Zoek

Criteria

Om voor het keurmerk 'partner in sociaal ondernemen' in aanmerking te komen, wordt de sociale bijdrage van een organisatie beoordeeld. Grote en kleinere organisaties, maar ook ZZP-ers kunnen zich aanmelden voor deelname aan het Sociaal Werkpact MVS.

Hiervoor geldt het volgende:

  • het daadwerkelijk realiseren van extra werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS). Dit kan door:
    • stages en werkervaringsplekken te bieden ten behoeve van de ontwikkeling van de beoogde doelgroep;
    • passende, betaalde werkplek(ken) te bieden in de eigen organisatie;
    • werk of volledige productieprocessen uit te besteden aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.

Heeft u de intentie om meer te doen op het gebied van sociaal ondernemen?
Neem dan contact op met het WerkgeversServicePunt. Samen met u onderzoeken wij de mogelijkheden en geven wij inzicht hoe u in aanmerking kunt komen voor het keurmerk 'partner in sociaal ondernemen'.