Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Missie en visie

 

Wat willen we bereiken en wat is onze rol 

Het is de missie van Stroomopwaarts kwetsbare inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te helpen met begeleiding op maat bij werk, geld en taal. Samen zorgen we dat mensen het overzicht terugkrijgen. En op eigen wijze kunnen bijdragen aan de samenleving.

 

Onze visie is dat wij geloven in een samenleving waarin ruimte is voor iedereen. Stroomopwaarts zet zich dienstbaar in voor een maatschappij waarin eenieder binnen de eigen mogelijkheden mee doet en zich waardevol voelt.