Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Participatiewet

De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingevoerd met het doel iedereen in de samenleving mee te laten doen. Wie kan werken maar niet zelf in een volledig inkomen kan voorzien, valt onder deze wet. Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een beperking. Het is de bedoeling dat er meer mensen uit deze doelgroepen werk vinden. Stroomopwaarts voert de wet uit namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Heeft u 25 of meer medewerkers in dienst? Dan bent u verplicht om een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen of in te lenen. Dit is het quotum arbeidsbeperkten. Voldoet u hier niet aan? Dan kan het zijn dat u een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts ondersteunt bedrijven in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bij het nakomen van de Banenafspraak. In 2013 sloten werkgevers en de overheid een Sociaal Akkoord. Ze spraken af dat beide partijen in de periode tot 2026 in totaal 125.000 extra banen zullen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgevers nemen hiervan 100.000 banen voor hun rekening. Stroomopwaarts ondersteunt u bij het invullen van deze banen door:

  • advies te geven over de mogelijkheden;
  • het uitvoeren van een Quick Scan;
  • detachering of plaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • de mogelijkheid te bieden werk uit te besteden aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.