Uitkering

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Op deze pagina leest u hoe u een bijstandsuitkering kunt aanvragen. De uitkering is bedoeld om de periode te overbruggen tot u (weer) een baan heeft gevonden en in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Als uw aanvraag binnenkomt nodigen wij u uit voor een werkgesprek om samen met u uw mogelijkheden op het gebied van werk te bespreken.

  Meer informatie

 • Kostendelersnorm

  Woont u met meerdere volwassenen op één adres en deelt u samen de kosten? Dan geldt de kostendelersnorm. De kostendelersnorm heeft invloed op de hoogte van de uitkering.

  Meer informatie

 • Spelregels bijstandsuitkering

  Hebt u een bijstandsuitkering of heeft u een uitkering aangevraagd? Dan horen daar spelregels bij. Als u zich niet aan deze regels houdt dan kan Stroomopwaarts uw uitkering verlagen of zelfs stoppen.

  Meer informatie

 • Melden uitkeringsfraude

  Het is belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terechtkomt bij inwoners die hier recht op hebben. Wie ten onrechte een uitkering ontvangt, moet dat geld terugbetalen plus een boete. Vermoedt u dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan kunt u dat digitaal, telefonisch of schriftelijk melden.

  Meer informatie

 • Ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers

  Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf.

  Stroomopwaarts ondersteunt ondernemers, die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. U kunt hiervoor een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of de Ioaz (Wet inkomensvoorziening en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Dit zijn landelijke bijstandswetten.

 • Inkomensvoorziening oudere werklozen

  Wanneer u op of na uw 50e verjaardag werkloos wordt, geen WW-uitkering meer krijgt en onvoldoende inkomen heeft om van te leven, kunt u een Inkomensvoorziening oudere Werklozen (IOAW)-uitkering aanvragen. De uitkering is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. U vraagt een IOAW-uitkering persoonlijk aan bij Stroomopwaarts, Broersvest 110 in Schiedam. Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u de IOAW-uitkering krijgt.

 • Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (afgekort IOAZ)

  Wanneer u als zelfstandige door ouder worden of arbeidsongeschiktheid uw bedrijf moet beëindigen en onvoldoende inkomen hebt om van te leven, kunt u een Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) bij Stroomopwaarts aanvragen. U vraagt de IOAZ-uitkering aan voordat u stopt met uw bedrijf. De IOAZ-uitkering vult uw inkomen aan tot het niveau van de bijstand.

 • Loonkostenvoordeel

  Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers in dienst nemen of houden.

  Bent u, als werknemer, 56 jaar of ouder en heeft u een uitkering (bijstand, IOAW of IOAZ) ontvangen OF heeft u uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan indiensttreding een uitkering ontvangen, dan kan uw werkgever in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel. Hiervoor is wel een doelgroepverklaring nodig.

  Meer informatie

Uitgelicht