Wet openbaarheid bestuur
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Wetten en regelgeving

Stroomopwaarts voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam regelingen uit.

Dit betreft de regelingen:

  • Participatiewet
  • Schuldhulpverlening
  • IOAZ
  • IOAW

Een overzicht van het beleid vindt u hieronder bij overzicht wet- en regelgeving.

In de regelingenbestanden zijn alle algemeen verbindende voorschriften opgenomen en van de door de drie gemeenten (college, burgemeester en raad) vastgestelde beleidsregels en nadere regels.

Wet openbaarheid bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan iedereen een verzoek om informatie indienen. Het verzoek moet wel betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit betekent dat het verzoek moet gaan over een van de beleidsterreinen van Stroomopwaarts.

 

Verzoek opsturen

Een schriftelijk WOB-verzoek moet per post gestuurd worden en moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts. U kunt hiervoor het WOB-formulier gebruiken.

Stuur het WOB-verzoek naar:

Stroomopwaarts
Postbus 205
3140 AE Maassluis

U kunt een WOB-verzoek bij Stroomopaarts niet via de elektronische weg indienen. Verzoeken via deze weg worden niet in behandeling genomen.

Beslissing

Stroomopwaarts beslist binnen 4 weken of de gevraagde informatie wel of niet verstrekt wordt. De beslissing kan met 4 weken worden uitgesteld. Tegen de beslissing staan de mogelijkheden van bezwaar en beroep open.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan iedereen een verzoek om informatie indienen. Het verzoek moet wel betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit betekent dat het verzoek moet gaan over een van de beleidsterreinen van Stroomopwaarts.   Verzoek opsturen Een schriftelijk WOB-verzoek moet per post gestuurd worden en moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts. U kunt hiervoor het  WOB-formulier  gebruiken. Stuur het WOB-verzoek naar: Stroomopwaarts Postbus 205 3140 AE Maassluis U kunt een WOB-verzoek bij Stroomopaarts niet via de elektronische weg indienen. Verzoeken via deze weg worden niet in behandeling genomen. Beslissing Stroomopwaarts beslist binnen 4 weken of de gevraagde informatie wel of niet verstrekt wordt. De beslissing kan met 4 weken worden uitgesteld. Tegen de beslissing staan de mogelijkheden van bezwaar en beroep open.