Zoek

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Samen moeten we ervoor zorgen dat veel minder mensen ziek worden. Dat betekent ook dat wij onze dienstverlening moeten aanpassen. We blijven telefonisch bereikbaar voor u. Onze locaties zijn alleen open op afspraak. Bijstandsuitkeringen worden op tijd uitbetaald en aanvragen van bijstand worden in behandeling genomen.  Er zijn veel vragen van inwoners en ondernemers. Hieronder hebben wij de meestgestelde vragen en antwoorden geplaatst. 

Heeft u een andere vraag? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Hulp voor ondernemers

De maatregelen rondom het coronavirus roepen ook bij ondernemers in onze regio veel vragen op. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.

Het kabinet neemt maatregelen voor ondernemers met het noodpakket banen en economie. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

Op de coronacalculator , die ontwikkeld is door MKB-Nederland en VNO-NCW,  ziet u snel voor welke overheidsmaatregelen u in aanmerking komt.  Het geeft u ook direct een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen.

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) 

De Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) vraagt u voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan via Stroomopwaarts. Op de speciale Tozo-pagina leest u meer.

KvK coronaloket

KvK heeft een coronaloket geopend. Hier kunt u telefonisch terecht met al uw ondernemersvragen met betrekking tot het coronavirus en ondernemen. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kvk.nl/corona

 

 

 

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Aanvragen

Zelfstandig ondernemers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus in de acute financiële problemen zitten, kunnen binnenkort via Stroomopwaarts een digitale aanvraag Tozo indienen.  

Hulp voor inwoners

Dat kan, op afspraak. Wij werken vanaf de locatie aan de Broersvest 110 in Schiedam. Op de contactpagina staat het telefoonnummer en de openingstijden

 

Ondernemers

Bent u ondernemer? Kijk dan onder het kopje 'hulp voor ondernemers', welke financiële hulp er voor u is. 

Als u werkt bij een werkgever en ziek bent wordt, betaalt uw werk meestal uw salaris door. 

Als uw werkgever tijdelijk minder werk voor u heeft vanwege het coronavirus, dan kan uw werkgever een aanvraag doen bij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij het UWV.

 

Bijstandsuitkering inwoners 

Heeft u onvoldoende inkomen om van te leven? En kunt u geen WW of andere uitkering aanvragen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u: 

  • 18 jaar of ouder bent;
  • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
  • geen betaalde baan kunt vinden;
  • u geen recht heeft op een andere uitkering.  

Nibud Geldkrant - corona editie

Het Nibud heeft een speciale geldkrant uitgebracht met informatie en tips voor mensen die minder inkomen hebben door het coronavirus. 

Bijstand ondernemer

Kijk onder het kopje 'hulp voor ondernemers' voor meer informatie.

Dat kan, op afspraak. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het invullen van aanvraagformulieren. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55

Ja, u kunt nog steeds hulp krijgen van de Formulierenbrigade of het Open Leerwerkcentrum.  In deze periode werken we alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u naar 010 - 246 55 55.

Op de pagina schulden leest u meer over hulp bij schulden

U kunt alle documenten, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of bewijsstukken, uploaden via het contactformulier op onze website. Als dat u niet lukt, dan neemt u telefonisch contact op met uw consulent om samen een passende oplossing te bedenken. U kunt ons bereiken via 010 246 55 55

Het is niet mogelijk om een ontvangstbevestiging te krijgen voor wat u inlevert in de brievenbus. U kunt de volgende werkdag telefonisch contact met ons opnemen om te controleren of het document door de juiste medewerker is ontvangen. Telefoonnummer: 010 246 55 55.

De minister heeft uitgesproken dat er tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen worden gedaan. Neem wel zo snel als mogelijk contact op met uw woningbouw of verhuurder. Heeft u al langere tijd problemen met de huur betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op 010 246 55 55. Heeft u al schuldhulpverlening van ons? Neem dan contact op met uw consulent.

Ook wordt er een nieuwe (tijdelijke) wet gemaakt waardoor tijdelijke huurcontracten verlengd kunnen worden voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. Hierdoor komt u niet zonder woning te zitten.

Neem zo spoedig als mogelijk contact op met uw energie- of waterleverancier. Heeft u al langere tijd problemen met deze rekeningen betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op 010 246 55 55. Heeft u al schuldhulpverlening van ons? Neem dan contact op met uw consulent.

Stichting Leergeld biedt nu ook kinderen uit het basisonderwijs en uit gezinnen met een laag inkomen een laptop over computer. U kunt via de school een aanvraag indienen. Stichting Leergeld levert de laptops aan basisscholen en deze verspreiden ze onder kinderen die thuis niet over een laptop beschikken. Meer info staat op www.elkkinddoetmee.nl

Ik heb een uitkering (inwoner)

Ja, uitkering worden volgens planning uitbetaald.

We proberen het gesprek per telefoon met u te voeren. Uw (werk)consulent neemt zo snel als mogelijk telefonisch contact met u op. Is telefonisch overleg niet mogelijk? Dan kijken wij met u naar andere mogelijkheden. Ook u kunt zelf contact opnemen

U kunt alle documenten, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of bewijsstukken, uploaden via het contactformulier op onze website. Ook kunt u alle documenten inleveren in de brievenbus naast de voordeur van onze kantoren. Schrijf dan wel duidelijk uw naam en BSN nummer op de documenten.

De post kan in de brievenbus naast de ingang.

  • Maassluis, Stadskantoor Koningshoek 93.050
  • Vlaardingen, Stadskantoor Westnieuwland 6
  • Schiedam,  Broersvest 110

Dat kan. We helpen u vooral telefonisch verder. Neem contact met ons op via 010 246 55 55. 

Ja, het is voor uzelf belangrijk dat u uw best blijft doen om werk te vinden. We begrijpen dat het nu lastig is om te solliciteren. Houd online of telefonisch contact met werkgevers die u misschien aan werk kunnen helpen. Wilt u tips over het solliciteren? Dan kunt u bellen naar 010 246 55 55.

Nee, op dit moment willen we niet dat u onnodig naar buiten gaat. U kunt telefonisch contact opnemen met uw consulent om te melden dat u terug bent van uw verblijf in het buitenland.

Hulp bij formulieren (inwoners)

Ja, dan kan. Onze locaties zijn alleen open op afspraak. We helpen u op dit moment vooral telefonisch met het invullen van formulieren. Als dat niet mogelijk is, kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Neem contact op via 010 246 55 55.

Ja, dat kan. U kunt ons bellen om een afspraak te maken. U komt dan vervolgens langs om de map in te leveren. Wij controleren binnen vier werkdagen de map en nemen contact met u op als er nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn.

Wanneer het gaat om documenten die met spoed moeten worden ingeleverd, dan kunt u daarvoor een afspraak met ons maken via 010 246 55 55.

Ja, dat kan. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het regelen van kwijtschelding. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. Neem contact op via het telefoonnummer 010 246 55 55.