Zoek

Uitbetalen en hoogte bijstandsuitkering

Wilt u weten hoe hoog een uitkering is? Of heeft u op dit moment een bijstandsuitkering en wilt u weten wat de uitbetaaldata zijn? Dat vindt u op deze pagina.  

Maar wist u ook dat u verplicht bent iedere wijziging direct aan ons door te geven, bijvoorbeeld als u (parttime) gaat werken of als u naar het buitenland (op vakantie) gaat.

Als uw uitkering niet op de verwachte tijd op uw rekening staat, kunt u contact met ons opnemen. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld door uw contactpersoon. 

Stroomopwaarts betaalt de uitkeringen in de drie gemeenten op hetzelfde moment uit.  Wij streven ernaar om uw uitkering op de volgende data uit te betalen.  Heeft  u geen wisselende inkomsten dan staat uw uitkering na 17.00 uur op uw rekening:

 • 29 januari 2020
 • 26 februari 2020
 • 30 maart 2020
 • 29 april 2020
 • 28 mei 2020
 • 29 juni 2020
 • 29 juli 2020
 • 26 augustus 2020
 • 28 september 2020
 • 28 oktober 2020
 • 25 november 2020
 • 22 december 2020

 

Heeft u wissenlende inkomsten doordat u parttime werkt?  

Wanneer u parttime werkt en wisselende inkomsten (een aanvullende uitkering) heeft, moet u eerst het bewijs van uw inkomsten maandelijks uploaden via onze website. Maximaal vijf werkdagen nadat wij uw bewijs van inkomen ontvangen hebben, ontvangt u uw aanvullende uitkering. De uitbetaaldatum kan dan anders zijn dan datums hierboven.

Lukt uploaden via de website niet? Dan kunt u uw bewijs opsturen of inleveren bij de balie van Stroomopwaarts. Het postadres is:

Stroomopwaarts
Postbus 205
3140 AE Maassluis

 • Wij streven ernaar om het vakantiegeld uit te betalen in de week van 8 juni t/m 12 juni 2020 (week 24)
 • Als wij uw uitkering beeïndigen omdat u bijvoorbeeld werk heeft gevonden, dan betalen wij het opgebouwde vakantiegeld zo snel mogelijk aan u uit.

Minder of geen vakantiegeld
Als er een beslag ligt op uw uitkering of als u een schuld heeft aan Stroomopwaarts, dan wordt het vakantiegeld hiermee verrekend. Dan ontvangt u minder of geen vakantiegeld.

Maandelijks ontvangt u een uitkeringsspecificatie per post. Hierop staat hoe uw uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend of welke doorbetalingen wij doen. Maar ook hoeveel vakantiegeld er voor u apart wordt gehouden.

U ontvangt uw jaaropgave van de uitkering uiterlijk eind februari 2020 op uw huisadres.

Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van de bijstandsuitkering wordt door de overheid vastgesteld. De bijstandsnorm verandert twee keer per jaar. Dat is in januari en juli. De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en situatie.

 • bedrag per maand vanaf 1 juli 2020
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op

 

hoogte bijstandsuitkering 18, 19 of 20 jaar
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande  € 248,37 € 13,07 € 261,44
alleenstaande ouder € 248,37 € 13,07 € 261,44
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen € 496,74 € 26,14 € 522,88
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, met ten lastend komende kinderen € 784,19 € 41,27 € 825,36
gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder, hebben, zonder kinderen € 967,- € 50,89 € 1.017,89
gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar, andere partner 21 jaar en ouder is, met kinderen € 1.254,45 € 66,02 € 1.320,47

 • bedrag per maand vanaf 1 juli 2020
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op 
hoogte bijstandsuitkering tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande,en in uw woning wonen geen andere volwassenen € 1.006,08 € 52,95 € 1.059,03
alleenstaande ouder,en in uw woning wonen geen andere volwassenen € 1.006,08 € 52,95 € 1.059,03
gehuwd /samenwonend, en in de woning waarin u woont wonen geen andere volwassenen € 1.437,26 € 75,64 € 1.512,90

Bent u pensioengerechtigd?

Dan is de bijstand een aanvulling op uw AOW uitkering. Het totaalbedrag dat u ontvangt aan AOW en bijstandsuitkering ziet u in onderstaande tabel. 

 • Bedrag per maand vanaf 1 juli 2020
 • U bouwt per maand vakantiegeld op

 

hoogte bijstandsuitkering vamaf pensioengerechtigde leeftijd
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande € 1.125,05 € 59,21 € 1184,26
alleenstaande ouder € 1.125,05 € 59,21 € 1184,26
gehuwd / samenwonend, beide pensioengerechtigd € 1.526,54 € 80,34 € 1606,88
gehuwd / samenwonend  een van u is pensioengerechtigd en de ander tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.526,54 € 80,34 € 1606,88

 • Bedrag per maand per 1 juli 2019 
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op 
leefvorm bedrag zonder vakantiegeld vakantiegeld per maand bedrag met vakantiegeld
alleenstaande  € 318,50 € 16,77 € 335,33
alleenstaande ouder € 318,50 € 16,77 € 335,33
gehuwd en beide in een instelling wonend € 495,51 € 26,08 € 521,59

 

 

Hoe meer personen van 21 jaar of ouder er bij u in huis wonen, hoe lager uw uitkering. Dit omdat u samen de woonkosten kunt delen.

Dit zijn de bedragen van 1 juli 2020

 • In de onderstaande tabel ziet u de hoogte van de kostendelersnorm 
 • de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met 6 personen of meer. 
leefvorm hoogte in %  uitkering met vakantiegeld
echtpaar /samenwonend 100  € 1.512,90
2 persoonshuishouden 50  €    756,45
3 persoonshuishouden 43 1/3  €    655,09
4 persoonshuishouden 40  €    605,16
5 persoonshuishouden 38  €    574,90

 

 

 

 

Als u een bijstandsuikering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. 

Betaalt u schulden af? Dan  mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2020

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 6.225,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 12.450,-
Gehuwd of samenwonend  € 12.450,-