Zoek

Ik wil een bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk en onvoldoende geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Hiermee betaalt u de noodzakelijke kosten zoals huur, zorgverkering, boodschappen en kleding. Een bijstandsuitkering is tijdelijk totdat u werk heeft gevonden.

Direct aanvragen

Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.

 

Als u een DigiD heeft kunt u uw aanvraag direct invullen.
Heeft u geen DigiD vraag deze dan eerst aan.

Bijstandsuitkering

Als u geen recht heeft op een andere uitkering en u heeft onvoldoende inkomen om van te leven, kan het dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Om dit te bepalen, tellen we al uw inkomsten bij elkaar op. Bijvoorbeeld inkomsten uit werk, alimentatie, een WW- of WIA-uitkering. Ook kijken we naar uw eigen vermogen, zoals spaargeld, een auto, aandelen en bezit zoals een eigen woning. Woont u samen met een volwassene? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan.

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u: 

  • 18 jaar of ouder bent;
  • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
  • geen betaalde baan kunt vinden;
  • u geen recht heeft op een andere uitkering.  

Controleer eerst bij het UWV of u recht heeft op een ww-uiterking (of andere uitkering).

Een bijstandsuitkering vraagt u digitaal aan via de website van Stroomopwaarts. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

Let op: ondernemers kunnen een aanvraag Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) doen via het RBZ Rotterdam (gemeente Rotterdam). RBZ hanteert een aangepaste dienstverlening door het coronavirus

Als u hulp wilt bij het aanvragen van een uitkering dan kunt u langskomen op het Open Leerwerkcentrum op onze locatie aan het Broersvest 110 in Schiedam. Bekijk de openingstijden op de pagina van het Open Leerwerkcentrum.

Lees ook de vraag "Welke documenten voeg ik toe aan de aanvraag?"

DigiD staat voor Digitale identiteit. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. U vraagt een DigiD aan via de website van DigiD.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD?
De Formulierenbrigade van Stroomopwaarts helpt u graag verder! 

Welke documenten u toevoegt aan de aanvraag van een bijstandsuitkering of aanvraag Bijzondere bijstand hangt af van uw persoonlijke situatie.  Om het recht op te onderzoeken hebben wij gegevens nodig over uw inkomen en uw vermogen.

Woont u samen met een partner, uw broer of zus? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan en levert u beide de gevraagde documenten in.

De gevraagde bewijsstukken komt u tegen als u een digitale aanvraag doet. 

U heeft te maken met de kostendelersnorm als u bijvoorbeeld als gezin met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen woont. Of er woont een (groot)ouder bij u in of een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. Lees meer op de pagina kostendelersnorm

Als u een bijstandsuikering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. 

Betaalt u schulden af? Dan  mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2021

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 6.295,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 12.590,-
Gehuwd of samenwonend  € 12.590,-

Zodra de digitale aanvraag van de bijstandsuitkering bij ons binnen is starten er twee trajecten. 

 

1. Onderzoek naar het recht op uitkering

Wij starten  een onderzoek om  te bepalen of u recht heeft op een uitkering.  Als alle ingeleverde documenten compleet zijn dan  kunnen wij de aanvraag beoordelen.  Als iets niet duidelijk is of wij missen nog bewijsstukken, dan nemen wij contact met u op of we sturen een brief om meer informatie. Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert dan stoppen wij de aanvraag.  

 

2. Binnen vijf werkdagen komt u op een werkgesprek

U komt binnen vijf werkdagen op gesprek bij een werkconsulent voor een eerste kennismaking. Dit gesprek noemen wij een werkgesprek. In dit werkgesprek bespreken we uw mogelijkheden op het vinden van werk.  Na het werkgesprek volgt u twee weken het assessment.

 

Wij melden u aan bij werk.nl van het UWV.

Wanneer uw aanvraag compleet met alle gevraagde documenten bij ons binnen is dan hoort u uiterlijk binnen acht weken of u voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Is dat het geval dan gaat uw uitkering met terugwerkende kracht in vanaf de meldingsdatum. 

Als uw aanvraag compleet is dan kunnen wij deze vaak sneller afhandelen. Als de aanvraag niet compleet is dan kan het langer duren. 

Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert  en u reageert niet op onze berichten, dan stoppen wij de aanvraag.  

Dat hangt af van uw situatie en vermogen. Lees meer over de hoogte van de bijstandsuitkering.

Zolang de uitkering nog niet is toegekend, dan krijgt u vier weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering een voorschot. U hoeft dit voorschot niet aan te vragen. Wij maken dit aan u over.

Zit u in geldnood? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Geef dit door bij de aanvraag. Wij kijken dan of u eerder een voorschot krijgt.

U krijgt geen voorschot als u Stroomopwaarts,  niet alle gegevens of de gegevens niet op tijd aanlevert. 

Alles voor de veiligheid

Alles voor de veiligheid

Bulent is praktisch opgegroeid in de horecawereld en startte in deze sector, niet geheel onverwacht, zijn eigen bedrijf. Helaas lukte dit niet en...

Lees het hele verhaal
Naar alle verhalen