Zoek

Ik wil een bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk en onvoldoende geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Hiermee betaalt u de noodzakelijke kosten zoals huur, zorgverkering, boodschappen en kleding. Een bijstandsuitkering is tijdelijk totdat u werkt heeft gevonden.

Direct aanvragen

 

Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.

 

Als u een DigiD heeft kunt u uw aanvraag direct invullen.
Heeft u geen DigiD vraag deze dan eerst aan.

Bijstandsuitkering

Als u geen recht heeft op een andere uitkering en u heeft onvoldoende inkomen om van te leven, kan het dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Om dit te bepalen, tellen we al uw inkomsten bij elkaar op. Bijvoorbeeld inkomsten uit werk, alimentatie, een WW- of WIA-uitkering. Ook kijken we naar uw eigen vermogen, zoals spaargeld, een auto, aandelen en bezit zoals een eigen woning. Woont u samen met een volwassene? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan.

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u: 

 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
 • geen betaalde baan kunt vinden;
 • u geen recht heeft op een andere uitkering.  

Controleer eerst bij het UWV of u recht heeft op een ww-uiterking (of andere uitkering).

Wanneer wij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering hebben ontvangen, gaan wij nakijken of u recht heeft op een uitkering. In de tussentijd wordt u uitgenodigd voor een werkgesprek. 

Dit gesprek gaat niet over uw uitkering, maar over werk. Tijdens dit gesprek spreekt u met een werkconsulent. Er wordt gekeken naar:

 • Heeft u een cv? En klopt deze nog?
 • Wat voor werk heeft u in het verleden gedaan?
 • Hoeveel sollicitaties heeft u opgestuurd in de afgelopen periode?

 

Na dit gesprek heeft u gelijk een gesprek met werkstroom en/of start u binnen een week met het assessment. Wat is Werkstroom en het assessment? Dat leest u in de vragen hieronder.

Als u geen computer heeft dan kunt u gebruik maken van de computers op het Open Leerwerkcentrum op onze locatie op het Broersvest 110 in Schiedam. Bekijk de openingstijden op de pagina van het Open Leerwerkcentrum.

Een bijstandsuitkering vraagt u digitaal aan via de website van Stroomopwaarts. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

Let op: ondernemers kunnen een aanvraag Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) doen via het RBZ Rotterdam (gemeente Rotterdam). RBZ hanteert een aangepaste dienstverlening door het coronavirus

Om het recht op een uitkering vast te stellen  hebben we van u documenten nodig over uw inkomen, schulden, vermogen en eventuele bezittingen. 

De meest voorkomende documenten zijn:  

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • de laatste loonstrook of  laatste uitkeringsspecificatie
 • alimentatiebeschikking
 • bankafschriften (alle bladen) van de afgelopen 3 maanden van alle betaal- en spaarrekeningen, ook van de betaal- en spaarrekeningen van uw minderjarige kind(eren) 
 • bewijzen van schulden
 • de laatste huurspecificatie en de huurovereenkomst of eigendomsbewijs van uw koopwoning

Woont uw samen met een partner of een broer of zus?
Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan voor beide personen de documenten toevoegen. 

Bij Stroomopwaarts volgt u twee weken een assessment. U werkt mee in de praktijk van het Werkleerbedrijf. We kijken naar:

 • Over welke werkvaardigheden beschikt u al?
 • Heeft u een training of opleiding nodig?
 • Houdt u zich aan werkafspraken
 • Past u zich gemakkelijk aan een werkritme aan?

Dit zijn allemaal vragen waar het assessment een antwoord op geeft.

 

Wat is het doel van het assessment?

Het assessment is bedoeld om met elkaar te beoordelen wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. De medewerker van het assessment adviseert u hierin. Tijdens het assessment kijken we ook naar uw cv. Ons Open Leerwerkcentrum biedt ondersteuning bij het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een cv of het zoeken naar vacatures. Bekijk de locaties en openingstijden van de Open Leerwerkcentra.

Als u hulp wilt bij het aanvragen van een uitkering dan kunt u langskomen op het Open Leerwerkcentrum op onze locatie aan het Broersvest 110 in Schiedam. Bekijk de openingstijden op de pagina van het Open Leerwerkcentrum.

Lees ook de vraag "Welke documenten voeg ik toe aan de aanvraag?"

Bij een matchsessie voeren kandidaten gesprekken met team werkstroom (matchmakers). Deze matchmakers zijn op de hoogte van de nieuwste vacatures en staan in contact met bedrijven die op zoek zijn naar medewerkers.  Zij kijken of er voor u een passende baan is en wat uw volgende stap is. Dat kan zijn:

 • U gaat drie maanden actief op zoek naar betaald werk. De medewerker van team werkstroom helpt u daarbij. 
 • U  krijgt een vervolggesprek. Hierin maakt u afspraken,  bijvoorbeeld het maken van een passend cv voor een bepaalde vacature.
 • Bent u toch nog niet klaar voor betaald werk? Bijvoorbeeld omdat uw schulden nog niet op orde zijn of er nog geen kinderopvang geregeld is? Dan gaat u eerst met een werkconsulent aan de slag om deze zaken te regelen.

DigiD staat voor Digitale identiteit. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. U vraagt een DigiD aan via de website van DigiD.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD?
De Formulierenbrigade van Stroomopwaarts helpt u graag verder! 

Het Werkleertraject is een werkervaringsplek binnen Stroomopwaarts of bij een ondernemer. Het traject is bedoeld om u werkvaardigheden (verder) te ontwikkelen. Hiermee vergroot u de kans op het vinden van een betaald werk.

Soms volgt u op advies van uw werkconsulent een vakopleiding. Bijvoorbeeld een cursus heftruckchauffeur, een VCA-cursus (veiligheid) of een cursus sociale hygiëne (schoonmaker).

Wat is de duur van een Werkleertraject?

Het traject duurt drie tot zes maanden.  Vindt u eerder betaald werk? Dan stopt het Werkleertraject. Lukt het niet om binnen zes maanden werk te vinden? Dan gaat u een vervolgtraject in. 

Wat zijn mijn werkuren?

Uw werkconsulent bepaalt uw werkuren. Dit is maximaal twintig uur per week. 

Welke documenten u toevoegt aan de aanvraag van een bijstandsuitkering of aanvraag Bijzondere bijstand hangt af van uw persoonlijke situatie.  Om het recht op te onderzoeken hebben wij gegevens nodig over uw inkomen en uw vermogen.

Woont u samen met een partner, uw broer of zus? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan en levert u beide de gevraagde documenten in.

De gevraagde bewijsstukken komt u tegen als u een digitale aanvraag doet. 

Het kan gebeuren dat u ineens voor extra kosten komt te staan. Kosten die ontstaan door een bijzondere situatie en waar u niet onderuit kunt. Bijvoorbeeld uw eigen bijdrage voor een advocaat of een opleiding die noodzakelijk is om uw werk te kunnen doen. Voor kosten die nergens anders vergoed worden, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit kan voordat de kosten gemaakt zijn. De bijzondere bijstand kan bestaan uit een gift of renteloze lening. U krijgt de kosten niet altijd volledig vergoed. Stroomopwaarts bepaalt dit aan de hand van uw persoonlijke situatie. Op deze website kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Uw route naar werk is anders. Lees meer op de pagina ik ben jonger dan 27.

U heeft te maken met de kostendelersnorm als u bijvoorbeeld als gezin met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen woont. Of er woont een (groot)ouder bij u in of een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. Lees meer op de pagina kostendelersnorm

Bijstand is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Stroomopwaarts regelt dit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Als u geen of een te laag inkomen heeft om van te leven, kunt u een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering. Dit is een uitkering waarmee noodzakelijke kosten betaald. Noodzakelijke kosten zijn eten en drinken, de huur, gas, water en licht en de ziektenkostenverzekering. Lees hierover meer op de pagina bijstand.

Als u een bijstandsuikering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. 

Betaalt u schulden af? Dan  mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2020

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 6.225,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 12.450,-
Gehuwd of samenwonend  € 12.450,-

Zodra de digitale aanvraag van de bijstandsuitkering bij ons binnen is starten er twee trajecten. 

 

1. Onderzoek naar het recht op uitkering

Wij starten  een onderzoek om  te bepalen of u recht heeft op een uitkering.  Als alle ingeleverde documenten compleet zijn dan  kunnen wij de aanvraag beoordelen.  Als iets niet duidelijk is of wij missen nog bewijsstukken, dan nemen wij contact met u op of we sturen een brief om meer informatie. Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert dan stoppen wij de aanvraag.  

 

2. Binnen vijf werkdagen komt u op een werkgesprek

U komt binnen vijf werkdagen op gesprek bij een werkconsulent voor een eerste kennismaking. Dit gesprek noemen wij een werkgesprek. In dit werkgesprek bespreken we uw mogelijkheden op het vinden van werk.  Na het werkgesprek volgt u twee weken het assessment.

 

Wij melden u aan bij werk.nl van het UWV.

Wanneer uw aanvraag compleet met alle gevraagde documenten bij ons binnen is dan hoort u uiterlijk binnen acht weken of u voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Is dat het geval dan gaat uw uitkering met terugwerkende kracht in vanaf de meldingsdatum. 

Als uw aanvraag compleet is dan kunnen wij deze vaak sneller afhandelen. Als de aanvraag niet compleet is dan kan het langer duren. 

Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert  en u reageert niet op onze berichten, dan stoppen wij de aanvraag.  

Dat hangt af van uw situatie en vermogen. Lees meer over de hoogte van de bijstandsuitkering.

Zolang de uitkering nog niet is toegekend, dan krijgt u vier weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering een voorschot. U hoeft dit voorschot niet aan te vragen. Wij maken dit aan u over.

Zit u in geldnood? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Geef dit door bij de aanvraag. Wij kijken dan of u eerder een voorschot krijgt.

U krijgt geen voorschot als u Stroomopwaarts,  niet alle gegevens of de gegevens niet op tijd aanlevert. 

Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt is het belangrijk dat u ingeschreven staat bij het UWV als werkzoekende. 

Staat u nog niet ingeschreven dan kunt u dat doen op de website www.werk.nl.  

Als u het niet eens bent met het besluit dat genomen is over de aanvraag van uw uitkering, dan kunt u in bezwaar gaan. 

U moet het bezwaar binnen 6 weken, nadat u de brief, met daarin het besluit heeft ontvangen,  indienen bij het college van B&W van uw gemeente. Hoe u dit kunt doen leest u op de pagina ik wil bezwaar maken.

Alles voor de veiligheid

Alles voor de veiligheid

Bulent is praktisch opgegroeid in de horecawereld en startte in deze sector, niet geheel onverwacht, zijn eigen bedrijf. Helaas lukte dit niet en...

Lees het hele verhaal
Naar alle verhalen