Vormen van schuldhulpverlening

De consulent van Stroomopwaarts bepaalt in overleg met u welke vorm van schuldhulpverlening bij uw situatie past. In het begin van het schuldhulpverleningstraject kan een stabilisatie-overeenkomst worden getekend. Met deze overeenkomst kunt u bijvoorbeeld de Belastingdienst vragen dwanginvorderingsmaatregelen 4 maanden op te schorten. Bij de zorgverzekeraars is het mogelijk de invordering 8 maanden op te schorten. U ontvangt de stabilisatieovereenkomst van de budgetconsulent.

Preventie

Preventie is specifiek gericht op het verstrekken van informatie en advies zodat uw financiële problemen voorkomen kunnen worden of vroegtijdig worden gesignaleerd.

Stroomopwaarts biedt  Informatie en Adviesbijeenkomsten en budgetcursussen.

Informatie en adviesgesprek

In een aantal gevallen bent u geholpen met een kortlopend adviestraject waardoor u weer zelfstandig uw financiële situatie in goede banen kan leiden.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer, vraagt u een budgetbeheerorganisatie om uw budget te beheren. Stroomopwaarts voert Budgetbeheer dus niet uit. De budgetbeheerorganisatie zorgt er voor dat u betalingen tijdig doet zodat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. U kunt uw hele budget door hen laten beheren, of minimaal kiezen voor het laten betalen van huur/hypotheek, nutsvoorzieningen en wettelijk verplichte verzekeringen. Als u cliënt bent bij Stroomopwaarts kan dit bijvoorbeeld door deze kosten direct uit uw uitkering te laten betalen. Het overgebleven bedrag van uw uitkering, krijgt u dan nog wel op uw rekening. Stroomopwaarts kan u voor budgetbeheer doorverwijzen naar een gecertificeerde organisatie.

Budgetcoaching

Bij budgetcoaching leert u om uw eigen financiën beter te regelen. Een consulent van het team Schuldhulpverlening maakt met u een plan van aanpak en staat u met goede raad bij tijdens de uitvoering van dit plan. Deze begeleiding duurt maximaal een jaar. Als deze periode niet genoeg is om u te helpen, verwijst de consulent u door naar een andere organisatie, bijvoorbeeld een organisatie voor budgetbeheer .

Schuldregeling

Bij een schuldregeling brengt Stroomopwaarts tussen u en uw schuldeisers een minnelijke regeling tot stand van alle schuldenlast.

Een schuldregeling heeft strakke voorwaarden. Zo wordt de regeling stop gezet als u u niet aan de afspraken houdt.

Schuldsanering

De schuldregeling kan door Stroomopwaarts ook tot stand worden gebracht door middel van een schuldsanering. Hierbij word gebruik gemaakt van een saneringskrediet. De consulent schuldhulpverlening bepaalt of een saneringskrediet kan worden ingezet. Dit krediet wordt door een gemeentelijke kredietbank verstrekt. De schuldeisers krijgen door Stroomopwaarts ineens het bedrag uitgekeerd waar ze mee akkoord zijn gegaan en de schuldenaar betaalt het hiervoor gebruikte krediet in 36 maanden terug aan de kredietbank. Het percentage dat aan de schuldeisers is aangeboden ligt vast.

Uitgelicht