Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Uw mening telt

Met onze diensten ondersteunen wij inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op weg naar zelfredzaamheid. Om dit goed te kunnen doen, hebben wij uw hulp nodig. Helpt u de dienstverlening van Stroomopwaarts te verbeteren? Dat kan op twee manieren!

Adviesgroep

Stroomopwaarts heeft haar eigen adviesgroep!  Deze Adviesgroep adviseert over de manier waarop wij het vastgestelde beleid uitvoeren. Of voordat wij een nieuwe werkwijze of regeling invoeren.  De adviesgroep komt 1 keer in de twee maanden bij elkaar. Meer informatie leest u in het reglement Adviesgroep Stroomopwaarts.

Op dit moment bestaat de Adviesgroep uit 9 leden (inclusief de voorzitter en secretaris). De Adviesgroep bestaat maximaal uit 11 leden. De samenstelling van de Adviesgroep is een afspiegeling van de doelgroepen van Stroomopwaarts. De huidige Adviesgroep bestaat nu uit:

 • 3 cliënten met een bijstandsuitkering waarvan 1 client jongere tot 27 jaar;
 • 1 bestuurssecretaris Stichting Leergeld
 • 1 directeur kindcentrum
 • 1 vertegenwoordiger maatschappelijke keten
 • 1 voorzitter (voormalig manager sociale zaken)
 • 1 secretaris (vertegenwoordiger maatschappelijke keten)

Functies in de Adviesgroep

Stuur uw sollicitatiebrief met een motivatie naar adviesgroep@stroomopwaarts.nl. Een sollicitatiecommissie beoordeelt de ontvangen sollicitaties. 

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar adviesgroep@stroomopwaarts.nl. Wij nemen contact met u op.

Meer informatie ove de adviesgroep Stroomopwaarts leest u in het reglement Adviesgroep Stroomopwaarts.

Het Digitaal Klantenpanel

Voor Stroomopwaarts is een goede kwaliteit van de dienstverlening belangrijk. Uw mening als klant telt! Daarom onderzoeken wij een paar keer per jaar wat klanten van onze dienstverlening vinden. Dat doen we door het toesturen van een enquête. Heeft u een uitkering via Stroomopwaarts of maakt u gebruik van onze schuldhulpverlening, de Formulierenbrigade, het Open Leerwerkcentrum of bijzondere bijstand als u een laag inkomen heeft? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening! Wordt lid van ons klantenpanel en help ons verbeteren! Al uw antwoorden blijven anoniem en u kunt zich op elk moment uitschrijven.

Als lid van het klantenpanel laat u uw stem horen!  Met uw mening helpt u ons de dienstverlening te verbeteren. Wij sturen u maximaal vier keer per jaar een digitale vragenlijst.

Aanmelden voor het klantenpanel kan eenvoudig. Stuur een mail naar geefjemening@stroomopwaarts.nl.

Tweede enquête november 2019

De vragen in de tweede enquête gaan over “trajecten en trainingen die Stroomopwaarts geeft en de bereikbaarheid via het telefonisch spreekuur”. De enquête is ingevuld door 256 klanten.

Trajecten en trainingen

De trajecten en trainingen van het Werkleerbedrijf dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, zoals nieuwe werkgeversvaardigheden, meer zelfvertrouwen en contact met mensen. Hierdoor is de kans op het vinden van werk groter.  Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • het inlevingsvermogen en het gedrag van medewerkers
 • duidelijke uitleg en informatie aan het begin van een traject
 •  meer vacatures die aansluiten bij de kandidaat.

Telefonisch spreekuur

De klanten die gebruik maken van het telefonisch spreekuur zijn over het algemeen tevreden. De bereikbaarheid en de afhandeling van de terugbelverzoeken blijven een aandachtspunt.

Wat heeft Stroomopwaarts met de resultaten gedaan?
 • Het inlevingsvermogen en het gedrag van medewerkers en duidelijke uitleg en informatie:
  Wij zijn bezig met de  processen door te lichten en deze meer op de klant af te stemmen. Een van de belangrijkste onderwerpen hierin is het contact met de klant. Medewerkers hebben de training “de klantreis en mijn aandeel in het geheel” gevolgd. 
 • Meer vacatures die aansluiten bij de kandidaat:
  Stroomopwaarts is en blijft in gesprek met ondernemers. Samen kijken we wat er mogelijk is om  leer- en werkplaatsen te maken naast de reguliere banen. Het benaderen van nieuwe  ondernemers die  baankansen bieden  blijft een speerpunt voor Stroomopwaarts.      
 • Bereikbaarheid en afhandeling terugbelverzoeken:
  Intern zijn wij  bezig met het proces over onze bereikbaarheid door te lichten.  Het doel is om onze bereikbaarheid te verbeteren en  meer op de klant af te stemmen.

Eerste enquête mei 2019

Uit de 495 ingevulde enquêtes blijkt dat de praktische zaken binnen Stroomopwaarts, zoals informatievoorziening, bereikbaarheid, brieven en beschikkingen, over het algemeen goed zijn. Het gemiddelde cijfer van de dienstverlening is een 6,2.

Aandachtspunten zijn deskundigheid,  houding en gedrag  medewerkers en telefonische bereikbaarheid.

Wat heeft Stroomopwaarts met de resultaten gedaan?

Een 6,2 is een voldoende maar voor ons ook een cijfer dat wij graag willen verbeteren.  Daarom  zijn wij hard aan de slag gegaan met de aandachtspunten om onze dienstverlening te verbeteren:

 • op onze website vindt u op veel vragen een antwoord;
 • er een telefonisch spreekuur ingesteld, om binnenkomende telefoontjes beter en sneller af te handelen;
 • medewerkers hebben verschillende cursussen gevolgd  om de deskundigheid te bevorderen.

Wij blijven ons best doen, zodat u ons de volgende keer een hogere score geeft.