Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Missie en visie

Missie Stroomopwaarts

Wat willen we bereiken, wat is onze rol

 

  • Stroomopwaarts is hét aanspreekpunt voor de betrokken doelgroep, laagdrempelig en pro-actief. Stroomopwaarts ondersteunt mensen in een (tijdelijk) inkomen en ondersteunt ze in een financiële zelfredzaamheid
  • Stroomopwaarts is de werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking die extra ondersteuning nodig hebben
  • Stroomopwaarts is de spil in het netwerk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt:
    • Dé schakel tussen publiek en privaat;
    • Professionele dienstverlener en verbinder die ondernemers weet te betrekken bij maatschappelijke opgaven en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfredzaam maakt door middel van werk (waar mogelijk regulier) of andere vormen van participatie.

 

Visie Stroomopwaarts

Waar staan we voor

  • Wij geloven in de eigen kracht van mensen en de gedachte dat ieder mens zelfstandig wil zijn en de regie over zijn/haar leven wil voeren. Daarbij is het niet iedereen gegeven dé top te bereiken. Het is wel iedereen gegeven zijn of haar top te bereiken. Daarbij zijn er mensen die hun top via andere wegen bereiken dan de oplossingen van het standaard onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke carrière.
  • Hiervoor kan en moet er een sociaal ondersteunend netwerk zijn waarin de betrokkenen met werk, inkomen en zorg geholpen worden om zelf verder te kunnen.