinden in Nederland. Dit  traject bestaat uit: 

 • taallessen;
 • participatieactiviteiten, zoals vrijwilligerswerk of betaald werk;
 • een cursus module arbeidsmarkt en paticipatie (kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt);
 • participatieverklaringstraject (kennis maken met de kernwaarden, regels en grondrechten van Nederland).

Het traject wordt afgesloten met een inburgeringsexamen of een eindgesprek. 

Zo snel als u kan, maar in ieder geval binnen 3 jaar.  U ontvangt een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) . Hierin staat de datum waarop u uw examen gehaald moet hebben.

Zijn er bijzondere omstandigheden waarom u het examen niet op tijd haalt?
Dan is het mogelijk om een verlenging aan te vragen.  

Ja, als u een inburgeraar bent dan moet u inburgeren.

Door in te burgeren leert u de Nederlandse taal en onze samenleving kennen.  Daarmee wordt het makkelijker om werk te vinden en uw eigen geld te verdienen en daardoor zelfstandig te worden. 

Het examen bestaat uit 7 onderdelen:

 1. schrijfvaardigheid;
 2.  luistervaardigheid;
 3.  spreekvaardigheid;
 4.  leesvaardigheid;
 5.  kennis Nederlandse maatschappij (KNM);
 6.  de module arbeidsmarkt en participatie (MAP); (geldt niet voor de onderwijsroute)
 7.  het participatieverklaringstraject (PVT).

Als u voor alle onderdelen het examen heeft gehaald, dan bent u ingeburgerd.

Als u in Nederland wilt wonen dan bent u verplicht om in te burgeren. Stroomopwaarts helpt u hier zoveel mogelijk bij. 

Wilt u echt niet inburgeren dan voldoet u niet aan de wet. Dan kan u een boete krijgen en kost het u geld.  Het niet willen inburgeren heeft ook gevolgen als u wilt naturaliseren. 

 

Dan kijken we wat u wel kunt behalen. Ons doel is om u zo goed mogelijk te begeleiden uw weg te vinden in Nederland. Er zijn verschillende routes waar wij u in kunnen begeleiden. 

 • U kunt in een lager niveau Nederlands leren. U doet dan examen op A2 niveau.
 • U kunt de Z route (zelfredzaamheidsroute) gaan volgen.  Het examen dat u hiervoor doet wordt mondeling afgenomen.
 • Als laatste kan er medische ontheffing verleend worden.

Bent u door een chronische ziekte of verstandelijke beperking niet in staat (een deel van) het inburgeringsexamen doen? 

Dan kunt u vragen om een (gedeeltelijke) ontheffing van de inburgeringsverplichting. Stroomopwaarts kan u hierbij begeleiden.  U wordt dan gekeurd. Deze keuring bepaald of u een ontheffing kan krijgen.  

 

U betaalt uw taallessen zelf.  Uw begeleiding door Stroomopwaarts en de module arbeidsmarkt en participatie en het participatieverklaringstraject betaalt Stroomopwaarts. 

Als u te weinig inkomen heeft dan kunt u een lening aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Deze lening moet u wel weer terug betalen.

Taalonderwijs

U mag zelf een geschikte taalschool uitkiezen. Stroomopwaarts kan u hierbij adviseren. U kunt ook gebruik maken van ons aanbod. Als u zelf een school kiest, let er dan op dat de school het Blik op Werk keurmerk heeft. 

Via www.zoekinburgerschool.nl kunt u kijken welke scholen er bij u in de buurt zijn die het keurmerk hebben. 

Samen met u vullen we uw persoonlijke inburgeringsplan (PIP) in.  We kijken welke leerroute het beste bij u past. 

Er zijn 3 leerroutes:

B1-route – is een route om zo snel mogelijk Nederlands te leren op minimaal B1 taalniveau als voorbereiding op de arbeidsmarkt;

Onderwijsroute – is een taalschakeltraject om zo snel mogelijk Nederlands te leren op minimaal B1 taalniveau om vervolgens  in te kunnen stromen in het beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs;

Zelfredzaamheidsroute (Z-route) - de route is gericht op het leren van Nederlands op een zo hoog mogelijke niveau, indien mogelijk op A1 taalniveau.  Het doel van deze leerroute is dat inburgeraars uiteindelijk zelfstandig deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.

 

Het is de bedoeling dat u het traject zo snel mogelijk afmaakt.  Maar in ieder geval binnen 3 jaar. 

 

Begeleiding / contactpersonen

Vanuit Stroomopwaarts wordt u begeleid door een casemanager. Wanneer u een asielstatus heeft krijgt u ook een coach toegewezen. De casemanager en coach werken goed met elkaar samen om u zo goed mogelijk te begeleiden.

De casemanager: 
Maakt samen met u het plan hoe u het best kan inburgeren.  Kijkt of het inburgeren goed gaat.  Maar bespreekt ook met u tegen welke problemen u aanloopt en welke hulp u nodig heeft. 

De coach: 
Is iemand die al klaar is met inburgeren. Hij of zij kan u helpen met het regelen van praktische zaken. De coach bespreekt alles met uw casemanager. 

U krijgt begeleiding van Stroomopwaarts zolang als u nodig hebt om het inburgeringsexamen te halen. 

U kunt een mail sturen naar inburgering@stroomopwaarts.nl

Via een whatsapp naar de casemanager:

 • Djarana Taihitu telefoonnummer 06 255 203 49
 • Mimount Soussan 06 25 14 24 76