Zoek

Bestuur

Dit is het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts

 

Desiree Curfs
Directeur Stroomopwaarts

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid VNO-NCW
 • Bestuurslid Cedris
 • Lid Raad van Toezicht Rataplan
 • Lid Raad van Commissarissen Westland Infra

 

Sjoerd Kuiper
Wethouder gemeente Maassluis

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • Werk en Inkomen
 • Sociale activering
 • Sociale cohesie
 • Coördinerend wethouder sociale cohesie

 

Bart de Leede
Wethouder gemeente Vlaardingen 

 

Portefeuille:

 • Klimaatadaptatie, Openbare ruimte en Groen
 • Afvalinzameling
 • Participatiewet en armoedebeleid
 • Cultuur en Erfgoed
 • Evenementenstimulering
 • Coördinatie Omgevingswet
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Ruimtelijke ordening
 • Vestigingsklimaat
 • Economische zaken en havens
 • Stadspromotie
 • Tweede locoburgemeester

 

Marcel Bregman
Wethouder gemeente Schiedam 

Portefeuille:

 • Werk en inkomen
 • (Kennis)economie
 • Wijkregie
 • Binnenstad, stadspromotie en toerisme
 • Vastgoed en grondzaken
 • Duurzaamheid