Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Nieuws

Stichting Inclusia en Novum nieuwe samenwerkingspartners voor Stroomopwaarts

maandag 30 januari 2023

Ander aanspreekpunt voor Inburgeraars

Lees hieronder verder

Ander aanspreekpunt voor Inburgeraars 

Vanaf januari 2023 zijn Stichting Inclusia en Novum de nieuwe samenwerkingspartners van Stroomopwaarts. Zij verzorgen vanaf 2023 maatschappelijke begeleiding van inburgeraars die onder de Wet Inburgering 2021 vallen. Als gevolg van een Europese aanbesteding neemt ze de taken over van Vluchtelingenwerk Nederland. Ze zet verschillende vormen van begeleiding in, zowel individueel, groepsgewijs als via workshops.

De maatschappelijke begeleiding vindt plaats vanaf het moment dat er een woning vrijkomt en de inburgeraar naar Maassluis, Vlaardingen of Schiedam kan verhuizen. Naast begeleiding bij huisvesting regelt Stichting Inclusia samen met de inburgeraar alle praktische zaken. Bijvoorbeeld bij de kennismaking met de buurt en de stad en bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid. De begeleiding duurt in totaal 1 jaar. Daarbij is er een intensieve samenwerking met het  team Inburgering van Stroomopwaarts, zodat het proces van inburgeren en het leren van de taal soepel verlopen.

Steunpunten Inburgering 
De komende tijd zullen de Steunpunten Inburgering verder ontwikkeld worden. In Vlaardingen en Schiedam zijn deze er al. In Maassluis zet Stichting Inclusia op dit moment een nieuw steunpunt op. Ook deze steunpunten vallen onder de begeleiding van de stichting. Bij de steunpunten kunnen alle inburgeraars terecht met vragen en voor hulp. Stroomopwaarts kijkt uit naar een mooie en vruchtbare samenwerking

Vluchtelingenwerk Nederland
Sinds een jaar voert Stroomopwaarts de Inburgeringswet uit. Samen met Vluchtelingenwerk Nederland heeft ze in die periode de huisvestingsprocedure en de maatschappelijke begeleiding vormgegeven. Beide partijen werkten met veel plezier samen en leerden veel van elkaar. Ze blijven op een andere manier samenwerken. Vluchtelingenwerk Nederland geeft de training Eurowijzer voor financiële zelfredzaamheid. Ook biedt zij juridische begeleiding aan inburgeraars. Stroomopwaarts bedankt Vluchtelingenwerk Nederland voor de fijne samenwerking.