Zoek

Nieuws

Aanvraag bijstand ZZP’ers MVS-regio daalt, maar nog hard nodig

maandag 28 september 2020

Op 1 oktober dit jaar gaat Tozo 3 van kracht. Volgens het kabinet heeft het coronavirus nog steeds een grote impact op onze samenleving en economie en is een verlenging daarom nodig. De Tozo is een bijstandsuitkering, bedoeld voor het levensonderhoud van de zelfstandig ondernemer en het gehele gezin. Deze wordt net als de reguliere bijstand aangevraagd via de gemeente. Voor de MVS-gemeenten loopt dat via Stroomopwaarts.

Lees hieronder verder

Inmiddels hebben wij voor de Tozo 1  ongeveer 2.300 aanvragen toegekend. Voor Tozo 2 zijn dat al een stuk minder, ongeveer 1.000 toegekende aanvragen. Naar verwachting worden voor de Tozo 3 ongeveer 800 toegekend.

In totaal zijn er op dit moment 225 leningen bedrijfskrediet toegekend. Dat is een lening van maximaal van € 10.157 euro, gedurende de hele Tozo-periode. De lening is bedoeld voor ondernemers met liquiditeitsproblemen.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet wil zelfstandig ondernemers graag waar nodig ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Deze hulp moet vanuit de gemeente worden geboden. Stroomopwaarts gaat inventariseren waar ondernemers behoefte aan hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Vanaf januari is hier meer duidelijkheid over. Ondernemers die eerder hulp willen bij het solliciteren, het maken van hun cv of vacatures zoeken, kunnen terecht op het Werkplein. Ook wordt er binnenkort een ZZP café gehouden door Minters.

Veranderingen Tozo 3

Het kabinet heeft andere voorwaarden gesteld voor Tozo 3. Anders dan de eerste twee periodes loopt Tozo 3 voor langere tijd door. Namelijk van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Een ondernemer geeft zelf aan hoe lang hij of zij de uitkering wil ontvangen. En kan deze tussentijds stopzetten. Daarnaast wordt er in Tozo 3 een vermogenstoets gedaan. Dit wordt in de reguliere bijstand altijd al gedaan. Als laatste, Tozo 3 kan na 1 december niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd, waar dat eerder wel kon.

Toets op beschikbare geldmiddelen

Er wordt ook een beperkte vermogenstoets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Om uitvoeringstechnische redenen is dit in Tozo 1 en 2 eerder niet verplicht gesteld door het kabinet.

Aanvragen Tozo 3

Zelfstandig ondernemers die Tozo 2 hebben ontvangen, moeten zelf de verlenging naar Tozo 3 aanvragen. Dat kan met een verkorte aanvraag. De Tozo 3 is op 1 oktober nog niet officieel door het kabinet vastgesteld. Daarom kunt u op 1 oktober nog geen aanvraag indienen. Houd onze website in de gaten. Zelfstandig ondernemers die níét eerder een aanvraag hebben gedaan, kunnen Tozo 3 aanvragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en is één van de regelingen vanuit de overheid om ondernemers die vanwege de coronacrisis in financiële nood verkeren te ondersteunen. Tozo bestaat uit inkomensondersteuning tot het sociaal minimum op bijstandsniveau en een lening van maximaal €10.157,-.

 

Ondernemers kunnen voor meer informatie over de Tozo kijken op de website van de  Rijksoverheid.