Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Vlaardingen

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen en niet te veel vermogen? Dan heeft u misschien recht op financiële regelingen van uw gemeente of landelijke finaciële tegemoetkomingen.  

 • Met Bereken uw recht van het Nibud ziet u snel welke landelijke tegemoetkomingen  en financiële regelingen van uw eigen gemeente u kunt aanvragen. 
 • Wilt u alleen weten of u recht heeft op financiële regelingen van uw gemeente? Maak dan gebruik van deze bereken uw recht.

Een laag inkomen is gelijk aan het inkomen dat iemand krijgt uit de bijstandsuitkering. Of lager dan dat. Of u in aanmerking komt voor de regelingen, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. U mag vaak net iets meer verdienen dan een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld 10 of 20 procent meer. Per regeling staat aangegeven wat de voorwaarden zijn. 

Als u werkt en een salaris ontvangt dan zijn dat inkomsten.  Inkomsten kunt u ook hebben omdat u een andere uitkering of (kinder)alimentatie van u of uw partner ontvangt. 

Maar ook als u of uw familie en vrienden geld stort op uw  rekening dan zien wij dat als inkomsten.  U kunt dit geld gebruiken voor het betalen van uw vaste lasten en boodschappen.

Heeft u andere inkomsten?

Geef ze dan elke maand aan ons door. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken. 

Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw inkomen wordt aangevuld.

Als u een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen en het vermogen van uw partner. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. Ook houden we rekening met de waarde van een koopwoning. Hiervoor gelden andere regels.

Betaalt u schulden af? Dan mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte wordt jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2023

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 7.605,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 15.210,-
Gehuwd of samenwonend  € 15.210,-

Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

Met deze verzekering breidt u de zorgverzekering uit met extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een bril of de tandarts. De verzekeraar DSW geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

 • U ontvangt  in 2023 een korting van € 12,25 per maand op uw aanvullende verzekering. De gemeente betaalt daarnaast nog eens € 9,50 per maand aan DSW voor de extra vergoedingen. De gemeente betaalt dus € 21,75.
   
 • De CAV geeft extra vergoedingen zoals bijvoorbeeld:  extra behandelingen van de fysiotherapeut, orthodontie voor uw kinderen tot 18 jaar  en geld voor een nieuwe bril.
  - Hier vind u de lijst  vergoedingen in de CAV van de AV-top. Deze vergoedingen zijn hoger dan die van de 
  - de lijst vergoedingen in de CAV van de AV-standaard

Op de website  www.gezondverzekerd.nl  kunt u de Collectieve Aanvullende Verzekering aanvragen. 

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw zorgverzekeringspasje
 • Het BSN-nummer en legitimatie van alle personen die verzekerd willen worden

Vraag een kennis of familielid om u te helpen. Lukt dit niet? Dan helpt de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts u. Maak een afspraak op de website.

Er zijn twee aanvullende verzekeringen: de standaard-verzekering en de top-verzekering. Wilt u weten welke verzekering het beste bij u past? Op www.gezondverzekerd.nl kunt u de keuzehulp invullen en krijgt u een advies.

De voorwaarden zijn:

 • U woont u in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U heeft een aanvullende zorgverzekering,  AV-standaard of  AV-top bij de DSW 
 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm
 • U heeft een inkomen hoger dan 120 procent van de bijstandsnorm en u zit in een schuldhulpverleningstraject (MSNP of WSNP)
 • U vermogen is minder dan € 7.605,- als alleenstaande of € 15.210,-  als alleenstaande ouder of als u een partner heeft
 • U heeft geen schuld of betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 januari 2023 

Leefvorm maximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.363,06 € 1.434,79
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.363,06  € 1.434,79
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.947,22 € 2.049,70
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.516,97 € 1.596,80
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.060,21 € 2.168,64

 

 

 

Individuele Inkomenstoeslag

Als u geen zicht heeft op inkomensverbetering, komt u wellicht in aanmerking voor deze toeslag. De individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat eenmaal per 12 maanden kan worden aangevraagd. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt.

 • U hebt de afgelopen 36 maanden (3 jaar) een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm en dat stijgt niet meer in het komende jaar. U kunt dit aantonen met bewijsstukken van jaaropgaven, eventueel aangevuld met maandelijkse inkomensspecificaties.
 • U werkt parttime en kunt niet meer uren werken vanwege ziekte of handicap.
 • U of uw partner heeft - een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%.
 • U hebt een bijstandsuitkering en er wordt niet verwacht dat u binnen een jaar een baan vindt.

 Standaardtoeslag in 2023

 • Alleenstaande (ouder): € 244,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 428,-

Woont u in Schiedam, dan ontvangt u ook een kindertoeslag.  De hoogte hangt af van de leeftijd van het oudste kind.

 • € 127,- wanneer het oudste kind 0 t/m 11 jaar is
 • € 252,- wanneer het oudste kind 12 t/m 17 jaar is

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 januari 2023

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.249,47 € 1.315,23
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.249,47 € 1.315,23
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.784,95 € 1.878,89
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.390,55 € 1.463,74
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.888,52 € 1.987,92

Individuele studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om de studie te betalen. Voor Studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk om naast de studie te werken. Voor hen is de studietoeslag, een bedrag van € 761,- per jaar. Een steuntje in de rug om toch te kunnen studeren.

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U heeft een structurele beperking/handicap waardoor u niet kunt werken naast uw studie
 • U ontvangt studiefinanciering: WSF of WTOS
 • U ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV

De hoogte van het bedrag per maand is afhankelijk van de leeftijd. 

Leeftijd  Netto per maand 
21 jaar en ouder € 300,-
20 jaar € 240,-
19 jaar  € 180,-
18 jaar  € 150,- 

Download het formulier studietoeslag

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Nee, Stroomopwaarts betaalt u automatisch het juiste bedrag. U ontvangt een hoger bedrag vanaf de eerste van maand waarin u jarig bent. 

U krijgt de studietoeslag zolang als u studeert. 

Als u de studietoeslag tijdelijk stopt dan wordt deze beëindigd.  Als u weer gebruik wilt maken van de studietoeslag, dan  moet u deze opnieuw aanvragen. 

Rotterdampas voor een laag tarief

Met de Rotterdampas kunt u met uw hele gezin bijvoorbeeld gratis naar de film, het zwembad, de Euromast en krijgt u kortingen bij talloze attractieparken. Voor volwassenen met een laag inkomen kost de Rotterdampas € 5,-. Als u gelijktijdig een pas aanvraagt voor uw kinderen tot 18 jaar, dan is deze voor uw kinderen gratis.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Vlaardingen voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

Alle kinderen doen mee

Via de website van de stichting Leergeld Vlaardingen kunt u het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt €10,- mee)
 • computer of laptop; (voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

In 2020 kunnen gezinnen met een laag inkomen, uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een dagje uit naar Diergaarde Blijdorp aanvragen.

U kunt een aanvraag indienen bij stichting leergeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. De ouders krijgen natuurlijk ook toegang.

Lees meer op de website van Stichting Leergeld

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Het is voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • U hebt een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm; 
 • Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, dus niet allebei;
 • Betaling van contributie en of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging of winkel. Er wordt geen geld aan ouders/verzorgers verstrekt;
 • Bijdrage vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

Aanvragen altijd via een tussenpersoon

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon (intermediair), bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De lijst met de tussenpersonen vindt u op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

 

Vraag een verjaardagsbox aan via de website van Stichting Jarige Job

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 januari 2023 

Leefvorm maximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.363,06 € 1.434,79
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.363,06  € 1.434,79
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.947,22 € 2.049,70
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.516,97 € 1.596,80
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.060,21 € 2.168,64

 

 

Sport en Cultuur voor jongvolwassenen

Is er geen geld voor sport of een creatieve hobby? Het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor jong volwassenen tussen de 18 en 27 jaar, die leven rond het bestaansminimum. Deelnemen aan sport of creatieve activiteiten zorgt o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen. Haak ook aan!

De voorwaarden zijn:

 • U bent inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 27 jaar oud. (voor kinderen tot 18 jaar is er het  Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Het huishoudinkomen is onder de 120% van de bijstandsnorm
  - Alleenstaand: € 1.174,68 (netto)
  - Gehuwde/samenwonende: € 1.678,12 (netto)

 

 

Met het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur  kunt u lid worden van een sportvereniging of culturele instelling. Zo maken we sport of een andere creatieve activiteit als schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.

 • De vergoeding is een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport of voor cultuur
 • Deze vergoeding of de contributie wordt rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald
 •  Een aanvraag is één jaar geldig. Na 12 maanden kunt u opnieuw een aanvraag doen

 • Een aanvraag wordt gedaan via een digitaal aanmeldingsformulier. Dit doet een intermediair die actief is in uw eigen woonplaats.
 • Kijk op de website www.volwassenenfonds.nl/deelnemers voor intermediairs in uw woonplaats.

 

 

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 januari 2023 

Leefvorm maximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.363,06 € 1.434,79
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.363,06  € 1.434,79
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.947,22 € 2.049,70
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.516,97 € 1.596,80
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.060,21 € 2.168,64