Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Criteria

Om voor het keurmerk 'partner in sociaal ondernemen' in aanmerking te komen, wordt de sociale bijdrage van een organisatie beoordeeld. Grote en kleinere organisaties, maar ook ZZP-ers kunnen zich aanmelden voor deelname aan het Sociaal Werkpact MVS.

Naast de intentieverklaring door het ondertekenen van het Convenant Sociaal Werkpact MVS waarin u aangeeft:

  • zich in te zetten voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt;
  • bewust de keuze maakt om een ‘inclusieve organisatie’ te worden waar iedereen een kans krijgt ongeacht etniciteit, beperking, achtergrond enz.;
  • zich in te spannen om te voldoen aan de criteria dien gelden voor het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’: het realiseren van (extra) werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe kunt u in aanmerking komen voor het keurmerk?
Dit is afhankelijk van uw inzet met impact zoals u in onderstaand overzicht de richtlijn ziet. Het accountteam van het Werkgeversservicepunt zal in eens per kwartaal de inzet kwantificeren en de keurmerken toekennen.

De richtlijnen voor het verkrijgen van het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’

Grootte bedrijf in werknemers Betaalde werkplekken Stages en/of werkervaringsplekken Werk of productieprocessen uit besteden aan Werkleerbedrijf
0-10 0,5 fte 2 EUR 0-20.000
11-20 1 fte 4 EUR 20.001-30.000
21-50 2 fte 6 EUR 30.001-50.000
51-100 3 fte 8 EUR 50.001-100.000
100 > 4 fte 10 EUR 100.001- <

Heeft u de intentie om meer te doen op het gebied van sociaal ondernemen?
Neem dan contact op met het WerkgeversServicePunt. Samen met u onderzoeken wij de mogelijkheden en geven wij inzicht hoe u in aanmerking kunt komen voor het keurmerk 'partner in sociaal ondernemen'.