Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Energietoeslag 2023

De energietoeslag 2023 is op 3 oktober vastgesteld door de Eerste Kamer. Stroomopwaarts keert de toeslag uit aan de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die hier recht op hebben.

Lees hier het nieuwsbericht over de energietoeslag 2023.

In Vlaardingen krijgen deze inwoners de energietoeslag 2023 van 1.300 euro:

 • Inwoners met een bijstandsuitkering of IIT;
 • Kostendelers met een contract met een energieleverancier;
 • Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben aangevraagd en ontvangen;
 • Andere inwoners (en hun partner) met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

In Schiedam krijgen deze inwoners de energietoeslag 2023:

Deze Schiedamse inwoners krijgen een energietoeslag 2023 van 1.300 euro:

 • Inwoners met een bijstandsuitkering of IIT;
 • Kostendelers met een contract met een energieleverancier;
 • Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben aangevraagd en ontvangen;
 • Andere inwoners (en hun partner) met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm;
 • Jongeren van 18, 19 en 20 jaar die op zichzelf wonen in Schiedam en een contract met een energieleverancier hebben.

Deze Schiedamse inwoners krijgen een energietoeslag 2023 van 900 euro:

 • Studenten die in Schiedam wonen en op zichzelf wonen in Schiedam en een contract met een energieleverancier hebben.

In Maassluis krijgen deze inwoners de energietoeslag 2023:

Deze inwoners van Maassluis krijgen een energietoeslag 2023 van 1.300 euro:

 • Inwoners met een bijstandsuitkering of IIT;
 • Kostendelers met een contract met een energieleverancier;
 • Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben aangevraagd en ontvangen;
 • Andere inwoners (en hun partner) met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Deze inwoners van Maassluis krijgen een energietoeslag 2023 van 500 euro:

 • Inwoners van Maassluis met een inkomen hoger dan 120% en maximaal 150% van de bijstandsnorm.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wie op 1 oktober 2023 een bijstandsuitkering via Stroomopwaarts ontvangt, hoeft niets te doen. En wie in de laatste 12 maanden de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) via Stroomopwaarts ontving, hoeft ook niets te doen.

Deze inwoners ontvangen de energietoeslag 2023 automatisch op 30 oktober. 

Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben aangevraagd en ontvangen, hebben mogelijk ook recht op de energietoeslag 2023.

Stroomopwaarts controleert of deze inwoners voldoen aan de voorwaarden. De inwoners die hieraan voldoen ontvangen een brief. Stroomopwaarts deelt in de brief welk bankrekeningnummer bekend is. Wanneer het bankrekeningnummer gewijzigd is, dan kan dit doorgegeven worden. Het is de bedoeling dat deze inwoners de energietoeslag 2023 automatisch voor half december ontvangen. Wanneer de precieze betalingsdatum bekend zijn, plaatst Stroomopwaarts dit op de website.

Stroomopwaarts stuurt in de week van 1 november een aanvraagformulier per post toe aan kostendelers. Dit zijn inwoners die op 1 oktober een bijstandsuitkering via Stroomopwaarts ontvangen en bekend zijn als kostendeler.

De kostendeler die een contract heeft met de energieleverancier mag de energietoeslag 2023 aanvragen via het aanvraagformulier. Stroomopwaarts vraagt om een kopie van het contract met de energieleverancier. Het aanvraagformulier kan tot 30 juni 2024 worden ingestuurd.

Woont u in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam? En heeft u (en uw partner) een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en u ontvangt niet automatisch de energietoeslag 2023. Vraag dan vanaf half december de energietoeslag 2023 aan via het aanvraagformulier wat dan op de website van Stroomopwaarts komt.

Het aanvragen van de energietoeslag 2023 kan tot 30 juni 2024.

 

120% van de bijstandsnorm zonder vakantiegeld

120% van de bijstandsnorm met vakantiegeld

U bent alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.386,95

€ 1.459,94

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.981,34

€ 2.085,62

U bent alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.547,74

€ 1.629,19

U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 2.101,70

€ 2.212,32


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lever deze bewijsstukken aan bij uw aanvraag:

 • Geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Kopie bankpas van de rekening waarop u betaalt wilt worden

En als bewijs van het inkomen van u en uw eventuele partner over de afgelopen maand:

 • Salarisspecificatie van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
 • Uitkeringsspecificatie van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
 • Inkomsten uit eigen onderneming
 • Pensioen
 • Studiefinanciering
 • Inkomsten uit onderverhuur
 • Alimentatiebeschikking
 • Energiecontract

U heeft recht op de energietoeslag van 500 euro wanneer:

 • U woont in Maassluis
 • Het inkomen van u (en uw partner) is 120 tot 150% van de bijstandsnorm

Daarnaast voldoet u ook aan de voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder 
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning

120 tot 150 % van de bijstandsnorm is: 

  120% van de bijstandsnorm zonder vakantiegeld 120% van de bijstandsnorm met vakantiegeld 150% van de bijstandsnorm zonder vakantiegeld 150% van de bijstandsnorm met vakantiegeld
U bent alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.386,95 € 1.459,94 € 1.733,69 € 1.824,93
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.981,34 € 2.085,62 € 2.476,68 € 2.607,03
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.547,74 € 1.629,19 € 1.934,67 € 2.036,49
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.101,70 € 2.212,32 € 2.627,13 € 2.765,40

 

 

 

Let op: Dit zijn de normen in euro’s die gelden van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024. Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe normen. Deze worden pas rond 1 december 2023 door de Rijksoverheid bekend gemaakt.

Lever deze bewijsstukken aan bij uw aanvraag:

 • Geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Kopie bankpas van de rekening waarop u betaalt wilt worden

En als bewijs van het inkomen van u en uw eventuele partner over de afgelopen maand

 • Salarisspecificatie van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
 • Uitkeringsspecificatie van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
 • Inkomsten uit eigen onderneming
 • Pensioen
 • Studiefinanciering
 • Inkomsten uit onderverhuur
 • Alimentatiebeschikking
 • Energiecontract (voor: kostendelers en personen wonend in een instelling, student in Schiedam en 18, 19 en 20-jarigen in Schiedam)

De gemeente Schiedam maakt het  mogelijk dat ook studenten de toeslag krijgen. De voorwaarden zijn:

 • U woont in Schiedam
 • U bent student en kunt aanspraak maken op de Wet Studiefinanciering of WTOS
 • U heeft een zelfstandige woning (woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet)
 • U heeft een contract met de energieleverancier

Daarnaast voldoet u ook aan de voorwaarden:

 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • Het inkomen van u (en uw partner) is niet hoger dan 120 % van de bijstandsnorm

Vanaf half december kunnen zij daarvoor een aanvraag indienen via de website van Stroomopwaarts. Uitwonende studenten ontvangen een energietoeslag van 900 euro. Zij ontvangen daarnaast ook 400 euro via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), zodat de totale energietoeslag 2023 ook voor hen op 1.300 euro uitkomt.

Lever deze bewijsstukken aan bij uw aanvraag:

 • Geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Kopie bankpas van de rekening waarop u betaalt wilt worden

En als bewijs van het inkomen van u en uw eventuele partner over de afgelopen maand:

 • Salarisspecificatie van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
 • Uitkeringsspecificatie van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
 • Inkomsten uit eigen onderneming
 • Pensioen
 • Studiefinanciering
 • Inkomsten uit onderverhuur
 • Alimentatiebeschikking
 • Energiecontract

Ben je student en woon je in Vlaardingen of Maassluis? Dan heb je helaas geen recht op de energietoeslag 2023.

De gemeente Schiedam maakt het  mogelijk dat ook jongeren van 18, 19 en 20 jaar die op zichzelf wonen én een contract met een energieleverancier hebben de toeslag krijgen. De voorwaarden zijn:

 • U woont in Schiedam
 • U bent 18, 19 of 20 jaar
 • U heeft een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
 • U heeft een zelfstandige woning (woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet)
 • U heeft een contract met de energieleverancier

Vanaf half december kunnen zij daarvoor een aanvraag indienen via de website van Stroomopwaarts. Jongeren die recht hebben op de energietoeslag, krijgen 1.300 euro in één keer uitgekeerd.

Lever deze bewijsstukken aan bij uw aanvraag:

 • Geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Kopie bankpas van de rekening waarop u betaalt wilt worden

En als bewijs van het inkomen van u en uw eventuele partner over de afgelopen maand:

 • Salarisspecificatie van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
 • Uitkeringsspecificatie van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
 • Inkomsten uit eigen onderneming
 • Pensioen
 • Studiefinanciering
 • Inkomsten uit onderverhuur
 • Alimentatiebeschikking
 • Energiecontract

Ben je 18, 19 of 20 jaar en woon je in Vlaardingen of Maassluis? Dan heb je helaas geen recht op de energietoeslag 2023.

Half december komt het aanvraagformulier op de website van Stroomopwaarts. Dit formulier is voor iedere inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam die denkt recht te hebben op de toeslag en deze niet automatisch heeft ontvangen. Het aanvragen van de energietoeslag 2023 kan tot 30 juni 2024.

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag 2023? Stuur uw aanvraag vanaf half december in. Stroomopwaarts informeert u of u in aanmerking komt of niet.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

U hoeft de toeslag niet door te geven bij de Belastindienst.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? De Formulierenbrigade helpt u graag. Maakt u wel even een afspraak.

Kijk op de website bij de Formulierenbrigade naar het telefoonnummer en het adres van de Formulierenbrigade in uw eigen gemeente.

Vergeet u niet om de gevraagde bewijsstukken mee te nemen naar de Formulierenbrigade.

Het inkomen van u (en uw partner) is hoger dan 120 % maar u heeft schulden en zit in schuldsaneringstraject  of er ligt een beslag op uw inkomen of u betaalt uw zorgpremie aan het CAK (centraal administratiekantoor).

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan heeft u recht op de energietoeslag 2023 van 1.300 euro:

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • Het inkomen van u (en uw partner) is niet hoger dan 120 % van de bijstandsnorm

Vanaf half december kan ueen aanvraag indienen via de website van Stroomopwaarts. Jongeren die recht hebben op de energietoeslag, krijgen 1.300 euro in één keer uitgekeerd.

Lever deze bewijsstukken aan bij uw aanvraag:

 • Geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Kopie bankpas van de rekening waarop u betaalt wilt worden

En als bewijs van het inkomen van u en uw eventuele partner over de afgelopen maand:

 • Salarisspecificatie van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
 • Uitkeringsspecificatie van de maand voorafgaand aan uw aanvraag
 • Inkomsten uit eigen onderneming
 • Pensioen
 • Studiefinanciering
 • Inkomsten uit onderverhuur
 • Alimentatiebeschikking
 • Energiecontract