Nazorg

Is het u, met hulp van het team schuldhulpverlening, gelukt om uit de schulden te komen? Dan is het zaak uw financiën gezond te houden. Het team Schuldhulpverlening neemt binnen het eerste jaar na beëindiging van de dienstverlening contact met u op.

De consulent bespreekt dan met u of uw inkomsten en uitgaven nog in evenwicht zijn. Dit gesprek is te vergelijken met een intakegesprek. Gaat het nog goed of heeft u een nieuw schuldhulpverleningstraject nodig? Zijn er geen financiële problemen? Dan wordt het nazorgtraject schuldhulpverlening formeel afgesloten.

Uitgelicht