Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Veelgestelde vragen

Dit is een overzicht van alle veelgestelde vragen.

Vragen m.b.t. Inwoners

Wanneer u nog niet in staat bent om een eigen inkomen te verdienen, kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar betaald werk. U bespreekt de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen eerst samen met uw werkconsulent.
Bent u al vrijwilliger en ontvangt u een uitkering van Stroomopwaarts? Geef dit zo snel mogelijk aan uw werkconsulent door. Betaald werk of een Werkleertraject gaan altijd voor vrijwilligerswerk. 

Wanneer wij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering hebben ontvangen, gaan wij nakijken of u recht heeft op een uitkering. In de tussentijd wordt u uitgenodigd voor een werkgesprek. 

Dit gesprek gaat niet over uw uitkering, maar over werk. Tijdens dit gesprek spreekt u met een werkconsulent. Er wordt gekeken naar:

 • Heeft u een cv? En klopt deze nog?
 • Wat voor werk heeft u in het verleden gedaan?
 • Hoeveel sollicitaties heeft u opgestuurd in de afgelopen periode?

 

Na dit gesprek heeft u gelijk een gesprek met werkstroom en/of start u binnen een week met het assessment. Wat is Werkstroom en het assessment? Dat leest u in de vragen hieronder.

Wilt u vrijwilligerswerk doen of wil u weten welke klus bij u past?  U kunt  vacatures bekijken en uw vragen over vrijwilligerswerk stellen bij KLiK Vrijwilligers. 

Kijk op de website www.klikvrijwilligers.nl voor meer informatie over vrijwilligerswerk en voor de bezoekadressen in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Een bijstandsuitkering vraagt u digitaal aan via de website van Stroomopwaarts. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

Let op: ondernemers kunnen een aanvraag Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) doen via het RBZ Rotterdam (gemeente Rotterdam). 

Als u geen computer heeft dan kunt u gebruik maken van de computers op het Open Leerwerkcentrum op onze locatie op het Broersvest 110 in Schiedam. Bekijk de openingstijden op de pagina van het Open Leerwerkcentrum.

Bij Stroomopwaarts volgt u twee weken een assessment. U werkt mee in de praktijk van het Werkleerbedrijf. We kijken naar:

 • Over welke werkvaardigheden beschikt u al?
 • Heeft u een training of opleiding nodig?
 • Houdt u zich aan werkafspraken
 • Past u zich gemakkelijk aan een werkritme aan?

Dit zijn allemaal vragen waar het assessment een antwoord op geeft.

 

Wat is het doel van het assessment?

Het assessment is bedoeld om met elkaar te beoordelen wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. De medewerker van het assessment adviseert u hierin. Tijdens het assessment kijken we ook naar uw cv. Ons Open Leerwerkcentrum biedt ondersteuning bij het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een cv of het zoeken naar vacatures. Bekijk de locaties en openingstijden van de Open Leerwerkcentra.

Let op!
Deze regeling geldt alleen voor inwoners van Schiedam.

De voorwaarden voor de vrijwilligerspremie van € 250,- per jaar zijn:

 • U woont in Schiedam
 • U bent 27 jaar of ouder
 • U heeft een uitkering van Stroomopwaarts
 • U heeft het afgelopen jaar, minimaal zes maanden achter elkaar minstens acht uur per week vrijwilligerswerk gedaan

Hiervoor heeft u een getekende overeenkomst nodig van een erkende organisatie, zoals een bibliotheek, sportclub of vereniging. Als u bij meerdere organisaties vrijwilligerswerk doet, dan kunt u de uren bij elkaar optellen.

De vrijwilligerspremie heeft geen gevolgen voor uw uitkering.

Aanvragen

Woont u in Schiedam? Dan vraagt u vraagt de vrijwilligerspremie eenvoudig aan met het aanvraagformulier vrijwilligerspremie. Vergeet niet om uw contactpersoon bij de vrijwilligersorganisatie ook te laten tekenen!  

U kunt het ingevulde formulier met bewijsstukken (kopie vrijwilligersovereenkomst) opsturen of afgeven. 


Per post:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis
 

Of inleveren bij de Formulierenbrigade. Bekijk locaties en openingstijden van de Formulierenbrigade.

Bij een matchsessie voeren kandidaten gesprekken met team werkstroom (matchmakers). Deze matchmakers zijn op de hoogte van de nieuwste vacatures en staan in contact met bedrijven die op zoek zijn naar medewerkers.  Zij kijken of er voor u een passende baan is en wat uw volgende stap is. Dat kan zijn:

 • U gaat drie maanden actief op zoek naar betaald werk. De medewerker van team werkstroom helpt u daarbij. 
 • U  krijgt een vervolggesprek. Hierin maakt u afspraken,  bijvoorbeeld het maken van een passend cv voor een bepaalde vacature.
 • Bent u toch nog niet klaar voor betaald werk? Bijvoorbeeld omdat uw schulden nog niet op orde zijn of er nog geen kinderopvang geregeld is? Dan gaat u eerst met een werkconsulent aan de slag om deze zaken te regelen.

Het Werkleertraject is een werkervaringsplek binnen Stroomopwaarts of bij een ondernemer. Het traject is bedoeld om u werkvaardigheden (verder) te ontwikkelen. Hiermee vergroot u de kans op het vinden van een betaald werk.

Soms volgt u op advies van uw werkconsulent een vakopleiding. Bijvoorbeeld een cursus heftruckchauffeur, een VCA-cursus (veiligheid) of een cursus sociale hygiëne (schoonmaker).

Wat is de duur van een Werkleertraject?

Het traject duurt drie tot zes maanden.  Vindt u eerder betaald werk? Dan stopt het Werkleertraject. Lukt het niet om binnen zes maanden werk te vinden? Dan gaat u een vervolgtraject in. 

Wat zijn mijn werkuren?

Uw werkconsulent bepaalt uw werkuren. Dit is maximaal twintig uur per week. 

Om het recht op een uitkering vast te stellen  hebben we van u documenten nodig over uw inkomen, schulden, vermogen en eventuele bezittingen. 

De meest voorkomende documenten zijn:  

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • de laatste loonstrook of  laatste uitkeringsspecificatie
 • alimentatiebeschikking
 • bankafschriften (alle bladen) van de afgelopen 3 maanden van alle betaal- en spaarrekeningen, ook van de betaal- en spaarrekeningen van uw minderjarige kind(eren) 
 • bewijzen van schulden
 • de laatste huurspecificatie en de huurovereenkomst of eigendomsbewijs van uw koopwoning

Woont uw samen met een partner of een broer of zus?
Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan voor beide personen de documenten toevoegen. 

Als u hulp wilt bij het aanvragen van een uitkering dan kunt u langskomen op het Open Leerwerkcentrum op onze locatie aan het Broersvest 110 in Schiedam. Bekijk de openingstijden op de pagina van het Open Leerwerkcentrum.

Lees ook de vraag "Welke documenten voeg ik toe aan de aanvraag?"

U kunt gebruik maken van het bezwaarformulier(PDF) of zelf een bezwaar schrijven.

Schrijft u zelf een bezwaar? In het bezwaarschrift zet u:

 • Uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Datum van uw bezwaarschrift
 • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit van Stroomopwaarts
 • Uw handtekening

 

Opsturen

Stuur binnen zes weken uw bezwaarschrift en een kopie van het besluit naar:

College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente
p/a Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE  Maassluis

Inleveren

Of u levert het bezwaarschrift  in bij een balie van de Formulierenbrigade of de receptie van de volgende locaties:

Maassluis, Koningshoek 93.050
Vlaardingen, Westnieuwland 6
Schiedam, Broersvest 110

U  kunt een klacht indienen via het digitaal klachtenformulier of per post. Deze stuur u naar:

Stroomopwaarts
T.a..v.  Klachten
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Of u levert de klacht in bij een balie van de Formulierenbrigade of de receptie van de volgende locaties:

Maassluis, Koningshoek 93.050
Vlaardingen, Westnieuwland 6
Schiedam, Broersvest 110

Nadat u een bezwaar heeft ingediend:

 • U ontvangt een brief met de bevestiging dat wij bezwaarschrift hebben ontvangen.
 • In de meeste gevallen belt een juridisch medewerker van Stroomopwaarts u hierna op. Bijvoorbeeld om uitleg te geven of om meer informatie op te vragen.
 • Blijft u het na dit telefoongesprek oneens met het besluit en wilt u verder met uw bezwaar, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek of een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften. U mag naar het gesprek of de hoorzitting iemand meenemen.
 • Na het gesprek of de hoorzitting volgt een besluit over uw bezwaarschrift.

Binnen zes weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van Stroomopwaarts. Wanneer wij meer tijd nodig hebben om de klacht te onderzoeken, krijgt u hierover een schriftelijk bericht.

 

Ik heb een vraag over mijn klacht

Heeft u een klacht ingediend en wilt u informatie over bijvoorbeeld de voortgang van de afhandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per telefoon via 010 246 5555

De Formulierenbrigade helpt niet bij het invullen van:

 • Inkomstenbelasting-formulieren
 • T-formulieren van de Belastingdienst

De Formulierenbrigade helpt wel bij: 

 • De aanvraag van de huurtoeslag
 • De aanvragen van zorgtoeslag

Wilt u juridisch advies? Wilt u bijvoorbeeld weten of het zinvol is om bezwaar te maken? Dan kunt u onder meer terecht bij het Juridisch Loket.

Niets, de hulp van de Formulierenbrigade is gratis voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Er zijn voorwaarden:

 • U heeft schulden;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont in de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft een inkomen op minimaal bijstandsniveau. Voor jongeren telt studiefinanciering mee.

Bent u het niet eens met het besluit dat de gemeente over uw bezwaarschrift neemt, dan kunt u bij de rechtbank Rotterdam in beroep gaan. U moet daarvoor wel kosten (griffierecht) betalen. Geeft de rechtbank u gelijk, dan krijgt u deze kosten terug.

 

Stuur uw beroepschrift en een kopie van het besluit op bezwaar naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Er zijn voorwaarden:

 • U heeft problematische schulden;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont in de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft een inkomen op minimaal bijstandsniveau. Voor jongeren telt studiefinanciering mee.

Vanaf het moment dat u zich meldt voor schuldhulpverlening, gelden al direct een aantal belangrijke afspraken. De hulpverlening kan alleen doorgaan als u zich hieraan houdt. 

Belangrijke afspraken zijn:

 • U betaalt elke maand alle vaste lasten op tijd. Vaste lasten zijn: huur, energiekosten, gas en water en de ziektekostenverzekering.
 • U mag vanaf dit moment geen enkele nieuwe schuld meer maken.
 • U houdt zich aan alle afspraken die met u gemaakt worden.

U kunt alvast uw papieren (administratie) op orde brengen. Heeft u hulp nodig bij het uitzoeken van uw papieren?  Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Beslist de gemeente niet op tijd over uw bezwaarschrift? Dan laat u eerst schriftelijk weten dat de beslistermijn is verstreken en vraagt u de gemeente om een beslissing over uw bezwaarschrift. Zo stelt u de gemeente schriftelijk in gebreke. De gemeente heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Gemeentehuis Maassluis
Koningshoek 93.050 in Maassluis

Wij werken alleen op afspraak. 

Maak een afspraak via de website. Of maak telefonisch een afspraak. Bel ons Klant Contact Centrum via 010 246 55 55 op werkdagen tussen 8 en 16 uur. 

Let op! Wilt u de 'Goed op Weg map' van Schuldhulpverlening laten controleren? Geef dit aan wanneer u uw afspraak maakt.

Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar de juiste documenten voor de map? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen bij het ordenen van uw administratie. 

De gemeente kan een bezwaarschrift alleen behandelen als het op tijd ontvangen is. Gerekend vanaf de datum dat het besluit aan u verzonden is, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Bent u te laat? Dan kan uw bezwaarschrift alleen behandeld worden als er sprake was van redenen die zo zwaarwegend zijn dat van u niet gevraagd kon worden om eerder bezwaar te maken.

Stadskantoor Vlaardingen
Westnieuwland 6 in Vlaardingen

Wij werken alleen op afspraak. 

Maak een afspraak via de website. Of maak telefonisch een afspraak. Bel ons Klant Contact Centrum via 010 246 55 55 op werkdagen tussen 8 en 16 uur. 

Let op! Wilt u de 'Goed op Weg map' van Schuldhulpverlening laten controleren? Geef dit aan wanneer u uw afspraak maakt.

De Formulierenbrigade is ook te vinden tussen 13:00 en 16:00 uur op de volgende locatie: 

 

 • Wijkcentrum Westwijk  
  Prof. Telderstraat 10, 3132 AZ Vlaardingen 
   

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en wilt u informatie over bijvoorbeeld de voortgang van de afhandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per telefoon via 010 246 5555

Stroomopwaarts
Broersvest 110, Schiedam
Wij werken hier alleen op afspraak
Maak een afspraak via de website. Of bel ons Klant Contact Centrum via 010 246 55 55 op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur en maak een afspraak. 

Let op! Wilt u de 'Goed op Weg map' van Schuldhulpverlening laten controleren? Geef dit aan bij het maken van uw afspraak.

Kom zonder afspraak langs bij de Formulierenbrigade wanneer wij in de wijken zijn: 

 • Wijkinloop Wijk Ondersteunings Team (WOT) Groenoord:
  Vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur
  De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51, 3122 CG Schiedam 
 • Wijkinloop Wijk Ondersteunings Team (WOT) Oost:
  Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur
  Boerhaavelaan 79, 3112 LD Schiedam
 • Wijkinloop Wijk Ondersteunings Team (WOT) Zuid bij het Leger des Heils:
  Dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
  Legers des heils, Groenelaan 45 3114 CB Schiedam 
 • Wijkinloop Wijk Ondersteunings Team (WOT) Nieuwland:
  Maandag van 9.00 tot 11.00 uur
  Dr. Willem Dreesplein 2, 3119 CW Schiedam 

Bij de informatiebijeenkomst ontvangt u een map. Dit noemen wij de blauwe map. Na de bijeenkomst:

 • Zoekt u papieren op die met uw inkomen en schulden te maken hebben. Deze stopt u in de map.
 • U begint zelf alvast met het ordenen van deze papieren. Hierdoor krijgen wij een overzicht van uw financiële situatie.
 • Als dit is gelukt, maakt u een afspraak met een medewerker van de Formulierenbrigade. Dit doet u binnen zes weken na de informatiebijeenkomst. 
 • Tijdens de afspraak kijkt de medewerker na of de map compleet is.
 • Als de map compleet is, krijgt u een afspraak bij een schuldhulpverlener. De schuldhulpverlener krijgt door u map inzicht in uw situatie. Hierdoor bepaalt hij of zij wat het beste traject voor u is.  

Als de schuldregeling voorbij is, blijft het belangrijk uw financiën gezond te houden. Daarom is er in het eerste jaar nog contact met de medewerkers van Schuldhulpverlening. Samen bespreekt u of uw inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Zo nodig kan er opnieuw hulp geboden worden. Als uw financiële problemen zijn opgelost, wordt het nazorgtraject Schuldhulpverlening formeel afgesloten.

Dreigt u uit huis gezet te worden? Of worden gas, licht en energie afgesloten? Neem dan snel contact met ons op. U belt op werkdagen naar 010 - 246 55 55. Lees hierover meer op ik word uit huis gezet/afgesloten van elektriciteit/water

Dreigt u uit huis gezet te worden? Of worden gas, licht en energie afgesloten? Neem dan snel contact met ons op. U belt op werkdagen naar 010 - 246 55 55. Lees hierover meer op de pagina ik word uit huis gezet of afgesloten van elektriciteit/water

Stroomopwaarts betaalt de uitkeringen in 2023 op de laatste donderdag van de maand. Dat doen we in de drie gemeenten op hetzelfde moment.  Wij streven ernaar om uw uitkering op de volgende data uit te betalen.  Heeft  u geen wisselende inkomsten dan staat uw uitkering na 17.00 uur op uw rekening.

 • 30 mei 2024
 • 27 juni 2024*
 • 25 juli 2024
 • 29 augustus 2024
 • 26 september 2024
 • 31 oktober 2024
 • 28 november 2024
 • 23 december 2024

*in juni wordt ook het vakantiegeld uitbetaald

Heeft u vragen over de uitbetaling? Wij kunnen uw vragen na de betaaldatum beantwoorden. U kunt hiervoor bellen met het Klant Contact Centrum via 010 246 55 55. 

Heeft u wisselende inkomsten doordat u parttime werkt?  

Wanneer u parttime werkt en wisselende inkomsten (een aanvullende uitkering) heeft, moet u eerst het bewijs van uw inkomsten maandelijks uploaden via het contactformulier op onze website.  Maximaal vijf werkdagen nadat wij uw bewijs van inkomen ontvangen hebben, ontvangt u uw aanvullende uitkering. De uitbetaaldatum kan dan anders zijn dan datums hierboven.

Lukt uploaden via de website niet? Dan kunt u uw bewijs opsturen of inleveren bij de balie van Stroomopwaarts. Het postadres is:

Stroomopwaarts
Postbus 205
3140 AE Maassluis

 • bedrag per maand vanaf 1 juli 2024
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op

 

hoogte bijstandsuitkering 18, 19 of 20 jaar
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande  € 306,88 € 16,15 € 323,03
alleenstaande ouder € 306,88 € 16,15 € 323,03
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen € 613,76 € 32,30 € 646,06
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, met ten lastend komende kinderen € 968,91 € 50,99 € 1.019,90
gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder, hebben, zonder kinderen € 1.194,76 € 62,88 € 1.257,64
gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar, andere partner 21 jaar en ouder is, met kinderen € 1.549,91 € 81,87 € 1.631,48

Als uw uitkering niet op de verwachte tijd op uw rekening staat, kunt u contact met ons opnemen. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld door uw contactpersoon. 

 • bedrag per maand vanaf 1 juli 2024
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op 
hoogte bijstandsuitkering tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande,en in uw woning wonen geen andere volwassenen € 1.243,03 € 65,42 € 1.308,45
alleenstaande ouder,en in uw woning wonen geen andere volwassenen € 1.243,03 € 65,42 € 1.308,45
gehuwd /samenwonend, en in de woning waarin u woont wonen geen andere volwassenen € 1.775,75 € 93,46 € 1.869.21

DigiD staat voor Digitale identiteit. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. U vraagt een DigiD aan via de website van DigiD.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD?
De Formulierenbrigade van Stroomopwaarts helpt u graag verder! 

Maandelijks ontvangt u een uitkeringsspecificatie per post. Hierop staat hoe uw uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend of welke doorbetalingen wij doen. Maar ook hoeveel vakantiegeld er voor u apart wordt gehouden.

Wanneer uw aanvraag compleet met alle gevraagde documenten bij ons binnen is dan hoort u uiterlijk binnen acht weken of u voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt.

Als uw aanvraag compleet is dan kunnen wij deze vaak sneller afhandelen. Als de aanvraag niet compleet is dan kan het langer duren. 

Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert  en u reageert niet op onze berichten, dan stoppen wij de aanvraag.  

Op ons Werkplein kunt u terecht voor hulp bij het solliciteren en/of zoeken naar de juiste vacatures. 

U maakt er gratis gebruik van de computers met internetverbinding en zoekt er in alle rust naar vacatures. Ook kunt u ter plekke uw cv en sollicitatiebrief opstellen. Heeft u daarbij hulp nodig? Onze medewerkers helpen u verder.

 

Wij geven ook trainingen over solliciteren. Als u klant bent bij Stroomopwaarts, kunt u dit aanvragen bij uw werkconsulent.

Zolang de uitkering nog niet is toegekend, krijgt u binnen vier weken na de aanvraagdatum een voorschot. U hoeft dit voorschot niet aan te vragen. Wij maken dit aan u over.

Zit u in geldnood? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Geef dit door bij de aanvraag. Wij kijken dan of u eerder een voorschot krijgt.

 

Het RBZ biedt u ondersteuning met de aanvraag van leningen, aanvullende uitkeringen en bijzondere bijstand. Maar ook met:

 • een starterstraject, waarin u wordt begeleid en voorbereid op het zelfstandig ondernemerschap;
 • een tijdelijke aanvullende Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) voor uw levensonderhoud;
 • advies over hoe u aan een startkapitaal kunt komen, bijvoorbeeld door een rentedragende lening;
 • advies over microfinanciering. Dit is een lening voor starters en doorstarters die geen financiering bij een bank kunnen krijgen.

Kijk voor meer informatie op de website van het RBZ . U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 010, vraag naar Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen. 

 

Hoe meer personen van 27 jaar of ouder er bij u in huis wonen, hoe lager uw uitkering. Dit omdat u samen de woonkosten kunt delen.

Dit zijn de bedragen van 1 juli 2024

In de onderstaande tabel ziet u de hoogte van de kostendelersnorm 

 • de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met 6 personen of meer. 
leefvorm hoogte in %  uitkering met vakantiegeld
echtpaar /samenwonend 100  € 1.869,21
2 persoonshuishouden 50  €    934,61
3 persoonshuishouden 43 1/3  €   809,93
4 persoonshuishouden 40  €   747,68
5 persoonshuishouden 38  €    710,30

 

 

 

 

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, hebben wij de volgende tips voor u:

 

Voorbereiden

 • lees uw sollicitatiebrief en cv nog een keer goed door
 • Bekijk de website van het bedrijf. Schrijf vragen op die u tijdens het gesprek wil vragen. Zo toont u dat u geïnteresseerd bent en dat u zich heeft voorbereid.
 • Neem een pen, schrijfboekje en uw vragen mee
 • Zorg voor de juiste kleding. Kijk ook eens op dressforsuccess.nl
 • Bereid uw reistijd voor. Kijk hoe lang de reistijd is en hoe laat u het beste kunt vertrekken. Houd daarbij rekening met eventuele files of vertragingen in het openbaar vervoer.

 

Het gesprek

 • Wees op tijd
 • Wees enthousiast en beleefd. Ook tegen de receptioniste of andere mensen die u in het bedrijf tegenkomt.
 • Luister aandachtig tijdens het gesprek. Laat mensen uitpraten en zeg het eerlijk als u iets niet begrijpt.
 • Wees altijd eerlijk en doe uzelf niet anders voor dan u bent!
 • Vraag na afloop naar de vervolgprocedure.

 

Succes! 

Bent u pensioengerechtigd?

Dan is de bijstand een aanvulling op uw AOW uitkering. Het totaalbedrag dat u ontvangt aan AOW en bijstandsuitkering ziet u in onderstaande tabel. 

 • Bedrag per maand vanaf 1 juli 2024
 • U bouwt per maand vakantiegeld op

 

hoogte bijstandsuitkering vamaf pensioengerechtigde leeftijd
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande € 1384,01 € 72,84 € 1.456,85
alleenstaande ouder € 1384,01 € 72,84 € 1.456,85
gehuwd / samenwonend, beide pensioengerechtigd € 1.877,81 € 98,83 € 1.976,64
gehuwd / samenwonend  een van u is pensioengerechtigd en de ander tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.877,81 € 98,83 € 1.976,64

In een sollicitatiebrief legt u uit waarom u de beste kandidaat bent. U vertelt waarom u  past bij deze baan. U kunt schrijven:

 • Waarom uw werkervaring en/of opleiding past,
 • Waarom u als persoon bij de baan past,
 • Waarom u bij dit bedrijf wil werken.

 

Dit schrijft u in maximaal 1 A4. Bij de brief voegt u uw cv toe.

 

U bouwt een sollicitatiebrief als volgt op:

 • Boven de brief plaatst u in de linkerhoek de naam van het bedrijf, de contactpersoon en het adres. Rechts daarvan staat een regel met de plaats en datum.
 • Daaronder geeft u in één regel aan op welke vacature u reageert, bijvoorbeeld: ‘Betreft: vacature Medewerker Logistiek’
 • Aanhef: ‘Geachte heer …’ of ‘Geachte mevrouw …’.
 • Inleiding: hier geeft u aan op welke vacature u schrijft en waar u die gezien heeft. Bijvoorbeeld: “Op uw website zag ik de vacature ‘Medewerker logistiek’ bij bedrijf X. Graag kom ik voor deze functie in aanmerking.”
 • Alinea 2: hierin beschrijft u waarom u bij dit bedrijf wilt werken in deze functie. Wat trekt u aan in het bedrijf? Wat vindt u zo interessant en leuk aan deze functie?
 • Alinea 3: hierin beschrijft u waarom het bedrijf voor u zou moeten kiezen? Welke kwaliteiten en werkervaring sluiten precies aan bij de functie en bij het bedrijf? Wat heeft u het bedrijf te bieden?
 • Alinea 4: u sluit af door te verwijzen naar uw bijgevoegde cv en u geeft aan dat u uw sollicitatie graag persoonlijk komt toelichten.
 • Ondertekening: U beëindigt de brief met: ‘Met vriendelijke groet’. Daaronder zet u uw handtekening en uw naam en adresgegevens.

 • Het vakantiegeld wordt in de maand juni uitbetaald.
 • Het vakantiegeld wordt apart uitgekeerd naast de uitbetaling van uw bijstandsuitkering.
 • Als wij uw uitkering beeïndigen omdat u bijvoorbeeld werk heeft gevonden, dan betalen wij het opgebouwde vakantiegeld zo snel mogelijk aan u uit.

Minder of geen vakantiegeld

Als er een beslag ligt op uw uitkering of als u een schuld heeft aan Stroomopwaarts, dan wordt het vakantiegeld hiermee verrekend. Dan ontvangt u minder of geen vakantiegeld.

 • Bedrag per maand per 1 juli 2024 
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op 
leefvorm bedrag zonder vakantiegeld vakantiegeld per maand bedrag met vakantiegeld
alleenstaande  € 393,59 € 20,72 € 414,31
alleenstaande ouder € 393,59 € 20,72 € 414,31
gehuwd en beide in een instelling wonend € 612,23 € 32,22 € 644,45

 

 

Uw cv laat zien wie u bent, wat voor werk u heeft gedaan en welke opleiding(en) u heeft gevolgd. Bekijk een voorbeeld van een cv. U bouwt deze als volgt op:

 • Persoonlijke gegevens. hier begint u mee. U vermeldt hier uw volledige naam, geboortedatum, adres, woonplaats en overige contactgegevens.
 • Persoonlijk profiel: hierin schrijft u kort wie u bent, wat uw kwaliteiten zijn, wat voor functie u zoekt, wanneer u beschikbaar bent en wat u een werkgever te bieden heeft.
 • Werkervaring: u begint met uw laatste baan en gaat terug in de tijd. Per werkgever noemt u de periode dat u er werkte en de werkzaamheden die u er deed.
 • Opleiding: u noemt alle relevante opleidingen en begint bij de laatst gevolgde opleiding of cursus.
 • Vaardigheden: hier benoemt u eventuele bijzondere vaardigheden die van pas kunnen komen bij het werk. Bijvoorbeeld computervaardigheden of talen die u beheerst.
 • Hobby’s: hier beschrijft u wat u in uw vrije tijd doet, zoals sporten, wandelen of koken.

 

Het kan gebeuren dat u ineens voor extra kosten komt te staan. Kosten die ontstaan door een bijzondere situatie en waar u niet onderuit kunt. Bijvoorbeeld uw eigen bijdrage voor een advocaat of een opleiding die noodzakelijk is om uw werk te kunnen doen. Voor kosten die nergens anders vergoed worden, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit kan voordat de kosten gemaakt zijn. De bijzondere bijstand kan bestaan uit een gift of renteloze lening. U krijgt de kosten niet altijd volledig vergoed. Stroomopwaarts bepaalt dit aan de hand van uw persoonlijke situatie. Op deze website kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Uw route naar werk is anders. Lees meer op de pagina ik ben jonger dan 27.

Bent u tussen de 56 jaar en de AOW-leeftijd en ontvangt u een uitkering uit de Participatiewet, IOAW of IOAZ? Dan kan het voor uw werkgever extra voordelig zijn om u aan te nemen. U kunt dan binnen drie maanden nadat u bent aangenomen een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel LKV aanvragen bij uw gemeente. Dit doet u door het formulier aanvraag doelgroepverklaring door werknemer te downloaden, in te vullen en op te sturen.  Hiermee kan uw toekomstige werkgever in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel (LKV). Het is slim dit al bij uw sollicitatie aan te kaarten. Uw werkgever heeft dan een extra reden om voor u te kiezen.

Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt is het belangrijk dat u ingeschreven staat bij het UWV als werkzoekende. 

Staat u nog niet ingeschreven dan kunt u dat doen op de website www.werk.nl.  

Als u het niet eens bent met het besluit dat genomen is over de aanvraag van uw uitkering, dan kunt u in bezwaar gaan. 

U moet het bezwaar binnen 6 weken, nadat u de brief, met daarin het besluit heeft ontvangen,  indienen bij het college van B&W van uw gemeente. Hoe u dit kunt doen leest u op de pagina ik wil bezwaar maken.

U heeft te maken met de kostendelersnorm als u bijvoorbeeld als gezin met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen woont. Of er woont een (groot)ouder bij u in of een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. 

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

 • jongeren tot 27 jaar
 • studenten die recht hebben op studiefinanciering
 • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
 • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
 • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning

Zodra de aanvraag van de bijstandsuitkering bij ons binnen is:

 

1. Start het onderzoek naar het recht op uitkering

Wij starten een onderzoek om te controleren of u recht heeft op een uitkering. Als alle ingeleverde documenten compleet zijn dan kunnen wij de aanvraag beoordelen.

2. Wij nodigen u binnen vijf werkdagen uit voor twee gesprekken

 • Gesprek uitkering. In dit gesprek bespreken we uw aanvraag en de door u gegeven informatie. Dit helpt ons om te bepalen of u recht heeft op een uitkering.
 • Gesprek werk. In dit gesprek bespreken wij uw mogelijkheden op participatie (werk, opleiding, vrijwilligerswerk, trajecten).

Gaat u voor korte of langere tijd naar het buitenland? Vraag minimaal twee weken van tevoren toestemming om weg te gaan. Dit doet u via het aanvraagformulier Verblijf in het buitenland

Terugmelden na verblijf in het buitenland

Als u in het buitenland bent geweest dan moet u zich terugmelden. Hiervoor maakt u op de eerste werkdag dat u terug bent een afspraak bij de Formulierenbrigade.  Het telefoonnummer is 010 246 55 55.  

Bewijsstukken meenemen op uw afspraak bij terugmelden
 • een geldig legitimatiebewijs
 • bewijsstukken van uw heen en terugreis mee. Bijvoorbeeld een vliegticket of busticket of stempels in uw paspoort.

Bent u samen met uw partner naar het buitenland geweest? 
Dan komt u samen naar de  afspraak bij de formulierenbrigade om zich weer terug te melden. 

U mag ieder jaar 28 dagen naar het buitenland zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Geef dit aan ons door voordat u weggaat. Ook de weekenden en feestdagen tellen hierbij mee. U kunt geen dagen meenemen naar het nieuwe jaar. Het is dus niet mogelijk om in december 28 dagen weg  te gaan van dit jaar en in januari 28 dagen van het nieuwe jaar.

De dag dat u vertrekt naar het buitenland tellen wij niet mee voor het totaal van 28 dagen. De dag dat u terugkomt wel.

Blijft u in Nederland maar verblijft u wel tijdelijk op een ander adres, dan hoeft u dat niet te melden.

Let op!  Ook als u niet thuis bent blijven alle regels van de Participatiewet voor u gelden. Dat betekent dat:

 • als u een traject of een opleiding volgt, u geen bijeenkomst mag verzuimen;
 • als wij u uitnodigen voor een gesprek, u op het juiste tijdstip aanwezig bent;  
 • als u maandelijks uw inkomen moet doorgeven, u dat blijft doen;
 • u wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk doorgeeft.  

Tip: vraag iemand om u op de hoogte te brengen als u post van Stroomopwaarts ontvangt. 

De complete lijst met de gevraagde bewijsstukken komt u tegen als u een digitale aanvraag doet. Woont u samen met een partner of een andere volwassene? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan.  

De meest voorkomende documenten zijn: 

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • de laatste loonstrook of  laatste uitkeringsspecificatie;
 • alimentatiebeschikking;
 • bankafschriften (alle bladen) van de afgelopen 3 maanden van alle betaal- en spaarrekeningen, ook van uw kind(eren) jonger dan 18 jaar, van de creditcard of in het buitenland;
 • bewijzen van schulden;

Als u niet langer dan 28 dagen weg bent dan ontvangt u uw uitkering op de normale manier. 

Blijft u langer dan 28 dagen in het buitenland?  

 • Dan stopt uw uitkering.
  Let op! Als wij, van uw uitkering uw huur, energie of zorgkostenverzekering door betalen, dan stoppen deze betalingen ook. 
 • Zodra u weer in Nederland bent, kunt u opnieuw een uitkering aanvragen.
 • Heeft u een partner die in Nederland is achtergebleven? Dan passen wij de uitkering aan naar het in Nederland achtergebleven gezin.

Als u werkt en een salaris ontvangt dan zijn dat inkomsten.  Inkomsten kunt u ook hebben omdat u een andere uitkering of (kinder)alimentatie van u of uw partner ontvangt. 

Maar ook als u of uw familie en vrienden geld stort op uw  rekening dan zien wij dat als inkomsten.  U kunt dit geld gebruiken voor het betalen van uw vaste lasten en boodschappen.

Heeft u andere inkomsten?

Geef ze dan elke maand aan ons door. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken. 

Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw inkomen wordt aangevuld.

Als u een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen en het vermogen van uw partner. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. Ook houden we rekening met de waarde van een koopwoning. Hiervoor gelden andere regels.

Betaalt u schulden af? Dan mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte wordt jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2024

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 7.575
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 15.150,-
Gehuwd of samenwonend  € 15.150,-

Iedere verandering die gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw uitkering, geeft u door aan Stroomopwaarts. Enkele voorbeelden zijn: 

Uw financiële situatie verandert

 • U heeft een betaalde baan gevonden of u gaat studeren,
 • U gaat meer of minder verdienen,
 • U ontvangt een andere uitkering, of juist niet meer, of de hoogte daarvan is gewijzigd (denk aan studiefinanciering, WTOS, WW, Wajong, WIA en Kindgebonden budget)
 • U heeft meer geld door heffingskortingen of teruggaven van de Belastingdienst, alimentatie, een erfenis of een geldprijs, stortingen of bijschrijvingen op uw rekening door familie of bekenden

Uw gezinssituatie verandert

 • U gaat trouwen, samenwonen, scheiden of u verwacht een kind
 • Iemand komt bij u komen wonen, heeft de woning verlaten, een kind of partner wordt 21 jaar, of iemand anders gaat (een deel van) uw woonlasten betalen
 • Uw partner, kind of iemand anders van 21 jaar of ouder die bij u woont gaat studeren of stopt met studeren

Stroomopwaarts is er voor u op uw weg naar werk. Wij gaan op zoek naar uw eigen kracht en bieden begeleiding, training, opleiding en als dat nodig is een tijdelijk inkomen. Dit betekent dat u recht heeft op:

 • begeleiding naar werk, testen, cursussen of sollicitatiebegeleiding;
 • advies en hulp bij zorgen om geld en schulden;
 • goede voorlichting en op tijd betalen van uw uitkering.

We stimuleren u om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan, omdat wij ervan overtuigd zijn dat werk de beste zorg is!

U geeft wijzigingen in uw financiële of persoonlijke situatie binnen 2 weken door. Gebruik hier voor het wijzigingsformulier. U print het formulier en vult het in.  Het formulier en de bewijsstukken kunt u per post opsturen naar het postadres: 

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Of afgeven bij een bezoekadres van Stroomopwaarts in uw gemeente. 

Jongeren die een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering krijgen, vanaf het moment van melden, te maken met een zoekperiode van vier weken.  In deze zoekperiode gaat u zelf actief op zoek naar een opleiding of werk.

Als u nog recht heeft op studiefinanciering, dan is er meestal geen recht op een uitkering. Dan schrijft u zich in voor 4 verschillende opleidingen, die starten bij het volgende instroommoment.  Dit kan februari of september zijn.

Tijdens de zoekperiode solliciteert u wekelijks op tien verschillende vacatures en schrijft u zich in bij minimaal 5 uitzendbureaus.

Als het na vier weken zoekperiode nog niet gelukt is om werk te vinden dan kan u de bijstandsaanvraag digitaal heropenen en definitief maken. 

 

Wanneer u parttime werkt en wisselende inkomsten heeft, kunt u uw loonstrook maandelijks uploaden via het contactformulier op deze website.  Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw salaris wordt aangevuld. Maximaal vijf werkdagen nadat wij uw loonstrook ontvangen hebben, ontvangt u uw uitkering.

Vindt u in die vier weken zoekperiode geen werk, dan volgt er opnieuw een gesprek met uw werkconsulent. U neemt  voor dit gesprek alle bewijsstukken van de sollicitatiebrieven, bewijs van inschrijving bij opleidingen en uw cv uitgeprint mee.

Het gesprek vindt plaats op het Werkplein waar u voorgesteld kan worden aan de matchmaker van Stroomopwaarts. Zij kunnen u helpen bij het vinden van een baan.

Zolang u een traject volgt kunt u niet met vakantie. Als u een traject of opleiding volgt, vergroot u de kans op een baan. Dan is het zonde om het traject tijdelijk stop te zetten.

Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op minimaal niveau 2 van het mbo.

Met een diploma op zak maakt u meer kans op een baan. U heeft in ieder geval zeker een startkwalificatie nodig. In de omgeving van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vindt u allerlei scholen. Van voortgezet onderwijs tot beroepsopleidingen. Die kunnen u adviseren over de verschillende mogelijkheden.

Kijk bijvoorbeeld eens op de websites van Zadkine, Albeda College, Lentiz en ROC Mondriaan. Of kijk op studielink.nl voor een overzicht van hbo-instellingen en universiteiten. Op de websites van de scholen staat hoe u zich kunt aanmelden.

Gaat u naar het buitenland voor bijvoorbeeld een feest of uitvaart? Dan bent u verplicht dit ook te melden.  Bent u dit jaar al 28 dagen in het buitenland geweest  voor vakantie dan kunt u niet extra meer weg. 

Gaat u een opleiding volgen aan het mbo, hbo of de universiteit? Dan kunt u zelf studiefinanciering aanvragen. Op deze website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) leest u meer over de voorwaarden. Komt u er zelf niet uit? Dan helpt de Formulierenbrigade.

Is het na vier weken nog niet gelukt om zelf werk of een geschikte opleiding te vinden? Dan kunt u de aanvraag van de bijstandsuitkering definitief maken. Stroomopwaarts nodigt u dan nogmaals uit en gaat samen met u aan de slag om een traject uit te zetten met het doel om zo snel mogelijk werk te vinden. 

Als u vanwege een beperking geen betaald werk kunt doen dan gaan we met u in gesprek en gaan we samen met u op zoek naar de mogelijkheden. 

Heeft u op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen, en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken? Als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015, dan kunt u van het UWV een Wajong-uitkering krijgen.

Heeft u een laag inkomen en krijgt u te maken met noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u met dit formulier bijzondere bijstand aanvragen. Stroomopwaarts regelt de aanvragen van de bijzondere bijstand voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. U hoort binnen acht weken of u een eenmalige uitkering van bijzondere bijstand krijgt.

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt gelden er voor u een aantal verplichtingen. Wanneer u zich hier niet aan houdt kunnen we uw bijstandsuitkering verlagen, beëindigen of u een boete opleggen. 

Wat verwachten we van u? 
 • U werkt actief mee. U komt afspraken met Stroomopwaarts na en verschijnt op tijd op afspraken;
 • U doet er alles aan om uit de uitkering te komen. Bijvoorbeeld door aangeboden werk te accepteren en actief naar werk te zoeken. Dit noemen we de arbeidsverplichting;
 • Bij ieder bezoek aan Stroomopwaarts neemt u een geldig paspoort of identiteitsbewijs mee;
 • U meldt wijzigingen in uw persoonlijke of financiële situatie binnen twee weken aan Stroomopwaarts. U gebruikt hiervoor het wijzigingsformulier op de pagina. Dit noemen we de inlichtingenplicht;
 • Wanneer u naar het buitenland gaat, meldt u dat minimaal twee weken van tevoren bij Stroomopwaarts. Lees hierover meer onderaan deze pagina.

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 juli 2024

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.367,33 € 1.439,30
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.367,33 € 1.439,30
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.953,33 € 2.056,13
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.522,41 € 1.602,54
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.065,59 € 2.174,30

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2024 

Leefvorm maximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.491,64 € 1.570,14
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.491,64  € 1.570,14
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.130,90 € 2243,05
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.660,81 € 1.748,22
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.253,37 € 2.371,97

 

 

Onderstaande bedragen zijn 130% van de bijstandsnorm van 1 juli 2024

 

130% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.615,93 € 1.700,99
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.615,93 € 1.700,99
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.308,48 € 2.429,97
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.799,21 € 1.893,91
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.441,15 € 2.569,63

 

Een laag inkomen is gelijk aan het inkomen dat iemand krijgt uit de bijstandsuitkering. Of lager dan dat. Of u in aanmerking komt voor de regelingen, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. U mag vaak net iets meer verdienen dan een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld 10 of 20 procent meer. Per regeling staat aangegeven wat de voorwaarden zijn. 

Via de website van de stichting Leergeld Vlaardingen kunt u het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt €10,- mee)
 • computer of laptop; (voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die:

 • u nog niet gemaakt heeft;
 • noodzakelijk zijn en die zijn ontstaan door een bijzondere situatie. Dit kan bij iedereen anders zijn. Daarom bekijkt Stroomopwaarts  uw persoonlijke omstandigheden;
 • niet op een andere manier (bijvoorbeeld via verzekering) vergoed kunnen worden.

Tip: informeer eerst wat de kosten zijn die u gaat maken en vraag dan de bijzondere bijstand aan. Als u de kosten zelf al heeft betaald dan kan u er geen bijzondere bijstand meer voor aanvragen. 

Met de Collectieve aanvullende verzekering (CAV) breidt u uw zorgverzekering uit met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld een bril, eigen bijdragen Wmo en de tandarts.

De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt voor een deel de premie voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een laag inkomen. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts,  dan geeft u alleen aan voor welke kosten u de bijzondere bijstand aanvraagt. 

Voor het aanvragen maakt u gebruik van het aanvraagformulier bijzondere bijstand uitkeringsgerechtigden. 

Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand ontvangt en hoe hoog de eenmalige uitkering is.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts of zijn uw gegevens zijn ouder dan 1 jaar? Dan vragen we om aan te tonen dat u een laag inkomen heeft en niet teveel vermogen. 

Voor het aanvragen maakt u gebruik van het formulier aanvraag bijzondere bijstand geen klant van Stroomopwaarts. 

Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand ontvangt en hoe hoog de eenmalige uitkering is.

 

Heeft u geen recht op een uitkering en wilt u graag werken? Bij het Open Leerwerkcentrum kunt u hulp krijgen bij het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een cv of het zoeken naar vacatures. Lees meer over het Open Leerwerkcentrum.

Elke dinsdag is er een matchsessie op onze locatie aan de George Stephensonweg. Ook als u geen bijstandsuitkering heeft, kunt u langskomen. Neem een recent cv mee. 

Bijstand is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Stroomopwaarts regelt dit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Als u geen of een te laag inkomen heeft om van te leven, kunt u een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering. Dit is een uitkering waarmee noodzakelijke kosten worden betaald. Noodzakelijke kosten zijn eten en drinken, de huur, gas, water en licht en de ziektenkostenverzekering. Lees hierover meer op de pagina bijstand.

Er zijn meerdere organisaties die u kunnen helpen. Bekijk de pagina hulporganisaties thuisadministratie

Bel naar Schuldhulpverlening van Stroomopwaarts via telefoonnummer 010 - 246 55 55 of stuur een e-mail naar shv@stroomopwaarts.nl. Onze medewerkers kijken dan samen met u welke ondersteuning u kunt gebruiken.

Veel studenten hebben een bijbaan om de studie te betalen. Voor studenten met een beperking (bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap) is het vaak niet mogelijk om naast de studie te werken. Voor hen is de studietoeslag. Afhankelijk van de leeftijd is dat een bedrag van € 150,- tot maximaal € 300,- per maand. Een steuntje in de rug om toch te kunnen studeren.

 

Lees hier meer

U heeft te maken met de kostendelersnorm als u bijvoorbeeld als gezin met twee ouders en  (niet studerende)  inwonende kind(eren) van 27 jaar of ouder woont. Of er woont een (groot)ouder bij u in of andere niet studerende medebewoners van 27 jaar of ouder. 

Lees meer op de pagina kostendelersnorm

Als meerdere personen in uw huishouden een eigen inkomen hebben, dan kunnen de kosten gedeeld worden.  De hoogte van uw uitkering  berekenen we hierop.

De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie en van het inkomen van u en uw partner. Er wordt rekening gehouden met uw leeftijd, de woonsituatie, met wie u woont en andere inkomsten. 

Lees meer over de hoogte van de bijstandsuitkering.

U heeft recht op een gehuwdenuitkering als u met uw partner in dezelfde woning verblijft en zorg draagt voor elkaar. Ook als u samenwoont, maar niet getrouwd bent, kunt u hier recht op hebben.

Daarnaast kunt u ook recht hebben op een gehuwdenuitkering als u met iemand een gezamenlijke huishouding voert. Dat betekent dat u met een ander in dezelfde woning woont en voor elkaar zorgt. Zo kunt u bijvoorbeeld een gezamenlijke huishouding voeren met uw broer, zus, grootmoeder, neef of een vriend of vriendin.

Als u het niet eens bent met een besluit dat Stroomopwaarts heeft genomen dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of over een medewerker? Dan kunt u een klacht indienen.

 • U hebt de afgelopen 36 maanden (3 jaar) een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm en dat stijgt niet meer in het komende jaar. U kunt dit aantonen met bewijsstukken van jaaropgaven, eventueel aangevuld met maandelijkse inkomensspecificaties.
 • U werkt parttime en kunt niet meer uren werken vanwege ziekte of handicap.
 • U of uw partner heeft - een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%.
 • U hebt een bijstandsuitkering en er wordt niet verwacht dat u binnen een jaar een baan vindt.

Standaardtoeslag in 2024

 • Alleenstaande (ouder): € 254,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 450,-

Woont u in Schiedam, dan ontvangt u ook een kindertoeslag.  De hoogte hangt af van de leeftijd van het oudste kind.

 • € 133,- wanneer het oudste kind 0 t/m 11 jaar is
 • € 264,- wanneer het oudste kind 12 t/m 17 jaar is

Standaardtoeslag in 2023

 • Alleenstaande (ouder): € 244,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 428,-

Woont u in Schiedam, dan ontvangt u ook een kindertoeslag.  De hoogte hangt af van de leeftijd van het oudste kind.

 • € 127,- wanneer het oudste kind 0 t/m 11 jaar is
 • € 252,- wanneer het oudste kind 12 t/m 17 jaar is

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

 

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Vlaardingen voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Maassluis – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Maassluis.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Op de website  www.gezondverzekerd.nl  kunt u de Collectieve Aanvullende Verzekering aanvragen. 

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw zorgverzekeringspasje
 • Het BSN-nummer en legitimatie van alle personen die verzekerd willen worden

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U heeft een structurele beperking/handicap waardoor u niet kunt werken naast uw studie
 • U ontvangt studiefinanciering: WSF of WTOS
 • U ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV

Als u één of meer verplichtingen niet of niet tijdig nakomt dan kunnen wij uw uitkering verlagen of beëindigen. De hoogte van de tijdelijke verlaging van uw uitkering is afhankelijk van uw situatie. Is er sprake van een zeer ernstige situatie? Dan kan de verlaging van uw uitkering maximaal 3 maanden duren. De uitkering kunnen wij beëindigen als we het recht niet meer vast kunnen stellen.

Ook kunnen we uw uitkering terugvorderen en een boete opleggen.

De voorwaarden zijn:

 • U woont u in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U heeft een aanvullende zorgverzekering,  AV-standaard of  AV-top bij de DSW 
 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm
 • U heeft een inkomen hoger dan 120 procent van de bijstandsnorm en u zit in een schuldhulpverleningstraject (MSNP of WSNP)
 • U vermogen is minder dan € 7.575,- als alleenstaande of € 15.150,-  als alleenstaande ouder of als u een partner heeft
 • U heeft geen schuld of betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar

Download het formulier studietoeslag

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Een sociale lening is een klein krediet tegen een lager rentetarief voor mensen die daarvoor nergens anders terecht kunnen. Via Stroomopwaarts is het mogelijk om een sociale lening aan te vragen bij de Kredietbank Rotterdam. Let op! Geld lenen kost geld.

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft een inkomen uit werk of een uitkering (geen studiefinanciering);
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm;
 • De rente is op dit moment 3% op jaarbasis;
 • De lening moet u binnen maximaal 36 maanden terugbetaald hebben.

U komt niet in aanmerking als: 

 • U in het bezit bent van een auto die niet noodzakelijk is (u heeft hiervoor geen medische verklaring of u heeft deze niet nodig voor het werk);
 • U heeft eerder een krediet gekregen van de Kredietbank en de restschuld hierop is hoger dan € 100,00;
 • U een eventuele echtscheiding (nog) niet wettig geregeld heeft;
 • U problematische schulden heeft (het totaal van de schulden is hoger dan het bedrag dat men maximaal kan lenen);
 • U een lopend traject bij Schuldhulpverlening heeft;
 • U andere financiële verplichtingen heeft (zoals de aflossing van andere leningen). Let op: Het is wel mogelijk dat er een kleine schuld wordt overgesloten.

 • noodzakelijke huishoudelijke apparatuur (bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast),
 • meubelen (bijvoorbeeld een bankstel of bed) en woninginrichting (bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking) 
 • u heeft een openstaande rekening die u niet in 1 keer kunt betalen, zoals de jaarafrekening energie.

alleenstaande € 1.650,-
alleenstaande ouder  € 2.100,-
gehuwd/samenwonend € 2.400,-

   

Het uiteindelijk te lenen bedrag en de looptijd van de lening hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden en wordt door de Kredietbank Rotterdam bepaald.

Via de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts kunt u de aanvraag voor een sociale lening van de kredietbank Rotterdam indienen. 

Neemt u voor de aanvraag de volgende documenten mee:

 • een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • een recente inkomens of uitkeringsspecificatie;
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank- en spaarrekeningen.

De formulierenbrigade bekijkt of u in aanmerking komt om een sociale lening aan te vragen en helpt u bij het aanvragen. De Kredietbank Rotterdam beoordeelt of u de sociale lening  ook echt krijgt. 

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Schiedam voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Maassluis voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

De voorwaarden zijn:

 • U bent inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 27 jaar oud. (voor kinderen tot 18 jaar is er het  Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Het huishoudinkomen is onder de 120% van de bijstandsnorm
  - Alleenstaand: € 1.174,68 (netto)
  - Gehuwde/samenwonende: € 1.678,12 (netto)

 

 

Als u fraude pleegt dan heeft dat gevolgen. Heeft u teveel uitkering ontvangen dan betaalt u het geld altijd aan ons terug. Vaak krijgt u daarnaast ook nog een boete. 

Met het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur  kunt u lid worden van een sportvereniging of culturele instelling. Zo maken we sport of een andere creatieve activiteit als schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.

 • De vergoeding is een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport of voor cultuur
 • Deze vergoeding of de contributie wordt rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald
 •  Een aanvraag is één jaar geldig. Na 12 maanden kunt u opnieuw een aanvraag doen

 • Een aanvraag wordt gedaan via een digitaal aanmeldingsformulier. Dit doet een intermediair die actief is in uw eigen woonplaats.
 • Kijk op de website www.volwassenenfonds.nl/deelnemers voor intermediairs in uw woonplaats.

Wilt u hulp bij het aanvragen? Maak een afspraak bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts, zij helpen u graag.

 

De hoogte van de boete kan net zo hoog zijn als het bedrag dat u teveel heeft ontvangen.  Als u opnieuw in de fout gaat wordt de boete nog hoger, namelijk 150% van het teveel ontvangen bedrag. 

Bijvoorbeeld
Heeft u voor € 300,-- te veel ontvangen, dan bedraagt de boete ook € 300,--. U moet dan in totaal € 600,-- terugbetalen.

Heeft u niets teveel ontvangen maar heeft u ons niet (op tijd) geïnformeerd, dan is de boete € 150,--. Dat is de minimale boete.

Voor de ontwikkeling van een kind is de peuteropvang belangrijk. Op een peuteropvang leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. 

Hoe werkt het?
 • U woont in Schiedam;
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen is niet te hoog;
 • U hebt een kind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar;
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;
 • U schrijft uw kind in bij een peuteropvang in de gemeente Schiedam of uw kind bezoekt al een peuteropvang in de gemeente Schiedam;
 • De peuteropvang dient de kosten van 2 dagdelen in bij Stroomopwaarts.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam. Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Als u een boete krijgt opgelegd en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u een bezwaar indienen

Voor inwoners van Vlaardingen en Schiedam is er de regeling 'vergoeding ouderbijdrage 2 dagdelen peuteropvang'.  Voor de ontwikkeling van een kind is de peuteropvang belangrijk. Op een peuteropvang leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. 

Hoe werkt het?
 • U woont in Vlaardingen of Schiedam;
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen is niet te hoog;
 • U hebt een kind in de leeftijd van (Vlaardingen) 2 tot 4 jaar, (Schiedam) 2,5 tot 4 jaar;
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;
 • U schrijft uw kind in bij een peuteropvang in de gemeente Vlaardingen / Schiedam of uw kind bezoekt al een peuteropvang in de gemeente Vlaardingen / Schiedam;
 • De peuteropvang dient de kosten van 2 dagdelen in bij Stroomopwaarts.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier:

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

Heeft u geen bijstandsuitkering? Dan vragen we ook naar uw inkomen en vermogen.  Download dan het aanvraagformulier

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

 

De gemeente Maassluis biedt deze regeling niet aan voor haar inwoners.

Via de website van de stichting Leergeld Maassluis kunt u voor uw kind(eren) het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt € 10,- mee)
 • computer of laptop; ( voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

Via de website van de stichting Leergeld Schiedam kunt u  voor uw kind(eren) het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets;
 • computer of laptop; (voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

Kinderen moeten mee kunnen op schoolreis, kunnen sporten of muziekles volgen. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. Gezinnen met een laag inkomen hebben daar niet altijd geld voor. Daarom biedt Stichting Leergeld voor deze gezinnen verschillende regelingen. Ook kan Stichting Leergeld vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft.

Wat kan ik aanvragen?

Via de website van de stichting Leergeld kunt u voor uw kind(eren) het volgende aanvragen:

 • kindpas (vanaf 0 jaar) ;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt € 10,- mee)
 • computer of laptop; ( voor een laptop betaalt u €50,- mee)

Voor wie is dit? 

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met laag inkomen.

Ga naar de website van Stichting Leergeld

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Het is voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • U hebt een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm; 
 • Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, dus niet allebei;
 • Betaling van contributie en of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging of winkel. Er wordt geen geld aan ouders/verzorgers verstrekt;
 • Bijdrage vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

Aanvragen altijd via een tussenpersoon

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon (intermediair), bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De lijst met de tussenpersonen vindt u op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland

Vertel ons wat uw probleem, uitdaging of vraag is. Wij leggen u uit welke hulp er voor u is. Bijvoorbeeld:

 • Cursus 'omgaan met geld'
 • Budgetadvies
 • Budgetcoaching 
 • Schuldregeling

Problematische schulden zijn schulden die u niet zonder hulp binnen 36 maanden kunt afbetalen.

Wij kunnen u helpen wanneer u schulden of problematische schulden heeft.

Neem deel aan de gratis cursus ‘Omgaan met geld’. U leert bijvoorbeeld:

 • goed om te gaan met uw geld
 • hoe u budgetten maakt: een plan hoeveel geld u waar aan uitgeeft
 • sparen en besparen en slim omgaan met geld
 • ervoor zorgen dat u geen schulden maakt
 • op tijd hulp vragen bij geldproblemen

Wij geven meer tips en adviezen over uw administratie. Leer beter omgaan met verleiding. En hoe helpt u uw kinderen om goed met geld om te gaan.

We geven de cursus aan een groep van maximaal 15 personen per keer. Iedere cursus komt de groep 4 keer bij elkaar. De cursus is voor alle inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Kan u vanwege werk niet overdag deelnemen? Neem deel aan de online cursus in de avond.

Wilt u meer informatie? Of heeft u een vraag over de cursus? Stuur een e-mail naar shv@stroomopwaarts.nl met uw naam en telefoonnummer. Of bel het Klant Contact Centrum van Stroomopwaarts via telefoonnummer 010 - 246 55 55 op iedere werkdag tussen 8.00 en 16.30 uur.

Budgetadvies is een kort adviestraject. We geven u advies hoe u met uw schulden omgaat en hoe u nieuwe schulden voorkomt. Hierdoor kunt u snel weer zelf uw geldzaken regelen.

We kijken bijvoorbeeld naar:

 • Wat de oorzaak van uw schulden is,
 • Hoe u nieuwe schulden voorkomt,
 • Hoe u met schuldeisers omgaat.

Budgetadvies kost u niets. Er zijn wel voorwaarden waar u zich aan moet houden.

Bij budgetcoaching krijgt u voor een lange periode een coach. We maken u bewust van geld, kijken naar uw uitgaven en naar uw bestedingsgedrag. Bij budgetadvies krijgt u in een korte periode adviezen om uw schulden zelf op te lossen. Bij budgetcoaching wordt u tijdens een langere periode geholpen. We kijken naar:

 • Uw inkomen. Is dit hoog genoeg voor uw vaste lasten? 
 • Hoe geeft u uw geld uit en aan wat? Zijn er bijvoorbeeld dingen die u moet veranderen?
 • Kunt u besparen op uw vaste lasten?

Het traject duurt maximaal een jaar en u heeft 8 gesprekken per jaar. 

Budgetcoaching kost u niets. Er zijn wel voorwaarden waar u zich aan moet houden.

Via het inlichtingbureau vergelijken wij uw gegevens met die bij andere instanties. Zoals de belastingdienst, het UWV, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale verzekeringsbank (SVB). Deze controles worden regelmatig uitgevoerd. Ook kunnen wij incidentele en structurele hercontroles uitvoeren om uw gegevens te controleren

Zo geeft u uw wijzigingen zelf aan ons door.  

Het Vrij reizen is voor  inwoners van Schiedam,  van 65 jaar of ouder met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.  

 U kunt het vrij reizen aanvragen via de website van de gemeente Schiedam. Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig. 

Als u uitkering ontvangt waar u geen recht op heeft, dan noemen wij dat fraude. Iedereen die ten onrechte een uitkering of teveel uitkering ontvangt moet dat geld terug betalen plus een boete. 

Let op!
Geeft u een wijziging te laat aan ons door, dan zien wij dat als fraude. U kan dan teveel uitkering krijgen. Heel naar als u daardoor een boete opgelegd krijgt. 

 

Het is belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terechtkomt bij inwoners die hier recht op hebben. Vermoedt u dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan kunt u dat bij ons melden. Wij voeren dan een onderzoek uit. We mogen u niet informeren over het resultaat van het onderzoek.  U kunt kiezen of u als melder anoniem wilt blijven. 

 • De persoon waarvan u vermoedt dat hij/zij fraudeert met een uitkering moet wonen in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Geef bij een melding zoveel mogelijk informatie en concrete feiten. Zoals:
  • adres
  • werktijden
  • type en kenteken auto
  • inkomsten
  • met wie iemand samen woont
Digitaal melden  

Vul het digitale fraudemeldingsformulier in. 

Telefonisch melden

Neem contact met ons op via (010) 246 55 55

Schriftelijk melden

Stuur uw brief naar:
Stroomopwaarts
t.a.v. team Handhaving
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Team Werkstroom is een samenwerking tussen Stroomopwaarts en Randstad. Samen helpen zij inwoners die klaar zijn om aan het werk te gaan aan een betaalde baan. Het team zoekt actief naar vacatures voor de werkzoekenden. 

Bij Werkstroom wordt u binnen drie maanden begeleid naar werk. Wanneer de kandidaat werk heeft gevonden, blijft Werkstroom gedurende zes maanden in contact met de kandidaat. Zij kunnen de kandidaat advies geven en vragen beantwoorden. 

Kunt u door een ziekte of handicap alleen met hulp werken? Of kunt u helemaal niet werken bij een werkgever? Dan valt u onder de Participatiewet. Wij gaan op zoek naar werk dat bij u past.

 

Indicatie via het UWV

Allereerst is het belangrijk dat u een beoordeling arbeidsvermogen laat doen door het UWV. Het UWV bekijkt of u Wajong, een Indicatie banenafspraak of een positief advies indicatie beschut werk krijgt.

Positief advies

- Heeft u een positief advies voor beschut werk? Dan stuurt het UWV het advies aan ons door.  

- Heeft u een positief advies voor de Banenafspraak? Dan stuurt u het advies van het UWV aan ons toe. 

Wij nemen contact met u op voor een kennismakingsgesprek. We kijken naar uw indicatie en wat voor werk daarbij past. Dit kan beschut werk zijn, een Werkleertraject of hulp bij het solliciteren en vinden van een passende baan. 

Heeft u een arbeidsbeperking waarmee u niet bij een 'gewone' ondernemer aan de slag kunt? Dan kunt u in aanmerking komen voor beschut werk. Dit is een veilige omgeving in ons Werkleerbedrijf, waar u aan het werk kunt. Het pand en de werkplek zijn of worden voor u aangepast. Als het nodig is, dan regelen wij het vervoer van en naar het werk.

De Wajong-uitkering kunt u aanvragen wanneer:

 • u op jonge leeftijd een ziekte of handicapt hebt gekregen, en
 • u na uw 18e jaar geen betaald werk heeft verricht,  en
 • als u denkt dat u in de toekomst ook niet kan werken.

Wajong vraagt u aan bij het UWV.

Kunt u nu of in de toekomst wel werken? Dan krijgt u geen Wajong. Meld u bij ons, wij helpen u bij het zoeken naar een passende oplossing. 

In de banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

U heeft dan meer kans op betaald werk dat past bij u en uw beperking. De werkgever is op de hoogte en zal het werk zoveel mogelijk naar uw mogelijkheden aanpassen. Wanneer u werk heeft gevonden, krijgt u een jobcoach. Dit is iemand die u en de werkgever ondersteunt om ervoor te zorgen dat het werken lukt. 

Ons team schuldhulpverlening heeft wekelijks spreekuur in de wijkteams van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Kijk op de website van de gemeente voor de juiste locaties en tijden.

Er zijn verschillende landelijke en gemeentelijke financiële regelingen. Kijk bij Extra's bij een laag inkomen wat u kunt aanvragen.

Bent u jonger dan 27 jaar dan vraagt u de uitkering in twee stappen aan. 

Het UWV stuurt uw indicatie aan ons door. Als wij deze hebben ontvangen én als er ruimte is in ons Werkleerbedrijf, wordt u uitgenodigd om kennis te maken. Na het gesprek kunt u bij ons aan het werk. U werkt maximaal 36 uur per week. 

 

In dienst bij WGI

U gaat bij ons aan het werk, maar u gaat de eerste periode in dienst van het Werkgeversinstituut (WGI). U werkt via detachering bij ons. Een dienstverband bij Stroomopwaarts voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.

U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek weet u:

 1. Of wij u helpen met het vinden van een passende baan bij een werkgever,
 2. Of dat u binnen ons Werkleerbedrijf werkervaring op gaat doen. 

Gaat u binnen ons Werkleerbedrijf werken? Dan krijgt u een tijdelijk contract via het Werkgeversinstituut (WGI). U werkt via detachering bij Stroomopwaarts.  En u werkt maximaal 28 uur per week. 

Kunt u door een ziekte of handicap alleen met hulp werken? Of kunt u helemaal niet werken? Dan valt u onder de Participatiewet. Wij gaan op zoek naar werk dat bij u past.

 

Indicatie via het UWV

Allereerst is het belangrijk dat u een beoordeling arbeidsvermogen laat doen door het UWV. Het UWV bekijkt of u Wajong, een Indicatie banenafspraak of een positief Advies indicatie beschut werk krijgt.

Positief advies

- Heeft u een positief advies voor beschut werk? Dan stuurt het UWV het advies aan ons door.  

- Heeft u een positief advies voor de Banenafspraak? Dan stuurt u het advies van het UWV aan ons toe. 

Wij nemen contact met u op voor een kennismakingsgesprek. We kijken naar uw indicatie en wat voor werk daarbij past. Dit kan beschut werk zijn, een Werkleertraject of hulp bij het solliciteren en vinden van een passende baan. 

Als u een bijstandsuitkering of een aflopende WW uitkering heeft en u wilt voor u zelf beginnen, bespreek dat dan met uw consulent van Stroomopwaarts.
Als u aan de voorwaarden voldoet dan kan u worden doorverwezen naar het Regionaal Bureau zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam.  

Kijk voor meer informatie op de website van het RBZ . U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 010, vraag naar Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen. 

Heeft u (financiële) problemen in uw bedrijf of problemen met uw administratie? Of weet u even niet hoe u verder moet met de bedrijfsvoering?

Dan kan het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) u ondersteunen.

U wilt weer zelf in uw inkomen voorzien en aan de slag gaan. Wanneer u jonge kinderen (tot 13 jaar) heeft, is het belangrijk hen al voordat u werk vindt in te schrijven voor kinderopvang.

 

Wanneer schrijf ik mijn kind in voor kinderopvang?

Als er niemand thuis is om voor de kinderen te zorgen, regelt u zelf bijtijds de opvang. Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind al inschrijven.

Hoe vind ik geschikte kinderopvang?

Op de website kinderopvang.org typt u uw woonplaats in. U ziet meteen de opvang bij u in de buurt. Houd er rekening mee dat u alleen een vergoeding via de belastingdienst ontvangt als de kinderopvangorganisatie geregistreerd is bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het Werkplein is in het pand aan de George Stephensonweg 43 in Vlaardingen. Plan uw reis met www.9292.nl of via een routeplanner.

Het Werkplein is van maandag t/m donderdag geopend van 08.30 uur tot 16.00 uur. En op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Het sociaal wijkteam is onderdeel van VraagRaak.

 

Telefoon: (010) 593 1500

E-mail: vraagraak@maassluis.nl

Website: www.vraagraakmaassluis.nl

De wijkteams bereikbaar via:

 

Telefoon: (010) 4731033 (Doordeweeks van 9:00 tot 12:00 uur. Vanaf 12:00 uur via mail of Whatsapp)

E-mail: info@wijkteamsvlaardingen.nl

Website: www.wijkteamsvlaardingen.nl

In Schiedam heten de teams WijkOndersteuningTeams (WOT).

 

Telefoon: 010 316 00 99

E-mail: info@wotschiedam.nl

Website: www.wotschiedam.nl

Er zijn wijkondersteuningsteams in de wijken Centrum-West, Groenoord, Nieuwland, Noordrand, Oost en Zuid.

Het Werkplein is dé locatie waar alles rondom het starten met werken samenkomt. Hier heeft u uw werkgesprekken, vindt u de nieuwste vacatures, solliciteert u direct achter een computer en kunt u met uitzendbureaus en werkgevers spreken. Lees meer over het Werklein.

Het doel van Stroomopwaarts is om inwoners uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te ondersteunen, zodat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat doen wij vanuit wetten en regels. Vanuit deze wetten en regels maken wij beleid. Hierin staat wat wij doen.

In de samenvatting van de beleidsregels over re-integratie staat in het kort wat wij doen, wat van u verwacht wordt en welke middelen we kunnen inzetten op uw weg naar werk

Het Werkplein is dé locatie waar alles rondom het starten met werken samenkomt. Hier werkt u aan uw cv, kunt u afspreken met uw consulent, krijgt u hulp bij uw cv of volgt u trainingen. 

U ontvangt uw jaaropgave van de uitkering uiterlijk eind februari op uw huisadres.

In 2020 kunnen gezinnen met een laag inkomen, uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een dagje uit naar Diergaarde Blijdorp aanvragen.

U kunt een aanvraag indienen bij stichting leergeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. De ouders krijgen natuurlijk ook toegang.

Lees meer op de website van Stichting Leergeld

Als u een uitkering heeft en u gaat werken, dan geeft u dat, uiterlijk binnen 14 dagen aan Stroomopwaarts door. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken. Stuurt u als bewijsstuk een kopie van uw arbeidsovereenkomst mee.

De algemene inkomstenvrijlating 

Als uw inkomen uit werk lager is dan uw bijstandsnorm en u bent 27 jaar of ouder, dan mag u, voor een periode van 6 maanden, 25 procent van uw inkomsten uit werk houden. 

Deze 6 maanden hoeven niet achter elkaar te zijn.

Voorbeeld:  U verdiend in een maand netto € 100,-. Dan mag u € 25,- houden. U levert maandelijks uw salarisstrook in en Stroomopwaarts berekent wat u mag houden. 

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan: 

 • € 246,-    netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 389,66  bruto per maand bij een IOAW  of IOAZ uitkering

 

 

Als u meer gaat verdienen dan uw uitkering, dan stopt de uitkering vanaf uw eerste werkdag. We kijken of u nog recht heeft op een aantal dagen uitkering en we berekenen uw vakantiegeld. Dat betalen we  aan u uit.

Als u nog een openstaande rekening of schuld heeft bij Stroomopwaarts, dan verrekenen we dit met het bedrag dat u van ons krijgt. 

Als u minder verdient dan uw uitkering, dan vult Stroomopwaarts uw salaris aan tot de hoogte van uw uitkering. Om te weten met welk bedrag wij uw salaris moeten aanvullen levert u maandelijks eerst uw salarisstrook in. Zodra wij uw salarisstrook ontvangen, berekenen wij met welk bedrag uw salaris aangevuld moet worden. Binnen 5 werkdagen staat het geld dan op uw rekening. 

Wij willen u graag helpen bij het wennen aan uw nieuwe situatie. Als u al langer geen werk hebt gehad of uw thuissituatie maakt het lastig om van huis te zijn, dan is het fijn als u daar nog wat extra ondersteuning bij kunt krijgen.

Een jobcoach kan u nog wat langer begeleiden. Bel met Stroomopwaarts en vraag ondersteuning. Telefoonnummer 010 246 55 55.

Door het werken kan er wat veranderen. Daarom is het belangrijk dat u ook aan de belastingdienst doorgeeft dat uw inkomsten zijn veranderd. Dat kunt u doen via www.belastingdienst.nl/toeslagen. U vindt hier ook meer informatie over de verschillende toeslagen.  

Het kan dat u nog recht heeft op de verschillende regelingen van uw gemeente en het rijk. Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Dat kan een uitkering maar ook salaris zijn.

Via  “Bereken uw recht” kunt  u snel zien of u nog recht heeft op de aanvullende financiële regelingen voor uzelf of voor uw kinderen.

Komt u er niet uit of heeft u vragen dan kan de formulierenbrigade u hiermee helpen.

Als u gaat werken dan geeft u dat door via het wijzigingsformulier.

Gaat u voldoende verdienen dan stopt uw uitkering. Gaat u parttime werken en minder verdienen dan de uitkering? Dan vult Stroomopwaarts uw inkomen aan.  We hebben alles wat u weten moet, als u gaat werken voor u op een rijtje gezet.

Inkomstenvrijlating  voor medisch uren beperkten

Heeft u een advies van het UWV dat u minder dan 30 uur in de week kan werken door ziekte of een handicap? En ontvangt u een aanvulling op uw uitkering uit de bijstand? Dan mag u 15 procent van uw inkomsten uit parttime werk houden.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

 • € 155,56 per maand na aftrek van de belasting bij een bijstandsuitkering;
 • € 247,07 per maand zonder aftrek van de belasting bij een IOAW IOAZ-uitkering.

Of u een partner heeft, maakt niets uit voor de vrijlatingsregeling.

Aanvullende inkomstenvrijlating alleenstaande ouders

Bent u een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder? En heeft u kinderen tot 12 jaar? Dan mag u de eerste 6 maanden 25 procent van uw inkomsten houden. Is uw situatie daarna nog hetzelfde? Dan kan het dat u nog 30 maanden 12,5 procent van uw inkomsten uit werk mag houden.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

 • €153,38 per maand netto bij een bijstandsuitkering;
 • € 243,11 per maand bruto  bij een IOAW of IOAZ-uitkering.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Aanvragen

Zelfstandig ondernemers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus in de acute financiële problemen zitten, kunnen via Stroomopwaarts een digitale aanvraag Tozo indienen.  

Ja, dan kan op afspraak. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55. Onze locaties zijn aangepast om u en onze medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.  

Ja, uitkering worden volgens planning uitbetaald.

Ja, de afspraak gaat door. Als er iets verandert, dan wordt u hierover gebeld of u krijgt een brief. Wij hebben onze spreekkamers en andere zitplekken aangepast om de gezondheid van inwoners en onze medewerkers maximaal te beschermen.

Heeft u ziekteverschijnselen? Zeg de afspraak dan af via 010 246 55 55.

Dat kan, in verband met de maatregelen werken wij alleen op afspraak.  Neem contact met ons op via 010 246 55 55. 

 

U kunt met een afspraak bij ons terecht voor:

 • het maken van uw cv, een profielfoto en motivatiebrief. U kunt hier ook hulp bij krijgen van een medewerker
 • de nieuwste vacatures lezen
 • online trainingen volgen
 • workshop cv maken, of
 • workshop pc vaardigheden

Ja, het is voor uzelf belangrijk dat u uw best blijft doen om werk te vinden. We begrijpen dat het nu lastig is om te solliciteren. Houd online of telefonisch contact met werkgevers die u misschien aan werk kunnen helpen. Wilt u tips over het solliciteren? Dan kunt u bellen naar 010 246 55 55.

De maatregelen rondom het coronavirus roepen ook bij ondernemers in onze regio veel vragen op. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen te helpen. Lees meer over de hulp voor ondernemers.

Ja, dat kan. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het doorgeven van een wijziging. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. 

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een nieuwe financiële regeling van de Rijksoverheid. Deze regeling is voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Deze regeling is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten. Lees meer over TONK.

Ja, dat kan. U kunt ons bellen om een afspraak te maken. U komt dan vervolgens langs om de map in te leveren. Wij controleren binnen vier werkdagen de map en nemen contact met u op als er nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn.

Wanneer het gaat om documenten die met spoed moeten worden ingeleverd, dan kunt u daarvoor een afspraak met ons maken via 010 246 55 55.

Ja, dat kan. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het regelen van kwijtschelding. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. Neem contact op via het telefoonnummer 010 246 55 55.

U kunt alle documenten, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of bewijsstukken, uploaden via het contactformulier op onze website. Ook kunt u alle documenten inleveren in de brievenbus naast de voordeur van onze kantoren. Schrijf dan wel duidelijk uw naam en BSN nummer op de documenten.

De post kan in de brievenbus naast de ingang.

 • Maassluis, Stadskantoor Koningshoek 93.050
 • Vlaardingen, Stadskantoor Westnieuwland 6
 • Schiedam,  Broersvest 110

Heeft u onvoldoende inkomen om van te leven? Dan zijn er een aantal hulpmiddelen om u te helpen.

 1. Bijstandsuitkering

Kunt u geen WW of andere uitkering aanvragen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

 

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
 • geen betaalde baan kunt vinden;
 • u geen recht heeft op een andere uitkering.

Lees meer over een bijstandsuitkering.

 

 1. Extra inkomen bij tekort

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft Stroomopwaarts ‘extra’s bij een laag inkomen’. Dat kan een extra zijn via Stroomopwaarts en de gemeentelijke ontheffingen en landelijke regelingen. Dit kan een geldvergoeding zijn of u hoeft bepaalde kosten niet te betalen. Bijvoorbeeld gemeentelijke afvalstoffenheffing. Hierdoor kunt u aan het eind van de maand net een beetje extra geld overhouden. Of hulp krijgen bij onverwachte kosten. Er zijn ook landelijke regelingen. Lees meer over extra inkomen bij tekort.

 

Kunt u rekeningen niet op tijd betalen? Dreigt u in de schulden te komen? Of heeft u schulden? Wij helpen u om hier een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld een budgetgesprek, budgetcoaching, schuldregeling of de cursus omgaan met geld. Lees meer over onze hulp bij schulden.

Ja, dat kan. U komt dan niet in aanmerking voor de Tozo-regeling met versoepelde voorwaarden. U kunt dan de gewone aanvraagprocedure volgen van de Bbz-uitkering via het RBZ. Uw aanvraag wordt binnen 13 weken beoordeeld. Als het nodig is, ontvangt u een voorschot.  

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Misschien heeft u uw keuze al gemaakt en stopt u per 1 oktober 2021 met uw onderneming. Als uw inkomen lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen, op grond van de Participatiewet.

 

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam kan u adviseren, coachen en mogelijk helpen met het maken van  een doorstart.

Voor een financiële ondersteuning kunt u bij het RBZ een bijstandsuitkering  voor zelfstandigen (het Bbz) aanvragen.

De aanvraag van deze uitkering  is tot 1 april 2022 op deze 3 onderdelen vereenvoudigd:  

 1. Er wordt niet naar uw vermogen gekeken;
 2. U kunt de Bbz-uitkering  met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden  aanvragen;
 3. Er wordt gekeken naar uw maandelijkse inkomen om de hoogte van de Bbz-uitkering te berekenen. (Normaal is dat per boekjaar). 

Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

 • U heeft op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan en kunt niet in uw levensonderhoud voorzien. U kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
 • Als u een partner heeft: uw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande 1.052,32 euro per maand en voor een echtpaar 1.503,31 euro per maand.
 • U heeft ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via deze webpagina.

Wilt u broodnood aanvragen? Bel dan 010 246 55 55 (08.00 - 16.30 uur)

Je rijbewijs halen, een nieuwe laptop of spelcomputer kopen, op vakantie gaan of festivals bezoeken ... het kost allemaal veel geld.  Misschien ben je het overzicht in je geldzaken even kwijt? Of heb je zorgen over geld?

Op de website van Geldfit helpen ze je graag om op een fitte manier met je geld om te gaan.  Je vindt er tips over geld verdienen, geld besparen, maar ook over regelingen waar je recht op hebt, studeren, wonen of werken!

Kijk voor meer informatie op www.geldfit.nl/jongeren

Als lid van het klantenpanel laat u uw stem horen!  Met uw mening helpt u ons de dienstverlening te verbeteren. Wij sturen u maximaal vier keer per jaar een digitale vragenlijst.

Aanmelden voor het klantenpanel kan eenvoudig. Stuur een mail naar geefjemening@stroomopwaarts.nl.

Tweede enquête november 2019

De vragen in de tweede enquête gaan over “trajecten en trainingen die Stroomopwaarts geeft en de bereikbaarheid via het telefonisch spreekuur”. De enquête is ingevuld door 256 klanten.

Trajecten en trainingen

De trajecten en trainingen van het Werkleerbedrijf dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, zoals nieuwe werkgeversvaardigheden, meer zelfvertrouwen en contact met mensen. Hierdoor is de kans op het vinden van werk groter.  Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • het inlevingsvermogen en het gedrag van medewerkers
 • duidelijke uitleg en informatie aan het begin van een traject
 •  meer vacatures die aansluiten bij de kandidaat.

Telefonisch spreekuur

De klanten die gebruik maken van het telefonisch spreekuur zijn over het algemeen tevreden. De bereikbaarheid en de afhandeling van de terugbelverzoeken blijven een aandachtspunt.

Wat heeft Stroomopwaarts met de resultaten gedaan?
 • Het inlevingsvermogen en het gedrag van medewerkers en duidelijke uitleg en informatie:
  Wij zijn bezig met de  processen door te lichten en deze meer op de klant af te stemmen. Een van de belangrijkste onderwerpen hierin is het contact met de klant. Medewerkers hebben de training “de klantreis en mijn aandeel in het geheel” gevolgd. 
 • Meer vacatures die aansluiten bij de kandidaat:
  Stroomopwaarts is en blijft in gesprek met ondernemers. Samen kijken we wat er mogelijk is om  leer- en werkplaatsen te maken naast de reguliere banen. Het benaderen van nieuwe  ondernemers die  baankansen bieden  blijft een speerpunt voor Stroomopwaarts.      
 • Bereikbaarheid en afhandeling terugbelverzoeken:
  Intern zijn wij  bezig met het proces over onze bereikbaarheid door te lichten.  Het doel is om onze bereikbaarheid te verbeteren en  meer op de klant af te stemmen.

Eerste enquête mei 2019

Uit de 495 ingevulde enquêtes blijkt dat de praktische zaken binnen Stroomopwaarts, zoals informatievoorziening, bereikbaarheid, brieven en beschikkingen, over het algemeen goed zijn. Het gemiddelde cijfer van de dienstverlening is een 6,2.

Aandachtspunten zijn deskundigheid,  houding en gedrag  medewerkers en telefonische bereikbaarheid.

Wat heeft Stroomopwaarts met de resultaten gedaan?

Een 6,2 is een voldoende maar voor ons ook een cijfer dat wij graag willen verbeteren.  Daarom  zijn wij hard aan de slag gegaan met de aandachtspunten om onze dienstverlening te verbeteren:

 • op onze website vindt u op veel vragen een antwoord;
 • er een telefonisch spreekuur ingesteld, om binnenkomende telefoontjes beter en sneller af te handelen;
 • medewerkers hebben verschillende cursussen gevolgd  om de deskundigheid te bevorderen.

Wij blijven ons best doen, zodat u ons de volgende keer een hogere score geeft.

Op dit moment bestaat de Adviesgroep uit 9 leden (inclusief de voorzitter en secretaris). De Adviesgroep bestaat maximaal uit 11 leden. De samenstelling van de Adviesgroep is een afspiegeling van de doelgroepen van Stroomopwaarts. De huidige Adviesgroep bestaat nu uit:

 • 3 cliënten met een bijstandsuitkering waarvan 1 client jongere tot 27 jaar;
 • 1 bestuurssecretaris Stichting Leergeld
 • 1 directeur kindcentrum
 • 1 vertegenwoordiger maatschappelijke keten
 • 1 voorzitter (voormalig manager sociale zaken)
 • 1 secretaris (vertegenwoordiger maatschappelijke keten)

Functies in de Adviesgroep

Stuur uw sollicitatiebrief met een motivatie naar adviesgroep@stroomopwaarts.nl. Een sollicitatiecommissie beoordeelt de ontvangen sollicitaties. 

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar adviesgroep@stroomopwaarts.nl. Wij nemen contact met u op.

Meer informatie ove de adviesgroep Stroomopwaarts leest u in het reglement Adviesgroep Stroomopwaarts.

Wijkteam ( VraagRaak)

Als u hulp zoekt, informatie of advies wilt of vragen heeft over zorg, welzijn, opvoeden, inkomen of schulden. Dan kan het wijkteam u op weg helpen.
Telefoon: 010 593 15 00
E-mail: vraagraak@maassluis.nl
Website: www.vraagraakmaassluis.nl

Humanitas Thuisadministratie & Stichting BOOM

Helpen u met:

 • een overzicht maken van uw inkomsten, uitgaven en uw schulden;
 • kopieën van de juiste papieren verzamelen;
 • de controle en inlevering van de complete map bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts.
Gegevens Humanitas Thuisadministratie 

Rian Tange
T 06 35117766 (dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag)  
E-mail: r.tange@humanitas.nl

Aanmelden: ta.nwn@humanitas.nl
Website: https://www.humanitas.nl/afdeling/vereniging-nieuwe-waterweg-noord/

Gegevens Stichting BOOM Maassluis (Budget Op Orde Maken)

Telefoon: 06 406 086 09 Coördinator Piet Bouterse
E-mail: info@stichtingboommaassluis.nl
Website: www.stichtingboommaassluis.nl

Formulierenbrigade van Stroomopwaarts

De Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen en invullen van formulieren, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kwijtschelding gemeentelijke heffingen.
 

Wijkteam

Als hulp zoekt, informatie of advies wilt of vragen heeft over zorg, welzijn, opvoeden, inkomen of schulden. Dan kan het wijkteam u op weg helpen.
Telefoon: 010 473 10 33
E-mail: info@wijkteamsvlaardingen.nl
Website: www.wijkteamsvlaardingen.nl

Humanitas Thuisadministratie

Helpt u met:

 • een overzicht maken van uw inkomsten, uitgaven en uw schulden;
 • kopieën van de juiste papieren verzamelen;
 • de controle en inlevering van de complete map bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts.

Rian Tange
T 06 35117766 (dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag)  
E-mail: r.tange@humanitas.nl

Aanmelden: ta.nwn@humanitas.nl
Website: https://www.humanitas.nl/afdeling/vereniging-nieuwe-waterweg-noord/

 

 

Schuldhulpmaatje

Bij SchuldHulpmaatje Vlaardingen werken vrijwilligers die inwoners helpen met financiële problemen. Dit noemen ze een SchuldHulpMaatje. Een SchuldHulpMaatje komt bij u thuis en helpt u op weg naar een schuldvrij leven. Een SchuldHulpmaatje kan:

 • helpen bij de administratie en deze op orde krijgen en bij te houden;
 • leren uitgaven te plannen;
 • leren uitgaven en inkomsten met elkaar in balans te brengen;
 • tips te geven hoe u geld kunt besparen;
 • met u meegaan naar een officiële instantie, bijvoorbeeld de gemeente;
 • brieven die u niet snapt uit te leggen;
 • helpen bij het schrijven van bezwaarschriften;
 • eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
 • helpen uitzoeken of u recht heeft op subsidies en toeslagen.

Telefoon: 010 434 68 55
E-mail: shm.vld@hotmail.com
Website: www.schuldhulpmaatjevlaardingen.nl

 

Formulierenbrigade van Stroomopwaarts

De Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen en invullen van
formulieren, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kwijtschelding gemeentelijke heffingen.
Telefoon: 010 246 55 55

Wijkteam (wijkondersteuningsteam)

Als hulp zoekt, informatie of advies wilt of vragen heeft over zorg, welzijn, opvoeden, inkomen of schulden. Dan kan het wijkteam u op weg helpen.
Telefoon: 010 754 15 15
E-mail: info@wotschiedam.nl
Website: www.wotschiedam.nl

Humanitas Thuisadministratie

Helpen u met:

 • een overzicht maken van uw inkomsten, uitgaven en uw schulden;
 • kopieën van de juiste papieren verzamelen;
 • de controle en inlevering van de complete map bij de Formulierenbrigade

Rian Tange
T 06 35117766 (dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag)  
E-mail: r.tange@humanitas.nl

Aanmelden: ta.nwn@humanitas.nl
Website: https://www.humanitas.nl/afdeling/vereniging-nieuwe-waterweg-noord/

Stichting Voor Elkaar Schiedam / Schuldhulpmaatje 

Heb je geldzorgen? Of zit je in de schulden? Dan is het vaak lastig om daar zelf een uitweg uit te vinden. Maar niets doen zorgt ervoor dat de problemen alleen maar groter worden. Een SchuldHulpMaatje kan iemand helpen om nog op tijd het tij te keren, ondersteuning geven tijdens een traject van schuldsanering en ook daarna om de financiële huishouding op orde te houden. 

Formulierenbrigade van Stroomopwaarts

De Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen en invullen van
formulieren, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kwijtschelding gemeentelijke heffingen.
Telefoon: 010 246 55 55

Zodra u een terugvorderingsbesluit ontvangt, leest u de reden van terugvordering. Telefonisch kunt u geen bezwaar maken. Bij vragen over het terugvorderingsbesluit neemt u contact op met de medewerker terugvordering. Als u het bedrag niet in één keer terug kunt betalen dan kunt u vragen om een aflosregeling bij de medewerker Invordering of om uitstel van betaling. Bij uitstel van betaling dient u schriftelijk en gemotiveerd (met bewijsstukken) een verzoek te doen tot uitstel van betaling.

Als u een terugvorderingsbesluit ontvangt, leest u hierin de reden van terugvordering. Telefonisch kunt u geen bezwaar maken. Bij vragen over het terugvorderingsbesluit neemt u contact op met de medewerker terugvordering. Als u het bedrag niet in één keer terug kunt betalen dan kunt u vragen om een aflosregeling bij de medewerker Invordering of om uitstel van betaling. Bij uitstel van betaling dient u schriftelijk en gemotiveerd (met bewijsstukken) een verzoek te doen tot uitstel van betaling.

U ontvangt een aanmaning als u het teruggevorderde bedrag niet binnen 30 dagen heeft voldaan en geen contact heeft opgenomen met Stroomopwaarts. In de aanmaning staat dat u binnen 14 dagen het gevorderde bedrag dient te betalen. Lukt dat niet, dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen om een aflosregeling te treffen.

Als u na de aanmaning geen betalings- of aflosregeling heeft getroffen, dan ontvangt u een dwangbevel. Dit geeft ons het recht om beslag te leggen op uw inkomsten. Bij bepaalde situaties kunnen wij de vordering uit handen geven aan de deurwaarder. Bij de deurwaarder komen er extra kosten bij zoals rente en beslagkosten.

Neem dan contact op met onze jongerenconsulenten. Je kan bellen naar 010 246 55 55 en vragen naar Sven de Bruijn.

De aanmeldfase duurt max. vier weken

 1. Aanmelden hulp bij schulden; een afspraak maken bij de Formulierenbrigade of het aanvraagformulier invullen op deze website. Voor vragen hierover mag u telefonisch contact opnemen. 
 2. Informatievideo bekijken; u ontvangt deze in een e-mail.
 3. Aanvraagformulier invullen; deze ontvangt u via de post.
 4. Kennismakingsgesprek; gesprek over welke hulp u nodig heeft.

De onderzoeksfase duurt max. acht weken

 1. Goed-op-weg-map invullen; papier opzoeken en schuldenlijst invullen.
 2. Tweede gesprek; Goed-op-weg-map meenemen met alle papieren en aanvraagformulier.

De schuldregelingsfase kan drie jaar duren

 1. Gesprek - Plan van Aanpak; bespreken welke hulp er is gekozen en stappenplan doorlopen.
 2. Inkomsten en uitgaven verder in evenwicht brengen; met medewerker Stroomopwaarts.
 3. Start met schuldregeling; maandelijks een bedrag overmaken.
 4. Betaalafspraken met schuldeisers maken; door medewerker Stroomopwaarts.
 5. Schuldeisers gaan akkoord.
 6. Regelmatig trajectoverleg; met medewerker Stroomopwaarts.
Een schematische weergave van de weg naar schuldregeling

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

 

Vraag een verjaardagsbox aan via de website van Stichting Jarige Job

Met de Rotterdampas kunt u met uw hele gezin bijvoorbeeld gratis naar de film, het zwembad, de Euromast en krijgt u kortingen bij talloze attractieparken. Voor volwassenen met een laag inkomen kost de Rotterdampas € 5,-. Als u gelijktijdig een pas aanvraagt voor uw kinderen tot 18 jaar, dan is deze voor uw kinderen gratis.

 

Kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen in Maassluis kunt u aanvragen via de website van de gemeente

Inwoners van Vlaardingen ontvangen het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan.

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunt u aanvragen via de website van de RBG.

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunt u aanvragen via de website van de RBG.

Ja, dat kan. Onze Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen van de kwijtschelding. 

Nee, de TONK is een gift, u hoeft hem niet terug te betalen. Het is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

Dit kan komen doordat er in de Tozo 1 periode geen partnertoets was, maar u wel samen de Tozo ontving. Als er bij het partnerinkomen ook een loonheffingskorting is toegepast, kon hiermee geen rekening worden gehouden bij de brutering van de Tozo. Hierdoor heeft u in totaal mogelijk teveel loonheffingskorting gehad.

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2020. U moet bij de belastingaangifte over 2020 de gegevens van uw jaaropgave opgeven.

Doet u uw  digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch al in het aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

In deze jaaropgave staat:

 • het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering Tozo
 • het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat we hebben afgedragen
 • ja/nee of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast (Bpt staat voor Bijstandspercentagetarief)

De informatie uit de jaaropgave geeft Stroomopwaarts door aan de Belastingdienst. U ontvangt deze jaaropgave eenmalig op papier. Bewaar het goed.

De uitkering die u ontving was een netto bedrag. Het bedrag dat op de jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving.

Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave. De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft Stroomopwaarts  al afgedragen aan de Belastingdienst. Wij zijn wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat Tozo een uitkering voor levensonderhoud is en daarom niet belastingvrij.

Terugbetaald in 2020

Op de jaaropgave 2020 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2020. Wanneer u in 2020 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt.

Terugbetaald in 2021

Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020. De terugbetalingen die u in 2021 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2021. Deze jaaropgave ontvangt u in 2022.

De Tozo uitkering is een bijstandsuitkering die u samen ontvangt met uw partner als u een gezamenlijke huishouding voert (art 11 Participatiewet). De uitkering wordt daarom verdeeld over twee personen en vormt voor beiden inkomen voor de inkomstenbelasting. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave. Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

Uw partner ontvangt ook een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde bedrag. Het verschil heeft te maken met de heffingskorting. Uw partner kan bijvoorbeeld salaris uit loondienst hebben ontvangen. Over dat salaris wordt heffingskorting berekend. Dan kan het zijn dat er over het uitkeringsdeel van de Tozo meer loonbelasting wordt afgedragen. Het kan ook komen door een wijziging in de woonsituatie, bijvoorbeeld wanneer u een deel van de periode samenwonend bent geweest.

Nee, de TONK hoeft u niet op te geven bij de belastingaangifte. Het is een gift volgens de bijzondere bijstand.

Als u geld moet terug betalen, dan heeft u daar een brief over ontvangen. In deze brief staat het bedrag, de reden en de datum voor wanneer u moet betalen.

Ik heb een uitkering bij Stroomopwaarts

Als u een uitkering heeft dan mag Stroomopwaarts 5% van uw uitkering gebruiken om uw schuld(en) af te lossen. Dat heet een verrekening.

Ik heb geen uitkering bij Stroomopwaarts

Heeft u geen uitkering (meer) bij Stroomopwaarts en kunt u de schuld niet in één keer terugbetalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Bel met ons Klant Contact Centrum. Het telefoonnummer is 010 246 55 55.

We bekijken dan samen met u hoeveel u per maand kunt terugbetalen (betalingsregeling). Heeft u al een betalingsregeling en verandert er iets in uw situatie, vraag ons dan om een nieuw bedrag per maand uit te rekenen.

Komt u in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam wonen? En wilt u een bijstandsuitkering bij ons aanvragen? U kunt de aanvraag pas doen als u officieel bent ingeschreven bij de gemeente. Heeft u zich ingeschreven bij de gemeente?  Het duurt nog een paar werkdagen voordat het nieuwe adres zichtbaar is in het systeem. 

Wilt u zich eerder melden voor het aanvragen van een uitkering? Dan kunt u telefonisch contact opnemen. Ook kunt u via het contactformulier een bericht achterlaten. U krijgt dan een afspraak met de Formulierenbrigade. Zij vullen met u een meldingsformulier in en schrijven daar de datum van de dag op. Dit noemen we meldingsdatum. De meldingsdatum is belangrijk voor het vaststellen van de ingangsdatum van de uitkering.

 

Woont u nu in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam? En verhuist u naar een van de andere gemeente? Neem contact op met uw inkomensconsulent over het stoppen van de uitkering. En vraag daarna een bijstandsuitkering aan in de nieuwe gemeente.

Eenmalige betalingen worden betaald op de dag dat het wordt toegekend. Dat is bijvoorbeeld de  bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag. De bijstandsuitkering wordt betaald op vaste betaaldata.

U kunt een uitkering aanvragen als uw gezamenlijke huishouding is beëindigd. Dit kan als uw ex-partner is vertrokken uit de woning.

U kunt een aanvraag doen. Wij onderzoeken of u recht heeft. De regels zijn heel streng, maar we kijken per situatie of wij de aanvraag kunnen toekennen.

U kunt de informatie hierover vinden op de  website van de Belastingdienst

Nee. U hoeft niet te betalen voor onze hulp. 

Nee. U kunt direct contact met ons opnemen. Ook als u nog geen contact met de Belastingdienst heeft gehad. Wij zorgen ervoor dat u in gesprek kan met de Belastingdienst.

Ja. De medewerkers van het meldpunt staan voor u klaar, luisteren naar u en gaan voor u aan de slag.  De regering ziet die fouten nu en heeft er excuses voor gemaakt. De regering heeft de gemeenten opgeroepen gedupeerde te helpen. Daarom is dit meldpunt er nu voor u.

Nee, de gemeente kan geen geld (terug)betalen. De Belastingdienst moet dit zelf doen. Het Meldpunt kan wel helpen de invordering van uw schulden bij de gemeente te stoppen of:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het meldpunt als u er met de Belastingdienst niet uitkomt. Of als u hulp van de gemeente nodig heeft. We kunnen u helpen met:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Als de Belastingdienst u erkend als gedupeerde ontvangt u van de Belastingdienst de compensatie.

 

Let goed op als u wordt benaderd door adviseurs en advocaten die uw schade op de Belastingdienst willen verhalen. Niet alle adviseurs en advocaten hebben de juiste intenties. Zij kunnen u bovendien hulp aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. Dit houdt in dat u niets hoeft te betalen als u de rechtszaak verliest, maar dus wel als u de zaak wint. Dat betekent dat u hoge kosten kunt betalen aan deze adviseur of advocaat en die kunnen tot ver boven de €10.000 oplopen. Het kan ook betekenen dat zij als uw zaak erg moeilijk is, of niet buitengewoon kansrijk, minder zullen doen om uw zaak te winnen.

Het is daarbij helemaal niet nodig om te betalen voor juridische bijstand, want sinds 1 maart 2021 is er gratis rechtshulp voor gedupeerden. Die komt van advocaten die goed thuis zijn in het belastingrecht en het sociale recht. U kunt deze rechtshulp aanvragen via dit formulier.

Het is dus heel belangrijk u eerst goed te laten informeren. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het meldpunt.

De belastingdienst keert 1 keer 30.000 euro per (voormalig) huishouden uit. De tegemoetkoming gaat naar de persoon die de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd.

 

Wij roepen ouders die zijn gescheiden op om samen afspraken te maken over de verdeling van het geld. Ook zijn wij bezig met het uitwerken van een regeling voor ex-partners. Zodra daarover meer informatie bekend is, leest u dit op de website van de belastingdienst. services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/

Ook de Belastingdienst weet dat er gedupeerden zijn die (veel) meer schade hebben geleden dan € 30.000. Voor de toekenning van de 30.000 euro heeft er een eerste toets door de Belastingdienst plaatsgevonden. U mag zelf beslissen of u wilt dat uw situatie alsnog goed wordt bekeken. Dat heet een integrale behandeling. U krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen. Uw persoonlijk zaakbehandelaar begeleidt u in dat traject en informeert u over de (voorlopige) uitkomst van de integrale beoordeling.

Als u daarna nog vindt dat u veel meer schade heeft geleden dan u vergoed krijgt na een integrale beoordeling van uw dossier, dan kunt u dat aangeven bij uw persoonlijk zaakbehandelaar. Daarvoor is er de commissie werkelijke schade opgericht (CWS). U kunt die commissie vragen te beoordelen hoe groot uw werkelijke schade is. Als die schade toch lager uitkomt dan de aan u uitgekeerde € 30.000 mag u dat hele bedrag houden – u hoeft dus niets terug te betalen. Als de schade hoger blijkt te zijn dan krijgt u een extra betaling.

Het berekenen van de werkelijke schade kan erg ingewikkeld zijn en duurt lang. Het is nodig dat u hiervoor op tijd juridische bijstand krijgt. Sinds 1 maart 2021 is er gratis rechtshulp voor gedupeerden, door advocaten die goed thuis zijn in het belastingrecht en het sociale recht. U kunt deze rechtshulp aanvragen via dit formulier. Heeft u vragen of lukt het niet om zo rechtshulp te krijgen? Neem dan contact op met het Meldpunt.

Ja. Wanneer duidelijk is dat u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire bent worden deze labels direct bij uw naam verwijderd. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat u een gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire en onterecht gezien bent als fraudeur.

Het is belangrijk dat u weet om hoeveel schulden het gaat. En ook wie de schuldeisers zijn. Als u dat niet (precies) weet, kunnen wij u mogelijk helpen met het uitzoeken van de schulden.

Heeft u al een goed overzicht? En heeft u als gedupeerde alleen schulden bij de Belastingdienst, het DUO, het CAK, het CJIB? De Belastingdienst en Toeslagen CAK en DUO schelden in principe alle schulden van gedupeerde ouders kwijt. Als de schulden zijn ontstaan in de periode 1-1-2006 /  31-12-2020. Ook zijn er afspraken gemaakt met het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank. Deze partijen schelden de schulden van gedupeerde ouders in principe ook kwijt. Het CJIB stopt met het invorderen van openstaande administratieve verkeersboetes. De 30.000 euro zal dan niet worden gebruikt voor het aflossen van deze schulden.

Schulden bij de gemeente

Heeft u ook schulden bij de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?  De gemeente staakt dan de incasso van de schulden bij gedupeerde ouders uit een van deze gemeenten. De gemeente onderzoekt welke schulden worden kwijt gescholden. De 30.000 euro wordt niet gebruikt om uw schulden bij de gemeente af te betalen.

Schulden bij andere schuldeisers

Heeft u schulden bij andere schuldeisers en bent u erkend gedupeerd? Bijvoorbeeld een huurschuld, een schuld bij de zorgverzekering of een energieleverancier, bij de tandarts of bij een telefoon- of internetbedrijf?

Erkend gedupeerde ouders en hun toeslagpartners kunnen via het loket Private schulden hun private schulden indienen indien zij de € 30.000 hebben ontvangen bij de Sociale Bank Nederland (SBN). Private schulden zijn bedragen die u nog moet betalen aan organisaties die niet bij de overheid horen. Dat kan de NS, uw energiebedrijf, uw zorgverzekeraar, uw woningbouwcorporatie of een webwinkel zijn. Veel ouders hebben ook geld geleend van familie en vrienden. Dit zijn informele schulden. Als die zijn vastgelegd in een notariële akte of een vonnis, kunt u deze ook doorgeven.

Meer informatie over het doorgeven van uw private schulden en waar u deze kunt indienen is te vinden op: SBN: Home | Sociale Banken Nederland. U kunt hiervoor ondersteuning krijgen vanuit het Meldpunt.

Dreiging beslaglegging, ontruiming of executie door een deurwaarder

Dreigt ondertussen beslaglegging, ontruiming of executie door een deurwaarder? Laat de deurwaarder dan direct weten dat u gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire. De deurwaarder moet dan contact opnemen met de Belastingdienst.

Als het contact met de Belastingdienst niet helpt kunt u contact opnemen met het meldpunt.

 

Herstel Toeslagen Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een speciaal team opgericht om te herstellen wat fout is gegaan als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat heet de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019? Of moet u geld terugbetalen? En weet u niet waarom? Hebt u problemen, omdat de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag terugvroeg? Of u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen? Dan kunt u contact opnemen met het Serviceteam Gedupeerden van de Belastingdienst. Het Serviceteam bekijkt de persoonlijke situatie van iedereen die zich meldt. Ook laat de Belastingdienst weten of u geld terugkrijgt en zo ja, hoeveel dat precies is.

Website: services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/
Telefoon: 0800 – 2 358 358

 

Juridisch loket

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies.

Website: www.juridischloket.nl
Telefoon: 0900 – 8020

 

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman luistert naar signalen en klachten van burgers over de overheid. Klachten over de Belastingdienst kunt u indienen bij de Nationale ombudsman. Ook heeft hij onderzoek naar de kinderopvangtoeslagaffaire uitgevoerd. De Nationale ombudsman gaat tijdens de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de klachtbehandeling monitoren.

Website: www.nationaleombudsman.nl
Telefoon: 0800 – 33 55 555

 

Nationale Kinderombudsman

Het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je vandaan komt: Iedereen heeft rechten. Kinderen dus ook! Daarom zijn er wetten en regels die kinderen beschermen. De Kinderombudsman controleert of de overheid en andere organisaties in Nederland zich daar ook aan houden.

Website: www.dekinderombudsman.nl
Telefoon: 0800 876 54 32 (gratis)

 

Gemeentelijke ombudsman Rotterdam (alleen inwoners Vlaardingen)

Burgers, ondernemers en instellingen met klachten over de gemeente Vlaardingen kunnen terecht bij de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Hij werkt samen met de gemeente Vlaardingen om gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen.

Website: www.ombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 010 – 411 16 00

 

Gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam (alleen inwoners Vlaardingen)

De gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en in sommige gevallen zelfs tot 23 jaar. Dat geldt dus ook voor kinderen van gedupeerde gezinnen. Sommige kinderen dragen de gevolgen van de problemen met de kinderopvangtoeslag nog steeds met zich mee. De kinderombudsman van Rotterdam heeft aandacht voor deze kinderen.

Website: www.kinderombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 0800 – 2345 111 (gratis)

Momenteel wordt door de Belastingdienst onderzocht wie een gedupeerd ouder is door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Om die reden heeft Stroomopwaarts besloten om aan mogelijk gedupeerde ouders uitstel van betaling te verlenen voor openstaande vorderingen. Het vakantiegeld wordt pas uitbetaald als duidelijk is of iemand tot de groep gedupeerden behoort en bekend is welke gemeentelijke schulden kwijtgescholden gaan worden. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit op de website bekend gemaakt.

Heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld het aanvragen van een bijstandsuitkering, het invullen van formulieren of bij het solliciteren? Ook in coronatijd helpen wij u. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 010 246 55 55.

Heeft u klachten die passen bij een verkoudheid of griep? Zeg dan uw afspraak af of plan een nieuwe afspraak in.

De uitkeringen worden volgens planning uitbetaald.

Bent u  een jongere tussen de 18 en 27 jaar en heeft u geen werk en volgt u geen opleiding? Dan gelden er speciale regels als u een bijstandsuitkering wilt aanvragen.  Meer informatie vindt u op de pagina Bijstandsuitkering onder de 27 jaar.

 

De voorwaarden zijn:

 • U bent inwoner van Maassluis
 • U bent ouder dan 20 jaar
 • Uw inkomen is onder 120% van de bijstandsnorm

Let op! U ontvangt per huishouden 1 bibliotheekpas

U kunt een afspraak maken met de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade controleert of u recht heeft op een gratis abonnement. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Neem de volgende bewijsstukken van u en uw eventuele partner mee naar de Formulierenbrigade:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Bewijzen van inkomen van de laatste 3 maanden (loon, inkomsten uit eigen onderneming, uitkering, pensioen of studiefinanciering)

Er wordt verwacht dat je binnen 3 jaar een diploma hebt behaald. 

Er zijn vijf leerroutes. Tijdens de invulling van jouw PIP wordt bepaald welke leerroute jij gaat volgen. Hieronder worden de vijf leerroutes opgesomd: 

 1. B1 route
 2. Onderwijssroute 
 3. Zelfredzaamheidsroute 
 4. Participatiecomponent 
 5. Alfabetiseringstraject 

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw huisvesting. Direct nadat jij in het AZC zit gaan wij voor je aan de slag. Je krijgt een woning toegewezen in de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam. 

Schuldhulpverlening van Stroomopwaarts.

De taallessen worden gegeven door 'Echt Nederlands'. 

Stroomopwaarts kan .....

Uw taalaanbieder moet een Blik op Werk keurmerk hebben.

Daarnaast hebben we in onze regio een convenant afgesloten met betrouwbare taalaanbieders.

Het is een traject waarbij u de Nederlandse taal leert en wij u begeleiden om zelfstandig uw weg te vinden in Nederland. Dit  traject bestaat uit: 

 • taallessen;
 • participatieactiviteiten, zoals vrijwilligerswerk of betaald werk;
 • oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt  ONA  (kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt);
 • participatieverklaringstraject (kennis maken met de kernwaarden, regels en grondrechten).

Het traject wordt afgesloten met een inburgeringsexamen of een eindgesprek. 

Er zijn 3 leerroutes:

B1-route – is een route om zo snel mogelijk Nederlands te leren op minimaal B1 taalniveau als voorbereiding op de arbeidsmarkt;

Onderwijsroute – is een taalschakeltraject om zo snel mogelijk Nederlands te leren op minimaal B1 taalniveau om vervolgens  in te kunnen stromen in het beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs;

Zelfredzaamheidsroute (Z-route) - de route is gericht op het leren van Nederlands op een zo hoog mogelijke niveau, indien mogelijk op A1 taalniveau.  Het doel van deze leerroute is dat inburgeraars uiteindelijk zelfstandig deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.

 

Aan het begin van uw traject bekijken we wat voor u haalbaar is. Dat doen we met een leerbaarheidstoets. Zo begeleiden we u naar een taalniveau dat bij u past.  

Er wordt verwacht dat je binnen 3 jaar een diploma hebt behaald. 

Er wordt verwacht dat je binnen 3 jaar een diploma hebt behaald. 

Zo snel als u kan, maar in ieder geval binnen 3 jaar.  U ontvangt een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) . Hierin staat de datum waarop u uw examen gehaald moet hebben.

Zijn er bijzondere omstandigheden waarom u het examen niet op tijd haalt?
Dan is het mogelijk om een verlenging aan te vragen.  

Nee, Stroomopwaarts werkt met een aantal taalaanbieders samen. Daar gaat u uw taallessen volgen. 

Tijdens het invullen van uw persoonlijk inburgeringsdossier (PIP) bespreken we welke leerroute het best bij u past. Daar maken we afspraken over hoe u gaat inburgeren.  

 

Ja,  de inburgering en de taallessen zijn voor u gratis.

Ja, als u een inburgeraar bent dan moet u inburgeren.

Door in te burgeren leert u de Nederlandse taal en onze samenleving kennen.  Daarmee wordt het makkelijker om werk te vinden en uw eigen geld te verdienen en daardoor zelfstandig te worden. 

Het examen bestaat uit 7 onderdelen:

 1. schrijfvaardigheid;
 2.  luistervaardigheid;
 3.  spreekvaardigheid;
 4.  leesvaardigheid;
 5.  kennis Nederlandse maatschappij (KNM);
 6.  de module arbeidsmarkt en participatie (MAP); (geldt niet voor de onderwijsroute)
 7.  het participatieverklaringstraject (PVT).

Als u voor alle onderdelen het examen heeft gehaald, dan bent u ingeburgerd.

Het is de bedoeling dat u het traject zo snel mogelijk afmaakt.  Maar in ieder geval binnen 3 jaar. 

 

Als u geslaagd bent voor alle onderdelen van het inburgeringsexamen. U moet dan ook 3 tot 5 jaar in Nederland wonen.

 

Als u in Nederland wilt wonen dan bent u verplicht om in te burgeren. Stroomopwaarts helpt u hier zoveel mogelijk bij. 

Wilt u echt niet inburgeren dan voldoet u niet aan de wet. Dan kan u een boete krijgen en kost het u geld.  Het niet willen inburgeren heeft ook gevolgen als u wilt naturaliseren. 

 

Dan kijken we wat u wel kunt behalen. Ons doel is om u zo goed mogelijk te begeleiden uw weg te vinden in Nederland. Er zijn verschillende routes waar wij u in kunnen begeleiden. 

 • U kunt in een lager niveau Nederlands leren. U doet dan examen op A2 niveau.
 • U kunt de Z route (zelfredzaamheidsroute) gaan volgen.  Het examen dat u hiervoor doet wordt mondeling afgenomen.
 • Als laatste kan er medische ontheffing verleend worden.

Bent u door een chronische ziekte of verstandelijke beperking niet in staat (een deel van) het inburgeringsexamen doen? 

Dan kunt u vragen om een (gedeeltelijke) ontheffing van de inburgeringsverplichting. Stroomopwaarts kan u hierbij begeleiden.  U wordt dan gekeurd. Deze keuring bepaald of u een ontheffing kan krijgen.  

 

U betaalt uw taallessen zelf.  Uw begeleiding door Stroomopwaarts en de module arbeidsmarkt en participatie en het participatieverklaringstraject betaalt Stroomopwaarts. 

Als u te weinig inkomen heeft dan kunt u een lening aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Deze lening moet u wel weer terug betalen.

Dit wordt bepaald tijdens de invulling van jouw PIP. We willen maatwerk leveren en het plan afstemmen op jouw capaciteiten, persoonlijke situatie en leerbaarheid.

U mag zelf een geschikte taalschool uitkiezen. Stroomopwaarts kan u hierbij adviseren. U kunt ook gebruik maken van ons aanbod. Als u zelf een school kiest, let er dan op dat de school het Blik op Werk keurmerk heeft. 

Via www.zoekinburgerschool.nl kunt u kijken welke scholen er bij u in de buurt zijn die het keurmerk hebben. 

Samen met u vullen we uw persoonlijke inburgeringsplan (PIP) in.  We kijken welke leerroute het beste bij u past. 

Vanuit Stroomopwaarts wordt u begeleid door een casemanager en een coach

Vanuit Stroomopwaarts wordt u begeleid door een casemanager. Wanneer u een asielstatus heeft krijgt u ook een coach toegewezen. De casemanager en coach werken goed met elkaar samen om u zo goed mogelijk te begeleiden.

De casemanager: 
Maakt samen met u het plan hoe u het best kan inburgeren.  Kijkt of het inburgeren goed gaat.  Maar bespreekt ook met u tegen welke problemen u aanloopt en welke hulp u nodig heeft. 

De coach: 
Is iemand die al klaar is met inburgeren. Hij of zij kan u helpen met het regelen van praktische zaken. De coach bespreekt alles met uw casemanager. 

U krijgt begeleiding van Stroomopwaarts zolang als u nodig hebt om het inburgeringsexamen te halen. 

U kunt mailen naar het e-mail adres inburgering@stroomopwaarts.nl

Of u kunt een berichtje sturen via Whatsapp naar telefoonnummer 06 20985059 Sharon Gankema/06 13064886 Neghar Jahed

Als u begeleiding heeft van Vluchtelingenwerk, dan kunt u zich daar melden. 

Wilt u begeleiding van Stroomopwaarts? Neem dan contact met ons op.

U kunt een mail sturen naar inburgering@stroomopwaarts.nl

Via een whatsapp naar de casemanager:

 • Djarana Taihitu telefoonnummer 06 255 203 49
 • Mimount Soussan 06 25 14 24 76

Op www.inburgeren.nl staat een link naar "mijn inburgering".   Dit is uw eigen portaal waarop u al uw gegevens en de belangrijke data kunt vinden. 

Als u nog hulp en begeleiding krijgt van Vluchtelingenwerk, kunt u zich daar melden. 

Anders hierbij de contactgegevens: 

Wij kunnen u met verschillende dingen helpen. Zo kunnen we u:  

 • Adviseren bij de keuze voor een taalschool
 • Bemiddeling richting (vrijwilligers)werk
 • Informeren over (gratis) activiteiten in de buurt die kunnen helpen bij taal en sociale activering

Nee, het is voor u niet verplicht om door ons begeleid te worden. Wij helpen u wel graag met uw traject en alle vragen die u heeft. Maar u mag zelf kiezen of u hiervan gebruik wilt maken.

Het is een traject waarbij u de Nederlandse taal leert en wij u begeleiden om zelfstandig uw weg te vinden in Nederland. Dit  traject bestaat uit: 

 • taallessen;
 • participatieactiviteiten, zoals vrijwilligerswerk of betaald werk;
 • een cursus module arbeidsmarkt en paticipatie (kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt);
 • participatieverklaringstraject (kennis maken met de kernwaarden, regels en grondrechten van Nederland).

Het traject wordt afgesloten met een inburgeringsexamen of een eindgesprek. 

Het examen bestaat uit 7 onderdelen:

 1. schrijfvaardigheid;
 2.  luistervaardigheid;
 3.  spreekvaardigheid;
 4.  leesvaardigheid;
 5.  kennis Nederlandse maatschappij (KNM);
 6.  Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt (ONA);
 7.  het participatieverklaringstraject (PVT).

Als u voor alle onderdelen het examen heeft gehaald, dan bent u ingeburgerd.

De hoogte van het bedrag per maand is afhankelijk van de leeftijd. 

Leeftijd  Netto per maand 
21 jaar en ouder € 300,-
20 jaar € 240,-
19 jaar  € 180,-
18 jaar  € 150,- 

U hoeft de Tozo uitkering die u ontvangen heeft niet terug te betalen.

Let op!
Het is wel belangrijk dat de informatie die u gaf klopte. Ook op het moment dat u de Tozo uitkering ontving. U was verplicht om veranderingen in uw inkomen door te geven. Bijvoorbeeld als u werk had gevonden of verhuisd bent of bent gaan samenwonen.  Misschien moet u door deze veranderingen de uitkering of een deel ervan later terugbetalen.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen kwamen konden, een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%.

De rente-opbouw van 2% per jaar is gestart op de datum van uitbetaling van het bedrijfskapitaal in 2020 (maar loopt niet door in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2022), De rente loopt door tot het einde van uw aflossingsperiode.

Vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal heeft u 6 jaar de tijd om de lening bedrijfskapitaal af te lossen.

Ja, als u de lening voor bedrijfskapitaal heeft ontvangen dan moet u deze terugbetalen.

De nieuwe datum waarop u moet gaan aflossen is 1 juli 2022. Vanaf deze datum gaat u ook weer  rente van 2% betalen over dit bedrag. 

De datum om te starten met het terug betalen was 1 januari 2022. Door de nieuwe Lock down zijn veel ondernemers nog in staat om af te lossen. Daarom heeft het kabinet besloten deze datum te verzetten naar 1 juli 2022.

 

Ja,  u kunt eerder en sneller aflossen als u wilt.

Neem hiervoor contact op met de afdeling Terug- en Invordering via het klant Contact Centrum 010-246 5555. U kunt ook gebruikmaken van het algemene contactformulier.

U krijgt hierover een brief van DUO waarin staat wanneer het traject start en wanneer u klaar moet zijn. Meer informatie over de participatieverklaring vindt u op de website van DUO

Binnen enkele maanden na de startdatum van de inburgeringsplicht krijgt u ook een brief van de gemeente. Hierin staan de data van de lessen van het participatietraject. De lessen zijn gratis. Aan het einde van het traject moet u uw handtekening zetten op de participatieverklaring.

Ja, als u een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt dan heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering. De nieuwe inwoner wordt niet gezien als medebewoner. De kostendelersnorm is dan niet van toepassing. dat betekent dat de opvang geen nadelig effect heeft op de hoogte van uw uitkering. 

Stroomopwaarts heeft spreekuren in de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.  Als u naar een spreekuur komt, dan kunt u leefgeld aanvragen. U hoeft hiervoor géén afspraak te maken.

Bij het spreekuur in de gemeente Vlaardingen en Schiedam is er een tolk aanwezig.

Voor de aanvraag neemt u de volgende documenten mee:

 • Uw identiteitsbewijs of paspoort;
 • Uw inschrijving in de gemeente;
 • Uw Burgerservicenummer - BSN;
 • Uw sticker van de IND;
 • Uw Nederlandse bankpas.
 • De beschikking over het stoppen van uw leefgeld in de gemeente waar u woonde
 • Stopte u met werken? Neem dan de beëindiging van uw arbeidscontract mee

U heeft geen recht op leefgeld als u:

 • woont in een koop- of huurwoning
 • uw werkgever u laat wonen in een dienstwoning;
 • de Oekraïense en de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • Aan het werk bent. Of als uw partner werkt. Verdient u te weinig? Mogelijk kan Stroomopwaarts uw inkomen aanvullen. 
 • getrouwd bent met een Nederlander.

 

Een wijziging in uw situatie kan gevolgen hebben voor het recht op leefgeld. Geef daarom de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. 

Het gaat om bijvoorbeeld de volgende wijzigingen: 

 • U gaat verhuizen
  De hoogte van het leefgeld hangt af van uw woonsituatie. Geef daarom uw nieuwe adres aan ons door
 • U heeft werk gevonden
  Uw leefgeld stopt vanaf de volgende maand. Uw familieleden en kinderen die bij u wonen blijven wel leefgeld ontvangen 
 • U heeft een nieuw bankrekeningnummer 
 • U heeft een andere wijziging in uw situatie

Als u een vluchteling uit Oekraïne opvangt dan heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van de uitkering.  Meld het wel bij Stroomopwaarts. 

Nee, een gastgezin ontvangt geen vergoeding voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen.

Het leefgeld dat een gast ontvangt, mag hij of zij gebruiken voor een vrijwillige bijdrage aan het huishouden. Dit is niet verplicht.

 

De voorwaarden voor het  vrij reizen zijn : 

 • U bent inwoner van Schiedam
 • U bent 65 jaar of ouder 
 • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm
 • U heeft een persoonlijke OV kaart met uw pasfoto  erop

Let op: 
Bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd kan uw inkomen wijzigen doordat u een pensioen krijgt.
Geeft u daarom als u de AOW leeftijd bereikt dit als een wijziging door.   

 • U kunt op doordeweekse dagen vanaf 9.00 uur vrij reizen,
 • In het weekend en op feestdagen kan dit ook vóór 9.00 uur 's ochtends.

De regeling vrij reizen met de RET maakt het mogelijk dat u kunt reizen op alle lijnen van bus, tram en metro van de RET. 

Er zijn een paar uitzonderingen. U kunt niet gratis reizen met: 

 • BOB-busnet (nachtbus),
 • Hele traject Fast Ferry (stadsregio Drechtsteden)
 • Randstad Railtraject Berkel Westpolder – Den Haag Centraal Station (stadsregio Haaglanden)

 

Hier staan een aantal websites met informatie die belangrijk voor u kunnen zijn. 

Landelijke websites 

 

Gemeentelijke websites 

 

Maassluis

U kunt enkel langskomen op afspraak. Bel met het telefoonnummer 010-246 55 55 of stuur een e-mail naar: leefgeld@stroomopwaarts.nl

 

Vlaardingen

Hier is altijd een tolk aanwezig die kan vertalen.

Waar Stadskantoor, Westnieuwland 6 3131 VX in Vlaardingen

Wanneer Elke donderdag  tussen 10.00 en 11.00 uur 

 

Schiedam 

Hier is altijd een tolk aanwezig die kan vertalen.

Waar Broersvest 110, 3112 DG in Schiedam  

Wanneer Elke donderdag  tussen 14.00 en 15.00 uur 

Komt u voor de eerste keer, neem dan uw bewijs van inschrijving in de gemeente mee.
Op alle andere bezoeken aan het spreekuur neemt u mee: 

 1. -    uw Burgerservicenummer (BSN)
 2. -    uw paspoort  
 3. -    Kreeg u een brief van Stroomopwaarts over uw afspraak? Neem deze brief dan mee.

Hieronder staan de bedragen van het leefgeld per persoon per maand tot 1 april 2023.

 

Eten en drinken

Persoonlijke uitgaven

woonlasten

Totaal

In gemeentelijke opvanglocatie met volpension

Inbegrepen

€ 55,-

Inbegrepen

€ 55,-

In gemeentelijke opvanglocatie zonder volpension

€ 205,-

€ 55,-

Inbegrepen

€ 260,-

Meerderjarige personen in een gastgezin

€ 205,-

€ 55,-

€ 215,-

€ 475,-

Minderjarige in een gastgezin

€ 205,-

€ 55,-

€ 55,-

€ 315,-

Leefgeld per 1 april 2023

Leefgeld per persoon per 1 april 2023

Boodschappen

Persoonlijke uitgaven

Wooncomponent

1 of 2 personen

Volwassene of alleenstaande <18

€ 215,06

€ 56,12

€ 93,00

 

Minderjarige

€ 178,36

€ 56,12

€ 93,00

3 personen

Volwassene 

€ 171,99

€ 56,12

€ 93,00

 

Minderjarige

€ 142,57

€ 56,12

€ 93,00

4 of meer personen

Volwassene 

€ 150,45

€ 56,12

€ 93,00

 

Minderjarige

€ 124,97

€ 56,12

€ 93,00

 • Bent u net in Nederland aangekomen?
  Dan gaat uw leefgeld in op de dag dat u zich heeft ingeschreven in de gemeente.
   
 • Bent u verhuisd vanuit een andere gemeente in Nederland?
  Dan start uw leefgeld op de 1e van de volgende maand.
  Bijvoorbeeld: U verhuist op 15 maart, dan is uw ingangsdatum 1 april
   
 • Bent u gestopt met werken?
  En heeft u geen recht op een werkeloosheidsuitkering (WW) van het UWV?
  Dan kunt u langskomen op het spreekuur om opnieuw leefgeld aan te vragen. Uw leefgeld start dan op de 1e van de volgende maand


Als uw leefgeld stopt, dan is dat altijd op de 1ste van de volgende maand.

 • Heeft u net het leefgeld aangevraagd? Dan ontvangt u het leefgeld binnen 2 weken.
   
 • Heeft u al leefgeld, dan ontvangt u het leefgeld in de 1e week van de maand

Uw leefgeld stopt als:

 • U of uw partner gaat werken;
 • U verhuist naar een andere gemeente;
 • U bent langer dan 28 dagen niet op uw opvanglocatie of het meldplicht geweest;
 • U gaat wonen in een koop- of huurhuis of dienstwoning;
 • U voldoet niet meer aan de voorwaarden voor leefgeld.

Elke donderdag is er een spreekuur werk in Vlaardingen. U hoeft geen afspraak te maken. 

Wanneer   donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 
Waar           Casa Nova vluchtelingenopvang
                    Olivier van Noortlaan 120 
                    3133 AT Vlaardingen

 

 • Ви вимушено переселились з України. 
 • На данний момент ви проживаєте в Маасслаусі, Влардінгені або Східамі:
  - в приймаючій сім‘ї;
  - у власному житлі чи місці для ночівлі;
  - в муніципальному пункті проживання;
 • Ви зареєстровані в Базі Реєстрації Осіб - Basis Registratie Personen (BRP) в вище згаданих муніципалітетах (Gemeente) і маєте особистий номер - Burgerservicenummer (BSN).
 • Ви маєте дійсне посвідчення особи.
 • Ви маєте рахунок у нідерландському банку.

Для початку вам потрібно піти в муніципалітет (Gemeente), щоб зареєструватись.

Після реєстрації в короткий термін ви отримаєте особистий номер - BSN. З цим номером ви зможете відкрити банківський рахунок.

Ще до отримання банківского рахунку, під час спеціальної особистої зустрічі, ви можете подати запит в Stroomopwaarts на грошову допомогу. Поки у вас немає банківского рахунку ви отримуватимете грошову допомогу готівкою.

Розклад особистих зустрічей: 

Зустрічі в Маасслаусі
По понеділках з 10:00 до 11:00 години в приміщенні муніципалітету.
Адреса: Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis

 

Зустрічі в Влардінгені
По четвергах з  10:00 до 11:00 години в приміщенні муніципалітету.
Адреса: West-Nieuwland 6 3131 VX Vlaardingen

 

Зустрічі в Східамі
По червергах з 14:00 до 15:00 години.
Адреса: Stroomopwaarts, Broersvest 110, 3112 DG Schiedam

В таблиці нище приведені розміри грошової допомоги на одну особу на місяць.

 

 

Продукти харчування

Особисті витрати

Комунальні витрати

Загальна сума

Муніципальні пункти проживання з харчуванням

Не виплачується

€ 55,-

Не виплачується

€ 55,-

Муніципальні пункти проживання без харчування

€ 205,-

€ 55,-

Не виплачується

€ 260,-

Повнолітні в приймаючі сім‘ї

€ 205,-

€ 55,-

€ 215,-

€ 475,-

Неповнолітні в приймаючі сім‘ї

€ 205,-

€ 55,-

€ 55,-

€ 315,-

Розклад особистих зустрічей з Stroomopwaarts для подачі запиту на отримання грошової допомоги:

Маасслаус
По понеділках з 10:00 до 11:00 години в приміщенні муніципалітету
Адреса: Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis

Влардінген
По червергах  з 10:00 до 11:00 години в приміщенні муніципалітету
Адреса: West-Nieuwland 6 3131 VX Vlaardingen

Східам
По чертвергах з 14:00 до 15:00 години
Адреса: Stroomopwaarts, Broersvest 110, 3112 DG Schiedam

 

Розклад особистих зустрічей з Stroomopwaarts для подачі запиту на отримання грошової допомоги:

Маасслаус
По понеділках з 10:00 до 11:00 години в приміщенні муніципалітету
Адреса: Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis

Влардінген
По червергах  з 10:00 до 11:00 години в приміщенні муніципалітету
Адреса: West-Nieuwland 6 3131 VX Vlaardingen

Східам
По чертвергах з 14:00 до 15:00 години
Адреса: Stroomopwaarts, Broersvest 110, 3112 DG Schiedam

Якщо це ваш перший візит візьміть додатково копію реєстрації в муніципалітеті (Gemeente).

На всі наступні зустрічі достатньо мати:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Посвідчення особи (паспорт);
 • Банківську картку.

Право на грошову допомогу ви маєте з моменту реєстрації в муніципалітеті (Gemeente).

Якщо ви переїхали до Маасслауса, Влардінгена чи Східама з іншого муніципалітету, тоді грошова допомога буде нараховуватись з 1-го числа наступного місяця.

Якщо попередній муніципалітет не виплатив вам  грошову допомогу за місяць у якому ви переїхали, тоді зв’яжіться з нами.

Якщо у вас є банківський рахунок то грошова допомога буде виплачуватись в перший тиждень кожного місяця.

Якщо ви проживаєте у приймаючій сім’ї чи власному помешканні то вам необхідно кожного місяця приходити до нас особисто. Тільки після особистого візиту ми виплатимо вам грошову допомогу. Дату візиту ми сповістимо вам у окремому листі.

Stroomopwaarts припиняє виплати по кількох причинах, наприклад:

 • Ви пересиляєтесь у інший муніципалітет або за кордон;
 • Ви починаєте працювати;
 • Ви проживаєте в приймаючій сім’ї або у власному помешкані і в цьому місяці не прийшли на особисту зустріч;
 • Ви повертаєтесь в Україну на строк більший ніж 14 днів;
 • Ви повідомили нас, що ви не бажаєте отримувати грошову допомогу;
 • Ви вчинили кримінальний злочин;

Якщо ви проживаєте у приймаючій сім’ї або власному помешканні вам необхідно кожного місяця приходити в Stroomopwaarts особисто. Ми маємо знати, чи ви ще проживаєте в нашому муніципалітеті і чи є якісь зміни у вашій  житлові ситуації. Про всі зміни ви можете повідомити під час цих візитів.

Якщо ви пропустите візит, ми припинимо виплати грошової допомоги. Якщо ви знову прийдете ми розглянемо чи маєте ви ще право на виплати, якщо так, то виплати поновляться.

Якщо ж ви мешкаєте в муніципальному пункті проживаня, вам не потрібно приходити щомісяця. Ми автоматично отримаємо інформацію якщо ви переселитесь або повернетесь до України.

Якщо ви починаєте працювати виплати грошової допомоги припиняються з останнього дня того місяця в якому ви почали працювати.

Приклад: ви почали працювати з 16 липня 2022, грошова допомога призупиняється з 1 серпня 2022.

У випадку втрати роботи, ви можете знову звернутись по виплати.

Тому швидко повідомляйте нас, якщо ви починаєте або припиняєте роботу. Заповніть контактну форму та додайте копію (останьої сторінки) робочого контракту.

Зміни в вашій житлові ситуації можуть мати наслідки на право на грошову допомогу. Тому повідомляйте нам про зміни якнайшвидше.

Це стосується, наприклад, наступних змін:

 • Ви переселяєтесь. Розмір допомоги залежить від вашої житлової ситуації, тому повідомте нам вашу нову адресу.
 • Ви знайшли роботу.
  З наступного місяця виплати вашої грошової допомоги припиняється. Члени вашої родини та діти, які проживають з вами, продовжуватимуть отримувати допомогу.
 • У вас змінився номер банківського рахунку
 • Інші зміни.

Якщо у вас виникнуть питання сміливо можете їх нам задавати. Про зміни повідомляйте за допомогою контактного формуляра на нашому веб-сайті:

- Заповніть ваші особисті данні на першій сторінці;
- На другій сторінці виберіть «інша тема» ("ander onderwerp");
   Впишіть тему: «Грошова допомога Українцям» ("leefgeld Oekraine")
   В графі «Опис» розкажіть про зміни які ви бажаєте нас повідомити;
-  Потім можете завантажити документи які ви бажаєте додати.

Якщо вам не вдасться цього зробити через веб-сайт, тоді приходьте особисто на зустріч з нами у вказані часи по місцю проживання.

Про зміни ви можете повідомити двома способами.

1- Онлайн:

Через контактний формуляр на веб-сайті Stroomopwaarts,

- Заповніть ваші особисті данні на першій сторінці;
- На другій сторінці виберіть «інша тема» ("ander onderwerp");
   Впишіть тему: «Грошова допомога Українцям» ("leefgeld Oekraine")
   В графі «Опис» розкажіть про зміни які ви бажаєте нас повідомити;
-  Потім можете завантажити документи які ви бажаєте додати.

2- Особистий візит у вказаний час:

Маасслаус
По понеділках з 10:00 до 11:00 години в приміщенні муніципалітету
Адреса: Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis

Влардінген
По червергах  з 10:00 до 11:00 години в приміщенні муніципалітету
Адреса: West-Nieuwland 6 3131 VX Vlaardingen

Східам
По чертвергах з 14:00 до 15:00 години
Адреса: Stroomopwaarts, Broersvest 110, 3112 DG Schiedam

Ні, приймаючі сім’ї не отримують жодної компенсації від уряду. Ви вирішуєте самі, чи бажаєте ви використовувати вашу грошову допомогу для покриття витрат вашої приймаючої сім’ї, але це не є обов‘язковим.

Якщо ви приймете біженця з України, це не вплине на розмір допомоги. Але повідомте про це Stroomopwaarts.

Веб-сайт  RefugeeHelp  може бути точкою відправлення для біженців з України в Нідерландах і всіх хто бажає їм допомогти.

Nee, Stroomopwaarts betaalt u automatisch het juiste bedrag. U ontvangt een hoger bedrag vanaf de eerste van maand waarin u jarig bent. 

U krijgt de studietoeslag zolang als u studeert. 

Als u de studietoeslag tijdelijk stopt dan wordt deze beëindigd.  Als u weer gebruik wilt maken van de studietoeslag, dan  moet u deze opnieuw aanvragen. 

Vraag een kennis of familielid om u te helpen. Lukt dit niet? Dan helpt de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts u. Maak een afspraak op de website.

Er zijn twee aanvullende verzekeringen: de standaard-verzekering en de top-verzekering. Wilt u weten welke verzekering het beste bij u past? Op www.gezondverzekerd.nl kunt u de keuzehulp invullen en krijgt u een advies.

 

Als u een asiel status heeft worden uw rekeningen betaald voor de eerste 6 maanden dat u in de gemeente komt wonen. De kosten van de zorgverzekering, huur, elektriciteit worden dan van de uitkering afgetrokken. U krijgt alleen 'financiële ontzorging' als u uw financiele administratie niet alleen kunt ordenen en hier hulp bij nodig heeft. 

Als u een asiel status heeft krijgt u maatschappelijke begeleiding. Deze begeleiding helpt u met het regelen en begrijpen van dagelijkse taken en problemen. Denk bijvoorbeeld aan: post en administratie, gezinshereniging, wonen en zorg.

 • U ontvangt  in 2024 een korting van € 13,13 per maand op uw aanvullende verzekering. De gemeente betaalt daarnaast nog eens € 9,50 per maand aan DSW voor de extra vergoedingen. De gemeente betaalt dus € 22,63.
   
 • De CAV geeft extra vergoedingen zoals bijvoorbeeld:  extra behandelingen van de fysiotherapeut, orthodontie voor uw kinderen tot 18 jaar  en geld voor een nieuwe bril.
  - Hier vind u de lijst  vergoedingen in de CAV van de AV-top. Deze vergoedingen zijn hoger dan die van de 
  - de lijst vergoedingen in de CAV van de AV-standaard

Alle kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Hiermee kunnen zij boeken, luisterboeken en e-books lenen. De bibliotheek heeft een ruim aanbod van babyboeken, prentenboeken, stripboeken, informatieve boeken en kinderboeken voor alle avi leesniveaus. 

In Maassluis is er ook voor inwoners tot 21 jaar een speciaal abonnement gratis af te sluiten. 

Leefgeld per persoon per 1 oktober 2023

Boodschappen

Persoonlijke uitgaven

Wooncomponent

1 of 2 personen

Volwassene of alleenstaande <18

€ 242,48

€ 60,71

€ 80,91

 

Minderjarige

€ 200,65

€ 60,71

€ 80,91

3 personen

Volwassene 

€ 193,98

€ 60,71

€ 80,91

 

Minderjarige

€ 160,64

€ 60,71

€ 80,91

4 of meer personen

Volwassene 

€ 169,74

€ 60,71

€ 80,91

 

Minderjarige

€ 140,34

€ 60,71

€ 80,91

 

Een gezin bestaat uit:

 • Partners, gehuwd of samenwonend;
 • Hun kinderen onder 18 jaar.

Aan iedereen die in een gastgezin woont, vragen we om maandelijks langs te komen op het spreekuur. We willen graag weten hoe het met u gaat en vragen of er nog wijzigingen zijn. Heeft u zelf vragen, dan kunnen we die beantwoorden.  

Woont u in een gastgezin?
Dan heeft u van Stroomopwaarts een brief gekregen. Hierop staan data waarop u langskomt op het spreekuur.

U mag voor een periode van 28 dagen ergens anders verblijven dan in de opvang. Blijft u langer dan 28 dagen weg, dan kan Stroomopwaarts uw leefgeld stopzetten.

Woont u in de gemeentelijke opvang?

Overleg dan met de opvanglocatie voordat u weggaat. Zo weet zeker dat u nog een opvangplek heeft als u terugkomt.

Woont u in de particuliere opvang?

Komt u niet op het spreekuur en laat u ook niets van u horen, dan stopt Stroomopwaarts na 28 dagen uw leefgeld.

 

Een gedupeerde ouder kan een aanvraag indienen als de ouder het bedrag ter compensatie van de Belastingdienst heeft ontvangen en daarmee schulden heeft afgelost. Voorbeelden zijn ook hier een betalingsachterstand bij het energiebedrijf, de zorgverzekeraar, de woningbouwcorporatie of bij een webwinkel. Het gaat om bedragen die opeisbaar waren, en vallen binnen de door de Belastingdienst opgegeven periode. Dat betekent dat de gedupeerde te laat was met betalen. De gedupeerde heeft de betaling gedaan na het ontvangen van de compensatie. Het totaalbedrag kan daarom nooit hoger zijn dan de compensatie van € 30.000,-. Als de gedupeerde met deze compensatie schulden heeft afgelost, die op naam van de toeslagpartner of het minderjarige kind staan, kunnen deze ook worden ingediend.

Meer informatie over het doorgeven van uw Al Betaalde Schulden en waar u deze kunt indienen is te vinden op: SBN: Home | Sociale Banken Nederland. U kunt hiervoor ondersteuning krijgen vanuit het Meldpunt.

Nee. De € 30.000,00 wordt buiten het vermogen gehouden. En heeft dus geen invloed op de Participatiewet-uitkering die u ontvangt of ontvangen hebt. Dit is recent ook wettelijk in de Participatiewet opgenomen.

Als u gaat werken en voldoende gaat verdienen, dan stopt uw leefgeld. Verdient u minder dan dat u aan leefgeld ontvangt, dan vult Stroomopwaarts uw inkomen aan.

Wat moet u doen?

 • U stuurt uw arbeidscontract naar Stroomopwaarts. Een consulent beoordeelt of uw leefgeld wel of niet wordt stopgezet.

Ik verdien de ene maand meer dan de andere

Als uw inkomsten wisselen dan kan Stroomopwaarts als het nodig is uw inkomen aanvullen. Hiervoor hebben we maandelijks uw loonstrook nodig. Zodra uw loonstrook bij ons binnen is, dan betalen we binnen 5 werkdagen het leefgeld uit waar u recht op heeft.

Bijvoorbeeld:

U woont in een particuliere opvang. En uw gezin bestaat uit 2 volwassenen en 1 kind. U leefgeld is dan € 933,91 per maand.

Uw netto loon is € 800,- per maand. Stroomopwaarts betaalt u voor die maand dan € 133,91 uit.

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen van deze ouders zijn gedupeerd. En hebben hierdoor problemen.  Voor hen is de kindregeling gemaakt. Het meldpunt helpt ook hen met:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Er is een speciale website gemaakt met veel informatie: Kindregelingvoorjou.nl.

Nee. U heeft op recht op hulp vanuit het meldpunt wanneer u een brief heeft ontvangen van de Belastingdienst dat u in aanmerking komt voor de kindregeling. Denkt u wel gedupeerd te zijn? En heeft u geen brief gehad? Neem dan contact op met de Belastingdienst of met ons. 

De problemen met de kinderopvangtoeslag hebben veel met kinderen gedaan. Stress thuis. Armoede. Soms zijn ouder(s)/verzorger(s) uit elkaar gegaan. We kunnen u helpen met:

 • het aanpakken van geldproblemen;
 • of overzicht in uw geldzaken;
 • specialistische zorg zoeken bij gezondheidsproblemen;
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding. En bij jongeren een opleiding;
 • hulp in en rondom uw huis;
 • meegaan naar een afspraak. Bijvoorbeeld naar het wijkteam.

De tijdelijke inkomstenvrijlating voor Loonkostensubsidie

Bent u 27 jaar of ouder? En werkt u of gaat u werken met een subsidie voor uw loonkosten? Dan ontvangt u de eerste 6 maanden 25 procent van uw inkomsten uit werk. Daarna kunt u nog een jaar 15 procent van uw inkomsten uit werk houden.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

 • € 155,56 per maand netto bij een bijstandsuitkering.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt de 25 procent niet voor u. U mag dan niet meer dan 15 procent van uw inkomsten uit werk houden.

De verlengde inkomstenvrijlating voor loonkostensubsidie

U heeft 12 maanden 25 procent van uw inkomsten mogen houden met subsidie voor uw loonkosten. Toch kunt u nog steeds niet meer uren werken. Het is mogelijk dat u na dat eerste jaar nog 15 procent van uw inkomsten uit werk mag houden. Dit kan zolang het voor u niet mogelijk is om meer te werken.

Het bedrag dat u mag houden kan in 2023 niet meer zijn dan:

 • € 155,56 per maand netto bij een bijstandsuitkering.

 

U kunt leefgeld krijgen als u :

 • in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam woont;
 • U woont in een:
  • gastgezin of;
  • gemeentelijke opvanglocatie of;
  • zorginstelling met een verblijf van langer dan 3 maanden.
 • bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP);
 • een Burgerservicenummer (BSN) heeft;
 • een sticker van de IND heeft, of u kunt aantonen dat u deze heeft aangevraagd;
 • een identiteitsbewijs of paspoort heeft;
 • een Nederlandse bankrekening heeft.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

U hoeft de toeslag niet door te geven bij de Belastindienst.

Vul het aanmeldformulier in om je aan te melden.

Meld u aan via het aanvraagformulier.

Na aanmelding ontvangt u een mail met een informatievideo. Wij nodigen u binnen vier weken uit voor een (telefoon)gesprek.

Kan uw vraag niet wachten?

Stuur een mail naar schuldhulpverlening@stroomopwaarts.nl met uw naam en telefoonnummer.

Of bel het Klant Contact Centrum van Stroomopwaarts. Dit kan iedere werkdag tussen 8 en 16.30 uur via 010 246 5555. Onze medewerkers beantwoorden uw vraag of maken een afspraak voor u.

De werkbonus is een extra bedrag dat u krijgt bovenop uw uitkering. Naast de werkbonus ontvangt u in de eerste 6 maanden ook een inkomensvrijlating. Deze inkomstenvrijlating ontvangt u elke maand. De werkbonus ontvangt u 2 X per jaar, in juli 2024 en januari 2025. De hoogte van de werkbonus en de inkomstenvrijlating hangt af van de hoogte van uw salaris. Uw contactpersoon van Stroomopwaarts kan u meer informatie geven wat dat in uw situatie betekent.   

Op de website van de gemeente Schiedam vindt u op de pagina inkomensondersteuning ook informatie over de werkbonus 

Het project is voor inwoners van Schiedam die 27 jaar of ouder zijn, een uitkering hebben bij Stroomopwaarts en parttime gaan werken. Als u minimaal 24 uur per maand  gaat werken ontvangt u de werkbonus.

Biedt Stroomopwaarts begeleiding bij plaatsing?

De jobcoach van Stroomopwaarts introduceert de medewerker op de nieuwe werkplek. Zolang de medewerker bij u werkt, is de jobcoach het vaste aanspreekpunt voor de medewerker en zijn leidinggevende. De jobcoach komt regelmatig langs, houdt een oogje in het zeil en instrueert de leidinggevende over de begeleiding van de medewerker.

De jobcoach van Stroomopwaarts introduceert de medewerker op de nieuwe werkplek. Zolang de medewerker bij u werkt, is de jobcoach het vaste aanspreekpunt voor de medewerker en zijn leidinggevende. De jobcoach komt regelmatig langs, houdt een oogje in het zeil en instrueert de leidinggevende over de begeleiding van de medewerker.