Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Nieuws

Meer inwoners financieel zelfredzaam maken

donderdag 23 mei 2019

Elkaar versterken en meer inwoners financieel zelfredzaam maken. Met dat doel tekenden participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS en twaalf bewindvoerders op 20 mei 2019 een convenant. De samenwerking is een antwoord op het toenemende aantal mensen met schulden en het steeds groter wordende beroep op bewindvoering.

Lees hieronder verder

 

In de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam staan ruim 1.500 inwoners onder bewindvoering. Zij zijn niet langer in staat zelf hun financiën te regelen en worden door de rechtbank onder bewind gesteld. Tot nu toe werd er per geval jaarlijks bijzondere bijstand aangevraagd bij Stroomopwaarts om in de kosten voor de bewindvoerder te voorzien. Na ondertekening van het convenant verandert dat.

Samenwerken

“We gaan nu echt samenwerken”, legt Helene de Jong, unitmanager Instroom bij Stroomopwaarts uit. “Een bewindvoerder begeleidt een cliënt maximaal vijf jaar. Als de bijzondere bijstand wordt toegekend is dat voortaan voor de gehele periode. De bewindvoerders krijgen een eigen contactpersoon bij Stroomopwaarts. Samen bekijken we per situatie hoe we iemand financieel zelfredzaam kunnen maken. We stellen gezamenlijk doelen op die we tussentijds en na afloop evalueren. Wat heeft iemand nodig om binnen een bepaalde periode zelf zijn financiën goed te kunnen regelen? Het financiële stelsel in Nederland is best ingewikkeld. Het is niet voor iedereen duidelijk wanneer je in aanmerking komt voor toeslagen en regelingen en hoe je die aanvraagt. Zeker voor mensen die de taal niet machtig zijn, is dat een probleem. Samen met de bewindvoerders zoeken we naar oplossingen. Stroomopwaarts ondersteunt bijvoorbeeld door budgetcoaching te verlenen of de cursus ‘omgaan met geld aan te bieden.”

Twaalf bewindvoerders

Het convenant komt voort uit een uitgebreider plan voor schuldhulpverlening binnen Stroomopwaarts. “De kosten voor bewindvoering nemen steeds verder toe”, licht De Jong toe. “Het kan gaan om beschermingsbewind, waarbij inwoners om geestelijke redenen niet in staat zijn zelf hun financiën te regelen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die dementeren. Daarnaast gaat het ook om schuldbewind, wanneer inwoners schulden gemaakt hebben waar ze zelf niet meer uitkomen.” De bewindvoerderskantoren die deelnemen aan het convenant zijn Beschermingsbewindkantoor Nederland BV, CAV, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A., De Maas Dienstverlening BV, De Tweesprong Financial Services, Nederlandse Budget Centrale BV, OBIN, Perspectief Bewindvoering, Romijnse Cijfers, Stichting Budgethulp, Stichting Veritas Vertegenwoordiging en Verkerk & Vos Bewindvoeringen Minnelijk BV.