Bestuur
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Bestuur

Op Notubiz leest u de stukken van het algemeen bestuur.

Dit is het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts.

Nicole van der Wekken
Directeur Stroomopwaarts

 

Sjoerd Kuiper
Wethouder gemeente Maassluis

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • Werk en Inkomen
 • Sociale activering
 • Sociale cohesie
 • Coördinerend wethouder sociale cohesie

 

Bart de Leede
Wethouder gemeente Vlaardingen 

Portefeuille:

 • Klimaatadaptatie, Openbare ruimte en Groen
 • Afvalinzameling
 • Participatiewet en armoedebeleid
 • Cultuur en Erfgoed
 • Evenementenstimulering
 • Coördinatie Omgevingswet
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Ruimtelijke ordening
 • Vestigingsklimaat
 • Economische zaken en havens
 • Stadspromotie
 • Tweede locoburgemeester

Duncan Ruseler

Wethouder Schiedam Werk en inkomen

Portefeuille:

 • Financiën en control
 • Concerncontrol
 • Cultuur en media
 • Gemeentearchief
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Duurzaamheid
 • Werk en inkomen