Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek
De verrassende mogelijkheden van sociaal ondernemen
Wilt u meer weten?

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken op 010 - 246 5500 of wsp@stroomopwaarts.nl

Praktijkroute

De Praktijkroute is een extra toegangsroute om mensen met een arbeidsbeperking in het Doelgroepregister van de Banenafspraak op te nemen. Dit levert voordelen voor u als werkgever op, maar ook voor de kandidaat. U kunt rekenen op begeleiding, advies en  ondersteuning van Stroomopwaarts. Een loonwaardemeting is onderdeel van dit traject.

Bij de Praktijkroute werkt de kandidaat bij u via een dienstverband of proefplaatsing, met begeleiding van onze jobcoach. Na zes weken wordt de loonwaarde van uw medewerker gemeten. Bij een verlaagde loonwaarde wordt de medewerker opgenomen in het Doelgroepregister. Dit verzorgt Stroomopwaarts. Hierdoor komt u als werkgever in aanmerking voor loonkostensubsidie en de no risk polis.  

Verlaagde loonwaarde

Een loonwaarde-expert meet in de zesde week de loonwaarde van de medewerker. Dit gebeurt door een observatie en het invullen van een vragenlijst. Naar aanleiding van dit bezoek stelt de loonwaarde-expert een loonwaarderapport op. Is er sprake van een verlaagde loonwaarde? Dan wordt de medewerker opgenomen in het Doelgroepregister en is het voor werkgevers mogelijk om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie en de no-riskpolis.

 

Loonkostensubsidie en no-riskpolis

Is de medewerker opgenomen in het Doelgroepregister en is er een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden voor tenminste twaalf uur per week? Dan komt u als werkgever in aanmerking voor loonkostensubsidie. De hoogte van deze subsidie hangt af van de bevindingen in het loonwaarderapport.

Een voorbeeld: uit het loonwaarderapport blijkt dat de medewerker een loonwaarde heeft van 60%. Als werkgever ontvangt u dan 40% loonkostensubsidie op basis van het wettelijk minimum loon.

Wordt de medewerker ziek? Dan kunt u gebruik maken van de no-riskpolis. Als de kandidaat uitvalt wegens ziekte, dan neemt het UWV per direct de loonkosten over.

Voordelen op een rij:

 

  • De kandidaat wordt begeleid vanuit Stroomopwaarts.
  • De kandidaat werkt vanuit een dienstverband, mogelijk heeft u recht op subsidie.
  • U helpt iemand echt verder in hun weg naar werk.
  • U werkt mee aan een inclusieve maatschappij.
  • Loonwaardemeting en loonwaarderapport.
  • Bij een verlaagde loonwaarde zorgt Stroomopwaarts dat de medewerker opgenomen wordt in het Doelgroepregister.
  • Bij verlaagde loonwaarde is loonkostensubsidie en een no-riskpolis mogelijk.
Ik zit hier op mijn plek

Ik zit hier op mijn plek

Na 19 jaar voor haar kind te hebben gezorgd, wilde Daniëlla weer aan het werk. Ze heeft aangepast werk nodig en via

De mooiste dingen ontstaan soms per toeval

De mooiste dingen ontstaan soms per toeval

WAM Holland is een bedrijf dat zich specialiseert zich in de ontwikkeling en productie van componenten voor stortgoederen. WAM

ZPITS helpt mensen weer aan een toekomst

ZPITS helpt mensen weer aan een toekomst

Al negen jaar lang werken ZPITS en Stroomopwaarts samen om gezette doelen te bereiken. ZPITS staat onder leiding van Zippora