Zoek

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Samen moeten we ervoor zorgen dat veel minder mensen ziek worden. Dat betekent ook dat wij onze dienstverlening moeten aanpassen. Bijstandsuitkeringen worden op tijd uitbetaald en aanvragen van bijstand worden in behandeling genomen.  Hieronder hebben wij de meestgestelde vragen en antwoorden geplaatst. 

Heeft u een andere vraag? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Hulp voor ondernemers

De maatregelen rondom het coronavirus roepen ook bij ondernemers in onze regio veel vragen op. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.

Het kabinet neemt maatregelen voor ondernemers met het noodpakket banen en economie. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

Op de coronacalculator , die ontwikkeld is door MKB-Nederland en VNO-NCW,  ziet u snel voor welke overheidsmaatregelen u in aanmerking komt.  Het geeft u ook direct een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen.

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) 

De Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) vraagt u voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan via Stroomopwaarts. Op de speciale Tozo-pagina leest u meer.

KvK coronaloket

KvK heeft een coronaloket geopend. Hier kunt u telefonisch terecht met al uw ondernemersvragen met betrekking tot het coronavirus en ondernemen. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kvk.nl/corona

 

 

 

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Aanvragen

Zelfstandig ondernemers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus in de acute financiële problemen zitten, kunnen via Stroomopwaarts een digitale aanvraag Tozo indienen.  

Hulp voor inwoners

Dat kan, op afspraak. Wij helpen u vanaf de locatie aan de Broersvest 110 in Schiedam. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55.

Ondernemers

Ook ondernemers kunnen wij helpen bij de aanvraag Tozo. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'hulp voor ondernemers'

Als u werkt bij een werkgever en ziek bent, betaalt uw werk meestal uw salaris door. 

Als uw werkgever tijdelijk minder werk voor u heeft vanwege het coronavirus, dan kan uw werkgever een aanvraag doen bij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij het UWV.

 

Bijstandsuitkering inwoners 

Heeft u onvoldoende inkomen om van te leven? En kunt u geen WW of andere uitkering aanvragen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u: 

 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
 • geen betaalde baan kunt vinden;
 • u geen recht heeft op een andere uitkering.  

Nibud Geldkrant - corona editie

Het Nibud heeft een speciale geldkrant uitgebracht met informatie en tips voor mensen die minder inkomen hebben door het coronavirus. 

Bijstand ondernemer

Kijk onder het kopje 'hulp voor ondernemers' voor meer informatie.

Dat kan, op afspraak. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het invullen van aanvraagformulieren. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55

Ja, u kunt nog steeds hulp krijgen van de Formulierenbrigade of het Open Leerwerkcentrum.  In deze periode werken we alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u naar 010 - 246 55 55.

Op de pagina schulden leest u meer over hulp bij schulden

U kunt alle documenten, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of bewijsstukken, uploaden via het contactformulier op onze website. Als dat u niet lukt, dan neemt u telefonisch contact op met uw consulent om samen een passende oplossing te bedenken. U kunt ons bereiken via 010 246 55 55

Het is niet mogelijk om een ontvangstbevestiging te krijgen voor wat u inlevert in de brievenbus. U kunt de volgende werkdag telefonisch contact met ons opnemen om te controleren of het document door de juiste medewerker is ontvangen. Telefoonnummer: 010 246 55 55.

De minister heeft uitgesproken dat er tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen worden gedaan. Neem wel zo snel als mogelijk contact op met uw woningbouw of verhuurder. Heeft u al langere tijd problemen met de huur betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op 010 246 55 55. Heeft u al schuldhulpverlening van ons? Neem dan contact op met uw consulent.

Ook wordt er een nieuwe (tijdelijke) wet gemaakt waardoor tijdelijke huurcontracten verlengd kunnen worden voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. Hierdoor komt u niet zonder woning te zitten.

Neem zo spoedig als mogelijk contact op met uw energie- of waterleverancier. Heeft u al langere tijd problemen met deze rekeningen betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op 010 246 55 55. Heeft u al schuldhulpverlening van ons? Neem dan contact op met uw consulent.

Stichting Leergeld biedt nu ook kinderen uit het basisonderwijs en uit gezinnen met een laag inkomen een laptop over computer. U kunt via de school een aanvraag indienen. Stichting Leergeld levert de laptops aan basisscholen en deze verspreiden ze onder kinderen die thuis niet over een laptop beschikken. Meer info staat op www.elkkinddoetmee.nl

Ik heb een uitkering (inwoner)

Ik kom terug uit een land met een geel reisadvies

Bel op de eerste werkdag dat u terug bent naar Stroomopwaarts 010 - 246 55 55. U maakt een afspraak om bij de formulierenbrigade langs te gaan om u terug melden. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bent u samen met uw partner naar het buitenland geweest?  Dan komt u samen naar de formulierenbrigade om zich weer terug te melden.

Ik kom terug uit een land met een oranje of rood reisadvies

Komt u terug uit een land met een oranje of rood reisadvies. Dan moet u bij terugkomst 2 weken in quarantaine en mag u niet langskomen. U belt wel zo snel mogelijk met uw consulent. Deze kunt u bereiken tijdens het telefonisch spreekuur van 9.30 tot 11.00 uur. Het telefoonnummer is 010 - 246 55 55.  

Vanaf 15 juni mag iedereen weer binnen Europa reizen. In Nederland blijven is het veiligst. Wilt u toch naar het buitenland? Ga dan naar een land met een geel reisadvies. In deze landen is de situatie ongeveer hetzelfde als in Nederland. In het buitenland gelden andere regels. Zorg dat u deze regels kent en sluit een goede reisverzekering af. Kijk voor meer informatie over de verschillende landen op www.nederlandwereldwijd.nl

Let op ! De regels over het verblijf in het buitenland blijven gelden. Ook als u vanwege corona te lang in het buitenland moet verblijven, wordt uw uitkering opgeschort. U krijgt dan niet uitbetaald.

 

Terugmelden uit een land met een geel reisadvies

Komt u terug uit een land met een geel reisadvies? Bel dan de eerste werkdag dat u terug bent naar Stroomopwaarts 010 246 55 55. U maakt een afspraak om bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts langs te gaan om u terug melden. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bent u samen met uw partner naar het buitenland geweest?  Dan komt u samen naar de Formulierenbrigade om zich weer terug te melden.

Terugmelden uit een land met een oranje of rood reisadvies

Komt u terug uit een land met een oranje of rood reisadvies? Dan moet u bij terugkomst twee weken in quarantaine en mag u niet langskomen. U belt wel de eerste werkdag naar Stroomopwaarts om te melden dat u terugbent. Bel tijdens het telefonisch spreekuur van 9.30 tot 11.00 uur naar 010 246 55 55.  

 

Ja, uitkering worden volgens planning uitbetaald.

Ja, nu de regels worden versoepeld, nodigen wij u weer uit bij ons op locatie. Wij hebben onze dienstverlening aangepast om de gezondheid van inwoners en onze medewerkers maximaal te beschermen.

 

Maatregelen

U heeft van ons een brief ontvangen met de datum en tijd van de afspraak. In de bijlage van de brief staat ook aan welke regels u zich tijdens de afspraak moet houden.

 

Heeft u ziekteverschijnselen? Zeg de afspraak dan af via 010 246 55 55.

U kunt alle documenten, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of bewijsstukken, uploaden via het contactformulier op onze website. Ook kunt u alle documenten inleveren in de brievenbus naast de voordeur van onze kantoren. Schrijf dan wel duidelijk uw naam en BSN nummer op de documenten.

De post kan in de brievenbus naast de ingang.

 • Maassluis, Stadskantoor Koningshoek 93.050
 • Vlaardingen, Stadskantoor Westnieuwland 6
 • Schiedam,  Broersvest 110

Dat kan, in verband met de maatregelen werken wij alleen op afspraak.  Neem contact met ons op via 010 246 55 55. 

 

U kunt met een afspraak bij ons terecht voor:

 • het maken van uw cv, een profielfoto en motivatiebrief. U kunt hier ook hulp bij krijgen van een medewerker
 • de nieuwste vacatures lezen
 • online trainingen volgen
 • workshop cv maken, of
 • workshop pc vaardigheden

Ja, het is voor uzelf belangrijk dat u uw best blijft doen om werk te vinden. We begrijpen dat het nu lastig is om te solliciteren. Houd online of telefonisch contact met werkgevers die u misschien aan werk kunnen helpen. Wilt u tips over het solliciteren? Dan kunt u bellen naar 010 246 55 55.

Hulp bij formulieren (inwoners)

Ja, dan kan. Onze locaties zijn aangepast om u en onze medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.  Bekijk de pagina Formulierenbrigade voor de openingstijden.

Ja, dat kan. U kunt ons bellen om een afspraak te maken. U komt dan vervolgens langs om de map in te leveren. Wij controleren binnen vier werkdagen de map en nemen contact met u op als er nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn.

Wanneer het gaat om documenten die met spoed moeten worden ingeleverd, dan kunt u daarvoor een afspraak met ons maken via 010 246 55 55.

Ja, dat kan. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het regelen van kwijtschelding. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. Neem contact op via het telefoonnummer 010 246 55 55.