Ik wil werken

Wilt u graag aan de slag, maar is het nog niet gelukt om een passende baan te vinden? Dan kan Stroomopwaarts u op verschillende manieren ondersteunen.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Wie kan werken, moet werken. Lukt dat niet op eigen kracht, dan kan Stroomopwaarts hulp bieden.

 

Melden bij Stroomopwaarts

U meldt zich bij Stroomopwaarts aan door het digitaal aanvragen van een bijstandsuitkering. Lees meer over het aanvragen van een bijstandsuitkering.

 

Werkgesprek

Na uw aanmelding aan onze balie, nodigen wij u uit voor een werkgesprek. In dit gesprek vertelt u welke acties u ondernomen heeft om werk te vinden. Vervolgens kijkt een consulent samen met u waar voor u kansen op de arbeidsmarkt liggen.

 

Workshop Op weg naar werk

Na het werkgesprek volgen de kandidaten een workshop. Bij deze workshop zijn medewerkers van Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (website: www.baanbrekendnwn.nl/home) aanwezig om kandidaten te selecteren voor vacatures op alle niveaus bij verschillende werkgevers in de regio. Na bemiddeling blijft Baanbrekend de werknemers drie tot zes maanden begeleiden en houdt contact met de werkgevers. Baanbrekend NWN is een samenwerking van Stroomopwaarts en uitzendorganisatie Randstad.

 

Trajectplan

Als er via Baanbrekend niet direct een vacature gevonden wordt voor u, krijgt u een trajectplan. In het trajectplan komt te staan wat u en Stroomopwaarts gaan doen om u richting werk te helpen (begeleiding, bemiddeling, cursussen en opleidingen) en ook wat uw rechten en plichten zijn.

 

Jongeren tot 27 jaar

Jongeren tot 27 jaar, die de mogelijkheid hebben naar school te gaan, hebben geen recht op bijstand. Met je vragen over opleidingen en beroepen kun je terecht bij startpunt GO, www.startpuntgo.nl. Startpunt GO helpt jongeren op weg (terug) naar een opleiding of baan. Startpunt GO ondersteunt bij het zoeken naar scholingsmogelijkheden en stimuleert jongeren zich in te schrijven voor een opleiding om een zo hoog mogelijk diploma te halen en de kans op werk te vergroten.

Uitgelicht