Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Hulp voor kinderen - kindregeling

Zijn jouw ouders gedupeerde van de kinderopvangtoeslag?
En zijn daardoor grote problemen ontstaan?
Dan kan het dat jij daar nog steeds last van hebt.
Wij helpen jou (en je gezin) met een nieuw start.
We kunnen helpen met bijvoorbeeld geldzaken, wonen, zorg, gezin, werk en opleiding.

Een nieuwe start

We kunnen alleen samen bepalen welke hulp jullie nodig hebben. Daarvoor kunnen jij en je ouders in gesprek met onze medewerkers. Samen kijken we naar wat nodig is voor een nieuwe start. We denken mee, geven uitleg over dingen die je moeilijk vindt of zoeken samen naar de juiste specialistische hulp.  Voorbeelden zijn:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom het huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Is er sprake van acute nood? Of een onveilige situatie? Dan helpen we om dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen.

Extra aandacht voor kinderen

Alle kinderen moet kunnen doen in de samenleving en een goede toekomst tegemoet gaan. Daarvoor is belangrijk:

 • Een startkwalificatie is daarbij de (wettelijke) ondergrens. Dat wil zeggen: het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk
 • Bij een voortijdig afgebroken opleiding, maar ook bij opleidingswensen, wordt een plan opgesteld. Daarbij wordt gekeken naar:
  • opleidings- en werkwensen van het kind;
  • mogelijkheid om DUO studiefinanciering in te zetten;
  • hoogte van een eventueel eigen inkomen, (bij)baan en toeslagen;
  • ondersteuning (maatwerk: zorgverzekering, inkomen, studiegeld, lesmateriaal, etc.).

Voor wie?

Het meldpunt is er ook voor kinderen van gedupeerde ouders. Je kunt je hier melden als je ouders in de problemen kwamen en jij daar nog steeds last van hebt. Om hulp te kunnen krijgen, gelden de volgende regels:

 • Je hebt een beschikking ontvangen van de Belastingdienst dat jij vastgesteld gedupeerd bent.
 • Jij bent geboren tussen 1 januari 1984 en 5 november 2022 geboren. 

Twijfel je of je in aanmerking komt? Het meldpunt kan dit voor jou controleren bij de Belastingdienst.

Andere websites

www.kindregelingvoorjou.nl    De Belasting heeft deze speciale website gemaakt waar je meer kunt lezen over de kindregeling en de hulp die jou verder kan helpen.

www.toeslagen.diversion.nl   Diversion is een samenwerkingsverband vanuit het ministerie.  Zij zijn op zoek naar jongeren die te maken hebben met de toeslagenaffaire en die willen meedenken over wat passende hulp voor hen is.

Recht op hulp, niet op spullen of een opleiding

Veel ouders denken dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten vanuit de SPUK (specifieke uitkering) een vast bedrag per ouder krijgen. Dat klopt niet. En het zorgt soms voor verwarring en teleurstelling. Per ouder of kind kijken we naar de persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken. Dat zijn soms spullen, maar vaker is dit hulp zoals coaching of specialistische hulp

SPUK

De SPUK is de manier waarop gemeenten vanuit het Rijk gefinancierd worden om hun werk uit te voeren. De gedupeerde ouders en kinderen van de toeslagenaffaire kunnen geen geld krijgen vanuit de SPUK-regeling.

Contact

Jij (of je ouders) kunt ons een e-mail sturen via meldpunt-toeslagen@stroomopwaarts.nl. Of bel naar het telefoonnummer is 010 246 55 55 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 tot 16.30 uur).

Veelgestelde vragen

U kunt de informatie hierover vinden op de  website van de Belastingdienst

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen van deze ouders zijn gedupeerd. En hebben hierdoor problemen.  Voor hen is de kindregeling gemaakt. Het meldpunt helpt ook hen met:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Er is een speciale website gemaakt met veel informatie: Kindregelingvoorjou.nl.

Nee. U hoeft niet te betalen voor onze hulp. 

Nee. U heeft op recht op hulp vanuit het meldpunt wanneer u een brief heeft ontvangen van de Belastingdienst dat u in aanmerking komt voor de kindregeling. Denkt u wel gedupeerd te zijn? En heeft u geen brief gehad? Neem dan contact op met de Belastingdienst of met ons. 

Nee. U kunt direct contact met ons opnemen. Ook als u nog geen contact met de Belastingdienst heeft gehad. Wij zorgen ervoor dat u in gesprek kan met de Belastingdienst.

Ja. De medewerkers van het meldpunt staan voor u klaar, luisteren naar u en gaan voor u aan de slag.  De regering ziet die fouten nu en heeft er excuses voor gemaakt. De regering heeft de gemeenten opgeroepen gedupeerde te helpen. Daarom is dit meldpunt er nu voor u.

Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het meldpunt als u er met de Belastingdienst niet uitkomt. Of als u hulp van de gemeente nodig heeft. We kunnen u helpen met:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

De problemen met de kinderopvangtoeslag hebben veel met kinderen gedaan. Stress thuis. Armoede. Soms zijn ouder(s)/verzorger(s) uit elkaar gegaan. We kunnen u helpen met:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Herstel Toeslagen Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een speciaal team opgericht om te herstellen wat fout is gegaan als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat heet de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019? Of moet u geld terugbetalen? En weet u niet waarom? Hebt u problemen, omdat de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag terugvroeg? Of u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen? Dan kunt u contact opnemen met het Serviceteam Gedupeerden van de Belastingdienst. Het Serviceteam bekijkt de persoonlijke situatie van iedereen die zich meldt. Ook laat de Belastingdienst weten of u geld terugkrijgt en zo ja, hoeveel dat precies is.

Website: services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/
Telefoon: 0800 – 2 358 358

 

Juridisch loket

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies.

Website: www.juridischloket.nl
Telefoon: 0900 – 8020

 

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman luistert naar signalen en klachten van burgers over de overheid. Klachten over de Belastingdienst kunt u indienen bij de Nationale ombudsman. Ook heeft hij onderzoek naar de kinderopvangtoeslagaffaire uitgevoerd. De Nationale ombudsman gaat tijdens de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de klachtbehandeling monitoren.

Website: www.nationaleombudsman.nl
Telefoon: 0800 – 33 55 555

 

Nationale Kinderombudsman

Het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je vandaan komt: Iedereen heeft rechten. Kinderen dus ook! Daarom zijn er wetten en regels die kinderen beschermen. De Kinderombudsman controleert of de overheid en andere organisaties in Nederland zich daar ook aan houden.

Website: www.dekinderombudsman.nl
Telefoon: 0800 876 54 32 (gratis)

 

Gemeentelijke ombudsman Rotterdam (alleen inwoners Vlaardingen)

Burgers, ondernemers en instellingen met klachten over de gemeente Vlaardingen kunnen terecht bij de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Hij werkt samen met de gemeente Vlaardingen om gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen.

Website: www.ombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 010 – 411 16 00

 

Gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam (alleen inwoners Vlaardingen)

De gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en in sommige gevallen zelfs tot 23 jaar. Dat geldt dus ook voor kinderen van gedupeerde gezinnen. Sommige kinderen dragen de gevolgen van de problemen met de kinderopvangtoeslag nog steeds met zich mee. De kinderombudsman van Rotterdam heeft aandacht voor deze kinderen.

Website: www.kinderombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 0800 – 2345 111 (gratis)