Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Nieuws

De aflosperiode van nieuwe minnelijke schuldregelingen (Msnp) verkort naar 18 maanden

dinsdag 04 juli 2023
geld
geld

Met ingang van 1 juli 2023 wordt de aflosperiode van nieuwe minnelijke schuldregelingen (Msnp) gehalveerd van 36 naar 18 maanden. Bij een minnelijke regeling werken de schuldeisers vrijwillig mee aan de totstandkoming van de schuldregeling, zonder tussenkomst van een rechter.

Lees hieronder verder

Door de verkorting van de aflosperiode zijn inwoners straks sneller uit de problematische schulden. Ook is hierdoor de drempel voor het  aanvragen van schuldhulpverlening verlaagd. 

Ook voor nieuwe wettelijke schuldregelingen (Wsnp), waarbij vaststelling via de rechter verloopt, wordt met ingang van 1 juli de aflosperiode 18 maanden.

Stroomopwaarts gaat vanaf 1 juli 2023 de nieuwe minnelijke schuldregelingen met een aflostermijn van 18 maanden uitvoeren. Deze 18 maanden heeft alleen betrekking op de aflostermijn bij een geslaagde schuldregeling. Een verkorting van de aflosperiode betekent niet dat de begeleiding van mensen in een schuldregeling, of na afloop ervan ook korter wordt, zo benadrukt minister Schouten. ‘Ik hecht er belang aan dat er stevig wordt ingezet op begeleiding en nazorg, met als uitgangspunt: begeleiding zo kort als kan en zo lang als nodig.’ De totale looptijd van de schuldregeling is door het voortraject, ook wel de stabilisatiefase genoemd, de begeleiding en de nazorg nog steeds langer dan 18 maanden. 

Lopende schuldregelingen

Minister Schouten heeft bekend gemaakt dat er voor lopende minnelijke en wettelijke schuldregelingen geen overgangsregeling komt. Voor schuldregelingen die al voor 1 juli 2023 zijn ingegaan blijft de aflosperiode 36 maanden.