Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Uitbetaling en hoogte bijstandsuitkering

Wilt u weten hoe hoog een uitkering is? Of heeft u op dit moment een bijstandsuitkering en wilt u weten wat de uitbetaaldata zijn? Dat vindt u op deze pagina.  

Maar wist u ook dat u verplicht bent iedere wijziging direct aan ons door te geven, bijvoorbeeld als u (parttime) gaat werken of als u naar het buitenland (op vakantie) gaat.

Stroomopwaarts betaalt de uitkeringen in 2023 op de laatste donderdag van de maand. Dat doen we in de drie gemeenten op hetzelfde moment.  Wij streven ernaar om uw uitkering op de volgende data uit te betalen.  Heeft  u geen wisselende inkomsten dan staat uw uitkering na 17.00 uur op uw rekening.

 • 30 mei 2024
 • 27 juni 2024*
 • 25 juli 2024
 • 29 augustus 2024
 • 26 september 2024
 • 31 oktober 2024
 • 28 november 2024
 • 23 december 2024

*in juni wordt ook het vakantiegeld uitbetaald

Heeft u vragen over de uitbetaling? Wij kunnen uw vragen na de betaaldatum beantwoorden. U kunt hiervoor bellen met het Klant Contact Centrum via 010 246 55 55. 

Heeft u wisselende inkomsten doordat u parttime werkt?  

Wanneer u parttime werkt en wisselende inkomsten (een aanvullende uitkering) heeft, moet u eerst het bewijs van uw inkomsten maandelijks uploaden via het contactformulier op onze website.  Maximaal vijf werkdagen nadat wij uw bewijs van inkomen ontvangen hebben, ontvangt u uw aanvullende uitkering. De uitbetaaldatum kan dan anders zijn dan datums hierboven.

Lukt uploaden via de website niet? Dan kunt u uw bewijs opsturen of inleveren bij de balie van Stroomopwaarts. Het postadres is:

Stroomopwaarts
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Als uw uitkering niet op de verwachte tijd op uw rekening staat, kunt u contact met ons opnemen. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld door uw contactpersoon. 

Eenmalige betalingen worden betaald op de dag dat het wordt toegekend. Dat is bijvoorbeeld de  bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag. De bijstandsuitkering wordt betaald op vaste betaaldata.

 • Het vakantiegeld wordt in de maand juni uitbetaald.
 • Het vakantiegeld wordt apart uitgekeerd naast de uitbetaling van uw bijstandsuitkering.
 • Als wij uw uitkering beeïndigen omdat u bijvoorbeeld werk heeft gevonden, dan betalen wij het opgebouwde vakantiegeld zo snel mogelijk aan u uit.

Minder of geen vakantiegeld

Als er een beslag ligt op uw uitkering of als u een schuld heeft aan Stroomopwaarts, dan wordt het vakantiegeld hiermee verrekend. Dan ontvangt u minder of geen vakantiegeld.

Maandelijks ontvangt u een uitkeringsspecificatie per post. Hierop staat hoe uw uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend of welke doorbetalingen wij doen. Maar ook hoeveel vakantiegeld er voor u apart wordt gehouden.

U ontvangt uw jaaropgave van de uitkering uiterlijk eind februari op uw huisadres.

Hoogte bijstandsuitkering / bijstandsnorm

De hoogte van de bijstandsuitkering wordt door de overheid vastgesteld. De bijstandsnorm verandert twee keer per jaar. Dat is in januari en juli. De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en situatie.

 • bedrag per maand vanaf 1 juli 2024
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op

 

hoogte bijstandsuitkering 18, 19 of 20 jaar
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande  € 306,88 € 16,15 € 323,03
alleenstaande ouder € 306,88 € 16,15 € 323,03
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen € 613,76 € 32,30 € 646,06
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, met ten lastend komende kinderen € 968,91 € 50,99 € 1.019,90
gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder, hebben, zonder kinderen € 1.194,76 € 62,88 € 1.257,64
gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar, andere partner 21 jaar en ouder is, met kinderen € 1.549,91 € 81,87 € 1.631,48

 • bedrag per maand vanaf 1 juli 2024
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op 
hoogte bijstandsuitkering tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande,en in uw woning wonen geen andere volwassenen € 1.243,03 € 65,42 € 1.308,45
alleenstaande ouder,en in uw woning wonen geen andere volwassenen € 1.243,03 € 65,42 € 1.308,45
gehuwd /samenwonend, en in de woning waarin u woont wonen geen andere volwassenen € 1.775,75 € 93,46 € 1.869.21

Hoe meer personen van 27 jaar of ouder er bij u in huis wonen, hoe lager uw uitkering. Dit omdat u samen de woonkosten kunt delen.

Dit zijn de bedragen van 1 juli 2024

In de onderstaande tabel ziet u de hoogte van de kostendelersnorm 

 • de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met 6 personen of meer. 
leefvorm hoogte in %  uitkering met vakantiegeld
echtpaar /samenwonend 100  € 1.869,21
2 persoonshuishouden 50  €    934,61
3 persoonshuishouden 43 1/3  €   809,93
4 persoonshuishouden 40  €   747,68
5 persoonshuishouden 38  €    710,30

 

 

 

 

Bent u pensioengerechtigd?

Dan is de bijstand een aanvulling op uw AOW uitkering. Het totaalbedrag dat u ontvangt aan AOW en bijstandsuitkering ziet u in onderstaande tabel. 

 • Bedrag per maand vanaf 1 juli 2024
 • U bouwt per maand vakantiegeld op

 

hoogte bijstandsuitkering vamaf pensioengerechtigde leeftijd
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande € 1384,01 € 72,84 € 1.456,85
alleenstaande ouder € 1384,01 € 72,84 € 1.456,85
gehuwd / samenwonend, beide pensioengerechtigd € 1.877,81 € 98,83 € 1.976,64
gehuwd / samenwonend  een van u is pensioengerechtigd en de ander tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.877,81 € 98,83 € 1.976,64

 • Bedrag per maand per 1 juli 2024 
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op 
leefvorm bedrag zonder vakantiegeld vakantiegeld per maand bedrag met vakantiegeld
alleenstaande  € 393,59 € 20,72 € 414,31
alleenstaande ouder € 393,59 € 20,72 € 414,31
gehuwd en beide in een instelling wonend € 612,23 € 32,22 € 644,45

 

 

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 juli 2024

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.367,33 € 1.439,30
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.367,33 € 1.439,30
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.953,33 € 2.056,13
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.522,41 € 1.602,54
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.065,59 € 2.174,30

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2024 

Leefvorm maximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.491,64 € 1.570,14
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.491,64  € 1.570,14
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.130,90 € 2243,05
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.660,81 € 1.748,22
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.253,37 € 2.371,97

 

 

Onderstaande bedragen zijn 130% van de bijstandsnorm van 1 juli 2024

 

130% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.615,93 € 1.700,99
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.615,93 € 1.700,99
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.308,48 € 2.429,97
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.799,21 € 1.893,91
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.441,15 € 2.569,63

 

Als u werkt en een salaris ontvangt dan zijn dat inkomsten.  Inkomsten kunt u ook hebben omdat u een andere uitkering of (kinder)alimentatie van u of uw partner ontvangt. 

Maar ook als u of uw familie en vrienden geld stort op uw  rekening dan zien wij dat als inkomsten.  U kunt dit geld gebruiken voor het betalen van uw vaste lasten en boodschappen.

Heeft u andere inkomsten?

Geef ze dan elke maand aan ons door. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken. 

Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw inkomen wordt aangevuld.

Als u een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen en het vermogen van uw partner. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. Ook houden we rekening met de waarde van een koopwoning. Hiervoor gelden andere regels.

Betaalt u schulden af? Dan mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte wordt jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2024

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 7.575
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 15.150,-
Gehuwd of samenwonend  € 15.150,-

Inkomstenvrijlating

Bent u 27 jaar of ouder? Als u parttime gaat werken dan kunt u waarschijnlijk een inkomstenvrijlating krijgen. U mag dan een gedeelte van uw inkomsten extra houden. Hieronder leest u hoeveel u extra mag houden en hoelang deze periode is.

De algemene inkomstenvrijlating 

Als uw inkomen uit werk lager is dan uw bijstandsnorm en u bent 27 jaar of ouder, dan mag u, voor een periode van 6 maanden, 25 procent van uw inkomsten uit werk houden. 

Deze 6 maanden hoeven niet achter elkaar te zijn.

Voorbeeld:  U verdiend in een maand netto € 100,-. Dan mag u € 25,- houden. U levert maandelijks uw salarisstrook in en Stroomopwaarts berekent wat u mag houden. 

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan: 

 • € 246,-    netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 389,66  bruto per maand bij een IOAW  of IOAZ uitkering

 

 

Inkomstenvrijlating  voor medisch uren beperkten

Heeft u een advies van het UWV dat u minder dan 30 uur in de week kan werken door ziekte of een handicap? En ontvangt u een aanvulling op uw uitkering uit de bijstand? Dan mag u 15 procent van uw inkomsten uit parttime werk houden.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

 • € 155,56 per maand na aftrek van de belasting bij een bijstandsuitkering;
 • € 247,07 per maand zonder aftrek van de belasting bij een IOAW IOAZ-uitkering.

Of u een partner heeft, maakt niets uit voor de vrijlatingsregeling.

Aanvullende inkomstenvrijlating alleenstaande ouders

Bent u een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder? En heeft u kinderen tot 12 jaar? Dan mag u de eerste 6 maanden 25 procent van uw inkomsten houden. Is uw situatie daarna nog hetzelfde? Dan kan het dat u nog 30 maanden 12,5 procent van uw inkomsten uit werk mag houden.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

 • €153,38 per maand netto bij een bijstandsuitkering;
 • € 243,11 per maand bruto  bij een IOAW of IOAZ-uitkering.

De tijdelijke inkomstenvrijlating voor Loonkostensubsidie

Bent u 27 jaar of ouder? En werkt u of gaat u werken met een subsidie voor uw loonkosten? Dan ontvangt u de eerste 6 maanden 25 procent van uw inkomsten uit werk. Daarna kunt u nog een jaar 15 procent van uw inkomsten uit werk houden.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

 • € 155,56 per maand netto bij een bijstandsuitkering.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt de 25 procent niet voor u. U mag dan niet meer dan 15 procent van uw inkomsten uit werk houden.

De verlengde inkomstenvrijlating voor loonkostensubsidie

U heeft 12 maanden 25 procent van uw inkomsten mogen houden met subsidie voor uw loonkosten. Toch kunt u nog steeds niet meer uren werken. Het is mogelijk dat u na dat eerste jaar nog 15 procent van uw inkomsten uit werk mag houden. Dit kan zolang het voor u niet mogelijk is om meer te werken.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

 • € 155,56 per maand netto bij een bijstandsuitkering.

 

Werkbonus Schiedam

Stroomopwaarts helpt u met het vinden van (parttime) werk want het hebben van werk maakt een verschil. Voor de gemeente Schiedam is het project werkbonus gestart. Als u parttime gaat werken krijgt u daarvoor een bonus. We willen zien of extra geld helpt om meer mensen uit de uitkering naar werk te begeleiden. Het project duurt het hele jaar 2024.

De werkbonus is een extra bedrag dat u krijgt bovenop uw uitkering. Naast de werkbonus ontvangt u in de eerste 6 maanden ook een inkomensvrijlating. Deze inkomstenvrijlating ontvangt u elke maand. De werkbonus ontvangt u 2 X per jaar, in juli 2024 en januari 2025. De hoogte van de werkbonus en de inkomstenvrijlating hangt af van de hoogte van uw salaris. Uw contactpersoon van Stroomopwaarts kan u meer informatie geven wat dat in uw situatie betekent.   

Op de website van de gemeente Schiedam vindt u op de pagina inkomensondersteuning ook informatie over de werkbonus 

Het project is voor inwoners van Schiedam die 27 jaar of ouder zijn, een uitkering hebben bij Stroomopwaarts en parttime gaan werken. Als u minimaal 24 uur per maand  gaat werken ontvangt u de werkbonus.