Schiedam
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Schiedam

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen en niet te veel vermogen? Dan heeft u misschien recht op financiële regelingen van uw gemeente of landelijke finaciële tegemoetkomingen.  

 • Met Bereken uw recht van het Nibud ziet u snel welke landelijke tegemoetkomingen  en financiële regelingen van uw eigen gemeente u kunt aanvragen. 
 • Wilt u alleen weten of u recht heeft op financiële regelingen van uw gemeente? Maak dan gebruik van deze bereken uw recht.

Een laag inkomen is gelijk aan het inkomen dat iemand krijgt uit de bijstandsuitkering. Of lager dan dat. Of u in aanmerking komt voor de regelingen, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. U mag vaak net iets meer verdienen dan een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld 10 of 20 procent meer. Per regeling staat aangegeven wat de voorwaarden zijn. 

Als u een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen en het vermogen van uw partner. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. Ook houden we rekening met de waarde van een koopwoning. Hiervoor gelden andere regels.

Betaalt u schulden af? Dan  mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2021

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 6.295,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 12.590,-
Gehuwd of samenwonend  € 12.590,-

Als u werkt en een salaris ontvangt dan zijn dat inkomsten.  Inkomsten kunt u ook hebben omdat u een andere uitkering of (kinder)alimentatie van u of uw partner ontvangt. 

Maar ook als u of uw familie en vrienden geld stort op uw  rekening dan zien wij dat als inkomsten.  U kunt dit geld gebruiken voor het betalen van uw vaste lasten en boodschappen.

Heeft u andere inkomsten?
Geef ze dan elke maand aan ons door. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken. 

Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw inkomen wordt aangevuld.

Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

Met deze verzekering breidt u de zorgverzekering uit met extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een bril of de tandarts. De verzekeraar DSW geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

De voorwaarden zijn:

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent AV standaard of AV Top verzekerd bij zorgverzekeraar DSW (of stapt over)
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet te hoog.
 • Er is geen betalingsachterstand of schuld bij een zorgverzekeraar.

Op de website  www.gezondverzekerd.nl  kunt u berekenen en vergelijken of u voordeel heeft van de CAV.   Wilt  u meedoen dan kunt u zich hier ook aanmelden voor deze verzekering.

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 januari 2021

 

120% bijstandsnorm

Leefvormmaximaal maandinkomen zonder vakantiegeldmaximaal maandinkomen met vakantiegeldU bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.226,-€ 1.290,53U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.226,-€ 1.290,53U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.751,42€ 1.843,61U bent alleenstaand en gepensioneerd€ 1.363,40€ 1.435,16U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€ 1.847,64€ 1.944,89

 

Individuele Inkomenstoeslag

Als u geen zicht heeft op inkomensverbetering, komt u wellicht in aanmerking voor deze toeslag. De individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag die u eenmaal per 12 maanden kunt aanvragen. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

De hoogte van de inkomenstoeslag bestaat uit:

 Standaardtoeslag in 2020

 • Alleenstaande (ouder): € 214,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 376,-

Kindtoeslag

 • Kinderen van 0 tot 12 jaar  € 111,-
 • Kinderen van 12 tot 18 jaar € 220,-

 

 

 

 • U hebt de afgelopen 36 maanden (3 jaar) een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm en dat stijgt niet meer in het komende jaar. U kunt dit aantonen met bewijsstukken van jaaropgaven, eventueel aangevuld met maandelijkse inkomensspecificaties.
 • U werkt parttime en kunt niet meer uren werken vanwege ziekte of handicap.
 • U of uw partner heeft - een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%.
 • U hebt een bijstandsuitkering en er wordt niet verwacht dat u binnen een jaar een baan vindt.

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 januari 2021

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.123,84 € 1.182,98
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.123,84 € 1.182,98
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.605,47 € 1.689,97
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.249,79 € 1.315,57
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.693,67 € 1.782,81

Individuele studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om de studie te betalen. Voor Studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk om naast de studie te werken. Voor hen is de studietoeslag, een bedrag van € 761,- per jaar. Een steuntje in de rug om toch te kunnen studeren.

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 30 jaar
 • U heeft een beperking/handicap waardoor u niet zelfstandig in staat bent het minimumloon te verdienen
 • U heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS)
 • Uw vermogen is niet te hoog
 • U ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV
 • U als niet-uitkeringsgerechtigde staat ingeschreven als werkloze werkzoekende bij het UWV

Download het formulier studietoeslag

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Rotterdampas voor een laag tarief

Met de Rotterdampas kunt u met uw hele gezin bijvoorbeeld gratis naar de film, het zwembad, de Euromast en krijgt u kortingen bij talloze attractieparken. Voor volwassenen met een laag inkomen kost de Rotterdampas € 5,-. Als u gelijktijdig een pas aanvraagt voor uw kinderen tot 18 jaar, dan is deze voor uw kinderen gratis.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Schiedam voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

Alle kinderen doen mee

In 2020 kunnen gezinnen met een laag inkomen, uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een dagje uit naar Diergaarde Blijdorp aanvragen.

U kunt een aanvraag indienen bij stichting leergeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. De ouders krijgen natuurlijk ook toegang.

Lees meer op de website van Stichting Leergeld

Via de website van de stichting Leergeld Schiedam kunt u  voor uw kind(eren) het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets;
 • computer of laptop; (voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Het is voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • U hebt een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm; 
 • Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, dus niet allebei;
 • Betaling van contributie en of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging of winkel. Er wordt geen geld aan ouders/verzorgers verstrekt;
 • Bijdrage vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

Aanvragen altijd via een tussenpersoon

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon (intermediair), bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De lijst met de tussenpersonen vindt u op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

 

Vraag een verjaardagsbox aan via de website van Stichting Jarige Job

Voor de ontwikkeling van een kind is de peuteropvang belangrijk. Op een peuteropvang leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. 

Hoe werkt het?
 • U woont in Schiedam;
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen is niet te hoog;
 • U hebt een kind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar;
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;
 • U schrijft uw kind in bij een peuteropvang in de gemeente Schiedam of uw kind bezoekt al een peuteropvang in de gemeente Schiedam;
 • De peuteropvang dient de kosten van 2 dagdelen in bij Stroomopwaarts.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam. Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 januari 2021

 

120% bijstandsnorm

Leefvormmaximaal maandinkomen zonder vakantiegeldmaximaal maandinkomen met vakantiegeldU bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.226,-€ 1.290,53U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.226,-€ 1.290,53U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.751,42€ 1.843,61U bent alleenstaand en gepensioneerd€ 1.363,40€ 1.435,16U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€ 1.847,64€ 1.944,89

 

Sport en Cultuur voor jongvolwassenen

Is er geen geld voor sport of een creatieve hobby? Het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor jong volwassenen tussen de 18 en 27 jaar, die leven rond het bestaansminimum. Deelnemen aan sport of creatieve activiteiten zorgt o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen. Haak ook aan!

De voorwaarden zijn:

 • U bent inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 27 jaar oud. (voor kinderen tot 18 jaar is er het  Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Het huishoudinkomen is onder de 120% van de bijstandsnorm
  - Alleenstaand: € 1.174,68 (netto)
  - Gehuwde/samenwonende: € 1.678,12 (netto)

 

 

Met het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur  kunt u lid worden van een sportvereniging of culturele instelling. Zo maken we sport of een andere creatieve activiteit als schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.

 • De vergoeding is een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport of voor cultuur
 • Deze vergoeding of de contributie wordt rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald
 •  Een aanvraag is één jaar geldig. Na 12 maanden kunt u opnieuw een aanvraag doen

 • Een aanvraag wordt gedaan via een digitaal aanmeldingsformulier. Dit doet een intermediair die actief is in uw eigen woonplaats.
 • Kijk op de website www.volwassenenfonds.nl/deelnemers voor intermediairs in uw woonplaats.

 

 

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 januari 2021

 

120% bijstandsnorm

Leefvormmaximaal maandinkomen zonder vakantiegeldmaximaal maandinkomen met vakantiegeldU bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.226,-€ 1.290,53U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.226,-€ 1.290,53U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.751,42€ 1.843,61U bent alleenstaand en gepensioneerd€ 1.363,40€ 1.435,16U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€ 1.847,64€ 1.944,89

 

Vrij reizen voor AOW-gerechtigden

Gemeente Schiedam vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook ouderen met een kleine portemonnee. Daarom biedt de gemeente Schiedam, in samenwerking met de RET, het Vrij reizen voor AOW-gerechtigden.

Het Vrij reizen is voor  inwoners van Schiedam, die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.  

 U kunt het vrij reizen aanvragen via de website van de gemeente Schiedam.

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 januari 2021

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.123,84 € 1.182,98
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.123,84 € 1.182,98
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.605,47 € 1.689,97
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.249,79 € 1.315,57
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.693,67 € 1.782,81