Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Loonkostensubsidie

Neemt u een medewerker in dienst, die door een arbeidsbeperking niet in staat is om met een volledige baan het wettelijk minimumloon te verdienen? Dan kunt u bij de gemeente loonkostensubsidie aanvragen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

U kunt loonkostensubsidie aanvragen voor een medewerker die:

  • onder de Participatiewet valt
  • schoolverlater is, afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs of de entree-opleiding mbo
  • begeleid werk doet
  • in het doelgroepenregister is opgenomen

Het eerste halfjaar is de loonkostensubsidie vijftig procent van het wettelijk minimumloon. Na de loonwaardemeting is deze zeventig procent van het verschil tussen de feitelijke loonwaarde en het wettelijk minimumloon.

Als werkgever betaalt u het wettelijk minimumloon of cao-loon uit aan de medewerker. De loonkostensubsidie die u ontvangt, compenseert de verminderde productiviteit. Daardoor betaalt u uiteindelijk dus alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit. De vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie is per 1 januari 2018 vastgesteld op 23,5 procent.

Als werkgever vraagt u loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar uw medewerker staat ingeschreven.