Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek
Iedereen verdient een eerlijke kans
Wilt u meer weten?

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken op 010 - 246 5500 of wsp@stroomopwaarts.nl

Criteria

Om voor het keurmerk 'partner in sociaal ondernemen' in aanmerking te komen, beoordelen wij de sociale bijdrage van uw organisatie.

In het Convenant Sociaal Werkpact MVS leggen wij onze samenwerking vast. Hierin staat dat u:

  • zich inzet voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt;
  • bewust de keuze maakt om een ‘inclusieve organisatie’ te worden waar iedereen een kans krijgt ongeacht etniciteit, beperking, achtergrond enz.;
  • zich inspant om te voldoen aan de criteria die gelden voor het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’: het realiseren van (extra) werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’

Het accountteam van het WerkgeversServicepunt kwantificeert eens per kwartaal de inzet van deelnemende organisaties en bedrijven. Dit doet zij aan de hand van de volgende richtlijnen:

Grootte bedrijf in werknemers Betaalde werkplekken Stages en/of leerwerkplekken Werk of productieprocessen uit besteden aan Werkleerbedrijf
0-10 0,5 fte 2 EUR 0-20.000
11-20 1 fte 4 EUR 20.001-30.000
21-50 2 fte 6 EUR 30.001-50.000
51-100 3 fte 8 EUR 50.001-100.000
100 > 4 fte 10 Meer dan EUR 100.001

 

Directie Heditex B.V.

"Er werken al jaren medewerkers van Stroomopwaarts op detacheringsbasis bij ons bedrijf. Het voelt goed om mensen de kans te geven weer mee te doen."

Neem contact op