Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Terugbetalen uitkering en kwijtschelding

Het kan zijn dat u geld aan Stroomopwaarts moet terugbetalen, omdat u te veel uitkering heeft ontvangen. Dat heet een terugvordering. In sommige situaties kunt u kwijtschelding vragen. Dat betekent dat u niet meer hoeft te betalen. Op deze pagina leest u meer over terugvorderen en kwijtschelden.

 

Waarom moet ik geld terugbetalen?

Het kan zijn dat u geld moet terugbetalen aan Stroomopwaarts. Dat heet een terugvordering. U betaalt Stroomopwaarts geld terug als u bijvoorbeeld:

  • te veel uitkering heeft ontvangen;
  • een geldlening heeft ontvangen;
  • een boete moet betalen.

Als u geld moet terug betalen, dan heeft u daar een brief over ontvangen. In deze brief staat het bedrag, de reden en de datum voor wanneer u moet betalen.

Ik heb een uitkering bij Stroomopwaarts

Als u een uitkering heeft dan mag Stroomopwaarts 5% van uw uitkering gebruiken om uw schuld(en) af te lossen. Dat heet een verrekening.

Ik heb geen uitkering bij Stroomopwaarts

Heeft u geen uitkering (meer) bij Stroomopwaarts en kunt u de schuld niet in één keer terugbetalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Bel met ons Klant Contact Centrum. Het telefoonnummer is 010 246 55 55.

We bekijken dan samen met u hoeveel u per maand kunt terugbetalen (betalingsregeling). Heeft u al een betalingsregeling en verandert er iets in uw situatie, vraag ons dan om een nieuw bedrag per maand uit te rekenen.

Kwijtschelding

Ik heb een schuld bij Stroomopwaarts.  Wanneer kan ik vragen om deze schuld niet meer te betalen (kwijtschelding vragen)?

Als u al een aantal jaar elke maand aan Stroomopwaarts betaalt, dan zijn er een aantal situaties  waarin u kunt vragen of u deze schuld niet meer hoeft te betalen. Hieronder staan deze situaties uitgelegd.

Soort schuld Regels
U heeft teveel uitkering ontvangen, maar wel alle belangrijke informatie verteld -    U heeft al 50 % terugbetaald of 
-    U heeft al 5 jaar (60 maanden) elke maand betaald 
-    Niet elke maand betaald? 
Dan kunt u de achterstand in 1 keer betalen. U moet dan minstens 50%  van de schuld hebben terugbetaald.
 
U heeft niet alle belangrijke informatie verteld en op of na 1 januari 2013 te veel uitkering ontvangen. -    U heeft al 10 jaar elke maand betaald.
-    Niet elke maand betaald? 
Dan kunt u alsnog de achterstand (+ rente en kosten) betalen.
-    U betaalt in 1 keer 50% van de restsom terug.
 

Let op! 
Betaalt u al drie jaar terug aan Stroomopwaarts? En is uw inkomen hierdoor niet meer dan 90 procent (Vanaf 1 januari 2021: 95 procent) van uw bijstandsnorm? Dan kunt u vanaf drie jaar een aanvraag indienen om te stoppen met betalen. Anders is dat na 5 jaar. (Dit geldt niet voor te veel ontvangen uitkering op of na 1 januari 2013 waarbij u niet alle belangrijke informatie heeft verteld. Daarvoor is het altijd na 10 jaar.)

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan vult u het formulier ‘Verzoek afzien verdere invordering (kwijtschelding schulden)’ in.  Stuur het formulier naar Stroomopwaarts MVS, Postbus 205, 3140 AE Maassluis. Als uw aanvraag bij ons binnen is, bekijken wij per schuld of u mag stoppen met betalen.