Zoek

Ik ben ondernemer en wil een uitkering aanvragen

Bent u een zelfstandig ondernemers of zzp'er en woont u in Maassluis, Vlaardingen of  Schiedam?  Zijn de financiele gevolgen van het coronavirus voor u nog niet voorbij?  Dan kunt u de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo 3) aanvragen. De regeling loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.

Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet hiervoor een aanvraag indienen. Bij de aanvraag voor Tozo 3 zou per 1 oktober een toets op beschikbare geldmiddelen plaatsvinden. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen vanaf 1 april 2021 in te voeren. Hierover volgt later meer informatie. 

De lening voor het bedrijfskapitaal binnen de Tozo is verlengd tot 1 juli 2021. Is er nog geen aanvraag ingediend of is nog niet het maximale bedrag aangevraagd? Dan kan er nog gebruik gemaakt worden van deze regeling.

Direct Tozo 3 aanvragen

 •  Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag ook op een smartphone of tablet doen.

 

Voor de aanvraag van Tozo 3 heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog  geen DigiD vraag deze dan eerst aan.

Over de verlengde Tozo 2 en 3 regeling

Vraag de overbruggingsregeling of de lening alleen aan als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Ook de verlengde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3 )  geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de maatregelen rond het coronavirus en niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

We vragen u alleen gebruik te maken van de Tozo regeling als u het geld echt nodig heeft. Achteraf controleren we de aanvragen. Vraag Tozo 3 zelf aan en doe dit niet via een tussenpersoon. Heeft u hulp nodig? Neem contact per ons op 010 246 55 55. 

De Tozo 2 wordt verlengd met de Tozo3 regeling tot 1 juli 2021. Na afloop van uw Tozo 2 uitkering kunt u aansluitend de Tozo 3 aanvragen.

Als u weet dat u de aankomende maanden voldoende inkomen heeft, dan kunt u de Tozo 3 ook later laten ingaan. Bijvoorbeeld vanaf 1 december of voor een kortere periode. Maar u kunt ook later nog een aanvraag indienen.

Terugwerkende kracht

Tozo 3 kan alleen in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht worden aangevraagd. In deze maanden kunt u er voor kiezen om de Tozo 3 per 1 oktober in te laten gaan. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan.

De Tozo 3 regeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden:

 • Bent u zelfstandig ondernemer? Heeft u een eenmanszaak, vof of bv of bent u zzp’er?
 • Bent u ouder dan 18 jaar?
 • Stond u voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Woont u in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?
 • Werkt u gemiddeld meer dan 23,5 uur per week (1.225 uren per jaar) als ondernemer?
 • Liggen de inkomsten van u en uw eventuele partner gezamenlijk onder de voor u geldende bijstandsnorm?

De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.500,-  per maand voor een gezin
 • € 1.050,-  per maand voor alleenstaanden

Heeft u een of meer keren ‘nee’ geantwoord?

Neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken via 010 246 55 55 (werkdagen 8.00 - 16.30 uur).

Toets op beschikbare geldmiddelen Tozo 3 uitgesteld tot 1 april 2021

Bij de aanvraag voor Tozo 3 zou per 1 oktober een toets op beschikbare geldmiddelen plaatsvinden. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen vanaf 1 april 2021 in te voeren. Hierover volgt meer informatie. 

U kunt ook de beslisboom van de Rijksoverheid invullen of deze schematische tekening bekijken. Let op! de website verwijst u naar uw gemeente (Vlaardingen, Maassluis of Schiedam), maar de aanvraag verloopt via Stroomopwaarts.

AOW

Ontvangt u geen AOW? Dan kunt u Tozo bijstand en krediet aanvragen. Ontvangt u AOW? Dan kunt u enkel krediet aanvragen.

Achteraf controle

We vragen u alleen gebruik te maken van de Tozo als u het geld echt nodig heeft. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vorderen wij de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

De Tozo 3 regeling bestaat uit twee delen:

 1. Een tijdelijke inkomensondersteuning
  Deze vult uw inkomen aan tot de voor u geldende bijstandsnorm. De  Tozo 3 loop tot 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen vanaf 1 april 2021 in te voeren. Hierover volgt meer informatie.
   
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal
  Dit is een lening voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen van maximaal € 10.157,-
  De lening heeft een rente van 2% en een looptijd van uiterlijk 3 jaar. Tot januari 2021 is het niet nodig om af te lossen. Krijgt u een lening voor Tozo 3 na 1 januari 2021 dan start de aflossing op de datum van verstrekking van de lening.

De regeling Tozo 2 en 3 vult het inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep van u (en uw eventuele partner) aan tot  het sociaal minimum. De ondersteuning is maximaal:

 • € 1.500 per maand voor een gezin
 • € 1.050 per maand voor een alleenstaande vanaf 21 jaar

De alimentatie die u ontvangt wordt bij uw inkomen opgeteld. Dat geldt voor de partneralimentatie én ook voor de kinderalimentatie. Dat wij betekent dat wij uw huidige inkomen aanvullen tot de voor u geldende bijstandsnorm.

 

U kunt eenmalig een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157,- . Heeft u in Tozo 1 of 2 een bedrag aangevraagd dat lager is dan het maximum bedrag? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen dat de lening aanvult tot het maximale bedrag van € 10.157,- .

Terugbetalen

Dit bedrag betaalt u terug tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Als u weer inkomsten heeft dan moet u deze zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Wij verrekenen dan uw inkomsten.  Heeft u nog te weinig inkomen dan vullen wij het inkomen aan tot het sociaal minimum.

Geef uw inkomsten (na aftrek van alle kosten) door. U kunt dat doen via het wijzigingsformulier Tozo. U heeft hiervoor wel uw DigD nodig.

Aanvragen Tozo

Aanvragen Tozo 3

 • Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag ook op een smartphone of tablet doen.

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

 

stappen voor aan aanvraag Tozo

Bekijk het stappenplan

Als u al  de verlengde Tozo 2 heeft aangevraagd dan hoeft u deze keer geen bewijsstukken toe te voegen. We maken gebruik van de stukken die al bij ons bekend zijn. 

Is de Tozo 3 uw eerste aanvraag voegt u dan de onderstaande bewijsstukken toe.

 • Kopie/ scan van uw Identiteitsbewijs
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan  bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.
 • Vraagt u krediet aan? Dan levert u ook de laatste bankafschrift in van al uw rekeningen (privé en zakelijk).

Aanvraag Tozo 2 inkomensondersteuning

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen.  Er zijn echter heel veel aanvragen en dat lukt niet in alle gevallen.  Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen de inkomensondersteuning . Lukt het ons niet om uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen? Dan kunt u bij financiële nood een voorschot aanvragen. Neem daarover contact met ons op.

Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van uw huishouden. 

Aanvraag lening bedrijfskapitaal

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen. Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen het krediet. 

 

Mocht u in financiële nood verkeren doordat u nog in afwachting bent van de afhandeling neemt u dan contact met ons op. Telefoonnummer 010 - 246 55 55. We kunnen dan eventueel een voorschot verstrekken.

Dat kan. We proberen u telefonisch te helpen of maken een afspraak bij ons op locatie. Bel naar 010 246 55 55

Let op! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft geen extra kosten te maken; wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u bellen naar 010 246 55 55.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw aanvraag succesvol is verzonden. Dit is uw ontvangstbevestiging. U krijgt geen e-mail. 

 

Controleren?

Als u inlogt op DigiD kunt u de status van uw aanvraag bekijken. Er zijn drie statussen:

 • Ingediend = ingediend en door ons ontvangen
 • Openstaand = nog niet verstuurd
 • Wachten op ondertekenen partner = partner moet nog ondertekenen

Bbz-uitkering

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Meer hulp voor ondernemers

KvK heeft een coronaloket geopend. Op de website vindt u veel informatie over alle regelingen voor ondernemers. Ook kun u telefonisch vragen stellen. Kijk op de website van de KvK voor meer informatie.