Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Werk gevonden? Geef het door!

Als u een uitkering heeft en (weer) gaat werken dan verandert uw situatie. Gaat u voldoende verdienen dan stopt uw uitkering. Gaat u minder verdienen dan de uitkering, dan vult Stroomopwaarts uw inkomen aan.  In beide gevallen zijn er wat zaken die u moet weten voordat u gaat werken. We zetten ze op deze pagina voor u op een rijtje.

Als u een uitkering heeft en u gaat werken, dan geeft u dat, uiterlijk binnen 14 dagen aan Stroomopwaarts door. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken. Stuurt u als bewijsstuk een kopie van uw arbeidsovereenkomst mee.

Als u meer gaat verdienen dan uw uitkering, dan stopt de uitkering vanaf uw eerste werkdag. We kijken of u nog recht heeft op een aantal dagen uitkering en we berekenen uw vakantiegeld. Dat betalen we  aan u uit.

Als u nog een openstaande rekening of schuld heeft bij Stroomopwaarts, dan verrekenen we dit met het bedrag dat u van ons krijgt. 

Als u minder verdient dan uw uitkering, dan vult Stroomopwaarts uw salaris aan tot de hoogte van uw uitkering. Om te weten met welk bedrag wij uw salaris moeten aanvullen levert u maandelijks eerst uw salarisstrook in. Zodra wij uw salarisstrook ontvangen, berekenen wij met welk bedrag uw salaris aangevuld moet worden. Binnen 5 werkdagen staat het geld dan op uw rekening. 

Wanneer u parttime werkt en wisselende inkomsten heeft, kunt u uw loonstrook maandelijks uploaden via het contactformulier op deze website.  Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw salaris wordt aangevuld. Maximaal vijf werkdagen nadat wij uw loonstrook ontvangen hebben, ontvangt u uw uitkering.

Inkomstenvrijlating

Bent u 27 jaar of ouder? Als u parttime gaat werken dan kunt u waarschijnlijk een inkomstenvrijlating krijgen. U mag dan een gedeelte van uw inkomsten extra houden. Hieronder leest u hoeveel u extra mag houden en hoelang deze periode is.

De algemene inkomstenvrijlating 

Als uw inkomen uit werk lager is dan uw bijstandsnorm en u bent 27 jaar of ouder, dan mag u, voor een periode van 6 maanden, 25 procent van uw inkomsten uit werk houden. 

Deze 6 maanden hoeven niet achter elkaar te zijn.

Voorbeeld:  U verdiend in een maand netto € 100,-. Dan mag u € 25,- houden. U levert maandelijks uw salarisstrook in en Stroomopwaarts berekent wat u mag houden. 

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan: 

  • € 246,-    netto per maand op een bijstandsuitkering
  • € 389,66  bruto per maand bij een IOAW  of IOAZ uitkering

 

 

Inkomstenvrijlating  voor medisch uren beperkten

Heeft u een advies van het UWV dat u minder dan 30 uur in de week kan werken door ziekte of een handicap? En ontvangt u een aanvulling op uw uitkering uit de bijstand? Dan mag u 15 procent van uw inkomsten uit parttime werk houden.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

  • € 155,56 per maand na aftrek van de belasting bij een bijstandsuitkering;
  • € 247,07 per maand zonder aftrek van de belasting bij een IOAW IOAZ-uitkering.

Of u een partner heeft, maakt niets uit voor de vrijlatingsregeling.

Aanvullende inkomstenvrijlating alleenstaande ouders

Bent u een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder? En heeft u kinderen tot 12 jaar? Dan mag u de eerste 6 maanden 25 procent van uw inkomsten houden. Is uw situatie daarna nog hetzelfde? Dan kan het dat u nog 30 maanden 12,5 procent van uw inkomsten uit werk mag houden.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

  • €153,38 per maand netto bij een bijstandsuitkering;
  • € 243,11 per maand bruto  bij een IOAW of IOAZ-uitkering.

De tijdelijke inkomstenvrijlating voor Loonkostensubsidie

Bent u 27 jaar of ouder? En werkt u of gaat u werken met een subsidie voor uw loonkosten? Dan ontvangt u de eerste 6 maanden 25 procent van uw inkomsten uit werk. Daarna kunt u nog een jaar 15 procent van uw inkomsten uit werk houden.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

  • € 155,56 per maand netto bij een bijstandsuitkering.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt de 25 procent niet voor u. U mag dan niet meer dan 15 procent van uw inkomsten uit werk houden.

De verlengde inkomstenvrijlating voor loonkostensubsidie

U heeft 12 maanden 25 procent van uw inkomsten mogen houden met subsidie voor uw loonkosten. Toch kunt u nog steeds niet meer uren werken. Het is mogelijk dat u na dat eerste jaar nog 15 procent van uw inkomsten uit werk mag houden. Dit kan zolang het voor u niet mogelijk is om meer te werken.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

  • € 155,56 per maand netto bij een bijstandsuitkering.

 

Wat u nog meer moet weten

Wij willen u graag helpen bij het wennen aan uw nieuwe situatie. Als u al langer geen werk hebt gehad of uw thuissituatie maakt het lastig om van huis te zijn, dan is het fijn als u daar nog wat extra ondersteuning bij kunt krijgen.

Een jobcoach kan u nog wat langer begeleiden. Bel met Stroomopwaarts en vraag ondersteuning. Telefoonnummer 010 246 55 55.

Door het werken kan er wat veranderen. Daarom is het belangrijk dat u ook aan de belastingdienst doorgeeft dat uw inkomsten zijn veranderd. Dat kunt u doen via www.belastingdienst.nl/toeslagen. U vindt hier ook meer informatie over de verschillende toeslagen.  

Het kan dat u nog recht heeft op de verschillende regelingen van uw gemeente en het rijk. Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Dat kan een uitkering maar ook salaris zijn.

Via  “Bereken uw recht” kunt  u snel zien of u nog recht heeft op de aanvullende financiële regelingen voor uzelf of voor uw kinderen.

Komt u er niet uit of heeft u vragen dan kan de formulierenbrigade u hiermee helpen.