Privacywet
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Wetten en regelgeving

Stroomopwaarts voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam regelingen uit.

Dit betreft de regelingen:

 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • IOAZ
 • IOAW

Een overzicht van het beleid vindt u hieronder bij overzicht wet- en regelgeving.

In de regelingenbestanden zijn alle algemeen verbindende voorschriften opgenomen en van de door de drie gemeenten (college, burgemeester en raad) vastgestelde beleidsregels en nadere regels.

Privacywet

Stroomopwaarts verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u. Deze hebben wij nodig om u goed te kunnen helpen. Het is belangrijk dat u Stroomopwaarts kunt vertrouwen als verwerker voor uw gegevens. Dat betekent vooral dat wij niet zomaar uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan met u is besproken. Of voor een doel dat voor u niet duidelijk was op het moment dat u aan ons uw gegevens verstrekte. Dit is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geregeld.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens op de website

Stroomopwaarts respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Stroomopwaarts draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Op de website wordt gebruik gemaakt van tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies). Deze worden gebruikt voor het bijhouden van het aantal bezoekers van de website.

 

Privacybeleid

In het privacybeleid kunt u lezen hoe Stroomopwaarts omgaat met uw privacy. Lees het privacybeleid.

Uw rechten (rechten van betrokkenen)

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u Stroomopwaarts verzoeken om:

 • Recht op inzage
  U vraagt Stroomopwaarts om inzage in de persoonsgegevens die Stroomopwaarts van u gebruikt.
 • Recht op rectificatie
  Bent u van mening dat uw persoonsgegevens niet juist of niet volledig in de systemen van Stroomopwaarts staan, dan kunt u zich beroepen op het recht op rectificatie. Geeft u bij uw verzoek aan welke gegevens u wilt laten corrigeren of aanvullen.
 • Recht op vergetelheid
  U kunt Stroomopwaarts verzoeken om persoonsgegevens van u te wissen. Het wissen van uw gegevens is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden.
 • Recht van beperking verwerking
  Als u niet langer toestemming geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens (buiten de persoonsgegevens die Stroomopwaarts voor de uitvoering van haar wettelijke taken verwerkt), omdat deze gegevens mogelijk niet accuraat zijn of mogelijk onrechtmatig verwerkt worden, dan kun u zich beroepen op het recht op beperking verwerking. De gegevens waarvan u niet langer wilt dat we ze verwerken, zullen we dan apart zetten en (tijdelijk) niet meer gebruiken gedurende het onderzoek naar de accuraatheid, verwerking etc.
 • Recht op bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Stroomopwaarts (buiten de persoonsgegevens die Stroomopwaarts voor de uitvoering van haar wettelijke taken verwerkt)
 • Recht op dataportabiliteit
  U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen indien:
  • Het gaat om gegevens die door u beschikbaar zijn gesteld.
  • U heeft toestemming gegeven voor de overdracht.
  • Het betreft alleen noodzakelijke en relevante gegevens.
 • Recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling
  U heeft recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profiling. U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wilt u meer informatie over rechten van betrokkenen, bekijk dan de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Het is mogelijk middels een formulier gebruik te maken van uw rechten. Om dit formulier in te dienen, moet u het Formulier Aanvraag rechten van betrokkenen AVG uitprinten, volledig invullen en ondertekenen. Neem het formulier vervolgens met een geldig identiteitsbewijs mee naar het kantoor van Stroomopwaarts op de Broersvest 110 in Schiedam.

Hoe lang duurt het?

Wij behandelen uw verzoek binnen één maand. Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen.

Stroomopwaarts verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u. Deze hebben wij nodig om u goed te kunnen helpen. Het is belangrijk dat u Stroomopwaarts kunt vertrouwen als verwerker voor uw gegevens. Dat betekent vooral dat wij niet zomaar uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan met u is besproken. Of voor een doel dat voor u niet duidelijk was op het moment dat u aan ons uw gegevens verstrekte. Dit is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geregeld.   Beveiliging van uw persoonsgegevens op de website Stroomopwaarts respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Stroomopwaarts draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Op de website wordt gebruik gemaakt van tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies). Deze worden gebruikt voor het bijhouden van het aantal bezoekers van de website.   Privacybeleid In het privacybeleid kunt u lezen hoe Stroomopwaarts omgaat met uw privacy. Lees het privacybeleid. Uw rechten (rechten van betrokkenen) Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u Stroomopwaarts verzoeken om: Recht op inzage U vraagt Stroomopwaarts om inzage in de persoonsgegevens die Stroomopwaarts van u gebruikt. Recht op rectificatie Bent u van mening dat uw persoonsgegevens niet juist of niet volledig in de systemen van Stroomopwaarts staan, dan kunt u zich beroepen op het recht op rectificatie. Geeft u bij uw verzoek aan welke gegevens u wilt laten corrigeren of aanvullen. Recht op vergetelheid U kunt Stroomopwaarts verzoeken om persoonsgegevens van u te wissen. Het wissen van uw gegevens is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden. Recht van beperking verwerking Als u niet langer toestemming geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens (buiten de persoonsgegevens die Stroomopwaarts voor de uitvoering van haar wettelijke taken verwerkt), omdat deze gegevens mogelijk niet accuraat zijn of mogelijk onrechtmatig verwerkt worden, dan kun u zich beroepen op het recht op beperking verwerking. De gegevens waarvan u niet langer wilt dat we ze verwerken, zullen we dan apart zetten en (tijdelijk) niet meer gebruiken gedurende het onderzoek naar de accuraatheid, verwerking etc. Recht op bezwaar U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Stroomopwaarts (buiten de persoonsgegevens die Stroomopwaarts voor de uitvoering van haar wettelijke taken verwerkt) Recht op dataportabiliteit U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen indien: Het gaat om gegevens die door u beschikbaar zijn gesteld. U heeft toestemming gegeven voor de overdracht. Het betreft alleen noodzakelijke en relevante gegevens. Recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling U heeft recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profiling. U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming.   Wilt u meer informatie over rechten van betrokkenen,  bekijk dan de website van Autoriteit Persoonsgegevens .   Hoe maakt u gebruik van uw rechten? Het is mogelijk middels een formulier gebruik te maken van uw rechten. Om dit formulier in te dienen, moet u het Formulier Aanvraag rechten van betrokkenen AVG  uitprinten,  volledig  invullen en ondertekenen. Neem het formulier vervolgens met een geldig identiteitsbewijs mee naar het kantoor van Stroomopwaarts op de Broersvest 110 in Schiedam. Hoe lang duurt het? Wij behandelen uw verzoek binnen één maand. Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u  bezwaar aantekenen .