Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Sociaal ondernemen

Wilt u sociaal ondernemen, maar weet u niet hoe? Stroomopwaarts helpt u daarbij.

De Participatiewet, de Banenafspraak die voortvloeit uit het Sociaal akkoord, een mogelijk quotum, Social Return on Investment. Als ondernemer krijgt u hier allemaal mee te maken. Het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts helpt u graag verder.

Bel naar 010 - 246 5500 of stuur een e-mail naar wsp@stroomopwaarts.nl.

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Heeft u 25 of meer medewerkers in dienst? Dan bent u verplicht om een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen of in te lenen. Dit is het quotum arbeidsbeperkten. Voldoet u hier niet aan? Dan kan het zijn dat u een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Het Werkgeversservicepunt (WSP) Stroomopwaarts ondersteunt bedrijven in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam door onder meer:

  • advies te geven over de mogelijkheden om sociaal te ondernemen;
  • te adviseren over mogelijke regelingen vanuit het Rijk;
  • het uitvoeren van een QuickScan;
  • detachering of plaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • de mogelijkheid te bieden werk uit te besteden aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.

Als wij u zelf niet kunnen helpen, koppelen we u aan iemand binnen ons brede netwerk.

Wij werken met mensen die een uitkering krijgen via de Participatiewet en mensen met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening). Dit zijn ook mensen met een arbeidshandicap.

Het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts ondersteunt bedrijven in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bij het nakomen van de Banenafspraak. In 2013 sloten werkgevers en de overheid een Sociaal Akkoord. Ze spraken af dat beide partijen in de periode tot 2026 in totaal 125.000 extra banen zullen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgevers nemen hiervan 100.000 banen voor hun rekening. Stroomopwaarts ondersteunt u bij het invullen van deze banen door:

  • advies te geven over de mogelijkheden;
  • het uitvoeren van een Quick Scan;
  • detachering of plaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • de mogelijkheid te bieden werk uit te besteden aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.

Stroomopwaarts rekent geen bemiddelingskosten.

Voor het uitbrengen van een offerte neemt u contact op met het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts.

Bel naar 010 - 246 5500 of stuur een e-mail naar wsp@stroomopwaarts.nl.

Perspectief in het groen

Perspectief in het groen

Van der Tol werkt samen met Stroomopwaarts. Voorman Eric en medewerker Tubias delen hun ervaringen. Voorman Eric werkt bij firma Van der Tol. Hij...

Lees het hele verhaal
Naar alle verhalen