Meer mensen kunnen gebruik maken van de TONK
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Nieuws

Meer mensen kunnen gebruik maken van de TONK

dinsdag 20 juli 2021
TONK is digitaal aan te vragen met uw DigiD
TONK is digitaal aan te vragen met uw DigiD

De TONK regeling (De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is verlengd met drie maanden tot 1 oktober 2021. U kunt tot 31 oktober 2021 een aanvraag indienen. Ook zijn de voorwaarden versoepeld. Zo wordt er onder andere niet meer gekeken naar vermogen. Hierdoor kunnen meer mensen recht hebben op deze regeling.

Lees hieronder verder

Wat is TONK?

Door de coronacrisis krijgen sommige huishoudens te maken met een onverwachte en plotselinge terugval van hun inkomen. Hierdoor is het moeilijk om de huur, hypotheek of de kosten van gas, licht en water te blijven betalen. Deze woonlasten zijn vaak de grootste kostenpost in een huishouden. De TONK is een tegemoetkoming in de vorm van bijzondere bijstand voor deze kosten en hoeft niet terugbetaald te worden. Het is een gift van maximaal € 4500,- over de periode van 1 januari  tot 1 oktober 2021.  

 

Voor wie is de TONK

De TONK is voor alle inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door de coronamaatregelen veel minder inkomen hebben. Dat kunnen zelfstandigen zijn die doordat hun zaak gesloten is geen of minder inkomen hebben. Maar ook huishoudens die noodgedwongen terugvallen op een uitkering en daardoor in inkomen fors achteruit gaan. Of huishoudens waar één of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering.

 

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TONK:   

  • is er sprake van minder inkomen door de coronamaatregelen;
  • moet het door het lagere inkomen moeilijk zijn om de noodzakelijke kosten te betalen;
  • biedt een andere financiële regeling of uitkering onvoldoende steun.

 

Heeft u de TONK al eens aangevraagd?

Dan hoeft u zelf niets te doen. Wij kijken alle aanvragen na op de nieuwe voorwaarden. U ontvangt voor 1 september bericht  over de uitslag van de herbeoordeling.

Dit geldt voor iedereen die al eerder een TONK regeling heeft aangevraagd maar niet gekregen, die gebruik willen maken van de verlenging of recht heeft op een hogere vergoeding.  

 

Een eerste aanvraag TONK

Heeft u de TONK nog niet aangevraagd? Dan kunt u hem aanvragen bij Stroomopwaarts. Dat kan digitaal met uw DigiD. Ga voor het aanvragen naar de website www.stroomopwaarts.nl/TONK

Heeft u nog vragen neem dan contact op met Stroomopwaarts. Telefoonnummer 010 246 55 55.