Hoogte van de bijstandsuitkering

Om in aanmerking te komen voor de verschillende regelingen van de gemeenten kijken we naar de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan bijvoorbeeld 120 % van de bijstandsnorm voor de kindregelingen en 110 % voor de individuele inkomenstoeslag. Vakantiegeld wordt bij uw inkomen opgeteld. In de onderstaande tabel met de bijstandsnormen zijn de verschillende percentages berekend en ziet u hoeveel vermogen u mag hebben.

Dit is een lijst met alle bijstandsnormen genoemd in de Participatiewet met ingang van 1 januari 2019. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt in de maand juni of bij beëindiging van uw uitkering uitbetaald.

 Gehuwd/samenwonenden

Normbedrag excl. vakantiegeld

110%

120%

21 t/m 65 jaar die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben.

€ 1.391,82

€ 1.531,00

€ 1.670,18

Alleenstaanden of Alleenstaande ouders

Normbedrag excl. vakantiegeld

 

21 t/m 65 jaar die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft

€ 974,27

€ 1.071,70

€1.169,12

Jongeren

Normbedrag excl. vakantiegeld

 

Alleenstaand (ouder)18, 19 of 20 jaar met of zonder kinderen

€ 240,51

€ 264,56

€ 288,61

gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen

€ 481,02

€ 529,12

€ 577,22

gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, met kinderen

€ 759,38

€ 835,32

€ 911,26

gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder, die niet met andere meerderjarige personen dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben

€ 936,42

€ 1.030

€ 1.123,70

gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar, andere partner 21 jaar en ouder is, met kinderen die niet met andere meerderjarige personen dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben

€ 1.214,78

€ 1.336,26

€ 1.457,74

 

 Kostendelersnorm

aantal personen hoofdverblijf in dezelfde woning

normhoogte

21 jaar – AOW leeftijd Netto Bedrag in €

Persoon heeft met een of meer meerderjarige personen in de woning zijn hoofdverblijf. De norm bedraagt: (40% + Ax 30%) x B : A A = totaal aantal meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft.

B = de rekennorm uit artikel 21 b

 

100%

€ 1.391,82

1

70%

€ 974,27

2

50%

€ 695,91

3

43,33%

€ 603,08

4

40%

€ 556,73

5

38%

€ 528,89

 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2019

Leefsituatie alleenstaande

€ 6.120,00

Leefsituatie echtpaar

€ 12.240,00

Leefsituatie alleenstaande ouder

€ 12.240,00

 

Pensioengerechtigden

Normbedragen excl. vakantietoeslag

110 %

120 %

echtparen beide partners pensioengerechtigde leeftijd e.o.

€ 1.485,29

€ 1.633,82

€ 1.782,35

echtparen, een van de partners ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd e.o.

€ 1.485,29

€ 1.633,82

€ 1.782,35

alleenstaand (ouders)

€ 1.090,41

€ 1.199,45

€ 1.308,49

Verblijf in een inrichting

Normbedragen excl.vakantietoeslag

echtpaar

€ 551,09

€ 606,20

€ 661,31

alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 341,73

€ 375,90

€ 410,08

 

Uitgelicht