Zoek

Vlaardingen

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen en niet te veel vermogen? Dan heeft u misschien recht op financiële regelingen van uw gemeente of landelijke finaciële tegemoetkomingen.  

 • Met Bereken uw recht van het Nibud ziet u snel welke landelijke tegemoetkomingen  en financiële regelingen van uw eigen gemeente u kunt aanvragen. 
 • Wilt u alleen weten of u recht heeft op financiële regelingen van uw gemeente? Maak dan gebruik van deze bereken uw recht.

Of u in aanmerking komt voor de regelingen van uw gemeente, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Uw inkomen mag bijvoorbeeld maximaal 120 procent van de bijstandsnorm zijn voor de kindregelingen en maximaal 110 procent voor de individuele inkomenstoeslag. Vakantiegeld wordt bij uw inkomen opgeteld.

 

Als u een bijstandsuikering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. 

Betaalt u schulden af? Dan  mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2020

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 6.225,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 12.450,-
Gehuwd of samenwonend  € 12.450,-

Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

Met deze verzekering breidt u de zorgverzekering uit met extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een bril of de tandarts. De verzekeraar DSW geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

De voorwaarden zijn:

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent AV standaard of AV Top verzekerd bij zorgverzekeraar DSW (of stapt over)
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet te hoog.
 • Er is geen betalingsachterstand of schuld bij een zorgverzekeraar.

Op de website  www.gezondverzekerd.nl  kunt u berekenen en vergelijken of u voordeel heeft van de CAV.   Wilt  u meedoen dan kunt u zich hier ook aanmelden voor deze verzekering.

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2020

 

120% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.207,30 € 1.270,84
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.207.30 € 1.270,84
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.724,71 € 1.815,48
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.350,06 € 1.421,11
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.831,85 € 1.928,26

 

Individuele Inkomenstoeslag

Als u geen zicht heeft op inkomensverbetering, komt u wellicht in aanmerking voor deze toeslag. De individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat eenmaal per 12 maanden kan worden aangevraagd. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt.

 • U hebt de afgelopen 36 maanden (3 jaar) een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm en dat stijgt niet meer in het komende jaar. U kunt dit aantonen met bewijsstukken van jaaropgaven, eventueel aangevuld met maandelijkse inkomensspecificaties.
 • U werkt parttime en kunt niet meer uren werken vanwege ziekte of handicap.
 • U of uw partner heeft - een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%.
 • U hebt een bijstandsuitkering en er wordt niet verwacht dat u binnen een jaar een baan vindt.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 juli 2020

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.106,69 € 1.164,93
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.106,69 € 1.164,93
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.580,99 € 1.664,19
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.237,56 € 1.302,69
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.679,19 € 1.767,57

De hoogte van de inkomenstoeslag bestaat vanaf 15 mei 2020 alleen uit een standaardtoeslag. 

 Standaardtoeslag in 2020

 • Alleenstaande (ouder): € 214,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 376,-

 

 

 

 

Individuele studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om de studie te betalen. Voor Studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk om naast de studie te werken. Voor hen is de studietoeslag, een bedrag van € 770,- per jaar. Een steuntje in de rug om toch te kunnen studeren.

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 30 jaar
 • U heeft een beperking/handicap waardoor u niet zelfstandig in staat bent het minimumloon te verdienen
 • U heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS)
 • Uw vermogen is niet te hoog
 • U ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV
 • U als niet-uitkeringsgerechtigde staat ingeschreven als werkloze werkzoekende bij het UWV

Download het formulier studietoeslag

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Rotterdampas voor een laag tarief

Met de Rotterdampas kunt u met uw hele gezin bijvoorbeeld gratis naar de film, het zwembad, de Euromast en krijgt u kortingen bij talloze attractieparken. Voor volwassenen met een laag inkomen kost de Rotterdampas € 5,-. Als u gelijktijdig een pas aanvraagt voor uw kinderen tot 18 jaar, dan is deze voor uw kinderen gratis.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Vlaardingen voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

Alle kinderen doen mee

Via de website van de stichting Leergeld Vlaardingen kunt u het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt €10,- mee)
 • computer of laptop; (voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

In 2020 kunnen gezinnen met een laag inkomen, uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een dagje uit naar Diergaarde Blijdorp aanvragen.

U kunt een aanvraag indienen bij stichting leergeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. De ouders krijgen natuurlijk ook toegang.

Lees meer op de website van Stichting Leergeld

Voor de ontwikkeling van een kind is de peuterspeelzaal belangrijk. Op een peuterspeelzaal leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. 

Hoe werkt het?
 • U woont in Vlaardingen;
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen is niet te hoog;
 • U hebt een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;
 • U schrijft uw kind in bij een peuterspeelzaal in de gemeente Vlaardingen of uw kind bezoekt al een peuterspeelzaal in de gemeente Vlaardingen;
 • De peuterspeelzaal dient de kosten van 2 dagdelen in bij Stroomopwaarts.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

Heeft u geen bijstandsuitkering, dan vragen we ook naar uw inkomen en vermogen.  Download dan het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen. Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Ja, via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u het lidmaatschap of abonnement van een sportvereniging of culturele activiteit aanvragen. Dit fonds helpt kinderen van 4 tot 18 jaar zodat ze kunnen meedoen met andere kinderen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Het is voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • U hebt een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm; 
 • Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, dus niet allebei;
 • Betaling van contributie en of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging of winkel. Er wordt geen geld aan ouders/verzorgers verstrekt;
 • Bijdrage vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

Op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland kunt u uw eigen woonplaats invullen. U komt dan bij de spelregels waarin staat hoe u een aanvraag kunt indienen.

Aanvragen altijd via een tussenpersoon

Een aanvraag kunt u alleen indienen via een tussenpersoon (intermediair). De lijst met de tussenpersonen vindt u op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland.

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2020

 

120% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.207,30 € 1.270,84
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.207.30 € 1.270,84
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.724,71 € 1.815,48
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.350,06 € 1.421,11
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.831,85 € 1.928,26

 

Sport en Cultuur voor jongvolwassenen

Is er geen geld voor sport of een creatieve hobby? Het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor jong volwassenen tussen de 18 en 27 jaar, die leven rond het bestaansminimum. Deelnemen aan sport of creatieve activiteiten zorgt o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen. Haak ook aan!

De voorwaarden zijn:

 • U bent inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 27 jaar oud. (voor kinderen tot 18 jaar is er het  Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Het huishoudinkomen is onder de 120% van de bijstandsnorm
  - Alleenstaand: € 1.174,68 (netto)
  - Gehuwde/samenwonende: € 1.678,12 (netto)

 

 

Met het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur  kunt u lid worden van een sportvereniging of culturele instelling. Zo maken we sport of een andere creatieve activiteit als schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.

 • De vergoeding is een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport of voor cultuur
 • Deze vergoeding of de contributie wordt rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald
 •  Een aanvraag is één jaar geldig. Na 12 maanden kunt u opnieuw een aanvraag doen

 • Een aanvraag wordt gedaan via een digitaal aanmeldingsformulier. Dit doet een intermediair die actief is in uw eigen woonplaats.
 • Kijk op de website www.volwassenenfonds.nl/deelnemers voor intermediairs in uw woonplaats.