Zoek

Uw mening telt

Met onze diensten ondersteunen wij inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op weg naar zelfredzaamheid. Om dit goed te kunnen doen, hebben wij uw hulp nodig. Helpt u de dienstverlening van Stroomopwaarts te verbeteren? Dat kan op twee manieren!

 

De Adviesgroep Stroomopwaarts

Stroomopwaarts heeft haar eigen adviesgroep!  Deze Adviesgroep adviseert over de manier waarop wij het vastgestelde beleid uitvoeren. Of voordat wij een nieuwe werkwijze of regeling invoeren.  De adviesgroep komt 1 keer in de twee maanden bij elkaar. Meer informatie leest u in het reglement Adviesgroep Stroomopwaarts.

 

Samenstelling adviesgroep

Op dit moment bestaat de Adviesgroep uit 9 leden (inclusief de voorzitter en secretaris). De Adviesgroep bestaat maximaal uit 11 leden. De samenstelling van de Adviesgroep is een afspiegeling van de doelgroepen van Stroomopwaarts. De huidige Adviesgroep bestaat nu uit:

  • 3 cliënten met een bijstandsuitkering waarvan 1 client jongere tot 27 jaar;
  • 1 bestuurssecretaris Stichting Leergeld
  • 1 directeur kindcentrum
  • 1 vertegenwoordiger maatschappelijke keten
  • 1 voorzitter (voormalig manager sociale zaken)
  • 1 secretaris (vertegenwoordiger maatschappelijke keten)

Functies in de Adviesgroep

Wilt u deel uitmaken van de Adviesgroep Stroomopwaarts?

Stuur uw sollicitatiebrief met een motivatie naar  adviesgroep@stroomopwaarts.nl. Een sollicitatiecommissie beoordeelt de ontvangen sollicitaties.  Wilt u meer informatie? Neemt u dan telefonisch contact op met beleidsadviseur Hetty Postma.

 

Het Digitaal Klantenpanel

Voor Stroomopwaarts is een goede kwaliteit van de dienstverlening belangrijk. Uw mening als klant telt! Daarom onderzoeken wij een paar keer per jaar wat klanten van onze dienstverlening vinden. Dat doen we door het toesturen van een enquête.

Heeft u een uitkering via Stroomopwaarts of maakt u gebruik van onze schuldhulpverlening, de Formulierenbrigade, het Open Leerwerkcentrum of bijzondere bijstand als u een laag inkomen heeft? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening! Wordt lid van ons klantenpanel en help ons verbeteren! Al uw antwoorden blijven anoniem en u kunt zich op elk moment uitschrijven.

Aanmelden voor het klantenpanel kan eenvoudig. Stuur een mail naar geefjemening@stroomopwaarts.nl.

Uit de 495 ingevulde enquêtes blijkt dat de praktische zaken binnen Stroomopwaarts, zoals informatievoorziening, bereikbaarheid, brieven en beschikkingen, over het algemeen goed zijn. Het gemiddelde cijfer van de dienstverlening is een 6,2.

Aandachtspunten zijn deskundigheid,  houding en gedrag  medewerkers en telefonische bereikbaarheid.

Een 6,2 is een voldoende maar voor ons ook een cijfer dat wij graag willen verbeteren.  Daarom  zijn wij hard aan de slag gegaan met de aandachtspunten om onze dienstverlening te verbeteren:

  • op onze website vindt u op veel vragen een antwoord;
  • er een telefonisch spreekuur ingesteld, om binnenkomende telefoontjes beter en sneller af te handelen;
  • medewerkers hebben verschillende cursussen gevolgd  om de deskundigheid te bevorderen.

Wij blijven ons best doen, zodat u ons de volgende keer een hogere score geeft.

Als lid van het klantenpanel laat u uw stem horen!  Met uw mening helpt u ons de dienstverlening te verbeteren. Wij sturen u maximaal vier keer per jaar een digitale vragenlijst.