Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Werk gevonden? Geef het door!

Als u een uitkering heeft en (weer) gaat werken dan verandert uw situatie. Gaat u voldoende verdienen dan stopt uw uitkering. Gaat u minder verdienen dan de uitkering, dan vult Stroomopwaarts uw inkomen aan.  In beide gevallen zijn er wat zaken die u moet weten voordat u gaat werken. We zetten ze op deze pagina voor u op een rijtje.

Als u een uitkering heeft en u gaat werken, dan geeft u dat, uiterlijk binnen 14 dagen aan Stroomopwaarts door. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken. Stuurt u als bewijsstuk een kopie van uw arbeidsovereenkomst mee.

Als u meer gaat verdienen dan uw uitkering, dan stopt de uitkering vanaf uw eerste werkdag. We kijken of u nog recht heeft op een aantal dagen uitkering en we berekenen uw vakantiegeld. Dat betalen we  aan u uit.

Als u nog een openstaande rekening of schuld heeft bij Stroomopwaarts, dan verrekenen we dit met het bedrag dat u van ons krijgt. 

Als u minder verdient dan uw uitkering, dan vult Stroomopwaarts uw salaris aan tot de hoogte van uw uitkering. Om te weten met welk bedrag wij uw salaris moeten aanvullen levert u maandelijks eerst uw salarisstrook in. Zodra wij uw salarisstrook ontvangen, berekenen wij met welk bedrag uw salaris aangevuld moet worden. Binnen 5 werkdagen staat het geld dan op uw rekening. 

U kunt het uzelf makkelijker maken door gebruik te maken van Surplus. U ontvangt dan op een vast tijdstip uw salaris en uw uitkering tegelijkertijd. Lees in de volgende vragen wat Surplus is.

Wanneer u parttime werkt en wisselende inkomsten heeft, kunt u uw loonstrook maandelijks uploaden via het contactformulier op deze website.  Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw salaris wordt aangevuld. Maximaal vijf werkdagen nadat wij uw loonstrook ontvangen hebben, ontvangt u uw uitkering.

Surplus

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u parttime werken? Dan ontvangt u uw salaris en de aanvullende uitkering natuurlijk het liefst op dezelfde dag op uw rekening. Dat kan! Met Surplus weet u op welk moment in de maand u al uw inkomen ontvangt. Dat geeft rust. De deelname is vrijwillig en u kunt de regeling stoppen wanneer u dat wilt.

 • Met een machtigingsformulier geeft u uw werkgever toestemming om uw salaris naar een  rekening bij Stroomopwaarts over te maken
 • Uw salaris en aanvullende uitkering ontvangt u op de betaaldata van de bijstandsuitkering
 • U levert uw loonstrook of salarisspecificatie zo snel mogelijk in bij Stroomopwaarts
 • Eventuele extra vergoedingen van uw werkgever, zoals voor reiskosten, betaalt Stroomopwaarts apart aan u uit
 • U ontvangt maandelijks een specificatie van Stroomopwaarts

 • U ontvangt al uw inkomen op één moment in de maand
 • Maandelijks ontvangt u hetzelfde bedrag
 • U kunt uw vaste lasten zoals de huur, gas, licht en waterrekening op een vast moment in de maand betalen

U kunt tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met uw inkomensconsulent.

Inkomstenvrijlating

Bent u 27 jaar of ouder? Als u parttime gaat werken dan kunt u waarschijnlijk een inkomstenvrijlating krijgen. U mag dan een gedeelte van uw inkomsten extra houden. Hieronder leest u hoeveel u extra mag houden en hoelang deze periode is.

De inkomstenvrijlating gaat automatisch in vanaf de 1ste van maand waarin u gaat werken.

 

 

De algemene inkomstenvrijlating 

Als uw inkomen uit werk lager is dan uw bijstandsnorm en u bent 27 jaar of ouder, dan mag u, voor een periode van 6 maanden, 25% van uw inkomsten uit werk houden. 

Deze 6 maanden hoeven niet aansluitend te zijn.

Voorbeeld:  als u in een maand netto € 100,- verdient met werken, mag u € 25,- houden. U levert maandelijks uw salarisstrook in en Stroomopwaarts berekent de vrijlating.

Deze vrijlating kan niet meer zijn dan: 

 • € 226,-    netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 359,20  bruto per maand bij een IOAW IOAZ uitkering

 

 

Inkomstenvrijlating alleenstaande ouders

Na de vrijlating (25 % van uw inkomsten voor een periode van 6 maanden) volgt er voor u nog een extra regeling voor een periode van 30 maanden. De vrijlating is 12,5 % van uw inkomsten met een maximum van:  

 • € 141,12  netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 225,74  bruto per maand bij een IOAW/IOAZ-uitkering

Inkomstenvrijlating  voor medisch uren beperkten

Als u vanuit het UWV een medische urenbeperking heeft en u ontvangt een aanvullende bijstandsuitkering dan is de vrijlating  15 % op alle inkomsten uit deeltijdwerk met een maximum van:  

 • € 143,12  netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 227,79 bruto per maand bij een IOAW/IOAZ-uitkering

Of u een partner heeft, maakt niets uit voor de vrijlatingsregeling.

Wat u nog meer moet weten

Wij willen u graag helpen bij het wennen aan uw nieuwe situatie. Als u al langer geen werk hebt gehad of uw thuissituatie maakt het lastig om van huis te zijn, dan is het fijn als u daar nog wat extra ondersteuning bij kunt krijgen.

Een jobcoach kan u nog wat langer begeleiden. Bel met Stroomopwaarts en vraag ondersteuning. Telefoonnummer 010 246 55 55.

Door het werken kan er wat veranderen. Daarom is het belangrijk dat u ook aan de belastingdienst doorgeeft dat uw inkomsten zijn veranderd. Dat kunt u doen via www.belastingdienst.nl/toeslagen. U vindt hier ook meer informatie over de verschillende toeslagen.  

Het kan dat u nog recht heeft op de verschillende regelingen van uw gemeente en het rijk. Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Dat kan een uitkering maar ook salaris zijn.

Via  “Bereken uw recht” kunt  u snel zien of u nog recht heeft op de aanvullende financiële regelingen voor uzelf of voor uw kinderen.

Komt u er niet uit of heeft u vragen dan kan de formulierenbrigade u hiermee helpen.