Zoek

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Samen moeten we ervoor zorgen dat veel minder mensen ziek worden. Dat betekent ook dat wij onze dienstverlening moeten aanpassen. We blijven telefonisch bereikbaar voor u. Onze locaties zijn alleen open op afspraak. Bijstandsuitkeringen worden op tijd uitbetaald en aanvragen van bijstand worden in behandeling genomen.  Er zijn veel vragen van inwoners en ondernemers. Hieronder hebben wij de meestgestelde vragen en antwoorden geplaatst. 

Heeft u een andere vraag? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Hulp voor inwoners

Dat kan, op afspraak. Wij werken vanaf de locatie aan de Broersvest 110 in Schiedam. Op de contactpagina staat het telefoonnummer en de openingstijden

 

Ondernemers

Bent u ondernemer? Kijk dan onder het kopje 'hulp voor ondernemers', welke financiële hulp er voor u is. 

Als u werkt bij een werkgever en ziek bent wordt, betaalt uw werk meestal uw salaris door. 

Als uw werkgever tijdelijk minder werk voor u heeft vanwege het coronavirus, dan kan uw werkgever een aanvraag doen bij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij het UWV.

 

Bijstandsuitkering inwoners 

Heeft u onvoldoende inkomen om van te leven? En kunt u geen WW of andere uitkering aanvragen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u: 

  • 18 jaar of ouder bent;
  • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
  • geen betaalde baan kunt vinden;
  • u geen recht heeft op een andere uitkering.  

Nibud Geldkrant - corona editie

Het Nibud heeft een speciale geldkrant uitgebracht met informatie en tips voor mensen die minder inkomen hebben door het coronavirus. 

Bijstand ondernemer

Kijk onder het kopje 'hulp voor ondernemers' voor meer informatie.

Dat kan, op afspraak. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het invullen van aanvraagformulieren. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55

Dat kan, op afspraak. Wij werken vanaf de locatie aan de Broersvest 110 in Schiedam. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55. Als bellen niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen.

Op de pagina schulden leest u meer over hulp bij schulden

U kunt alle documenten, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of bewijsstukken, uploaden via het contactformulier op onze website. Als dat u niet lukt, dan neemt u telefonisch contact op met uw consulent om samen een passende oplossing te bedenken. U kunt ons bereiken via 010 246 55 55

Het is niet mogelijk om een ontvangstbevestiging te krijgen voor wat u inlevert in de brievenbus. U kunt de volgende werkdag telefonisch contact met ons opnemen om te controleren of het document door de juiste medewerker is ontvangen. Telefoonnummer: 010 246 55 55.

De minister heeft uitgesproken dat er tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen worden gedaan. Neem wel zo snel als mogelijk contact op met uw woningbouw of verhuurder. Heeft u al langere tijd problemen met de huur betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op 010 246 55 55. Volgt u al een traject bij ons? Dan kunt u contact opnemen met u consulent.

 

Ook wordt er een nieuwe (tijdelijke) wet gemaakt waardoor tijdelijke huurcontracten verlengd kunnen worden voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. Hierdoor komt u niet zonder woning te zitten.

Neem zo spoedig als mogelijk contact op met uw energie- of waterleverancier. Heeft u al langere tijd problemen met deze rekeningen betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op 010 246 55 55. Volgt u al een traject bij ons? Dan kunt u contact opnemen met u consulent.

Stichting Leergeld biedt nu ook kinderen uit het basisonderwijs en uit gezinnen met een laag inkomen een laptop over computer. U kunt via de school een aanvraag indienen. Stichting Leergeld levert de laptops aan basisscholen en deze verspreiden ze onder kinderen die thuis niet over een laptop beschikken. Meer info staat op www.elkkinddoetmee.nl

Ik heb een uitkering (inwoner)

Ja, uitkering worden volgens planning uitbetaald.

Als het niet mogelijk is om uw loonstrook over de maand maart op tijd  in te leveren, dan ontvangt u wel een uitkering. Als op wij op 30 maart nog geen loonstrook hebben ontvangen dan gebruiken we uw loonstrook van de maand februari als richtlijn. De uitkering staat dan op 31 maart op uw rekening.

Vergeet u niet om de loonstrook alsnog in te leveren.  Zodra we de juiste loonstrook hebben dan kunnen we zien of u te veel of te  weinig uitkering heeft ontvangen. Dat  verrekenen we dan in de volgende maand. Wanneer u te weinig heeft gekregen betalen we zo spoedig mogelijk na.

 

We proberen het gesprek per telefoon met u te voeren. Uw (werk)consulent neemt zo snel als mogelijk telefonisch contact met u op. Is telefonisch overleg niet mogelijk? Dan kijken wij met u naar andere mogelijkheden. Ook u kunt zelf contact opnemen

U kunt alle documenten, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of bewijsstukken, uploaden via het contactformulier op onze website. Ook kunt u alle documenten inleveren in de brievenbus naast de voordeur van ons kantoor aan de Broersvest 110, Schiedam. Schrijf dan wel duidelijk uw naam en BSN nummer op de documenten.

Dat kan. We helpen iu vooral telefonisch verder. Neem contact met ons op via 010 246 55 55. 

Ja, het is voor uzelf belangrijk dat u uw best blijft doen om werk te vinden. We begrijpen dat het nu lastig is om te solliciteren. Houd online of telefonisch contact met werkgevers die u misschien aan werk kunnen helpen. Wilt u tips over het solliciteren? Dan kunt u bellen naar 010 246 55 55.

Nee, op dit moment willen we niet dat u onnodig naar buiten gaat. U kunt telefonisch contact opnemen met uw consulent om te melden dat u terug bent van uw verblijf in het buitenland.

Hulp bij formulieren (inwoners)

Ja, dan kan. Onze locaties zijn alleen open op afspraak. We helpen u op dit moment vooral telefonisch met het invullen van formulieren. Als dat niet mogelijk is, kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Neem contact op via 010 246 55 55.

Ja, dat kan. U kunt ons bellen om een afspraak te maken. U komt dan vervolgens langs om de map in te leveren. Wij controleren binnen vier werkdagen de map en nemen contact met u op als er nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn.

Wanneer het gaat om documenten die met spoed moeten worden ingeleverd, dan kunt u daarvoor een afspraak met ons maken via 010 246 55 55.

Ja, dat kan. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het regelen van kwijtschelding. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. Neem contact op via het telefoonnummer 010 246 55 55.

Hulp voor ondernemers

De maatregelen rondom het coronavirus roepen ook bij ondernemers in onze regio veel vragen op. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Het KVK heeft hiervoor een zogenoemd coronaloket opgezet.

Het kabinet neemt maatregelen voor ondernemers met het noodpakket banen en economie. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

 

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) 

De Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) vraagt u voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan via het RBZ van de gemeente Rotterdam. Wij ontvangen de aanvraag en goedkeuring via het RBZ Rotterdam en zorgen voor de uitbetaling van de uitkering.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt. De NOW vraagt u aan via het UWV.

KVK coronaloket

Het KVK heeft een coronaloket geopend. Hier kunt u telefonisch terecht met al uw ondernemersvragen met betrekking tot het coronavirus en ondernemen. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kvk.nl/corona

 

 

 

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 

Aanvragen

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal uit. Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tozo-regeling doen via de webpagina van RBZ. Op deze pagina kunt u een aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen. 

 

De Tozo-regeling vervangt de versnelde aanvraagprocedure uitkering levensonderhoud van RBZ. Heeft u tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via de versnelde procedure uitkering levensonderhoud? Dan hoeft u géén nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling.