Zoek

Nieuws

SDG-vlaggen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

vrijdag 25 september 2020
Wethouders Bart de Leede (Vlaardingen), Sjoerd Kuiper (Maassluis), Desiree Curfs (directeur van Stroomopwaarts ) en wethouder Marcel Bregman (Schiedam) hesen de SDG-vlag bij Stroomopwaarts aan de George Stephensonweg.
Wethouders Bart de Leede (Vlaardingen), Sjoerd Kuiper (Maassluis), Desiree Curfs (directeur van Stroomopwaarts ) en wethouder Marcel Bregman (Schiedam) hesen de SDG-vlag bij Stroomopwaarts aan de George Stephensonweg.

Vandaag wapperen er kleurrijke vlaggen in elke stad waar Stroomopwaarts actief is. Samen met in totaal 850 organisaties in Nederland en het buitenland, nemen wij deel aan de SDG-vlaggenactie. Hiermee laten we zien dat we ons actief inzetten voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Wethouders Sjoerd Kuiper (Maassluis), Bart de Leede (Vlaardingen), Marcel Bregman (Schiedam) en directeur Stroomopwaarts Desiree Curfs hesen de vlag bij Stroomopwaarts aan de George Stephensonweg 43 in Vlaardingen.

Lees hieronder verder

Stroomopwaarts zet zich met en namens de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in voor de realisatie van het sociale doel: Werk en Inkomen. Iedereen verdient het om mee te doen in de samenleving. Meedoen kan op veel manieren, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als het (even) niet zelf lukt, biedt Stroomopwaarts hulp bij een tijdelijk inkomen, begeleiding naar betaald werk en ondersteuning bij schulden. Onder andere door begeleiding, trainingen en opleidingen. Ook biedt Stroomopwaarts regelingen voor inwoners met  een laag inkomen. Dit doen wij samen met partners en ondernemers uit de regio.

Stroomopwaarts zet zich dagelijks in voor SDG1 | Geen armoede, SDG8 | Waardig werk en economische groei en SDG 17 | Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Stroomopwaarts is dé partner in sociaal ondernemen

Stroomopwaarts geeft vanuit het Werkgeversservicepunt (WSP) advies aan ondernemers hoe zij een steentje kunnen bijdragen aan de sociale opgave. De accountmanagers van het WSP denken graag mee over detachering of plaatsing van medewerkers, juist voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen ook de mogelijkheden in kaart brengen voor bijvoorbeeld het uitbesteden van werk aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.

Door deelname aan Sociaal Economisch Netwerk MVS, zet Stroomopwaarts zich tevens in om vanuit partnerschap maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de overheid, met ondernemers en met maatschappelijke partners zetten wij ons in voor een sterke sociale regio. Want: een sterke regio biedt meer werk voor de inwoners, waardoor meer mensen meer zelfstandigheid kunnen bereiken.

SDG-vlaggenactie op 25 september

Op 25 september 2020 is het vijf jaar geleden dat de wereld de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) omarmde. Zeventien doelen die ons op weg helpen naar een inclusieve, rechtvaardige en duurzame maatschappij in 2030. Van de Nederlandse hogescholen tot ambassades in het buitenland zal de vlag op 25 september te zien zijn. Hiermee laten we samen aan de wereld zien dat we klimaatactie, gendergelijkheid, biodiversiteit en eerlijk werk hoog in het vaandel dragen. Een actie waar wij vanuit Stroomopwaarts graag aan deelnemen. Meer weten over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Bekijk dan deze film van The Global Goals.