Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Bijzondere bijstand en Sociale lening

Heeft u een laag inkomen en krijgt u te maken met noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u voor sommige van deze kosten bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

Soms maakt u kosten die u niet vergoed kunt krijgen met bijzondere bijstand. Kijk dan of u voor deze kosten een sociale lening van de kredietbank Rotterdam kunt afsluiten. 

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en krijgt u te maken met noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u voor sommige van deze kosten bijzondere bijstand aanvragen. Stroomopwaarts regelt de aanvragen van de bijzondere bijstand voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die:

 • u nog niet gemaakt heeft;
 • noodzakelijk zijn en die zijn ontstaan door een bijzondere situatie. Dit kan bij iedereen anders zijn. Daarom bekijkt Stroomopwaarts  uw persoonlijke omstandigheden;
 • niet op een andere manier (bijvoorbeeld via verzekering) vergoed kunnen worden.

Tip: informeer eerst wat de kosten zijn die u gaat maken en vraag dan de bijzondere bijstand aan. Als u de kosten zelf al heeft betaald dan kan u er geen bijzondere bijstand meer voor aanvragen. 

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts,  dan geeft u alleen aan voor welke kosten u de bijzondere bijstand aanvraagt. 

Voor het aanvragen maakt u gebruik van het aanvraagformulier bijzondere bijstand uitkeringsgerechtigden. 

Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand ontvangt en hoe hoog de eenmalige uitkering is.

Bent u niet bekend bij stroomopwaarts of zijn uw gegevens zijn ouder dan 1 jaar? Dan vragen we om aan te tonen dat u een laag inkomen heeft en niet teveel vermogen. 

Voor het aanvragen maakt u gebruik van het formulier aanvraag bijzondere bijstand geen klant van Stroomopwaarts. 

Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand ontvangt en hoe hoog de eenmalige uitkering is.

 

U kunt een aanvraag doen. Wij onderzoeken of u recht heeft. De regels zijn heel streng, maar we kijken per situatie of wij de aanvraag kunnen toekennen.

Sociale lening

Als bijzondere bijstand niet mogelijk is dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een sociale lening van de kredietbank Rotterdam. Deze vraagt u aan via de formulierenbrigade van Stroomopwaarts.

Een sociale lening is een klein krediet tegen een lager rentetarief voor mensen die daarvoor nergens anders terecht kunnen. Via Stroomopwaarts is het mogelijk om een sociale lening aan te vragen bij de Kredietbank Rotterdam. Let op! Geld lenen kost geld.

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft een inkomen uit werk of een uitkering (geen studiefinanciering);
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm;
 • De rente is op dit moment 3% op jaarbasis;
 • De lening moet u binnen maximaal 36 maanden terugbetaald hebben.

U komt niet in aanmerking als: 

 • U in het bezit bent van een auto die niet noodzakelijk is (u heeft hiervoor geen medische verklaring of u heeft deze niet nodig voor het werk);
 • U heeft eerder een krediet gekregen van de Kredietbank en de restschuld hierop is hoger dan € 100,00;
 • U een eventuele echtscheiding (nog) niet wettig geregeld heeft;
 • U problematische schulden heeft (het totaal van de schulden is hoger dan het bedrag dat men maximaal kan lenen);
 • U een lopend traject bij Schuldhulpverlening heeft;
 • U andere financiële verplichtingen heeft (zoals de aflossing van andere leningen). Let op: Het is wel mogelijk dat er een kleine schuld wordt overgesloten.

 • noodzakelijke huishoudelijke apparatuur (bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast),
 • meubelen (bijvoorbeeld een bankstel of bed) en woninginrichting (bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking) 
 • u heeft een openstaande rekening die u niet in 1 keer kunt betalen, zoals de jaarafrekening energie.

alleenstaande € 1.650,-
alleenstaande ouder  € 2.100,-
gehuwd/samenwonend € 2.400,-

   

Het uiteindelijk te lenen bedrag en de looptijd van de lening hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden en wordt door de Kredietbank Rotterdam bepaald.

Via de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts kunt u de aanvraag voor een sociale lening van de kredietbank Rotterdam indienen. 

Neemt u voor de aanvraag de volgende documenten mee:

 • een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • een recente inkomens of uitkeringsspecificatie;
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank- en spaarrekeningen.

De formulierenbrigade bekijkt of u in aanmerking komt om een sociale lening aan te vragen en helpt u bij het aanvragen. De Kredietbank Rotterdam beoordeelt of u de sociale lening  ook echt krijgt. 

Onderstaande bedragen zijn 130% van de bijstandsnorm van 1 januari 2024

 

130% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.585,53 € 1.668,98
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.585,53 € 1.668,98
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.265,04 € 2.384,25
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.760,81 € 1.853,49
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.386,41 € 2.512,02