Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Nieuws

Stroomopwaarts bestaat vijf jaar!

woensdag 01 juli 2020

Vandaag, 1 juli 2020, is het vijf jaar geleden dat Stroomopwaarts MVS is opgericht door de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Een fusie van zes organisaties (3 gemeenten en 3 sociale werkplaatsen), tegelijkertijd met de intreding van de Participatiewet.

Lees hieronder verder

 

Het was een moedige keuze van de gemeenteraden en colleges voor deze gemeenschappelijke regeling. En tegelijkertijd een uitdagende actie; naast de fusie, trad een nieuwe wet in werking: de Participatiewet. Deze wet leidde tot een veel lagere Rijksbijdrage terwijl de opgave complexer werd. De toegang van de sociale werkvoorziening werd zeer beperkt en de regeling Wajong verviel voor een grote groep. Het bieden van passend werk voor de meest kwetsbare inwoners werd hierdoor complex. Ondernemers zouden hier plekken voor moeten vrijmaken. Na de economische crisis is dat een lastige vraag aan lokale ondernemers.

 

Toch zien we nu vijf jaar later dat het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering gedaald is. Ondernemers in de regio hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.

 

Elke dag zijn er ruim 1.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Zij beleven zichtbaar plezier en zijn blij met hun baanzekerheid. Mooie opdrachten worden ons gegund door honderden opdrachtgevers uit de regio en ver daar buiten.

Met de Erica School , Pronova en Lentiz hebben we en mooie samenwerking opgebouwd waardoor we vervolgtrajecten voor hun leerlingen konden bieden. De vangnetfunctie van het Werkleerbedrijf konden we behouden voor onze regio.

 

Namens de drie gemeenten hebben we kunnen organiseren dat kinderen meetellen en mee kunnen doen. Zij kregen de middelen die nodig waren voor school en konden sporten met hun vriendjes.

 

De coronacrisis heeft een enorm effect gehad op zelfstandigen, ondernemers en inwoners. De komende maanden zullen in het teken staan van een herstelplan voor het hele land.

Daarin hopen we dat we met elkaar zo snel mogelijk de positie van alle inwoners kunnen verbeteren.

 

Recent is het Berenschot-rapport uitgebracht dat aangeeft dat er ‘veel goed gaat’, maar het werk nog niet klaar is. Het blijft een hele uitdaging om met beperkte middelen de juiste dingen te blijven doen. 

 

Wij zijn er op de weg naar werk, een startkwalificatie, een schuldvrij leven en sociaal ondernemen.

 

De wethouders blikken in een video terug op vijf jaar Stroomopwaarts