Verblijf in het buitenland

Heeft u een uitkering van Stroomopwaarts dan kunt u niet zomaar naar het buitenland gaan. U heeft dan toestemming nodig. Volgt u een traject of een opleiding en wordt uw kans op werk daardoor groter? Dan is het zonde om het traject tijdelijk stop te zetten want daardoor duurt het zoeken naar werk langer. Dan kan een reden zijn om u geen toestemming te geven om te vertrekken. 

Algemene informatie

Voorwaarden voor een verblijf in het buitenland

 • U mag in totaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) naar het buitenland met behoud van uw bijstandsuitkering. Dat kan voor vakantie zijn of  door persoonlijke omstandigheden, zoals een begrafenis of familiebezoek.
 • U meldt uw vertrek naar het buitenland uiterlijk 3 weken van tevoren. U kunt alleen vertrekken als u toestemming heeft gekregen. Vertrekt u zonder toestemming dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.
 • De 28 dagen hoeft u niet in één keer op te nemen, maar u mag geen dagen meenemen naar een volgend jaar. Het is ook niet mogelijk om rondom de jaarwisseling twee periodes van 28 dagen aan elkaar te koppelen.
 • Wordt u ziek in het buitenland? Of is er een andere reden waardoor u niet op tijd terug komt? Dan stopt uw recht op de bijstandsuitkering. Komt u in deze situatie? Neem dan zo snel mogelijk vanuit het buitenland contact op met Stroomopwaarts.  

Wat gebeurt er als u langer wegblijft?

Blijft u langer weg dan 28 dagen in het buitenland en heeft u een uitkering dan zijn dit de gevolgen:

 • De 28 dagen worden uitbetaald. De overige dagen die u langer wegblijft worden niet betaald.
 • Blijft u in totaal langer dan 28 dagen in het buitenland, dan stopt uw uitkering. Als u weer in Nederland bent, kunt u opnieuw een uitkering aanvragen.
 • De betalingen die Stroomopwaarts voor u aan anderen doet, stopt na 28 dagen. Bijvoorbeeld aan uw zorgverzekeraar of voor uw huur.
 • Heeft u een partner die in Nederland is achtergebleven? Dan passen wij de uitkering aan naar het in Nederland achtergebleven gezin.

Blijft u in Nederland?

Blijft u in Nederland maar verblijft u wel tijdelijk op een ander adres, dan hoeft u dat niet te melden. Let u er wel op dat voor u alle regels van de Participatiewet in deze periode blijven gelden. Dat betekent dat:

 • als u een traject of een opleiding volgt, u geen bijeenkomst mag verzuimen;
 • als wij u uitnodigen voor een gesprek, u op het juiste tijdstip aanwezig bent;  
 • als u maandelijks uw inkomen moet doorgeven, u dat blijft doen;
 • u wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk doorgeeft.  

Hoe werkt het?

Toestemming vragen

Dat doet u 3 weken voor vertrek. Hiervoor vult u het aanvraagformulier ‘Verblijf in het buitenland’(pdf, 130 kB) in. U ontvangt een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt om naar het buitenland te vertrekken en een formulier waarmee u zich weer terug kunt melden.

Terug melden na verblijf in het buitenland bij de formulierenbrigade

Als u terugkomt in Nederland, dan laat u ons dat zo snel mogelijk weten. Hiervoor komt u, op de eerste werkdag, langs bij de formulierenbrigade in uw woonplaats. U neemt hiervoor het ingevulde terugmeldingsformulier (pdf, 126 kB), uw legitimatiebewijs en ook bewijzen (vliegtickets o.i.d.) van de reis mee. De formulierenbrigade heeft verschillende spreekuurtijden.

Waar kunt u terecht?

De formulieren levert u in bij onze Formulierenbrigade. Bekijk de openingstijden.

Uitgelicht